Newsflash

Dr. Mihail MIHAILIDE


Malignul, dar şi hilarul morb al puterii

de Dr. Mihail MIHAILIDE - apr. 8, 2011

    Resentimentar, revendicativ şi vindicativ a fost etichetat de către duşmanii săi, dar şi de către cei neimplicaţi într-un război al nervilor întins pe câteva decenii anterioare evenimentelor din decembrie 1989, dr. Sergiu Duca (1936–2004), autorul paginilor de jurnal intitulate generic „Obstacole“. La capătul lecturii, nu poţi totuşi să nu te întrebi: un om integru, un chirurg de clasă, viitor profesor universitar, inovator şi inventator de metode şi tehnici chirurgicale, autor de lucrări ştiinţifice publicate în reviste de largă circulaţie poate fi etichetat astfel, după cum n-au ezitat să o facă adversarii săi, pentru că nu accepta, împotrivindu-li-se, racile la ordinea zilei în regimul politic totalitar comunist, între care abuzul de putere? Comentarii despre această carte, la rubrica Jurnal de Jurnale, sub semnătura dlui dr. Mihail Mihailide. (...)

MOZART TE FACE MAI DEŞTEPT, DAR ŢINÂND CONT DE „STOFA CLIENTULUI“

de Dr. Mihail MIHAILIDE - apr. 8, 2011

   Mă voi folosi de figura de stil numită oximoron pentru a semnala surpriza anunţată – împlinită şi regretabilă – făcută cititorilor de către MEDICINA MODERNĂ, revista Colegiului Medicilor din Bucureşti, anume că al doilea număr al său pe 2011 va apărea în iunie şi nu cu ritmicitatea cunoscută şi respectată din 1994 şi până la finele anului trecut. Motivul îl constituie invocate şi reale dificultăţi financiare. (...)

Râsete în „Târgul Ieşilor“ cu studenţi medicinişti şi maeştrii lor

de Dr. Mihail MIHAILIDE - mar. 25, 2011

   E, poate, un truism să afirmi că tinereţea este cea mai frumoasă etapă a vieţii noastre, indiferent dacă, uneori, condiţiile existenţiale sunt dificile. Pentru dl dr. Adrian Aldea, autorul cărţii memorialistice „Student în târgul Ieşilor“, această aserţiune se reconfirmă, fiind totodată un prilej de a desfăşura în paginile ei o anecdotică plină de vervă despre vremurile apuse, colegii şi maeştrii săi. Un comentariu la rubrica „Jurnal de jurnale“ sub semnătura dlui dr. Mihail Mihailide. (...)

Natură moartă cu lămâi

de Dr. Mihail MIHAILIDE - mar. 25, 2011

   Nu sunt chiar merele de aur din grădina Împăratului la care – dacă îmi aduc bine aminte – doar Prâslea cel Voinic s-a bucurat de acces autorizat... Fructele alese, frumoase, parfumate, cu picăturile de apă încă nezvântate de pe coajă, cată să fie aici doar nişte „obiecte“ fotografice dintr-un ciclu de natură statică pe care – după modelul picturii – mi l-am propus, renunţând la peisaj ce, probabil, prin uz îndelungat, s-a banalizat ca subiect, imaginile tipărite fiind numite peiorativ, de către cunoscători, „cărţi poştale ilustrate“. (...)

Bucurie înnegurată

de Dr. Mihail MIHAILIDE - mar. 18, 2011

    Intenţionam ca în numărul de astăzi al ziarului să informăm, cu bucurie, pe cititori despre apropiata sărbătoare a săptămânalului nostru, organizată, împotriva tuturor vicisitudinilor, pentru a treia oară, la 27 mai a.c.: Gala „Viaţa medicală“ – 2011. Primele două ediţii, desfăşurate în aceeaşi zi de primăvară, au fost găzduite de Ateneul Român (2009) şi, respectiv, de sălile Titulescu, Madgearu şi Brâncuşi de la Romexpo (2010). (...)

