Newsflash
Imagine campanie proprie
Ars Medici

Tipul D de personalitate la pacienţii cu boală coronariană

Tipul D de personalitate la pacienţii cu boală coronariană
   Boala coronariană reprezintă o problemă importantă de sănătate publică din cauza ratelor crescute de morbiditate şi mortalitate, precum şi din cauza reducerii calităţii vieţii. Conform Organiza­ţiei Mondiale a Sănătăţii, bolile cardio­vasculare sunt principala cauză de deces la nivel mondial, cu 29% din decese. În cazul României, s-au înregistrat valori ale ratei mortalităţii prin boli cardiovasculare de până la 2,5 ori mai mari decât media Uniunii Europene.
  Convergenţa evoluţiei tehnicilor medi­cale din ultimele decenii cu prevenţia facto­rilor de risc coronarian a condus la creş­te­rea speran­ţei de viaţă, cu preţul cre­ş­terii prevalenţei bolilor coronariene. Acest fapt constituie aşa-numitul paradox al bolilor cardiovasculare.
   Etiologia bolii coronariene este în peste 90% din cazuri aterosclerotică. În prezent, este general acceptat faptul că inflamaţia peretelui arterial reprezintă factorul promotor major în dezvoltarea aterosclerozei, iar sti­mu­lul principal îl constituie disfuncţia endotelială.
   Studii clinice şi populaţionale exten­sive au identificat mai mulţi factori de risc asociaţi cu dezvoltarea aterosclerozei. Un astfel de studiu (INTERHART – 2004, cu date din 52 de ţări) identifică nouă factori de risc care pot conduce la peste 90% din riscul de apariţie a unui infarct miocardic acut. Aceştia sunt legaţi de stilul de viaţă (fumatul, consumul de alcool, regimul alimentar, sedentarismul), sunt factori metabolici (dislipidemie, obezi­tate, hiperten­siune arterială, diabet zaha­rat) şi factori psihosociali.
   Importanţa factorilor de risc psihosociali şi comportamentali este tot mai frecvent invocată în cazul bolilor cardiovasculare. Depresia, anxietatea, tipul de personalitate şi suportul social scăzut îşi pun tot mai accentuat amprenta asupra mecanismelor biologice care contribuie la patogeneza aterosclerozei. Studii recente au scos în evidenţă efectele suferinţei emoţionale de fond, care se caracterizează prin corobora­rea unor trăiri emoţionale negative şi izolarea socială, în apariţia bolii coronariene. Spre deosebire de caracterul episodic al depresiei, suferinţa emoţională de fond acţionează pe tot parcursul vieţii individului.
   Mirajul capacităţii de a identifica persoa­nele la risc pentru a dezvolta boli cardio­vascu­lare este vechi, la fel ca tactica descu­rajării fumatului. Pornind de la observaţii anecdotice, care legau personalitatea cuiva de decesul subit cardiac, au fost conturate, de-a lungul timpului, mai multe tipuri de personalitate şi s-au dezvoltat instrumente (chestionare) pen­tru identificarea celor aflaţi la risc. Cel mai bine cunoscut a fost tipul psiho­com­portamental A descris de Rosenman şi Friedman. Tipul A este „personalitatea de Sisif“, cel care doreşte să realizeze cât mai multe în timp cât mai scurt şi prin depăşirea obstacolelor. Deşi larg acceptat acum câteva zeci de ani, tipul A (şi opusul său, tipul B, flegmaticul nepredispus la boli cardiovasculare) şi-a arătat cu timpul limitele. Nu cel dezirabil social şi productiv este la risc, ci tipul A cu agresivitate. Apoi s-a observat că tipul A este nespecific bolilor cardiovasculare şi poate fi întâlnit în multe alte boli, precum infecţiile, astmul, intestinul iritabil etc. S-a propus, de aceea, ca tipul A să fie consi­derat nu cu risc cardiovascular, ci predispus la boli în general (Dumitraşcu, 2004).
   Prezenţa unor caracteristici psihosociale cu acţiune pe termen lung la un număr foarte mare de oameni care au dezvoltat cardio­patie ischemică, hipertensiune, ateroscleroză cu diverse localizări a condus la formularea unui tip mai bine conturat de personalitate, suspectat de a favoriza bolile cardiovascu­lare, anume tipul de personalitate D (distressed). S-a trecut astfel de la litera A la litera D.
   Personalitatea de tip D (Denollet, 1995) se poate defini ca fiind profilul cu afinitate ge­nerală către suferinţă psihologică şi care se caracterizează prin combinarea afectivităţii negative şi inhibării sociale. Cu alte cuvinte, individul încadrat la acest tip de personalitate este anhedonic, anxios şi îngrijorat şi încearcă să mascheze aceste trăiri prin evitarea interacţiunilor sociale. Încadrarea la persona­litatea de tip D a pacienţilor are la bază un chestionar de interogare (D Scale 14) bazat pe 14 întrebări simple al căror răspuns constă dintr-o scară de tip Likert din cinci puncte (0–4). Chestionarul este împărţit în două subcategorii de bază – afectivitatea negativă şi inhibarea socială. Pacientul este încadrat la personalitatea de tip D dacă punctajul acumulat pentru fiecare dintre categorii este de cel puţin 10.
   Afectivitatea negativă este tendinţa de a experimenta emoţii negative de fond în momente şi situaţii diferite, incluzând stări depresive, anxietate, furie, sentimente ostile. Inhibarea socială sau tendinţa de a masca stările emoţionale poate fi descrisă ca teama expunerii la interacţiune socială pentru a evita eventualele reacţii negative care pot veni din partea celorlalţi. S-a constatat că, la pacienţii cu scoruri ridicate la ambele subcategorii, prevalenţa bolilor cardiace este mai mare decât la pacienţii care au realizat un scor mare doar în cazul afectivităţii nega­tive. Acest lucru indică importanţa modului în care pacienţii gestionează şi reuşesc să îşi exteriorizeze sentimentele negative.
