Newsflash
Dosar

Asociaţia Medicilor Independenţi, policlinica secolului XXI

Asociaţia Medicilor Independenţi, policlinica secolului XXI

Din pasiune pentru exercitarea profesiei și grija pentru pacient, o comunitate de medici antreprenori cu aceleași principii și valori a constituit o organizaţie , AMI.

AMI este Asociaţia Medicilor Independenţi, care tocmai ce s-a lansat (joi, 28 noiembrie 2019) la București. Este vorba despre o reţea de clinici și cabinete private conectate într-un sistem integrat, în care pacientul poate fi diagnosticat complet și rapid. 

AMI lansare

La nivel declarativ, sistemele moderne de sănătate, inclusiv cel din România, merg pe principiul plasării pacientului în centrul sistemului și, implicit, pe îngrijirea integrată a acestuia. Sigur, pentru aceasta este nevoie de mulţi bani, dar și de resursă umană suficientă și de calitate, ceea ce nu este lesne de obţinut oriunde în lume.

În România, unde dominante sunt sistemul de stat, pe de o parte, și marile lanţuri de clinici private, pe de altă parte, un număr semnificativ de medici aparţinând majorităţii specialităţilor medicale s-au reunit într-o asociaţie – Asociaţia Medicilor Independenţi (AMI) – concepută, potrivit fondatorilor ei, pe trei valori de bază: competenţă, calitatea actului medical și oferirea unei palete cât mai largi de servicii medicale.

Practic, este o reţea de clinici și cabinete private conectate la un centru de comandă ce direcţionează pacientul către cel mai potrivit medic sau cea mai potrivită clinică parteneră, cu scopul de a-i oferi acestuia o îngrijire integrată. 

Îngrijirea integrată a pacientului

„AMI devine o policlinică a secolului XXI, o policlinică virtuală care va susţine interdisciplinar și reputaţional medicii membri și activitatea lor, în beneficiul pacientului și al actului medical”, declară dr. Wargha Enayati, președintele AMI.

Potrivit acestuia, Asociaţia Medicilor Independenţi este vocea medicului cu vocaţie, o autoritate care girează competenţa și oferă pacientului o abordare integrată a cazului medical:

„Este o comunitate de clinici și cabinete ce are ca scop îngrijirea integrată a pacientului și oferirea posibilităţii medicilor de a colabora și dialoga în interesul actului medical”.

Proiectul oferă posibilitatea extinderii abordării pluridisciplinare și către alte specialităţi, pornind de la modul de intervenţie terapeutică pe care îl oferă fiecare dintre clinicile și cabinetele medicilor membri.

Această asociaţie se constituie ca o comunitate a medicilor antreprenori care pun pe primul loc pasiunea pentru exercitarea profesiei și grija pentru pacient și împărtășesc aceleași principii și valori profesionale și umane.

„Este o alternativă pentru pacienţii din România de a primi îngrijire coordonată și pluridisciplinară, cu centralizarea întregului dosar al pacientului și prin colaborarea unor echipe de medici specializaţi”, explică președintele AMI.

„Alergologia, specialitatea pe care o reprezint, este, prin esenţa ei, una interdisciplinară. Așadar, pentru rezolvarea cazurilor trebuie să interacţionez cu colegii din alte specialităţi. Era firesc să găsesc o colaborare cu colegi dintr-o echipă de elită, așa încât în momentul în care a venit ideea constituirii acestei echipe, am optat rapid și sigur. Cred că în termeni foarte sintetici, ai acces rapid la o echipă profesionistă, adică nu dai greș în momentul în care intri în reţea și îţi alegi specialiști din această echipă unită... nu ai cum să dai greș!”, declară conf. dr. Roxana Bumbăcea, membru AMI.

Experienţa, principalul diferenţiator

Asociaţia, potrivit fondatorilor ei, pune la dispoziţia unei comunităţi de medici independenţi „resursele prin care să vină în întâmpinarea pacientului cu competenţa și atitudinea specifice: o competenţă înaltă, care a permis menţinerea statutului de medic independent, și un nivel de empatie mărită faţă de pacient”.

Aceste componente, plus statutul medicului independent, fac din conceptul AMI unul diferit de piaţă, care presupune „un pacient căruia i se explică, implicarea acestuia în procesul decizional și tratarea lui cu căldură și respect”.

Iniţiatorii proiectului spun că au pornit acest demers de la ideea că un cabinet sau o clinică mai mică oferă atenţie mare și servicii de calitate, prin performanţă și competenţă; experienţa este principalul diferenţiator – atât experienţa medicilor, cât și a pacienţilor.