Vinovaţi de "crima" de a fi

de Dr. Mihail MIHAILIDE - mar. 11, 2011

   Despre tragedia deportării populaţiei evreieşti din nordul Moldovei (1941–1943) şi viaţa în ghetoul din localitatea Djurin, subiect al unor zguduitoare mărturii scrise şi publicate de dna dr. Miriam Korber-Bercovici, puteţi citi în rubrica „Jurnal de junale“, sub semnătura dlui dr. Mihail Mihailide. (...)
 

Mărturisiri selective, îngăduitoare, roz

de Dr. Mihail MIHAILIDE - feb. 25, 2011

   Continuându-şi încercările de analiză în domeniul literaturii subiective scrise de medici, în numărul de azi, sub „lupa critică“ a dlui dr. Mihail Mihailide, se află o autobiografie. Aceea a dlui dr. Victor Lotreanu, intitulată „Confesiuni în alb“. Pe larg, la rubrica „Jurnal de jurnale“. (...)

„Lux in tenebris“

de Dr. Mihail MIHAILIDE - feb. 11, 2011

   Un comentariu pe marginea importantei lucrări de memorialistică „O jumătate de veac în slujba medicinei legale, 1959–2009“, semnată de dl prof. dr. Vladimir Beliş, în articolul „Lux in tenebris“, la rubrica Jurnal de jurnale, susţinută de dl dr. Mihail Mihailide. (...)

O PLIMBARE PRIN GRĂDINA AMINTIRILOR

de Dr. Mihail MIHAILIDE - ian. 28, 2011

   „Cartea este un jurnal de idei, de referiri la evoluţia – ba chiar revoluţia – suferită de specialitatea medicală căreia autorul i s-a dedicat, la relatarea şansei unor întâlniri cu mari personalităţi ale Psihiatriei, de meditaţie pe marginea operelor filosofice, a capodoperelor artistice şi culturale ale umanităţii“. Aşa este descris volumul de literatură memorialistică Odiseu fără Ithaca al dlui prof. dr. Mircea Lăzărescu, la rubrica Jurnal de jurnale, sub semnătura dlui dr. Mihail Mihailide. (...)

M. Bulgakov – File din Arhiva KGB

de Dr. Mihail MIHAILIDE - ian. 14, 2011

   Cunoscut îndeobşte ca autor al celebrului roman „Maestrul şi Margareta“, Mihail Bulgakov a fost nu doar absolvent – magna cum laudae – al Facultăţii de Medicină din Kiev, ci şi un neobosit autor de proză memorialistică. De la pseudojurnalul „Însemnările unui tânăr medic“ până la jurnalul intim, care avea să-i fie confiscat de NKVD, restituit ulterior, în mod cu totul surprinzător, pentru a fi ars de autor, în cele din urmă recuperat (parţial) după 1990 chiar din arhiva KGB, proza memorialistică a lui Bulgakov ne dezvăluie destinul tragic al unui (medic-)scriitor de excepţie, strivit de un regim totalitar. O incursiune documentată realizată de dl dr. Mihail Mihailide, la rubrica „Jurnal de jurnale“. (...)
Mai multe detalii în ziarul nostru, Viaţa medicală.
 

Love story cu bonjurişti

de Dr. Mihail MIHAILIDE - ian. 14, 2011

    Bonjuriştii iviţi după evenimentele din 1989 sunt ori copii de bani gata, frecventând străinătăţurile pentru shopping sau din spleen-ul preabinelui existenţial ce le-a lovit familiile, ori tineri care s-au trezit într-o lume cu totul alta decât cea a părinţilor, care şi-au conştientizat potenţialul intelectual, imposibilitatea dureroasă de a şi-l dezvolta în ţară şi – dobândind burse ori găsind mijloace de subzistenţă – s-au expatriat. Dar nu numai în Franţa, precum bonjuriştii anilor 1830–1848, ci în toată lumea civilizată, muncind din greu, uneori discriminaţi pentru că erau români ori prea săraci pentru trendul consumist al congenerilor vestici, sperând într-o revenire. (...)

