Newsflash
Imagine campanie proprie

Dr. Mihail MIHAILIDE


Grigore T. Popa, savantul-martir

de Dr. Mihail MIHAILIDE - oct. 15, 2010

   Dl Ion T. Roşculescu, distins profesor craiovean de Anatomopatologie, senior al specialităţii sale, bucurându-se la anii înţelepciunii de o sănătate de invidiat chiar şi de către tineri, face memorialisticii şi iatroistoriei româneşti mari servicii, prin alcătuirea unor monografii închinate ilustrelor figuri ale medicinii, precum Emil Crăciun şi Gr. T. Popa, lucrări întemeiate pe amintiri „nemediate“, dar şi pe o foarte riguroasă documentare. (...)

O LECTURĂ PREFERENŢIALĂ

de Dr. Mihail MIHAILIDE - sept. 10, 2010

    De ce pe coperta revistei Colegiului Medicilor din Bucureşti MEDICINA MODERNĂ (vol. XVII – nr. 7 – 2010) este reprodus portretul profesorului Thoma Ionescu? Pentru că anul acesta se împlinesc 150 de ani (n. 13 septembrie 1860, Ploieşti – d. 28 martie 1926, Bucureşti) de la naşterea fondatorului chirurgiei moderne în ţara noastră, al şcolii româneşti de anatomie topografică, al celui care a imaginat şi executat rahianestezia cu stovaină introdusă intrarahidian în regiunea cervicală înaltă pentru operaţii pe toracele superior şi gât, a propus – în premieră mondială – numeroase tehnici chirurgicale de: trepanaţie, nefropexie, splenectomie, cură herniară radicală, limfadenectomie etc., moment aniversar ce nu putea fi trecut cu vederea, înscriindu-se ca o îndatorire de sorginte hipocratică a corpului medical. (...)

Cuvântul eludat

de Dr. Mihail MIHAILIDE - aug. 6, 2010

    În succesiunea de întâmplări considerate de interes jurnalistic – cele mai multe, în fapt, de o reiterată banalitate, altele de ascuns interes comercial (sub forma aşa-ziselor conferinţe de presă: doi vorbesc, patru ascultă şi apoi întreabă pe lângă subiect) care, ulterior, se cer a fi scoase la lumină în redacţii – prea puţine sunt evenimente, prin organizare, participare şi semnificaţie. Un astfel de eveniment a fost cel despre care am relatat într-o notă publicată în „Viaţa medicală“ din 23 iulie a.c., intitulată „În spiritul jurământului hipocratic“. Se referea la dezvelirea, în curtea Institutului Clinic Fundeni, a bustului în bronz reprezentându-l pe marele chirurg Dan Setlacec, o realizare a sculptorului Ionel Stoicescu, la un an de la dispariţia Profesorului, prin diligenţele elevilor săi, în speţă a dlui prof. dr. Irinel Popescu. Această „filială“ neuitare, faţă de părintele lor spiritual, m-a impresionat prin raritatea gestului în zilele ce se petrec, dar şi prin sperata forţă a exemplului. Cu atât mai mult azi, când, atingând vârsta pensionării, maeştrii de până atunci pleacă pe scara de serviciu, iar în privinţa „eternizării“ memoriei lor, lucrurile stau ca în cazul bustului savantului Victor Babeş, de la Facultatea de Medicină din Bucureşti, care se înfăţişează miilor de studenţi români şi străini mutilat, în indiferenţa conducerii UMF „Carol Davila“… (...)

 

ÎN SPIRITUL JURĂMÂNTULUI HIPOCRATIC

de Dr. Mihail MIHAILIDE - iul. 23, 2010

    Un remarcabil eveniment, cu o deosebită semnificaţie iatroistorică, umană şi de pioasă aducere aminte, în spiritul unuia dintre enunţurile cuprinse în jurământul hipocratic: „Voi păstra profesorilor mei respectul şi recunoştinţa ce le sunt datorate“ (formulare modernă, adoptată la Geneva de Asociaţia Medicală Mondială, în 1975), s-a desfăşurat vineri, 16 iulie 2010, la Institutul Clinic Fundeni. (...)

