Newsflash
Ars Medici

Factori predispozanţi în tromboembolismul venos

Factori predispozanţi în tromboembolismul venos

O serie de condiţii cresc riscul de tromboembolism venos. Cunoașterea lor și educarea pacientului scad riscul acestor evenimente.

Tromboembolismul venos (TEV) cuprinde tromboza venoasă profundă (TVP) și embolia pulmonară (EP), afecţiuni ce reprezintă un continuum din punctul de vedere al fiziopatologiei și al factorilor predispozanţi. În sprijinul cunoștinţelor actuale stau datele rezultate din registre europene care susţin asocierea frecventă dintre cele două patologii. Astfel, 60% dintre pacienţii cu TVP dezvoltă EP în cursul episodului acut, iar la 40% dintre pacienţii cu EP este demonstrată prezenţa concomitentă a TVP ca punct de plecare a materialului trombotic (1).

        Factorii predispozanţi ai EP au la bază triada Virchow, care favorizează TEV prin hipercoagulabilitate, disfuncţie endotelială venoasă și stază venoasă. Aceste trei componente reprezintă baza acţiunii tuturor factorilor predispozanţi pentru TEV, majoritatea acestora acţionând prin favorizarea mai multor elemente din această triadă.

        Factorii predispozanţi (Fp) pot fi permanenţi, legaţi de pacient, și temporari – care au o acţiune suprapusă peste factorii permanenţi și provoacă episodul de EP.

        Episodul de EP este considerat a fi:

 • provocat de prezenţa unui Fp temporar (intervenţii chirurgicale, fractură de șold sau genunchi, proteză de șold sau genunchi, terapie contraceptivă orală), în cazul în care acesta a acţionat în ultimele 6 săptămâni – 3 luni anterior diagnosticului acut (2);
 • neprovocat, în cazul în care nu sunt identificaţi Fp temporari. Este importantă identificarea factorilor de risc temporari, pentru că, în absenţa identificării lor, indicaţia de anticoagulare este permanentă încă de la primul episod de EP.

Riscul de recidivă

        Riscul recidivei EP după întreruperea terapiei anticoagulante este relaţionat de elementele caracteristice ale episodului de EP iniţial. Un studiu care a analizat evoluţia pacienţilor după primul episod de EP a identificat că rata recurenţei EP a fost de 2,5% pe an după un episod de EP asociat unor factori de risc temporari, comparativ cu 4,5% pe an în cazul lipsei asocierii patologiei neoplazice, trombofilice sau a altor factori de risc temporari (3). Mai mult, studii efectuate în ultimii 15 ani, ce au avut ca scop prevenţia secundară a EP, au clasificat pacienţii în grupe distincte, în funcţie de riscul de recidivă în cazul întreruperii terapiei anticoagulante. Aceste grupe sunt:

 1. pacienţii la care un factor predispozant major temporar sau reversibil este prezent la evenimentul iniţial de EP – cel mai adesea intervenţiile chirurgicale majore sau traumatismele majore;
 2. pacienţii la care evenimentul iniţial de EP poate fi explicat parţial prin prezenţa unui factor de risc minor reversibil sau temporar sau prin prezenţa unui factor non-malign persistent;
 3. pacienţii la care evenimentul acut a apărut în absenţa identificării oricărui factor predispozant (EP neprovocată sau idiopatică);
 4. pacienţii cu antecedente de EP, precum și cei cu factori predispozanţi majori persistenţi;
 5. pacienţii cu neoplazie activă (4).

Trei categorii

        În funcţie de riscul de dezvoltare a TEV, factorii predispozanţi sunt clasificaţi în trei categorii. Factorii predispozanţi majori (OR>9) sunt reprezentaţi de intervenţiile chirurgicale majore recente – în ultimele patru săptămâni, protezele de șold sau genunchi recente, politraumatismele, leziunile spinale recente, antecedentele recente de infarct miocardic sau fibrilaţie atrială persistentă (în ultimele 3 luni) (5). 

