Newsflash
Ars Medici

Factori de risc ai trombozei venoase la pacientul oncologic (1)

Factori de risc ai trombozei venoase  la pacientul oncologic (1)

Pacienţii oncologici au un risc crescut de a dezvolta evenimente tromboembolice, care pot avea un impact negativ asupra supravieţuirii.

trombElementele ce stau la baza mecanismului fiziopatologic de apariţie a trombozei venoase au fost descrise clasic de Virchow, prin triada: stază venoasă, injurie endotelială și hipercoagulabilitate. În cazul pacientului oncologic, asupra elementelor triadei acţionează atât factori legaţi de procesul de carcinogeneză în sine, cât și de terapiile antitumorale.

Astfel, staza venoasă și alterarea fluxului sanguin pot fi induse de compresia extrinsecă a vaselor secundară creșterii masei tumorale, de imobilizarea prelungită sau de creșterea vâscozităţii sângelui întâlnită în policitemie, leucocitoză, trombocitoză și de concentraţii înalte ale imunoglobulinelor circulante.

Injuria endotelială apare direct, prin invazie tumorală, și indirect, prin efectul citokinelor tumorale, dar și iatrogen, prin administrarea citostaticelor, a factorilor de creștere, a medicaţiei anti-angiogenetice sau prin montarea cateterelor venoase centrale. Hipercoagulabilitatea este indusă prin mecanisme complexe, celulare și moleculare, aflate încă în studiu, dar și prin chimioterapie, terapie hormonală, factori de stimulare a eritropoiezei sau de inhibare a angiogenezei.

Factorii de risc pentru apariţia trombozei venoase la pacientul oncologic pot fi împărţiţi în: factori clinici, caracteristici pacientului, precum vârsta avansată, sexul, etnia, prezenţa comorbidităţilor, imobilizarea prelungită (în special pe parcursul spitalizărilor), istoricul de evenimente tromboembolice; factori ce ţin de caracteristicile tumorii, precum localizarea, stadiul, durata de timp de la momentul diagnosticului, subtipul histologic; factori de risc iatrogeni, determinaţi de tratamentul oncologic (1).

Legaţi de pacient

Riscul trombotic crește exponenţial odată cu înaintarea în vârstă (2). Dintre pacienţii oncologici, cei de peste 65 de ani sunt cei mai predispuși la evenimente tromboembolice (3). Vârstnicii sunt mai frecvent imobilizaţi, având o capacitate mai scăzută de efort comparativ cu pacienţii tineri (4), ceea ce favorizează staza venoasă, cu atât mai mult crescând riscul trombotic asociat intervenţiilor chirurgicale și chimioterapiei.

În încercarea de a explica acest risc asociat vârstei au fost incriminate multiple mecanisme, precum activarea cascadei coagulării prin creșterea concentraţiilor serice de factori ai coagulării (V, VII, VIII, IX, I – fibrinogen) și de factor von Willebrand. Genul pacienţilor pare a influenţa tipul și localizarea trombozei.

Două studii publicate în 2006 și 2007 de Khorana et al., efectuate pe cohorte de pacienţi oncologici spitalizaţi, au raportat tromboze arteriale mai frecvent la bărbaţi, în vreme ce trombozele venoase au apărut cu o frecvenţă mai mare la femei (3,5). Dintre comorbidităţile frecvent asociate, obezitatea, insuficienţa renală, patologia cardiacă și pulmonară au fost identificate ca factori de risc pentru evenimentele trombotice.

În privinţa evenimentelor acute, infecţiile, cu precădere cele pulmonare, par a avea cel mai mare impact (6). Cuantificarea comorbidităţilor se face cu ajutorul scorului Charlson (Charlson Comorbidity Index). Capacitatea pacientului de a se mobiliza poate fi exprimată obiectiv folosind scala de performanţă ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) (7). Aceasta atribuie un scor de la 0 la 5, în funcţie de capacitatea de autoîngrijire și de a îndeplini activităţi fizice uzuale.

Astfel, un scor 0 descrie un pacient complet independent, cu activitate normală, ce poate îndeplini toate activităţile anterioare diagnosticului. În schimb, un scor de 4 caracterizează un pacient complet dependent, incapabil de autoîngrijire, imobilizat permanent la pat. Riscul trombotic este direct proporţional cu scorul ECOG (8). Mai mult, pacienţii oncologici ce necesită intervenţii chirurgicale majore, cu imobilizare de peste 72 de ore, au un risc tromboembolic crescut (9).