SUBIECTE „VARIA“

de Dr. Mihail MIHAILIDE - iul. 23, 2010

„(…) viaţa copilului depăşeşte în valoare oricare etalon imaginabil“, scrie dl dr. Mihai Cezar Popescu, odinioară colaborator al săptămânalului nostru, acum redactor şef adjunct la MEDICINA MODERNĂ, în Editorialul revistei (intitulat „1 iunie 2010“) din nr. 6/2010, ce ne-a sosit, prompt, la redacţie. Frumos spus, dar enunţul nu se referă în mod practic la copilul român (ci la cel din… Marea Britanie – fie el şi cu handicap psihomotor sever!). Conaţionalul „îşi vede ameninţată existenţa într-un mod complex, la toate palierele ei: naşterea (numărul avorturilor se menţine ridicat, mortinatalitatea este una dintre cele mai ridicate din Europa, naşterile neasistate medical sunt mereu mai frecvente), creşterea şi dezvoltarea (procentul ridicat al familiilor cu venituri sub pragul sărăciei, alimentaţie precară şi/sau dezechilibrată, mediul familial marcat de alcoolism şi grave carenţe culturale), sănătatea (accesibilitatea limitată la servicii medicale de calitate, dotarea necorespunzătoare a clinicilor/serviciilor de pediatrie din teritoriu) şi educaţia (reducerea numărului de educatori/ învăţători/ profesori şi a numărului de instituţii de învăţământ, costuri ridicate şi în creştere pe care le presupun în special formele superioare de învăţământ“. (...)

Despre morală şi mai ales despre absenţa ei

de Dr. Mihail MIHAILIDE - iul. 16, 2010

   Lucian Paraschivescu răspunde, prin cele două laturi ale activităţii sale profesional-creative, criteriilor ideale pentru definirea ca medic-scriitor. O particulară şi nobilă îndeletnicire, strălucit ilustrată de-a lungul timpului la noi, dar şi aiurea. Dsa este un excelent internist şi, totodată, un cercetător cu descoperiri recunoscute în ecocardiografie („Ecoseptograma“, Ed. Viaţa Medicală Românească, 2005), preocupări niciodată „trădate“ pentru cealaltă vocaţie, de poet, eseist şi prozator, devenită publică, din motive care ţineau de „dosar“, abia după 1989. (...)

Genetica diabetului zaharat

de Dr. Mihail MIHAILIDE - iun. 18, 2010

   O monografie pe cât de actuală, pe atât de importantă este cea pe care o semnează în calitate de autor principal şi de redactor coordonator profesorul doctor Dan Mircea Cheţa, de la Institutul de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice „N. Paulescu“ din Bucureşti: GENETICS OF DIABETES – THE TRUTH UNVEILED, apărută foarte recent la Editura Academiei Române în parteneriat cu S. Karger AG, din Basel (Elveţia). (...)

 

CERCETAREA MEDICALĂ TRANSLAŢIONALĂ, o necesitate a interdisciplinarităţii

de Dr. Mihail MIHAILIDE - iun. 11, 2010

   Am asistat la un eveniment ştiinţific, probabil, unic, dar nu surprinzător. Unic, pentru că preocupările de ordin ştiinţific nu se află între priorităţile instituţiilor medicale private de la noi – cel puţin ale celor pe care, ca invitat, am avut prilejul să le cunosc, şi nu sunt puţine – interesul managerilor – chiar dacă sunt medici –, fiind cel bănesc. Sporirea veniturilor, chiar dacă afirmativ o bună parte vor fi dirijate către îmbunătăţirea dotării cu aparatură, în scopul ameliorării asistenţei medicale, într-o vreme când sistemul sanitar public e cvasifalimentar, e totuşi dominantă. Deloc surprinzător, dacă voi arăta că evenimentul a avut loc pentru a doua oară în organizarea Centrului de Diagnostic şi Tratament „Dr. Victor Babeş“, în perioada 3–4 iunie a.c., sub numele de Zilele ştiinţifice „Victor Babeş“ – Ediţia a II-a. (...)

SUBIECTE „VARIA“

de Dr. Mihail MIHAILIDE - iun. 11, 2010

   La 17 aprilie a.c. s-au împlinit 21 ani de când această zi a fost consacrata ca dată de interes internaţional pentru a marca hemofilia – boala regilor. În fiecare an, asociaţiile pacienţilor cu această boală hemoragică de sorginte ereditară doresc să atragă atenţia opiniei publice, îndeosebi decidenţilor politici şi a responsabililor sanitari, asupra faptului că supravieţuirea hemofilicului este condiţionată de tratamentul cu factor hemolitic. La noi, Asociaţia bolnavilor hemolitici împreună cu relativ recent înfiinţata Asociaţie a pacienţilor suferind de boli cronice (C.O.P.A.C.) au decis ca apa unor fântâni din Capitală să fie colorată în roşu. (...)
 