Criterii de aderare

Medicii care doresc să adere la AMI trebuie să facă dovada practicii independente. Este obligatoriu să nu aibă vreo condamnare pentru malpraxis sau de altă natură, să aibă vechime în specialitate, activitate profesională de minimum 50% în mediul privat.

Fără a fi obligatorii, sunt importante, în evaluarea cererii de aderare, existenţa unui titlu de doctor în medicină sau titulatura de medic primar, titlul universitar, specializările efectuate în străinătate, precum și calitatea de proprietar sau acţionar într-o unitate medicală privată. Sunt punctate și competenţele europene în specialitatea medicală. Și, nu în ultimul rând, este nevoie de susţinerea din partea a minimum trei membri fondatori.

Independenţă și libertate profesională

Conform statutului, AMI este o formă de organizare a medicilor specialiști din România care activează nu doar în sistemul public de sănătate, ci și în cel privat, în nume propriu, ca persoane fizice independente pe bază de contract de colaborare sau în cadrul cabinetelor medicale proprii, precum și a unităţilor medico-sanitare înfiinţate potrivit Legii nr. 31/1990 și înregistrate în Registrul unic al cabinetelor medicale.

Aceste cabinete trebuie să fie deţinute majoritar de medici specialiști, iar în cadrul lor trebuie să activeze majoritar medici specialiști, ca persoane fizice independente. Asociaţia are drept scop apărarea și promovarea principiului independenţei și libertăţii profesionale a medicilor, precum și strânsa cooperare dintre membrii săi, medici cu experienţă dovedită în domeniul lor de activitate.

Același document statuează faptul că AMI poate concepe, iniţia și derula proiecte și programe destinate creșterii conștientizării publice, cu privire la importanţa respectării principiului libertăţii și independenţei profesionale a medicilor și a promovării furnizării în mod independent, prin exercitarea profesiei de medic ca persoană fizică autorizată sau în cadrul cabinetelor proprii, a serviciilor medicale în România, a creșterii activităţii de prevenţie medicală desfășurată în ambulatoriu, precum și a dezvoltării și susţinerii perfecţionării profesionale continue a medicilor specialiști membri ai AMI.

În acest sens, a fost creat un sistem informatic de comunicare pentru medicii specialiști care activează în nume propriu, în vederea facilitării schimbului de informaţii de interes comun și perfecţionării profesionale continue.

SPECIALITĂŢILE DIN CADRUL AMI

 1. Alergologie și imunologie clinică
 2. Anestezie și terapie intensivă
 3. Boli infecţioase
 4. Cardiologie
 5. Chiropractică
 6. Chirurgie cardiacă
 7. Chirurgie generală
 8. Chirurgie plastică și reparatorie
 9. Chirurgie toracică
 10. Chirurgie vasculară
 11. Dermatologie
 12. Diabet zaharat, nutriţie și boli metabolice
 13. Endocrinologie
 14. Gastroenterologie
 15. Hematologie
 16. Medicină de familie
 17. Medicină generală
 18. Medicină internă
 19. Medicina muncii
 20. Medicină nucleară
 21. Nefrologie
 22. Neurologie
 23. Neurologie pediatrică
 24. Obstetrică-ginecologie
 25. Oftalmologie
 26. Oncologie
 27. ORL
 28. Ortopedie pediatrică
 29. Ortopedie și traumatologie
 30. Pediatrie
 31. Pneumologie
 32. Pneumologie pediatrică
 33. Psihiatrie și psihoterapie
 34. Psihologie
 35. Radiologie și imagistică medicală
 36. Recuperare, medicină fizică și balneologie
 37. Reumatologie
 38. Urologie

 

Dr. Wargha Enayati:

„Istoric vorbind, sistemul medical/ambulatoriu din România, încă dinainte de Revoluţie, a fost clădit pe baza policlinicilor de stat, neexistând cabinetele private. Pornind de la acest lucru, după 1989, eu am găsit potrivit să construiesc Reţeaua Privată de Sănătate Regina Maria, folosindu-mă de un model cu care populaţia României era obișnuită. S-a dovedit că a fost un model de succes atât pentru mine, cât și pentru alţii ca mine, ajungându-se astfel ca sistemul privat de sănătate să se dezvolte exemplar și mult mai bine decât în majoritatea ţărilor din estul Europei. Ce nu s-a dezvoltat însă și nu a putut crește a fost tocmai pătura de mijloc a medicilor, care, la fel ca în ţările vest-europene, sunt medici cu cabinete de specialitate, independenţi de policlinici sau reţele. 