   Numeroase studii au urmărit modificările fiziopatologice care determină apariţia bolilor cardiovasculare la persoane cu personalitate de tip D. Astfel, au putut fi corelate com­ponentele psihosociale caracteristice acestui tip de personalitate cu dereglări ale axului hipotalamo-hipofizo-suprarenalian, cu inflama­ţia peretelui arterial şi cu creşterea tonusului sistemului nervos vegetativ. Se cunoaşte faptul că acest ax, cu un rol important la pacienţii cu boală coronariană, este influenţat de componenta psihologică. El este respon­sabil de reglarea răspunsului psihologic la stres, ce include ajustarea componentelor hormonală şi metabolică în corelaţie cu predispoziţia genetică a individului şi cu factorii de mediu.
   Denollet şi Conraads au observat că, la indivizii sănătoşi cu personalitate de tip D, s-au înregistrat niveluri serice crescute de cortizol în situaţii stresante, în timp ce la paci­enţii coronarieni nivelurile serice ale cortizo­lului se menţin crescute pe tot parcursul zilei.
   Whitehead şi colab. (2007) au determinat nivelul seric al cortizolului la 72 de pacienţi cu sindrom coronarian acut, pentru a proba ipoteza că disfuncţia axului hipotalamo-hipofizo-suprarenalian reprezintă un meca­nism care explică legătura dintre stresul emo­ţi­onal şi consecinţele clinice. Rezultatele au arătat că tipul D de personalitate se asociază cu niveluri serice crescute ale cortizolului, indi­ferent de vârstă, sex sau greutatea corporală.
   În unele studii, a fost evidenţiată legătura dintre tipul D de personalitate si procesele inflamatorii. Această legătură se bazează pe înregistrarea unor concentraţii serice mai ridicate ale proteinei C reactive la adulţii sănătoşi cu tip D (Einvik şi colab., 2011), pe când, la pacienţii cu insuficienţă cardiacă, tipul D prezintă valori ridicate ale citokinelor proinflamatorii, precum factorul de necroză tumorală alfa şi receptorii acestuia, TNFR1 şi TNFR2 (Denollet şi colab., 2008–2009). Acest lucru determină supresia celulelor endoteliale progenitoare, cu rol important în menţinerea integrităţii, reparării endoteliale şi neoangio­geneză în condiţii de ischemie.
   Inflamaţia peretelui arterial joacă un rol determinant în toate etapele aterosclerozei, de la iniţierea sa până la apariţia de complicaţii trombotice şi constituie legătura fiziopato­logică dintre factorii de risc şi generarea leziunilor aterosclerotice.
   Componenta emoţională a personalităţii de tip D duce la creşterea tonusului vegetativ simpatic cu creşterea consecutivă a frecvenţei cardiace în repaus şi implicit a consumului miocardic de oxigen.
   Mecanismul prin care tipul D de perso­na­li­tate acţionează ca factor care contribuie la pato­geneza bolii coronariene se realizează prin creşterea nivelurilor serice ale corti­zolului.
   La pacienţii cu tipul D de personalitate interacţiunile sociale pot provoca stări precum nesiguranţă, anxietate sau alte emoţii negative. Ca urmare a expunerii la stres, hipotalamusul produce CRH, care stimulează hipofiza să activeze eliberarea de ACTH în circulaţie, rezultând descărcări frecvente ale cortizolului. În mod normal, secreţia de cortizol indusă de stres se suprapune cu eliberarea de cortizol circardiană bazală. Stresul continuu sau frecvent duce la o secreţie exagerată de cortizol, cu efecte negative asupra sistemului cardiovascular. Dereglările axului hipotalamo-hipozar au fost corelate cu multipli factori de risc cardiovascular precum obezitatea, hipertensiunea arterială, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia şi creşterea frecvenţei cardiace.
   Cortizolul promovează apariţia bolilor cardiace prin mai multe mecanisme. Acesta inhibă secreţia hormonului de creştere şi a axei gonadale, fapt asociat cu un risc relativ crescut de boală cardiovasculară prematură la adulţi. De asemenea, stimulează depune­rea de grăsime la nivel visceral, efect exacer­bat de deficitul de hormoni anabolizanţi. Ca urmare, apar tulburări metabolice ce includ dislipidemia, rezistenţa crescută la insulină, hiperinsulinismul şi toleranţa scăzută la glucoză.
   Din cele de mai sus, se desprinde importanţa suferinţei emoţionale de fond (stres), caracteristică personalităţii de tip D, în declanşarea proceselor care duc la boala coronariană. Efectele se pot resimţi indirect prin stilul de viaţă sedentar, dietă nesănătoasă, lipsa complianţei la tratament şi evitarea dispensarizării. Prin urmare, căutarea tipului D poate scoate în evidenţă persoanele predispuse la boli coronariene. Pe această bază se poate indica iniţierea tratamentelor profilactice de reducere a stresului provocat de suferinţa emoţională.
   În prezent, cei mai mulţi cercetători consideră că tratamentul trebuie să fie de natură psihologică şi să se axeze prepon­derent asupra integrării sociale a individului. Terapia cognitiv-comportamentală, suportul emoţional, psihoterapia de grup, biofeed­backul, hipnoza, meditaţia şi exerciţiile fizice pot reduce nivelul stresului şi astfel să îmbunătăţească abilităţile de socializare.
   Există păreri care susţin, în unele cazuri, avantajele utilizării antidepresivelor, precum inhibitorii selectivi ai recaptării serotoninei. Totuşi, nu sunt date suficiente în acest sens, astfel că nu s-a putut stabili încă un protocol pentru tratamentul medicamentos.
   Pentru pacienţii care suferă de boală coro­nariană, efectele tipului D de perso­nalitate pot fi ameliorate exclusiv prin tratament psihologic.