27 mai, Gala Viaţa medicală 2010

de Dr. Mihail MIHAILIDE - mai 28, 2010

    Neaşteptatei oportunităţi ce ni s-a ivit în această primăvară, primăvara anului celei mai profunde crize economico-financiare din ultimele opt decenii, am înţeles să-i răspundem prin organizarea celei de-a doua Gale a săptămânalului „Viaţa medicală“. Această extraordinară oportunitate venită dinspre ROMEXPO, liderul industriei româneşti de târguri şi expoziţii, a constat din oferta de a ne găzdui Evenimentul în cadrul celei de-a XX-a ediţii ROMMEDICA. Alături de Rompharma (medicamente) şi Romoptik (aparatură şi instrumente optice), această tradiţională manifestare expoziţională dedicată sănătăţii publice şi private are loc între 26 şi 29 mai a.c., având ca grup ţintă medicii şi managerii de spitale. Am putut astfel continua ceea ce ne-am propus – la aceeaşi dată, 27 mai, dar 2009, la Ateneul Român – anume, să-i reunim anual, într-o sărbătoare, pe reprezentanţii elitei noastre profesionale, personalităţi din alte domenii, membrii formaţiunilor artistice ale confraţilor – scriitori, pictori, artişti fotografi, muzicieni –, întru neuitarea trecutului Medicinii româneşti şi exprimarea încrederii noastre în viitorul acesteia. (...)

Universitari de altădată, în „tuşe de penel“

de Dr. Mihail MIHAILIDE - mai 28, 2010

  Cartea despre care simt nevoia să scriu nu este prin subiect una de interes pentru oricine, chiar dacă accesibilitatea ei literară este maximă, ba chiar exemplară pentru cel care, la un moment dat, ar avea resurse, dorinţă, talent şi forţa să redacteze una asemănătoare. Cititorul unei astfel de lucrări, musai trebuie să fie un intelectual cu pregătire eventual filosofică, umanistă oricum, care a depăşit demult mijlocul drumului, acel dantesc (Nel) mezzo del cammin di nostra vita, prea curând, parcă, atins, în zilele noastre… (...) 

PATOLOGIA REUMATISMALĂ – INTERES UBICUITAR

de Dr. Mihail MIHAILIDE - mai 21, 2010

   Ciudat de restrânsă mi se pare circulaţia REVISTEI ROMĂNE DE REUMATOLOGIE, aparţinând Societăţii ştiinţifice omonime şi încă nepreluată de concerne media cu sedii aflate peste hotare, în raport cu problematica de interes ubicuu, cea a patologiei reumatismale. Şi nici recenzarea publicaţiei în periodice de profil nu s-a bucurat de atenţie, o dovadă fiind şi faptul că, după multă vreme, am primit în redacţie ca recent nr. 4/2009 (vol. XVIII), când asaltului altor reviste nu prididim a-i face faţă. (...)

 

UN COLEG MULT PREA CURIOS

de Dr. Mihail MIHAILIDE - mai 14, 2010

    Un coleg medic plecat de ani peste hotare revine chemat de dragostea patriei natale în frumosul oraş Baia Mare, să-şi revadă rude, ceva prieteni şi să se recreeze, undeva, spre Borşa, adăstând poate, în reverii adolescentine, în acel minunat loc dintre Moldova şi Transilvania, numit Pasul Tihuţa. Dar cum medicul rămâne medic şi în vacanţă, caută să se informeze şi asupra felului cum merg lucrurile în Sănătate, despre care prea puţine lucruri bune a auzit în ţara adoptivă. Din întâmplare şi spre satisfacerea curiozităţii sale, îi cade în mână revista MARAMUREŞUL MEDICAL, publicaţie editată de Colegiul Medicilor din acest judeţ, anume numărul 39/martie 2010, pe care am primit-o şi noi la redacţie. (...)
 

Orele astrale ale Ortopediei timişene

de Dr. Mihail MIHAILIDE - apr. 16, 2010

    Beneficiind de poziţia ocupată de-a lungul mai multor decenii în presa medicală, mi-am permis, în cuprinsul unor editoriale, să le sugerez celor care au trăit evoluţia unei specialităţi, naşterea unor instituţii, au cunoscut oameni şi faptele lor să le consemneze, salvând în acest fel de la uitare date şi informaţii ce ar putea, la un moment dat, să capete însemnătate iatroistorică. Aceasta mai ales în condiţiile în care disciplina de Istoria medicinii în ţara noastră se află, cred, într-un con de umbră: materie de studiu opţională în facultăţile de medicină; societate ştiinţifică frecventată, aproape în exclusivitate, de seniori; absenţa unor planuri de cercetare şi a metodologiei apropriate pentru aceasta; lipsa unei reviste şi a acelui muzeu naţional de istoria medicinii, pentru care atâta, în zadar, am pledat etc. (...)