La pacienţii cu istoric de evenimente trombotice, riscul este de 6-7 ori mai mare (10). Armand Trousseau a descris pentru prima oară, în 1865, tromboflebitele superficiale migratorii ca unic semn clinic la pacienţii cu neoplasme de tract digestiv diagnosticate postmortem. Primul studiu de cohortă efectuat pe pacienţi cu boală tromboembolică a fost publicat încă din 1951 și a identificat neoplazii oculte la 9% dintre aceștia.

Numeroase studii ulterioare au confirmat legătura dintre boala tromboembolică și neoplazie, impunându-se astfel screeningul pentru cancer la pacienţii evaluaţi pentru un eveniment tromboembolic. În mod ironic, în 1867, Trousseau și-a diagnosticat propria tromboză venoasă profundă și a ridicat suspiciunea asupra unei neoplazii ascunse, pentru ca doar câteva luni mai târziu, decesul său să survină pe seama unui neoplasm gastric (11).

Legaţi de tumoră

Factorii de risc ce ţin de caracteristicile tumorii sunt localizarea, stadiul tumoral, timpul de la momentul diagnosticului și subtipul histopatologic al tumorii (10). Există multiple studii care descriu asocierea mai frecventă a trombozelor venoase cu tumorile ce au sediul primar la nivel pancreatic, în particular, dar și gastric, pulmonar, uterin sau cerebral (12).

O metaanaliză publicată în 2012 a evaluat riscul de apariţie a evenimentelor tromboembolice la pacienţii oncologici. Potrivit acesteia, neoplasmele pancreatic și cerebral au cel mai mare risc de tromboză, indiferent de riscul de bază al populaţiei de studiu, în vreme ce neoplasmul de prostată asociază cel mai mic risc, indiferent de populaţie.

Cancerul de sân însă, deși este asociat unui risc scăzut în populaţia cu risc de bază mediu (5 la 1.000 persoană-ani), este asociat cu un risc înalt în populaţiile cu risc mare de evenimente trombotice (55 la 1.000 persoană-ani). Totuși, rata crescută de apariţie se corelează și cu incidenţa cancerelor la populaţia generală, fiind, spre exemplu, mai mare la femeile cu cancer ovarian și mamar și la bărbaţii cu cancer colorectal, de prostată sau pulmonar (13).

tromb2

Riscul de tromboză crește cu diseminarea celulelor tumorale în staţiile ganglionare. Un studiu efectuat pe 832 de pacienţi cu cancere solide a urmărit apariţia evenimentelor tromboembolice timp de 527 de zile. S-a remarcat o creștere a riscului de tromboză la șase luni, proporţională cu gradul de dezvoltare locoregională: de la o probabilitate de 2,1% la
pacienţii cu extensie locală la 6,5% la cei cu extensie regională și 6% la
pacienţii cu metastaze la distanţă.

Din punct de vedere paraclinic, s-a constatat că pacienţii cu extensie regională sau la distanţă aveau niveluri mai mari ale D-dimerilor, trombocitelor și activităţii factorului XII (14). Metastazele cresc și mai mult riscul de apariţie a evenimentelor tromboembolice. Astfel, dacă pentru pacienţii cu neoplasm localizat riscul estimat este de 4 ori mai mare faţă de populaţia generală, pentru cei cu metastaze, acesta ajunge la valori de 58 de ori mai mari (15).

Prezenţa metastazelor este asociată cu hipercoagulabilitatea – o teorie legată de mecanismele metastazării incriminează trombi formaţi din celule tumorale acoperite în fibrină și trombocite, ce permit eludarea răspunsului imun, pe de-o parte, și facilitează aderenţa la endoteliul vascular, pe de altă parte. În ceea ce privește subtipul histopatologic, există studii care au comparat rata de incidenţă a evenimentelor trombotice la pacienţi cu aceeași localizare primară a tumorii, dar cu caracteristici
histopatologice diferite (16,17).