Wargha Enayati
Dr. Wargha Enayati

 

Am simţit nevoia, pentru a echilibra la nivel macro sistemul de sănătate privat, că trebuie să susţinem această categorie de medici independenţi să funcţioneze în așa fel încât această comunitate să crească. În AMI ne sfătuim, ne promovăm, ne apărăm drepturile, ceea ce va duce la creșterea calităţii actului medical. AMI este locul de desfășurare la maximum al profesionalismului medicului, fără să aibă deasupra capului rigorile financiare impuse de boardul unei reţele. AMI se vrea a fi un model de best practices care să poată fi implementate la nivel naţional.”

 

Dr. Ion Bogdan Codorean:

„Am ales să fiu parte din acest proiect pentru că ne dorim să le dăm pacienţilor o alternativă a ceea ce există în piaţă la momentul actual. AMI înseamnă îngrijire coordonată, abordare multidisciplinară și transparentă pentru pacient. Suntem abia la început, însă am convingerea că această asociaţie va fi o voce puternică în lumea medicală, o comunitate de medici antreprenori cărora nu le este dictat cât timp să petreacă în cabinet cu pacientul și nici ce recomandări să facă.” 

Ion Bogdan Codorean
Dr. Ion Bogdan Codorean

 

 

Dr. Ovidiu Palea:

„Cred că Asociaţia Medicilor Independenţi a apărut dintr-o nevoie. O nevoie la două capete. Una este de partea medicală, pentru că medicii au nevoie de dialog între ei, de colaborare și de abordare multidisciplinară și este nevoie să ne cunoaștem, să împărţim pacientul și să comunicăm informaţia din fiecare cabinet. A apărut, evident, și din nevoia pacientului de a vedea o alternativă a sistemului mare, a lanţurilor mari care sunt în piaţă. 

Ovidiu Palea
Dr. Ovidiu Palea

 

Ce încercăm să facem prin Asociaţia Medicilor Independenţi este să punem la aceeași masă medici cu aceleași principii și valori, să comunicăm între noi vizavi de pacient, pentru a avea un beneficiu maxim pentru acesta.”

 

Dr. Mădălina Georgescu:

„Asociaţia Medicilor Independenţi permite o rezolvare rapidă a cazurilor medicale care necesită consulturi interdisciplinare, de către specialiști cu viziune comună asupra abordării patologiilor de graniţă.”

MadalinaGeorgescu
Dr. Mădălina Georgescu

 

Dr. Gabriel Tatu-Chiţoiu:

„Cardiologia este o specialitate în care se întâlnesc mai toate celelalte specialităţi. Un pacient cardiac are nevoie, nu de puţine ori și în același timp, de diabetolog, endocrinolog, neurolog, psihiatru, pneumolog, kinetoterapeut etc. Reciproca este și ea adevărată: mulţi dintre pacienţii care se adresează acestor specialităţi vor avea nevoie, mai devreme sau mai târziu, de un cardiolog.

Gabriel Tatu Chitoiu
Dr. Gabriel Tatu Chitoiu

 

În această interdependenţă firească mi s-a întâmplat însă să întâlnesc, nu de puţine ori, nefireasca rătăcire a pacientului între specialităţi, trimis cu un simplu bilet în căutarea unui specialist. Această rătăcire se poate întinde pe zile sau chiar săptămâni. Cred că AMI poate fi o soluţie excelentă pentru toţi acești pacienţi. Un sistem integrat în care pacientul poate fi diagnosticat complet și rapid.”

 

Dr. Mihaela Leventer:

„AMI este o asociaţie de clinici independente cu o bună reputaţie în domeniul lor de activitate. Sunt clinici de specialitate care au atins excelenţa și recunoașterea pacienţilor lor. Această reţea de clinici de excelenţă axate pe nișe profesionale este singura de acest fel în România și reprezintă piesa-lipsă între marii operatori privaţi de sănătate axaţi pe servicii tip policlinică, spital multidisciplinar, atât în sistem privat, cât și în cel de stat, și cabinetele mici independente.

Mihaela Leventer
Dr. Mihaela Leventer

 

Cred că suntem o reţea de competenţă înaltă în care putem să rămânem concentraţi pe domeniul nostru de interes profesional – dermatologie, de exemplu – și să avem acces preferenţial la clinicile partenere care operează în alte domenii medicale. Asociaţia Medicilor Independenţi are un potenţial de întindere la nivel naţional și va fi o garanţie a calităţii serviciului medical acordat pacientului. Vom promova competenţa și sper că vom deveni o voce care va fi auzită și de legiuitorul de sănătate, care va trebui să ţină cont și de opinia noastră, dar și de pacientul care are nevoie de servicii medicale dedicate problemelor pe care le are.”

