Newsflash

Termeni si condiții


1. Prin utilizarea acestui Site sunteţi de acord cu aceste condiţii de utilizare.

Accesul şi utilizarea acestui Site sunt supuse următoarelor condiţii de utilizare şi tuturor legilor şi regulamentelor aplicabile. Accesând şi utilizând Site-ul, acceptaţi, fără limitări sau calificări, aceste condiţii şi luaţi la cunoştinţă ca orice alte acorduri între Dumneavoastră şi SC VIAŢA MEDICALĂ ROMÂNEASCĂ SRL sunt înlocuite prin prevederile prezentelor Condiţii de Utilizare.

2. Proprietatea Conţinutului

Site-ul şi tot ceea ce cuprinde acesta, incluzând, fără limitare, toate textele şi imaginile ("Conţinut") care sunt în proprietatea şi sub dreptul de autor (copyright) al SC VIAŢA MEDICALĂ ROMÂNEASCĂ SRL sau al altora cu toate drepturile rezervate cu excepţia cazului în care nu este altfel specificat. Este strict interzisă utilizarea oricărui Conţinut, cu excepţia celor prevăzute în Condiţiile de Utilizare, fără permisiunea în scris a proprietarului "Conţinutului". De asemenea, vă informăm că SC VIAŢA MEDICALĂ ROMÂNEASCĂ SRL îşi vor asigura şi impune în mod hotărât recunoaşterea drepturilor de proprietate intelectuală în conformitate cu legile în vigoare, ajungând dacă este cazul la acţionarea celor vinovaţi de încălcarea dreptului de proprietate intelectuală în judecata prin instanţele penale.

3. Utilizarea Site-ului

MedicHub Media acordă permisiunea de a utiliza Site-ul în următoarele condiţii:

  • Puteţi descărca Conţinutul, însă doar pentru folosul personal şi necomercial şi cu condiţia de a vă conforma cu informaţiile referitoare la dreptul de autor (copyright) şi alte drepturi de proprietate intelectuală cuprinse în Conţinut;
  • Nu aveţi permisiunea să distribuiţi, să modificaţi, să copiaţi (cu excepţia celor mai sus menţionate), să transmiteţi, să expuneţi, să refolosiţi, să reproduceţi, să publicaţi, să autorizaţi, să acordaţi o licenţă de folosire, să creaţi lucrări derivate din, sau să transferaţi, să vindeţi sau să folosiţi Conţinutul în alt mod, fără acordul în scris al SC VIAŢA MEDICALĂ ROMÂNEASCĂ SRL;
  • Este interzis să folosiţi Site-ul pentru a afişa sau transmite orice fel de material ce are caracter ameninţător, fals, înşelător, abuziv, de hărţuire, licenţios, calomniator, vulgar, obscen, scandalos, instigator, pornografic sau profanator, sau orice alt fel de material care poate constitui sau încuraja un comportament ce va putea da naştere unei infracţiuni, sau ar putea conduce la răspundere civilă, sau ar încălca în alt mod legea. SC VIAŢA MEDICALĂ ROMÂNEASCĂ SRL va coopera cu oricare dintre autorităţile desemnate să aplice legea şi se va conforma cu orice sentinţă judecatorească prin care se cere societăţii SC VIAŢA MEDICALĂ ROMÂNEASCĂ SRL să dezvăluie identitatea oricărei persoane care ar afişa sau transmite orice fel de informaţie sau material de acest fel pe sau prin intermediul Site-ului;
  • Este interzis să utilizaţi Site-ul în scop de publicitate sau pentru orice fel de cerere/ofertă cu caracter comercial.

4. Lipsa garanţiilor

Întreg conţinutul acestui site poate fi modificat şi vă este oferit “ca atare” fără a se oferi nici o garanţie de nici un fel, fie aceasta expresă sau implicită.

6. Exonerarea de Răspundere

Utilizarea acestui site este în totalitate pe răspunderea dumneavoastră. SC VIAŢA MEDICALĂ ROMÂNEASCĂ SRL sau orice altă parte implicată în conceperea, producerea sau oferirea site-ului nu sunt răspunzătoare pentru daune directe sau indirecte, de orice natură, ce ar rezulta din sau în legătură cu utilizarea acestui site sau a conţinutului său. SC VIAŢA MEDICALĂ ROMÂNEASCĂ SRL nu îşi asumă nici o responsabilitate şi nu va fi răspunzătoare pentru nici o daună sau viruşi care ar putea să vă infecteze computerul sau alte bunuri în urma accesării sau utilizării acestui site sau descărcării oricărui material, informaţii, text, imagini video sau audio de pe acest site.

