Newsflash
Dosar

Publicitatea diagnosticului medical și consecințele acesteia

de Drd. Rareș Voroneanu - mar. 13 2020
Publicitatea diagnosticului medical și consecințele acesteia

Păstrarea confidențialității cu privire la starea de sănătate și datele personale ale pacienților reprezintă o datorie morală a medicului. În caz contrar, pot exista și implicații legale.

Un subiect despre care auzim, fără să vrem, aproape în fiecare zi: X suferă de o boală incurabilă, Y a fost diagnosticat cu depresie, în timp ce lui Z i-a fost interzis de medic să mai întrețină relații intime cu o altă persoană timp de un an. De câte ori am auzit informații de acest fel, m-am întrebat, retoric, ce e drept, dacă cei care aruncă aceste „zvonuri” cunosc și faptul că acțiunile lor pot avea consecințe juridice.

Legea pacientului nr. 46 din 21 ianuarie 2003 definește noțiunea de pacient drept „persoana sănătoasă sau bolnavă care utilizează serviciile de sănătate”. Sintagma „intervenție medicală” este definită de același act normativ ca fiind „orice examinare, tratament sau alt act medical în scop de diagnostic preventiv, terapeutic ori de reabilitare”. Prin aceasta putem înțelege multitudinea de investigații la care este supusă o persoană, în vederea stabilirii stării sale de sănătate.

Acordul pacientului este obligatoriu

Examinând în continuare legea mai sus menționată, vom afla că în ceea ce privește starea de sănătate constatată de un medic, deși este o informație ce trebuie păstrată cu strictețe, există și o serie de derogări. Astfel, „pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat și de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său”. Putem trage concluzia că menirea acestei reglementări este aceea de a menaja pacientul, protejându-l de informații ce îi pot agrava starea de sănătate.

Pentru ca medicul să poată informa familia, prietenii sau alte rude ale pacientului despre probleme medicale, se cere exprimarea consimțământului acestuia din urmă. În acest mod, nu se prezumă faptul că persoana aflată în îngrijiri medicale dorește ca cei apropiați lui să fie informați cu privire la starea sa de sănătate, ci se cere acordul acestuia. Persoanele informate cu acordul pacientului sau chiar o terță persoană desemnată de către acesta, conform legii, au posibilitatea „să primească, la externare, un rezumat scris al investigațiilor, diagnosticului, tratamentului, îngrijirilor acordate pe durata spitalizării și, la cerere, o copie a înregistrărilor investigațiilor de înaltă performanță, o singură dată”.

Excepții

„Toate informațiile privind starea pacientului, rezultatele investigațiilor, tratamentul” și datele personale sunt și rămân confidențiale, legea acordându-le protecție juridică chiar și în situația în care pacientul decedează. Medicul are obligația de a se abține de la săvârșirea unor fapte ce pot conduce la publicitatea acestor date.

Pentru ca o persoană să poată avea acces la datele medicale ale alteia, inclusiv după trecerea în neființă a pacientului, Legea nr. 46/2003 stipulează că este obligatorie consemnarea acestui lucru printr-o anexă atașată la foaia de observație clinică generală. Actul normativ privește și derogări de la această regulă. Prima se referă la situația în care pacientul „își dă consimțământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres”, în timp ce a doua are în vedere posibilitatea ca informațiile confidențiale să fie necesare „altor furnizori de servicii medicale acreditați, implicați în tratamentul pacientului”. În acest ultim caz nu este necesar consimțământul persoanei vizate. Legea prezumă absolut acordul pacientului, în acest fel oferindu-se posibilitatea efectuării actului medical de către o altă entitate ce prestează servicii medicale, fără a fi necesară o exteriorizare de voință din partea individului.

Pe de altă parte, pacientul poate „beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suportul spiritual, material și de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale”. Aici ne putem întreba ce se întâmplă cu secretul privind diagnosticul. Apreciez că, pentru identitate de rațiune, asemănător celorlalte articole în care se cere exteriorizarea expresă de voință, discuțiile ce vor fi purtate între medic și pacient nu se pot derula în prezența altor persoane.

Dacă am interpreta într-o altă manieră articolul de lege, s-ar putea aduce atingere confidențialității datelor protejate de lege și ineficacității articolului 10 („Rudele și prietenii pacientului pot fi informați despre evoluția investigațiilor, diagnostic și tratament, cu acordul pacientului”).

Consecințele divulgării secretului profesional

Articolul 37 al actului normativ aduce în discuție sancțiunile ce pot fi aplicate. Astfel, „nerespectarea de către personalul medico-sanitar a confidențialității datelor despre pacient și a confidențialității actului medial, precum și a celorlalte drepturi ale pacientului prevăzute în prezenta lege atrage, după caz, răspunderea disciplinară, contravențională sau penală, conform prevederilor legale”.

confidentialNesubestimând puterea sancțiunilor legate de răspunderea disciplinară sau cea contravențională, răspunderea penală este cea mai gravă formă de abatere. Potrivit articolului 227 din Noul Cod Penal, „divulgarea, fără drept, a unor date sau informații privind viața privată a unei persoane, de natură să aducă un prejudiciu unei persoane, de către acela care a luat cunoștință despre acestea în virtutea profesiei ori funcției și care are obligația păstrării confidențialității cu privire la aceste date, se pedepsește cu închisoare de la trei luni la trei ani sau cu amendă”. În timp ce răspunderea contravențională reprezintă o sancțiune ce ține de sfera administrativă, amenda penală este o veritabilă sancțiune penală, aplicată doar de instanța sesizată.