 

Metale nobile cu efecte curative

de Dr. Mihail MIHAILIDE - mar. 26, 2010

     Monografia METALE PREŢIOASE – O ABORDARE FARMACOLOGICĂ, apărută la Editura „Gr. T. Popa“ a UMF Iaşi (2009), are ca autor pe foarte cunoscutul profesor universitar doctor Ostin C. Mungiu, intelectual de vază, personalitate nonconformistă şi figură carismatică a renumitei şi frumoasei Capitale moldave, unde s-au născut, au creat, dar şi de unde au plecat spre alte importante centre ale ţării literaţi, artişti, oameni de ştiinţă, între care mari medici, aducând – în anumite perioade ale istoriei noastre – faimă României. (...)

Eponime medicale

de Dr. Mihail MIHAILIDE - mar. 19, 2010

    Numele proprii sunt considerate a fi o importantă resursă terminologică. Descoperiri, teorii, invenţii; în medicină: semne, sindroame, boli poartă patronimul personalităţilor ştiinţifice (în general) care le-au realizat, observat, descris primele, nume, în general, atribuite de urmaşi ca recunoaştere a ideii originale, inteligenţei creatoare, activităţii înaintaşilor. De la aceste nume proprii, au derivat uneori adjective, verbe ori s-au creat sintagme. Eponim, -ă, eponimi, -e, s.m., adj. sunt cuvinte de origine greacă, dar care au intrat în română ca termeni preluaţi din franceză (eponimos – gr.; éponyme – fr.), semnificând pe cel care dă numele său unui lucru (Larousse). Se citează astfel, exemplificator, zeiţa Atena ca eponim al oraşului Atena. Dar şi substantive iniţial proprii, care au devenit termeni comuni, desemnând clase de obiecte: atlas, algoritm, badminton, barem, cadran, macadam, Watt. (...)

Nu vă uitaţi istoria!

de Dr. Mihail MIHAILIDE - feb. 26, 2010

   Evident, nu există supravieţuitori participanţi la Primul Război Mondial. Rari sunt, probabil, românii care, născându-se ulterior anului 1918, să fi reţinut, din relatările părinţilor rămaşi în viaţă, crâmpeie din tragedia ce a însoţit retragerea, la Iaşi, a armatelor române, a instituţiilor statului, a Casei Regale şi a lipsurilor de tot felul. Apoi din perioada crizelor politice şi economice postbelice. Sunt vârstnici şi din ce în ce mai puţin numeroşi chiar şi combatanţii din cea de-a doua conflagraţie mondială… (...)

Sinteza unui domeniu vast, recomandată studenţilor

de Dr. Mihail MIHAILIDE - feb. 12, 2010

Preocuparea pentru un învăţământ medical universitar de calitate este nu numai o îndatorire salarială a cadrelor didactice de profil, dar şi una deontologică – risc a o spune, cu gândul la Jurământul lui Hipocrat şi la observaţiile deja de notorietate publică, privind pregătirea deficitară pentru viitoarea profesie a unei majorităţi a studenţilor şi a rezultatelor slabe la concursurile de rezidenţiat, „strungă“ necesară de acces spre o anume specialitate. (...)

CONCERNUL REVISTELOR „PUNCT RO“

de Dr. Mihail MIHAILIDE - feb. 5, 2010

Nu ştiu dacă e bine sau rău, dar toate revistele „de informare specializată“ editate de Puls Media Network, cu titluri inspirat alese, precum: Farmacist, Pediatru, Gineco, Oncolog-Hematolog, Psihiatru, Infecţio (sic)… urmate de particula „.ro“ seamănă, când le priveşti, ca picăturile de apă. Cu excepţia fotografiei de pe coperta întâi. (...)

Vorbe şi scrieri despre Iaşi

de Dr. Mihail MIHAILIDE - feb. 5, 2010

Povestitorul Vasile Ilucă, nu ştiu de ce ignorat de starostii literaturii „mari“, deşi scrie cu miez şi într-o limbă precum „apa Ozanei, «cea limpede şi frumos curgătoare»“, după cum remarcă ziaristul şi prozatorul Iftimie Nesfântu, publică la Editura „Codex Aureus“ (Bucureşti, 2009) cartea PENTRU CEI CARE VIN. (...)

Căutare Avansată

Abonează-te la Viața Medicală!

Dacă vrei să fii la curent cu tot ce se întâmplă în lumea medicală, abonează-te la „Viața Medicală”, publicația profesională, socială și culturală a profesioniștilor în Sănătate din România!

  • Tipărit + digital – 199 de lei
  • Digital – 149 lei

Titularii abonamentelor pe 12 luni sunt creditați astfel de:

  • Colegiul Medicilor Stomatologi din România – 5 ore de EMC
  • Colegiul Farmaciștilor din România – 10 ore de EFC
  • OBBCSSR – 7 ore de formare profesională continuă
  • OAMGMAMR – 5 ore de EMC

Află mai multe informații despre oferta de abonare.

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul www.viata-medicala.ro, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.

Da, sunt de acord Aflați mai multe