7. Link-uri pe site-urile unei terţe părţi

Site-ul poate conţine link-uri către alte site-uri aflate în proprietatea sau operate de alte părţi decât SC VIAŢA MEDICALĂ ROMÂNEASCĂ SRL. Astfel de link-uri vă sunt furnizate pentru a le folosi numai dacă veţi dori aceasta. SC VIAŢA MEDICALĂ ROMÂNEASCĂ SRL nu controlează şi nu este răspunzătoare pentru conţinutul şi condiţiile de confidenţialitate sau securitate şi de funcţionalitate a acestor site-uri. Fără a se limita la cele mai sus menţionate, SC VIAŢA MEDICALĂ ROMÂNEASCĂ SRL îşi declină în mod special orice răspundere dacă aceste site-uri:

  • încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terţe părţi;
  • sunt inexacte, incomplete sau conţin informaţii înşelătoare;
  • nu au caracter comercial sau nu răspund îndeplinirii unui anumit scop;
  • nu oferă o securitate adecvată;
  • conţin viruşi sau alte elemente cu caracter distructiv; sau
  • sunt licenţioase sau calomnioase.

De asemenea, SC VIAŢA MEDICALĂ ROMÂNEASCĂ SRL nu autorizează conţinutul sau orice alte produse şi servicii prevăzute pe astfel de site-uri. Dacă intraţi printr-un link pe astfel de site-uri sau pe acest site, vă asumaţi personal riscul, fără a exista în acest sens permisiunea SC VIAŢA MEDICALĂ ROMÂNEASCĂ SRL.

8. Revizuiri ale acestor Condiţii de Utilizare

SC VIAŢA MEDICALĂ ROMÂNEASCĂ SRL poate, în orice moment şi fără notificare prealabilă, să revizuiască aceste Condiţii de Utilizare prin actualizarea acestora. Sunteţi obligat să respectaţi oricare şi toate astfel de revizuiri şi de aceea va trebui să vizitaţi această pagina a site-ului nostru în mod periodic pentru a lua la cunoştinţă Condiţiile de Utilizare actualizate.

Este interzisă utilizarea acestui site pentru a posta sau transmite orice fel de material ilegal, de ameninţare, fals, înşelător, abuziv, de hărţuire, defăimător, vulgar, obscen, scandalos, incendiar, pornografic, profan sau orice alt material care ar putea constitui sau încuraja un comportament care ar putea fi considerat criminal, poate da naştere responsabilităţii civile sau viola orice lege. Compania va coopera deplin cu orice autorităţi care aplică legea sau orice ordin judiciar care solicită Companiei să reveleze identitatea persoanelor care postează sau transmit astfel de informaţii sau materiale; sunteţi de acord în asa fel încât Compania, la alegerea sa, să înceteze sau să întrerupă utilizarea de către dvs a site-ului la nerespectarea Termenilor de Utilizare. În momentul suspendării sau încetarii respective, dumneavoastră trebuie (a) să încetaţi utilizarea site-ului şi (b) să distrugeţi orice copii făcute după orice parte a conţinutului său. Nu veţi considera Compania răspunzătoare pentru daunele, costurile, răspunderile, cheltuielile (inclusiv costurile avocaţilor) şi sumele pentru înţelegerile legate de orice proces, pretenţie sau acţiune depusă de către un terţ împotriva Companiei drept rezultat al (a) neglijenţei, proastei reprezentări, erori sau omitere din partea dvs. sau (b) incălcării din partea dvs a Termenilor de Utilizare şi a legilor sau regulamentelor de aplicare.

UTILIZAŢI ACEST SITE PE PROPRIA RESPONSABILITATE. NICI COMPANIA SAU TERŢII IMPLICAŢI ÎN CREAREA, PRODUCEREA SAU LIVRAREA SITE-ULUI NU SUNT RESPONSABILI PENTRU DAUNELE DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIVE, INCIDENTALE, SPECIALE, LOGICE SAU ALTE DAUNE LEGATE DE UTILIZAREA ACESTUI SITE SAU A CONŢINUTULUI INDIFERENT DACĂ SE REALIZEAZĂ PE BAZA UNUI CONTRACT, RESPONSABILITATE STRICTĂ SAU ALTĂ MODALITATE, CHIAR CU AVERTIZAREA PRIVIND POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.

9. Legislaţie aplicabilă şi Jurisdicţie

Aceste Condiţi de Utilizare şi utilizarea acestui site sunt guvernate de legile din România şi Regulamentul 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date. Instanţele competente din România vor avea jurisdicţie exclusivă asupra oricăror şi tuturor disputelor ce vor apărea din sau se vor referi la sau vor fi în legătură cu prevederile Condiţiilor de Utilizare şi/sau Conţinutul site-ului sau în cazul disputelor în care aceste Condiţi de Utilizare şi/sau acest site vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul www.viata-medicala.ro, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.

Da, sunt de acord Aflați mai multe