        În categoria factorilor predispozanţi intermediari, asociaţi cu creșterea riscului de dezvoltare a TEV de 2-9 ori, sunt incluse neoplaziile, artroscopia de genunchi, terapia de substituţie estrogenică sau contraceptivă orală, terapia citostatică, trombofiliile, perioada postpartum etc. 

        Cu privire la neoplazii, riscul diferă în funcţie de tipul de neoplazie, sindroamele mieloproliferative, neoplazia pulmonară, tumorile gastrointestinale și renale fiind asociate cu riscul cel mai crescut (6). Mai mult, neoplaziile sunt un factor predispozant separat de mortalitate în EP (7).

        Preparatele contraceptive orale bazate pe hormoni estrogenici sunt asociate cu risc crescut de EP, iar utilizarea contraceptivelor orale este principala cauză a EP la paciente în perioada fertilă (8). Mai specific, preparatele contraceptive orale combinate (conţinând atât estrogen, cât și progesteron) sunt asociate cu o creștere de 2-6 ori a riscului de EP comparativ cu un grup control (8). Riscul pentru aceste paciente crește semnificativ în cazul asocierii sindroamelor trombofilice (9). Pe de altă parte, preparatele hormonale administrate prin dispozitive intrauterine și unele anticoncepţionale pur progesteronice (utilizate în doze contraceptive) nu sunt asociate cu risc de EP (8).

        Obezitatea este demonstrată a avea o asociere dependentă de severitate cu incidenţa BTE (boală tromboembolică). Odds ratio (OR) pentru BTE a pacienţilor cu IMC crescut a fost 1,43 (95% CI, 1,35-1,50) pentru BTE fatală și 1,37 (95% CI, 1,32-1,41) pentru toate categoriile de BTE (10). Studiul LITE (Longitudinal Investigation of Thromboembolism Etiology) a raportat OR identic cu privire la BTE provocată sau neprovocată, luând în considerare IMC crescut, 1,3 (95% CI, 1,2-1,5) (11).

        Obezitatea, definită drept IMC >29,9 kg/m2, dublează riscul de BTE. Cele mai probabile mecanisme directe sunt staza venoasă și nivelul crescut al factorilor inflamatori și hemostatici (12). Însă obezitatea poate crește riscul de BTE și indirect, prin favorizarea unor afecţiuni cronice severe (neoplazii). Deși nu există studii randomizate care să demonstreze că scăderea ponderală poate reduce riscul de BTE, studiile observaţionale au demonstrat că prevenţia obezităţii poate fi un factor pozitiv pentru reducerea riscului de BTE. Spre exemplu, studiul Tromsø (n=17.802, ce a evidenţiat 302 evenimente tromboembolice într-un interval mediu de 6 ani) a raportat că subiecţii care au avut o creștere în greutate maximă (7,5-40,0 kg) au avut un risc de BTE de 1,92 ori mai mare decât cei cu creștere în greutate moderată (0-7,4 kg) sau absentă (13).

        Hipomobilitatea, ca urmare a parezelor, repausului la pat, tratamentului fracturilor, este un factor de risc bine stabilit pentru BTE, cu un risc relativ >5 (14). Sedentarismul pare să crească de asemenea riscul de BTE. Călătoriile pe distanţe lungi pot constitui o cauză predispozantă pentru BTE, fapt demonstrat de o metaanaliză din 2009 în care un risc relativ de 2,8 (95% CI, 2,2-3,7) a fost identificat la persoanele care au avut călătorii îndelungate, comparativ cu cei fără acest factor de risc. În aceeași metaanaliză s-a identificat o creștere cu 18% a riscului de BTE pentru fiecare creștere cu două ore a duratei călătoriei (P 0,01) (15).