Notă autor:

Bibliografie

1. Denollet J, Conraads VM. Type D personality and vulnerability to adverse outcomes in heart disease. Cleve Clin J Med. 2011 Aug;78 Suppl 1:S13-9

2. Denollet J, Tekle FB, van der Voort PH, Alings M, van den Broek KC. Age-related differences in the effect of psychological distress on mortality: Type D personality in younger versus older patients with cardiac arrhythmias. Biomed Res Int. 2013;2013:246035

3. Denollet J, Kupper N. Type-D personality, depression, and cardiac prognosis: cortisol dysregulation as a mediating mechanism. J Psychosom Res. 2007 Jun;62(6):607-9

4. Hansson GK. Atherosclerosis—an immune disease: The Anitschkov Lecture 2007. Atherosclerosis. 2009 Jan;202(1):2-10

5. Libby P, Okamoto Y, Rocha VZ, Folco E. Inflammation in atherosclerosis: transition from theory to practice. Circ J. 2010 Feb;74(2):213-20

6. Rygiel AK. „Distressed“ type D personality and its relation with cortisol secretion and coronary heart sisease outcome. Problemy Medicyny Rodzinne. 2012;14(2):25-30

7. Sher L. Type D personality: the heart, stress, and cortisol. QJM. 2005 May;98(5):323-9

8. Vukovic O, Tosevski DL, Jasovic-Gasic M, Damjanovic A, Zebic M, Britvic D, Stepanovic J, Djordjevic-Dikic A, Beleslin B, Ostojic M. Type D personality in patients with coronary artery disease. Psychiatr Danub. 2014 Mar;26(1):46-51

9. World Health Organisation. Cardiovascular diseases: Fact sheet 317. 2009

10. Yusuf S, Hawken S, Ounpuu S, Dans T, Avezum A, Lanas F, McQueen M, Budaj A, Pais P, Varigos J, Lisheng L; INTERHEART Study Investigators. Effect of potentially modifiable risk factors associated with myocardial infarction in 52 countries (the INTERHEART study): case-control study. Lancet. 2004 Sep 11-17;364(9438):937-52

Abonează-te la Viața Medicală!

Dacă vrei să fii la curent cu tot ce se întâmplă în lumea medicală, abonează-te la „Viața Medicală”, publicația profesională, socială și culturală a profesioniștilor în Sănătate din România!

  • Tipărit + digital – 199 de lei
  • Digital – 149 lei

Titularii abonamentelor pe 12 luni sunt creditați astfel de:

  • Colegiul Medicilor Stomatologi din România – 5 ore de EMC
  • Colegiul Farmaciștilor din România – 10 ore de EFC
  • OBBCSSR – 7 ore de formare profesională continuă
  • OAMGMAMR – 5 ore de EMC

Află mai multe informații despre oferta de abonare.

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul www.viata-medicala.ro, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.

Da, sunt de acord Aflați mai multe