Comunicări despre Comunicare

de Dr. Mihail MIHAILIDE - ian. 7, 2011

   Doctorul Virgil Enătescu din Satu-Mare este înainte de toate un personaj carismatic: o frunte înaltă, luminoasă, ochi vii, o bărbuţă à la Kogălniceanu – cel de pe soclul din piaţa bucureşteană ce-i poartă numele – zâmbet permanent şi un discurs nuanţat şi convingător, propriu unui psihiatru. Dar nu al unuia oarecare, ci al unui specialist preocupat de comunicare, în general; de cea extraverbală – în special. O confirmă, de altfel, subiectele celor două teze de doctorat care îi onorează CV-ul: „Comunicarea extraverbală în Psihiatrie“ (conducător ştiinţific prof. dr. Eduard Pamfil, 1977) şi „Criterii antropologice ale comunicării extraverbale“ (conducător ştiinţific prof. dr. Victor Săhleanu, 1998). (...)
 

Iarna medicului

de Dr. Mihail MIHAILIDE - dec. 24, 2010

   „Iernile n-au fost niciodată blânde cu medicul de ţară. Dacă a fost sau este navetist, amintirea curselor de persoane încremenite pe linii secundare, gărilor pustii, vagoanelor cu uşile îngheţate, compartimentelor cu ferestre jivrate de ger îl face să frisoneze chiar şi vara, la 40 de grade…“. Cum se reflectă anotimpul rece în literatura memorialistică a medicilor aflăm de la dl dr. Mihail Mihailide la rubrica „Jurnal de jurnale“. (...)

UN NUMĂR „VARIA“

de Dr. Mihail MIHAILIDE - dec. 24, 2010

   Pe coperta penultimului număr al revistei Colegiului Medicilor din municipiul Bucureşti, MEDICINA MODERNĂ (nr. 11/2010), este reprodus portretul fotografic al laureatului Premiului Nobel pentru Medicină din acest an, Robert G. Edwards, pentru lucrările sale privind fertilizarea in vitro. Obişnuitelor contestări care, de fiecare dată, sunt nelipsite, în legătură cu persoana sau persoanele cărora li se atribuie celebra şi valoroasa distincţie, li se adaugă în acest an cele ale Vaticanului. Sfântul Scaun a criticat: frigiderele pline cu embrioni congelaţi! (...)

Dureroasa actualitate a trecutului

de Dr. Mihail MIHAILIDE - dec. 10, 2010

   Propaganda comunistă a folosit jurnalul doctorului George Ulieru „Din carnetul unui medic de plasă“ pentru a demonstra precaritatea asigurării stării de sănătate a populaţiei între cele două războaie mondiale. Dar, nici după „23 august“, lucrurile nu s-au îmbunătăţit cu mult, iar acum – din păcate – multe dintre însemnările doctorului Ulieru sunt încă de o dureroasă actualitate. Dl dr. Mihail Mihailide propune o continuare a rubricii sale „Jurnal de jurnale“. (...)
 

Cronică de familie

de Dr. Mihail MIHAILIDE - dec. 10, 2010

   În 1987, academicianul Marin Gh. Voiculescu, marele profesor de Boli contagioase de la Colentina, creator de Şcoală medicală şi autor al unor tratate celebre în domeniul patologiei infecţioase, rămase încă de raftul întâi, cunoscut om de cultură şi medic-scriitor, mi-a oferit o recentă lucrare a sa, apărută la Editura Academiei: „Scrisul medical ca tehnică şi artă“. Era o pledoarie pentru corectitudinea scrisului ştiinţific – respectarea normelor severe formulate de marii editori de carte şi reviste, acceptate pe plan internaţional – dar şi pentru frumuseţea scrisului, ca act de creaţie. Scrisul medical se învaţă, afirma profesorul. „Orice medic poate – cel puţin teoretic – să deprindă arta scrisului, cunoscând şi aplicând anumite reguli, se perfecţionează şi lucrează cu tenacitate. (...)