        Cu privire la dietă, au fost identificate 11 rapoarte epidemiologice din opt studii de cohortă și un studiu caz-control privind dieta și BTE (16), iar rezultatele nu au fost semnificative. Alimentele cel mai frecvent asociate cu BTE au fost peștele sau acizii grași polinesaturaţi (asociaţi negativ), consumul de cafea (negativ), consumul de carne roșie și carne procesată (pozitiv). Fructele și legumele au demonstrat asociere negativă cu BTE în jumătate dintre studiile menţionate. Factorii predispozanţi sunt menţionaţi în tabel.


Notă autor:

Bibliografie
1. Klok FA et al. Quality of life in long-term survivors of acute pulmonary embolism. Chest 2010;138(6):1432-1440
2. Condliffe R. et al. Prognostic and aetiological factors in chronic thromboembolic pulmonary hypertension. Eur Respir J 2009;33(2):332-338
3. Agnelli G, Prandoni P, Becattini C, Silingardi M, Taliani MR, Miccio M, Imberti D, Poggio R, Ageno W, Pogliani E, Porro F, Zonzin P. Extended oral anticoagulant therapy after a first episode of pulmonary embolism. Ann Intern Med 2003;139:19–25
4. Kearon C, Ageno W, Cannegieter SC, Cosmi B, Geersing GJ, Kyrle PA; Subcommittees on Control of Anticoagulation, and Predictive and Diagnostic Variables in Thrombotic Disease. Categorization of patients as having provoked or unprovoked venous thromboembolism: guidance from the SSC of ISTH. J Thromb Haemost 2016;14:1480–1483
5. Rogers MA, Levine DA, Blumberg N, Flanders SA, Chopra V, Langa KM. Triggers of hospitalization for venous thromboembolism. Circulation 2012;125(17):2092-2099
6. Ku GH, White RH, Chew HK, Harvey DJ, Zhou H, Wun T. Venous thromboembolism in patients with acute leukemia: incidence, risk factors, and effect on survival. Blood 2009;113:3911–3917
7. Gussoni G, Frasson S, La Regina M, Di Micco P, Monreal M; RIETE Investigators. Three-month mortality rate and clinical predictors in patients with venous thromboembolism and cancer. Findings from the RIETE registry. Thromb Res 2013;131:24–30
8. van Hylckama Vlieg A, Middeldorp S. Hormone therapies and venous thromboembolism: where are we now? J Thromb Haemost 2011;9:257–266
9. van Vlijmen EF, Wiewel-Verschueren S, Monster TB, Meijer K. Combined oral contraceptives, thrombophilia and the risk of venous thromboembolism: a systematic review and meta-analysis. J Thromb Haemost 2016;14:1393–1403
10. Gregson J, Kaptoge S, Bolton T, Pennells L, Willeit P, Burgess S, Bell S, Sweeting M, Rimm EB, Kabrhel C, et al. Emerging Risk Factors Collaboration . Cardiovascular risk factors associated with venous thromboembolism. JAMA Cardiol. 2019; 4:163–173
11. Cushman M, O'Meara ES, Heckbert SR, Zakai NA, Rosamond W, Folsom AR. Body size measures, hemostatic and inflammatory markers and risk of venous thrombosis: the Longitudinal Investigation of Thromboembolism Etiology. Thromb Res. 2016; 144:127–132
12. Mahmoodi BK, Cushman M, Anne Næss I, Allison MA, Bos WJ, Brækkan SK, Cannegieter SC, Gansevoort RT, Gona PN, Hammerstrøm J, et al. Association of traditional cardiovascular risk factors with venous thromboembolism: an individual participant data meta‐analysis of prospective studies. Circulation. 2017; 135:7–16
13. Horvei LD, Brækkan SK, Hansen JB. Weight change and risk of venous thromboembolism: the Tromsø study. PLoS One. 2016; 11:e0168878
14. Engbers MJ, Blom JW, Cushman M, Rosendaal FR, van Hylckama VA. The contribution of immobility risk factors to the incidence of venous thrombosis in an older population. J Thromb Haemost. 2014; 12:290–296