Gradul de diferenţiere al celulelor tumorale este și el un factor de risc pentru tromboze. Un studiu publicat în 2012 în Journal of Clinical Oncology a evaluat legătura dintre gradul de diferenţiere tumorală și apariţia evenimentelor tromboembolice la 747 de pacienţi cu tumori solide. În funcţie de gradul de diferenţiere, tumorile au fost considerate G1 (bine diferenţiate), G2 (moderat diferenţiate), G3 (slab diferenţiate) pentru neoplasmele de sân și prostată, la care s-a adăugat și G4 (nediferenţiate), pentru pacienţii cu neoplazii pulmonare, colorectale, pancreatice, gastrice sau renale.

Pacienţii cu grad scăzut de diferenţiere (G3 și G4) au avut un risc semnificativ mai mare de a dezvolta tromboze, chiar și după ajustarea valorilor în funcţie de prezenţa metastazelor la distanţă, localizare, vârstă, sex și subtip histologic. Astfel, la 6 luni, riscul de evenimente tromboembolice a fost de 8,2% pentru pacienţii cu tumori G3 și G4, comparativ cu 4,0% la cei cu G1 și G2 (18).

Riscul de evenimente tromboembolice pare a fi cel mai mare în primele 3 luni după diagnosticarea cancerului, cu scădere progresivă odată cu trecerea timpului. Astfel, un studiu efectuat pe mai mult de 200.000 de pacienţi oncologici urmăriţi timp de trei ani a arătat că incidenţa trombozelor a fost cea mai mare în primul an de la diagnostic, indiferent de localizarea cancerului (10).

Citiți și: H.pylori și rezistenţa la antibiotic

Material preluat din volumul „Cardiologie 2022 – Tromboembolismul venos, de la factorii de risc clasici la abordări terapeutice moderne”, editat de „Viaţa Medicală”


Notă autor:

Bibliografie
1. A. Khorana, Keith R. McCrae. Risk stratification strategies for cancer-associated thrombosis: an update. Thrombosis Research 133 S2 (2014) S35–S38
2. Silverstein M.D., Heit J.A., Mohr D.N., Petterson T.M., O’Fallon W., Melton Iii L.J. Trends in the incidence of deep vein thrombosis and pulmonary embolism: A 25-year population-based study. Arch. Intern. Med. 1998;158:585–593
3. Khorana A.A., Francis C.W., Culakova E., Kuderer N.M., Lyman G.H. Frequency, risk factors, and trends for venous thromboembolism among hospitalized cancer patients. Cancer. 2007;110:2339–2346
4. Previtali E., Bucciarelli P., Passamonti S.M., Martinelli I. Risk factors for venous and arterial thrombosis. Blood Transf. 2011;9:120–138
5. Khorana A.A., Francis C.W., Culakova E., Fisher R.I., Kuderer N.M., Lyman G.H. Thromboembolism in hospitalized neutropenic cancer patients. J. Clin. Oncol. 2006;24:484. doi: 10.1200/JCO.2005.03.8877
6. Connolly G., Francis C.W. Cancer-associated thrombosis. Hematol. ASH Educ. Prog. 2013;2013:684–691
7. Cushman M. Epidemiology and Risk Factors for Venous Thrombosis. Semin. Hematol. 2007;44:62–69
8. Khorana A.A., Francis C.W., Culakova E., Lyman G.H. Risk factors for chemotherapy-associated venous thromboembolism in a prospective observational study. Cancer. 2005;104:2822–2829
9. Agnelli M.G., Bolis M.G., Capussotti M.L., Scarpa M.R., Tonelli M.F., Bonizzoni M.E., Moia M.M., Parazzini M.F., Rossi M.R., Sonaglia M.F., et al. A Clinical Outcome-Based Prospective Study on Venous Thromboembolism After Cancer Surgery: The @RISTOS Project. Ann. Surg. 2006;243:89–95
10. Connolly G., Khorana A.A. Emerging risk stratification approaches to cancer-associated thrombosis: Risk factors, biomarkers and a risk score. Thromb. Res. 2010;125:S1–S7
11. Khorana AA. Malignancy, thrombosis and Trousseau: The case for an eponym. J Thromb Haemost. 2003;1:2463–2465
12. Horsted F., West J., Grainge M.J. Risk of Venous Thromboembolism in Patients with Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis. PLoS Med. 2012;9:e1001275
13. Haddad T.C., Greeno E.W. Chemotherapy-induced thrombosis. Thrombo. Res. 2006;118:555–568
14. Dickmann B., Ahlbrecht J., Ay C., Dunkler D., Thaler J., Scheithauer W., Quehenberger P., Zielinski C., Pabinger I. Regional lymph node metastases are a strong risk factor for venous thromboembolism: Results from the Vienna Cancer and Thrombosis Study. Haematologica. 2013;98:1309–1314
15. Blom J.W., Doggen C.M., Osanto S., Rosendaal F.R. Malignancies, prothrombotic mutations, and the risk of venous thrombosis. JAMA. 2005;293:715–722
16. Chew H.K., Wun T., Harvey D., Zhou H., White R.H. Incidence of venous thromboembolism and its effect on survival among patients with common cancers. Arch. Intern. Med. 2006;166:458–464
17. Blom J.W., Osanto S., Rosendaal F.R. The risk of a venous thrombotic event in lung cancer patients: Higher risk for adenocarcinoma than squamous cell carcinoma. J.Thrombo. Haemost. 2004;2:1760–1765
18. Ahlbrecht J., Dickmann B., Ay C., Dunkler D., Thaler J., Schmidinger M., Quehenberger P., Haitel A., Zielinski C., Pabinger I. Tumor Grade Is Associated With Venous Thromboembolism in Patients With Cancer: Results From the Vienna Cancer and Thrombosis Study. J. Clin. Oncol. 2012;30:3870–3875
19. Khorana A.A., Dalal M., Lin J., Connolly G.C. Incidence and predictors of venous thromboembolism (VTE) among ambulatory high-risk cancer patients undergoing chemotherapy in the United States. Cancer. 2013;119:648–655
20. Rogers M.A.M., Levine D.A., Blumberg N., Flanders S.A., Chopra V., Langa K.M. Triggers of Hospitalization for Venous Thromboembolism. Circulation. 2012;125:2092–2099
21. Khorana A.A., Kuderer N.M., Culakova E., Lyman G.H., Francis C.W. Development and validation of a predictive model for chemotherapy-associated thrombosis. Blood. 2008;111:4902–4907
22. Numico G., Garrone O., Dongiovanni V., Silvestris N., Colantonio I., Costanzo G.D., Granetto C., Occelli M., Fea E., Heouaine A., et al. Prospective evaluation of major vascular events in patients with nonsmall cell lung carcinoma treated with cisplatin and gemcitabine. Cancer. 2005;103:994–999
23. Moore RA, Adel N, Riedel E, Bhutani M, Feldman DR, Tabbara NE, Soff G, Parameswaran R, Hassoun H. High incidence of thromboembolic events in patients treated with cisplatin-based chemotherapy: a large retrospective analysis. J Clin Oncol. 2011;29(25):3466. Epub 2011 Aug 1
24. Cunningham D., Starling N., Rao S., Iveson T., Nicolson M., Coxon F., Middleton G., Daniel F., Oates J., Norman A.R. Capecitabine and Oxaliplatin for Advanced Esophagogastric Cancer. N. Engl. J. Med. 2008;358:36–46