 

Dr. Silviu Predoi:

„AMI a apărut ca o reacţie a medicilor independenţi și antreprenori la limitele și problemele sistemului actual de sănătate din România. Iniţiativa doctorului Enayati, de a aduna într-o formă organizată un număr de parteneri și clinici reprezentative din București, cred că este și poate să devină o alternativă viabilă și eficientă pentru următoarea etapă de dezvoltare a sistemului medical privat din România.

Silviu Predoi
Dr. Silviu Predoi

 

Trecerea de la un sistem extensiv, semicorporatist, bazat pe clienţi, nu pe pacienţi, la un sistem personalizat, direct, în care pacientul este principalul obiectiv, face parte din acest proiect ambiţios. Sper ca acest proiect să continue, să se dezvolte și să aibă succesul dorit de toţi membrii fondatori.”

 

MEMBRI FONDATORI

Dr. Wargha Enayati

Medic specialist Cardiologie

Fondator Policlinicile Sociale Fundaţia Regina Maria

Dr. Mihaela Leventer

Medic primar Dermatologie

Fondator Clinica Dr. Leventer Centre

Dr. Ovidiu Palea

Medic primar Anestezie și terapie intensivă

Fondator Clinica Provita

Dr. Mădălina Georgescu

Medic primar ORL

Fondator Clinica Otomed

Dr. Silviu Predoi

Medic primar Obstetrică-ginecologie

Fondator Clinica Wellborn

Dr. Gabriel Tatu-Chiţoiu

Medic primar Cardiologie

Fondator Clinica Cardiomed

Dr. Ion Bogdan Codorean

Medic primar Ortopedie și traumatologie

Fondator Clinica „Dr. Ion Bogdan Codorean”

 

OBIECTIVE

 • Reprezentarea intereselor și sprijinirea medicilor specialiști care doresc să își desfășoare și/sau să își continue practica medicală în nume propriu;
 • Educarea pacienţilor și a comunităţilor despre avantajele practicii medicale în nume propriu; educarea pacienţilor și a comunităţilor despre avantajele și importanţa prevenţiei bolilor;
 • Stimularea activităţilor de prevenţie medicală în ambulatoriu, ca mijloc de scădere a incidenţei bolilor grave, care impun spitalizarea pacienţilor;
 • Participarea și/sau colaborarea în cadrul proiectelor educative de prevenţie a bolilor;
 • Participarea și/sau colaborarea în cadrul proiectelor educative de perfecţionare profesională continuă a medicilor;
 • Promovarea creșterii transparenţei în sectorul serviciilor medicale, pentru o mai bună informare a pacienţilor și a comunităţilor;
 • Crearea și menţinerea unei baze de date a medicilor specialiști care activează, în nume propriu, în sistemul public de sănătate sau/și în sistemul privat, exercitând profesia ca persoane fizice independente, pe bază de contract sau în cadrul cabinetelor medicale proprii;
 • Crearea unei comunicări și cooperări interdisciplinare continue între membrii asociaţiei pentru asigurarea rezolvării prompte, eficiente și la un nivel calitativ de excelenţă a problemelor de sănătate ale pacienţilor lor;
 • Crearea, promovarea și susţinerea de iniţiative legislative sau alte măsuri în vederea îmbunătăţirii legislaţiei și/sau standardelor existente privind practica medicală, independenţa și prevenţia medicală derulată în ambulatoriu.

Abonează-te la Viața Medicală!

Dacă vrei să fii la curent cu tot ce se întâmplă în lumea medicală, abonează-te la „Viața Medicală”, publicația profesională, socială și culturală a profesioniștilor în Sănătate din România!

 • Tipărit + digital – 249 de lei
 • Digital – 169 lei

Titularii abonamentelor pe 12 luni sunt creditați astfel de:

 • Colegiul Medicilor Stomatologi din România – 5 ore de EMC
 • Colegiul Farmaciștilor din România – 10 ore de EFC
 • OBBCSSR – 7 ore de formare profesională continuă
 • OAMGMAMR – 5 ore de EMC

Află mai multe informații despre oferta de abonare.

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul www.viata-medicala.ro, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.

Da, sunt de acord Aflați mai multe