De asemenea, sintagma „fără drept” delimitează fapta ce poate atrage răspunderea medicului de alte fapte ce nu pot avea consecințe juridice. Nu ne vom afla în prezența întrunirii elementelor constitutive ale infracțiunii de divulgare a secretului profesional (Art. 227 din Noul Cod Penal) în situația în care pacientul, spre exemplu, își dă acordul ca medicul invitat la o emisiune să discute cazul său, făcând referire la persoana sa. Nu va fi antrenată răspunderea penală nici în situația în care medicul ce participă la o conferință prezintă cazul unui pacient, fără a dezvălui date ce pot conduce la identificarea acestuia din urmă. Aceasta este o regulă pe care o regăsim stipulată și în codul de deontologie medicală (Articolul 50 alin. (2), anume că: „publicitatea trebuie să fie veridică, neînșelătoare, să respecte secretul profesional și să fie realizată cu demnitate și prudență”).

O altă componentă a infracțiunii se referă la dezvăluirea acestor informații care sunt apte de a produce un prejudiciu unei persoane. Astfel, în situația în care individului nu i se aduce atingere drepturilor sale prin divulgarea unor date, nu ne vom afla în prezența infracțiunii.

Confidențialitatea și respectarea vieții private

Codul de deontologie medicală cuprinde, și el, o serie de reglementări referitoare la misiunea de păstrare a confidențialității. Astfel, în capitolul al III-lea, intitulat „Secretul profesional și accesul la datele referitoare la starea de sănătate”, prin articolul 17 se prevede că „medicul va păstra secretul profesional și va acționa în acord cu dreptul legal al fiecărei persoane la respectul vieții sale private din punctul de vedere al informațiilor referitoare la sănătatea sa”. Codul, asemănător Legii nr. 46/2003, stipulează faptul că „obligația medicului de a păstra secretul profesional este opozabilă inclusiv față de membrii familiei persoanei respective. Obligația medicului să păstreze secretul profesional persistă și după ce persoana respectivă a încetat să îi fie pacient sau a decedat”.

Prevederi GDPR

Regulamentul General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal (GDPR) cataloghează diagnosticele medicale ca fiind „date privind sănătatea”, adică acele „date cu caracter personal legate de sănătatea fizică sau mentală a unei persoane fizice, inclusiv prestarea de servicii de asistență medicală, care dezvăluie informații despre starea de sănătate a acesteia”. „Datele genetice”, sunt definite ca fiind date cu „caracter personal referitoare la caracteristicile genetice moștenite sau dobândite ale unei persoane fizice, care oferă informații unice privind fiziologia sau sănătatea persoanei respective și care rezultă în special în urma unei analize a unei mostre de material biologic recoltate de la persoana în cauză”. În acest sens, regulamentul prevede interdicția de a prelucra acest tip de date, acordându-le o protecție specială, dată fiind importanța lor.

Prin urmare, păstrarea secretului confidențial reprezintă nu doar o datorie morală a medicului, ci și una care poate avea implicații legale. Deși pare greu de dovedit, practica judiciară a arătat că interesul personal primează, existând în jurisprudență cazuri de medici ce au fost condamnați pe considerentele nerespectării secretului profesional. Persoana prejudiciată poate să ceară instanței de judecată să-l oblige pe pârât la repararea prejudiciului suferit, fie prin constituire ca parte civilă în cursul procesului penal, fie prin formularea unei acțiuni distincte la instanță civilă.

Orice aș vedea și aș auzi în timp ce îmi fac meseria sau chiar în afară de aceasta, nu voi vorbi despre ceea ce nu-i nicio nevoie să fie destăinuit, socotind că, în asemenea împrejurări, păstrarea tainei este o datorie.” (Hipocrate din Kos)

Abonează-te la Viața Medicală!

Dacă vrei să fii la curent cu tot ce se întâmplă în lumea medicală, abonează-te la „Viața Medicală”, publicația profesională, socială și culturală a profesioniștilor în Sănătate din România!

  • Tipărit + digital – 249 de lei
  • Digital – 169 lei

Titularii abonamentelor pe 12 luni sunt creditați astfel de:

  • Colegiul Medicilor Stomatologi din România – 5 ore de EMC
  • Colegiul Farmaciștilor din România – 10 ore de EFC
  • OBBCSSR – 7 ore de formare profesională continuă
  • OAMGMAMR – 5 ore de EMC

Află mai multe informații despre oferta de abonare.

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul www.viata-medicala.ro, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.

Da, sunt de acord Aflați mai multe