CICĂ NIŞTE… FILOSOFI

de Dr. Mihail MIHAILIDE - nov. 26, 2010

   Instituţiile statului – inclusiv cele cu responsabilităţi în domeniul sănătăţii – şi-au creat birouri de presă, unele chiar departamente, având între atribuţii şi pe aceea a monitorizării ziarelor de larg consum în vederea alcătuirii unor digest-uri, pentru decidenţii supraocupaţi, după cum se ştie, pe teme de interes. E un fel de sondare a opiniei publice, rol pe care presa, uneori, crede că şi-l asumă, alteori de semnalare a unor disfuncţionalităţi din sistem, neştiute la „centru“, dar descoperite de reporteri, neajunsuri faţă de care oficialitatea ar trebui să ia atitudine. (...)

Eveniment editorial

de Dr. Mihail MIHAILIDE - nov. 19, 2010

    La dimensiunile sale actuale, de peste 2.000 de pagini, a patra ediţie a bine-cunoscutului Dicţionar medical nu este nici pe departe o simplă reeditare a unei cărţi demult epuizate din librării, ci o monumentală realizare a dlui prof. dr. Valeriu Rusu, care, adăugând numeroase capitole noi, îmbogăţeşte deja valoroasa şi indispensabila lucrare,transformând-o într-un instrument de lucru actualizat ce nu ar trebui să lipsească din biblioteca niciunui medic. Publicăm o succintă prezentare a acestei lucrări de referinţă, semnată de dl dr. Mihail Mihailide. (...)
 

Omagiu adus maeştrilor

de Dr. Mihail MIHAILIDE - nov. 19, 2010

    Constantin C. Iliescu a fost nu doar primul profesor de Cardiologie din România, ci şi un adevărat vizionar, lui datorându-i-se înfiinţarea, în 1945, a primei unităţi medicale moderne ASCAR, ce asocia spitalul cu ambulatoriul, cu un accent deosebit pe prevenţia bolilor cardiace, pe lângă tratamentul propriu-zis. Luni, 15 noiembrie a.c., în curtea Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare (ce-i poartă, de altfel, numele), la iniţiativa elevului său, dl prof. dr. Eduard Apetrei a fost dezvelit bustul profesorului C. C. Iliescu, în semn de recunoştinţă şi, de ce nu, ca exemplu pentru generaţiile ce vor urma. (...)
 

„Jurnal de jurnale“

de Dr. Mihail MIHAILIDE - nov. 12, 2010

    După ce, în anii imediat următori evenimentelor din decembrie 1989, jurnalul intim, autobiografiile şi memoriile obţineau succese de librărie în dauna operelor de ficţiune, expansiunea părea să se fi încetinit, în anii din urmă. A fost doar o temere nefondată a iubitorilor acestor genuri faţă de o ameninţătoare „contracţie“, fiindcă numai în 2010 au apărut ori s-au reeditat lucrări de răsunet ale literaturii subiective, ale scrierii „egotistice“. Medicii au fost, dar mai ales au devenit, după 1989, autori ai unor astfel de scriituri, ceea ce justifică iniţierea rubricii „Jurnal de jurnale“, în care vă propunem, la un moment dat, discutarea unora dintre acestea. Îşi asumă rubrica dl dr. Mihail Mihailide. (...)
 

Căutare Avansată

Abonează-te la Viața Medicală!

Dacă vrei să fii la curent cu tot ce se întâmplă în lumea medicală, abonează-te la „Viața Medicală”, publicația profesională, socială și culturală a profesioniștilor în Sănătate din România!

  • Tipărit + digital – 249 de lei
  • Digital – 169 lei

Titularii abonamentelor pe 12 luni sunt creditați astfel de:

  • Colegiul Medicilor Stomatologi din România – 5 ore de EMC
  • Colegiul Farmaciștilor din România – 10 ore de EFC
  • OBBCSSR – 7 ore de formare profesională continuă
  • OAMGMAMR – 5 ore de EMC

Află mai multe informații despre oferta de abonare.

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul www.viata-medicala.ro, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.

Da, sunt de acord Aflați mai multe