Newsflash

Dr. Mihail MIHAILIDE


Turism cu gipsul la picior

de Dr. Mihail MIHAILIDE - oct. 5, 2011

Constantin-Ciprian Popescu, medic-scriitor, publică în 2007: „Excursii studenţeşti prin Europa – Frescă de tranziţie românească“, însemnări de călătorie şi nu numai, din anii ’90, aparţinând – după cum declară – nepotului său, jurnal rătăcit într-un sertar de birou. Atipic ca redactare pentru specia literară în discuţie, dar şi pentru aceea a unei construcţii romaneşti, scrierea respectivă face obiectul unui comentariu la rubrica Jurnal de jurnale, sub semnătura dlui dr. Mihail Mihailide.

 

FR. RAINER: "Cursul să nu fie carte vorbită"

de Dr. Mihail MIHAILIDE - sept. 21, 2011

„Recunoşteam în rubrica Jurnal de jurnale din 2 septembrie că, ocupându-mă de diaristica soţilor Rainer – de o valoare excepţională umană şi documentară – ar fi trebuit să încep prin a prezenta Jurnalele profesorului Fr. I. Rainer, abia apoi găsindu-şi locul memoriile dr. Marta Trancu-Rainer. S-a întâmplat însă ca volumul cuprinzându-le pe acestea din urmă să fi fost primul care mi-a fost accesibil. Oricum, mărturiile peste timp ale Martei Rainer îl au ca personaj principal pe soţul său. Între timp, am avut şansa de a putea parcurge atât caietele-jurnal ale profesorului însuşi, cât şi o bibliografie ajutătoare, suficientă pentru a îndreptăţi invitaţia adresată cititorilor de a parcurge textul de săptămâna aceasta“, ne-a declarat dl dr. Mihail Mihailide.

 

Ce ar fi fost viaţa mea fără el?

de Dr. Mihail MIHAILIDE - sept. 2, 2011

„Un jurnal, precum cel al dr. Marta Trancu-Rainer, nu poate fi «povestit», ci merită o lectură aplicată, care, în pofida deceniilor scurse de la apariţie, nu va crea cititorului senzaţia de «prăfuit». Ba din contră.“ Dar pentru aceasta, pentru cititorul tânăr, ar trebui ca jurnalele soţilor Rainer să fie reeditate. Dl dr. Mihail Mihailide se referă la Filele de jurnal ale dr. Marta Trancu-Rainer, la rubrica Jurnal de jurnale.

 

„Nu pot să nu mă întreb cine mai învaţă azi pe cine, şi mai ales de la cine“

de Dr. Mihail MIHAILIDE - aug. 19, 2011

   Laitmotivul memoriilor dr. Dumitru Pascu, apărute sub titlul „Operaţie fără anestezie – Din amintirile şi speranţele unui chirurg“, este cel al formării noilor generaţii de medici, în speţă chirurgi, promovarea acestora pe criterii de valoare profesională şi etică, aşa cum se întâmpla, odată, pe vremea maestrului său, profesorul Vl. Buţureanu – dar nu numai. Prezentarea acestui volum apărut la Ed. Compania în 2000, la rubrica Jurnal de jurnale sub semnătura dlui dr. Mihail Mihailide. (...)

Regele valsului la Ateneul Român

de Dr. Mihail MIHAILIDE - aug. 19, 2011

   Duminică, 14 august 2011, la Ateneul Român, s-a deschis cea de-a zecea ediţie a Festivalului Internaţional Johann Strauss. Această manifestare artistică de prestigiu, intrată deja în tradiţie, cu debut în 2002, este organizată de Asociaţia Română a Iubitorilor Valsului „Johann Strauss“, ediţiile anterioare desfăşurându-se la Bucureşti, Timişoara, Oradea şi Cluj-Napoca. (...)

Un medic – istoric al unor vremuri demult apuse

de Dr. Mihail MIHAILIDE - aug. 5, 2011

   Volumul „Nicolae Kretzulescu – Amintiri istorice“, ediţie îngrijită de dr. Valeriu Mihăilă, adevărată bijuterie a speciei memorialistice, îi prilejuieşte dlui dr. Mihail Mihailide o incursiune în istoria Bucureştiului de la jumătatea secolului al XIX-lea, la rubrica Jurnal de jurnale. (...)

Istoria ideii de urgenţă medicochirurgicală

de Dr. Mihail MIHAILIDE - iul. 22, 2011

   Remarcabil este faptul că autorii lucrării „Serviciile chirurgicale de urgenţă din Bucureşti“ – dnii prof. dr. Mircea Beuran, prof. dr. Benone Duţescu şi dna dr. Rodica Duţescu-Zăvoianu – au ştiut să scoată în evidenţă, să argumenteze şi să exemplifice, prin analiza a numeroase surse – documente oficiale, statistici, mărturii, articole din presă etc. – evoluţia ideii de urgenţă medico-chirurgicală şi de salvare a semenilor în suferinţă, o componentă de prim ordin a asistenţei medicale, începând cu Societatea de Salvare înfiinţată de profesorului N. Minovici (1906), până la Spitalul de Urgenţă „Floreasca“ de astăzi, aflat în continuă dezvoltare şi modernizare. Asupra acestei cărţi recent apărute la Editura Academiei Române, puteţi citi o amplă prezentare semnată de dl dr. Mihail Mihailide. (...)