25. John A.H. Epidemiology of venous thromboembolism. Nat. Rev. Cardiol. 2015;12:464–474
26. Fogarty PF, Rick ME, Swain SM. Tamoxifen and thrombosis: Current clinical observations and guidelines. Principles and Practice of Oncology Updates. 2002;16:1
27. Folkman J. Role of angiogenesis in tumor growth and metastasis. Semin Oncol 2002; 29:15
28. Alahmari AK, Almalki ZS, Alahmari AK, Guo JJ. Thromboembolic Events Associated with Bevacizumab plus Chemotherapy for Patients with Colorectal Cancer: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Am Health Drug Benefits. 2016;9(4):221-232
29. Morgan Milano, Maurice Schneider. EPO in cancer anemia: Benefits and potential risks. Critical Reviews in Oncology/Hematology 62 (2007) 119–125
30. Lee A.Y.Y., Levine M.N., Butler G., Webb C., Costantini L., Gu C., Julian J.A. Incidence, risk factors, and outcomes of catheter-related thrombosis in adult patients with cancer. J. Clin. Oncol. 2006;24:1404
31. Linnemann B. Management of complications related to central venous catheters in cancer patients: an update. Semin Thromb Hemost. 2014 Apr;40(3):382-94
32. Abdol Razak, Norbaini Binti et al. “Cancer-Associated Thrombosis: An Overview of Mechanisms, Risk Factors, and Treatment.” Cancers vol. 10,10 380. 11 Oct. 2018
33. Khorana A.A., Ahrendt S.A., Ryan C.K., Francis C.W., Hruban R.H., Hu Y.C., Hostetter G., Harvey J., Taubman M.B. Tissue Factor Expression, Angiogenesis, and Thrombosis in Pancreatic Cancer. Clin. Cancer Res. 2007;13:2870–2875
34. Uno K., Homma S., Satoh T., Nakanishi K., Abe D., Matsumoto K., Oki A., Tsunoda H., Yamaguchi I., Nagasawa T., et al. Tissue factor expression as a possible determinant of thromboembolism in ovarian cancer. Br. J. Cancer. 2007;96:290–295
35. Colombo R, Gallipoli P, Castelli R. Thrombosis and hemostatic abnormalities in hematological malignancies. Clin Lymphoma Myeloma Leuk. 2014;14(6):441
36. Nemerson Y. The tissue factor pathway of blood coagulation. Semin Hematol 1992;29:170 – 6
37. Geddings J.E., Mackman N. Tumor-derived tissue factor–positive microparticles and venous thrombosis in cancer patients. Blood. 2013;122:1873–1880
38. Krishnan H, Rayes J, Miyashita T, et al. Podoplanin: An emerging cancer biomarker and therapeutic target. Cancer Sci. 2018;109(5):1292-1299
39. Riedl J., Preusser M., Nazari P.M.S., Posch F., Panzer S., Marosi C., Birner P., Thaler J., Brostjan C., Lötsch D., et al. Podoplanin expression in primary brain tumors induces platelet aggregation and increases risk of venous thromboembolism. Blood. 2017;129:1831–1839
40. Mege D., Laurence P.D., Mehdi O., Stéphane R., Igor S., Bernard S., Françoise D.G., Christophe D. The origin and concentration of circulating microparticles differ according to cancer type and evolution: A prospective single-center study. Int. J. Cancer. 2016;138:939–948
41. Grignani G, Jamieson GA. Platelets in tumor metastasis: generation of adenosine diphosphate by tumor cells is specific but unrelated to metastatic potential. Blood. 1988 Apr;71(4):844-9
42. Haas S.L., Jesnowski R., Steiner M., Hummel F., Ringel J., Burstein C., Nizze H., Liebe S., Löhr J.M. Expression of tissue factor in pancreatic adenocarcinoma is associated with activation of coagulation. WJG. 2006
43. Semeraro N, Colucci M. Tissue factor in health and disease. Thromb Haemost. 1997;78(1):759
44. Edwards RL, Rickles FR. The role of leukocytes in the activation of blood coagulation. Semin Hematol. 1992;29(3):202
45. Nash GF, Turner LF, Scully MF, Kakkar AK . Platelets and cancer. Lancet Oncol. 2002;3(7):425
46. Bevilacqua MP, Pober JS, Majeau GR, Fiers W, Cotran RS, Gimbrone MA Jr. Recombinant tumor necrosis factor induces procoagulant activity in cultured human vascular endothelium: characterization and comparison with the actions of interleukin 1. Proc Natl Acad Sci U S A. 1986;83(12):4533

Abonează-te la Viața Medicală!

Dacă vrei să fii la curent cu tot ce se întâmplă în lumea medicală, abonează-te la „Viața Medicală”, săptămânalul profesional, social și cultural al medicilor și asistenților din România!

  • Tipărit + digital – 249 de lei
  • Digital – 169 lei

Titularii abonamentelor pe 12 luni sunt creditați astfel de:

  • Colegiul Medicilor Stomatologi din România – 5 ore de EMC
  • Colegiul Farmaciștilor din România – 10 ore de EFC
  • OBBCSSR – 7 ore de formare profesională continuă
  • OAMGMAMR – 5 ore de EMC

Află mai multe informații despre oferta de abonare.

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul www.viata-medicala.ro, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.

Da, sunt de acord Aflați mai multe