15. Chandra D, Parisini E, Mozaffarian D. Meta‐analysis: travel and risk for venous thromboembolism. Ann Intern Med. 2009; 151:180–190
16. Isaksen T, Evensen LH, Johnsen SH, Jacobsen BK, Hindberg K, Brækkan SK, Hansen JB. Dietary intake of marine n‐3 polyunsaturated fatty acids and future risk of venous thromboembolism. Res Pract Thromb Haemost. 2018; 3:59–69
17. Smulders YM. Pathophysiology and treatment of haemodynamic instability in acute pulmonary embolism: the pivotal role of pulmonary vasoconstriction. Cardiovasc Res 2000;48:23–33
18. Begieneman MP, van de Goot FR, van der Bilt IA, Vonk Noordegraaf A, Spreeuwenberg MD, Paulus WJ, van Hinsbergh VW, Visser FC, Niessen HW. Pulmonary embolism causes endomyocarditis in the human heart. Heart 2008;94:450–456
19. Marcus JT, Gan CT, Zwanenburg JJ, Boonstra A, Allaart CP, Gotte MJ, Vonk-Noordegraaf A. Interventricular mechanical asynchrony in pulmonary arterial hypertension: left-to-right delay in peak shortening is related to right ventricular overload and left ventricular underfilling. J Am Coll Cardiol 2008;51:750–757
20. Mauritz GJ, Marcus JT, Westerhof N, Postmus PE, Vonk-Noordegraaf A. Prolonged right ventricular post-systolic isovolumic period in pulmonary arterial hypertension is not a reflection of diastolic dysfunction. Heart 2011;97:473–478
21. Lankeit M, Jiménez D, Kostrubiec M, Dellas C, Hasenfuss G, Pruszczyk P, Konstantinides S. Predictive value of the high-sensitivity troponin T assay and the simplified Pulmonary Embolism Severity Index in hemodynamically stable patients with acute pulmonary embolism: a prospective validation study. Circulation 2011;124:2716–2724
22. Lankeit M, Kempf T, Dellas C, Cuny M, Tapken H, Peter T, Olschewski M, Konstantinides S, Wollert KC. Growth differentiation factor-15 for prognostic assessment of patients with acute pulmonary embolism. Am J Respir Crit Care Med 2008;177:1018–1025
23. Konstantinides S, Geibel A, Kasper W, Olschewski M, Blumel L, Just H. Patent foramen ovale is an important predictor of adverse outcome in patients with major pulmonary embolism. Circulation 1998;97:1946–1951
24. Stavros V Konstantinides, Guy Meyer, Cecilia Becattini, Héctor Bueno, Geert-Jan Geersing, Veli-Pekka Harjola et al. 2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of acute pulmonary embolism developed in collaboration with the European Respiratory Society (ERS): The Task Force for the diagnosis and management of acute pulmonary embolism of the European Society of Cardiology (ESC). European Heart Journal, Volume 41, Issue 4, 21 January 2020, Pages 543–603

Abonează-te la Viața Medicală!

Dacă vrei să fii la curent cu tot ce se întâmplă în lumea medicală, abonează-te la „Viața Medicală”, publicația profesională, socială și culturală a profesioniștilor în Sănătate din România!

 • Tipărit + digital – 249 de lei
 • Digital – 169 lei

Titularii abonamentelor pe 12 luni sunt creditați astfel de:

 • Colegiul Medicilor Stomatologi din România – 5 ore de EMC
 • Colegiul Farmaciștilor din România – 10 ore de EFC
 • OBBCSSR – 7 ore de formare profesională continuă
 • OAMGMAMR – 5 ore de EMC

Află mai multe informații despre oferta de abonare.

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul www.viata-medicala.ro, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.

Da, sunt de acord Aflați mai multe