O carte „drept la replică“

de Dr. Mihail MIHAILIDE - iul. 22, 2011

   Mă temeam că cele şase cuvinte pe care le găsisem potrivite-mănuşă pentru a le pune ca titlu acestui text: „Ura noastră cea de toate zilele“ le-am reţinut din vreo gazetă ori din paginile vreunei cărţi şi că, reproducându-le, fără a putea cita, până la urmă, sursa, voi încălca involuntar porunca a opta: «să nu furi!»… Speram totuşi ca acest trou de mémoire să nu persiste, mai ales că sintagma mă bântuia zilnic, după ce-mi ascultam semenii exprimându-se unii despre alţii, deschideam televizorul la ştiri sau talk-show-uri, ba chiar în timp ce răsfoiam câte un volum de memorii (sic!). (...)

Între virtuţile chirurgului – o mână de artist ce dă minţii şi inimii ascultare

de Dr. Mihail MIHAILIDE - iul. 8, 2011

   Prof. dr. Traian Oancea, în cartea sa de memorii, „Cincizeci de ani de chirurgie“, aduce, de fapt, un elogiu acestei specialităţi medicale – ştiinţă şi artă – căreia i s-a consacrat, închinându-i întreaga sa existenţă. Amintirile sale aduc, în plus, un omagiu maeştrilor săi, Medicinii militare – Şcolii de chirurgie din armată, „care este leagănul medicinii româneşti, căci ea a pus bazele învăţământului medical din ţara noastră şi a dat ţării primii medici militari şi civili, iar de-a lungul timpului, prin oamenii săi, a adus contribuţii importante nu numai la dezvoltarea chirurgiei militare, ci şi la dezvoltarea chirurgiei româneşti în general“. Un comentariu semnat de dl dr. Mihail Mihailide, la rubrica Jurnal de jurnale. (...)


Istoria serviciilor de urgenţă în Capitală

de Dr. Mihail MIHAILIDE - iul. 1, 2011

   Societatea Română de Istoria Medicinii – fondată în 1929 (mă grăbesc să întreb retoric de ce nu şi-a adăugat încă numele fondatorului, dr. Victor Gomoiu, deşi au trecut 130 de ani de la naşterea acestuia şi 52 de la deces) – a organizat, în sala de consiliu a Facultăţii de Medicină din Bucureşti, al V-lea Simpozion Naţional Hipocratic, luni, 27 iunie a.c., din comitetul de organizare făcând parte dnii prof. dr. Nicolae Marcu, preşedinte, conf. dr. Octavian Buda, vicepreşedinte, dna dr. Irinela Ceapă, secretar ştiinţific. (...)
 

Cu Dan Setlacec despre Chirurgie şi Deontologia medicală

de Dr. Mihail MIHAILIDE - iun. 24, 2011

   Asupra cărţii ce conţine amintiri, mărturii şi opinii ale profesorului Dan Setlacec, relevate prin tehnica interviului de dna dr. Dora Petrilă, se opreşte pe larg dl dr. Mihail Mihailide la rubrica Jurnal de jurnale. (...)


Gr. T. Popa: restitutio in integrum

de Dr. Mihail MIHAILIDE - iun. 17, 2011

   Pentru cărţile cu adevărat „bune“ încălcăm o regulă instituită în redacţie, anume aceea de a nu prezenta decât apariţiile editoriale ale anului în curs. Acest compromis merită făcut pentru primul volum – din cele două anunţate: Gr. T. Popa, CONŞTIINŢĂ ŞI CUNOAŞTERE – vol. I, Lucrări ştiinţifice, ediţie alcătuită şi îngrijită de Dana Baran (Ed. Universităţii „Alexandru Ioan Cuza“ – Iaşi, 2010). Fireşte, această derivă, chiar dacă ne-am dori uneori, nu se poate prelungi oricât, prezentul şi actualitatea impunându-şi, la un ziar, prioritatea. (...)

 
 

Dreptul la bucurie

de Dr. Mihail MIHAILIDE - mai 27, 2011

    Astă-seară, în modernele săli „Titulescu“, „Brâncuşi“ şi „Madgearu“ ale Complexului expoziţional Romexpo, se va desfăşura suita de manifestări artistice şi culturale care alcătuiesc Gala „Viaţa medicală“ 2011 (ediţia a treia). (...)
 

Umor cu virtuţi sanogene

de Dr. Mihail MIHAILIDE - mai 27, 2011

   Numeroşi medici-scriitori preferă pentru a se exprima proza scurtă. Predecesori celebri rapid citabili sunt Anton Pavlovici Cehov şi Mihail Bulgakov. Dintre români, Răzvan Petrescu, absolvent cu brio al Facultăţii de Medicină din Bucureşti în 1982, este considerat nu numai un scriitor profund original, dar şi cel mai bun autor de proză scurtă al acestui moment. Între colaboratorii noştri, cu rubrică permanentă în ziar, dr. Viorel Pătraşcu are la activ mai multe volume cu „tablete“, rezultatul unei inteligente sublimări a factologiei, volume distinse cu premii. (...)

Doctorul de la Voineştii de Iaşi

de Dr. Mihail MIHAILIDE - mai 20, 2011

   „Ciocănitul Catincăi de la casa de naşteri şi Mărioarei de la dispensar însemna grijă şi necunoscut. Urmăream paşii Catincăi la lumina slabă a felinarului şi gândeam ce mai poate fi“. În anii când dl dr. Constantin Oană, despre a cărui carte de amintiri scrie dl dr. Mihail Mihailide la rubrica Jurnal de jurnale, putea fi adesea o naştere – piatra de încercare a medicilor de circumscripţie rurală. Evenimentul se termina frecvent în mod fericit, încât, nu rareori, fostele parturiente, întâlnindu-se peste o vreme cu medicul, îi aminteau: „Domnu’ doctor să v-o arăt pe Maria cât este de mare, pe care am făcut-o cu dumneavoastră…“. (...)

„Vremea când viaţa ta se cere rostită şi altfel“

de Dr. Mihail MIHAILIDE - mai 6, 2011

   Trecut nu demult în eternitate, ÎPS Bartolomeu Anania, scriitorul Valeriu Anania, autorul celebrei ediţii jubiliare a Bibliei (2001), dar şi al unei opere scriitoriceşti remarcabile (premiul pentru dramaturgie al Uniunii Scriitorilor din România în 1982), a fost student la Medicină, bucurându-se de îndrumarea unor corifei ai acestei ştiinţe şi arte, precum Iuliu Haţieganu ori Victor Papilian, în Clujul anilor ulteriori celei de-a doua conflagraţii mondiale. Amintirile acestor dificili ani de studenţie constituie capitole ale impunătorului volum „Memorii“ (2008). La rubrica Jurnal de jurnale, dl dr. Mihail Mihailide se referă la unele dintre aceste notaţii memorialistice care, încă din timpul îndelungatei şi interesantei vieţi a scriitorului au ridicat întrebă ri şi au suscitat controverse. (...)
 

Gala „Viaţa medicală“ 2011

de Dr. Mihail MIHAILIDE - apr. 22, 2011

    Societatea Medicilor Scriitori şi Publicişti din România (SMSPR) a luat naştere ca urmare a iniţiativei subsemnatului, susţinut de un grup de medici scriitori: Constantin Bogdan, Corneliu Ionescu, Ion Hurjui, Florea Marin, Crişan Mircioiu, Nicolae Neagu, Victor Săhleanu, Octavian Simu, Marin Gh. Voiculescu, C. D. Zeletin. La 6 octombrie 1990, în Amfiteatrul Spitalului „Colţea“, a avut loc prima Adunare Generală din istoria acestei Societăţi. (...)
 

Bucureşti – igienă şi civilizaţie, fin de siècle

de Dr. Mihail MIHAILIDE - apr. 22, 2011

   În aceste zile, când bucureştenii sunt chemaţi la un referendum asupra unei noi organizări a oraşului, când sunt puse pe tapet perenele probleme de igienă ale municipiului – calitatea apei potabile, salubrizarea străzilor şi a spaţiilor publice, poluarea aerului, ba chiar şi pericolul reprezentat de nesoluţionata problemă a câinilor vagabonzi – dl dr. Mihail Mihailide, la rubrica „Jurnal de jurnale“, face trimitere la Memoriile celebrului dr. C. D. Severeanu, interesante şi pitoreşti sub raportul scriiturii, din care aflăm care era odinioară starea de sanitaţie a Capitalei noastre, deloc mulţumitoare încă de atunci. (...)
 

Căutare Avansată

Abonează-te la Viața Medicală!

Dacă vrei să fii la curent cu tot ce se întâmplă în lumea medicală, abonează-te la „Viața Medicală”, publicația profesională, socială și culturală a profesioniștilor în Sănătate din România!

  • Tipărit + digital – 249 de lei
  • Digital – 169 lei

Titularii abonamentelor pe 12 luni sunt creditați astfel de:

  • Colegiul Medicilor Stomatologi din România – 5 ore de EMC
  • Colegiul Farmaciștilor din România – 10 ore de EFC
  • OBBCSSR – 7 ore de formare profesională continuă
  • OAMGMAMR – 5 ore de EMC

Află mai multe informații despre oferta de abonare.

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul www.viata-medicala.ro, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.

Da, sunt de acord Aflați mai multe