Tromboembolismul venos este una din cauzele importante de mortalitate şi morbiditate la nivel global. Baza terapiei acestei afecţiuni este reprezentată de anticoagulante. Neajunsurile antagoniştilor de vitamina K au condus la dezvoltarea de noi agenţi, care să se apropie cât mai mult de „anticoagulantul ideal“. Dl dr. Vlad Molfea, dna dr. Marina Păcescu,dl dr. Sorin Băilă şi dna prof. dr. Carmen Ginghină trec în revistă noile anticoagulante orale utilizate în tratamentului tromboembolismului venos, discutând avantajele (şi dezavantajele) acestora, pe baza studiilor clinice desfăşurate până în prezent în lume.

 "> Noile anticoagulante orale au câştigat ele un rol în tratamentul tromboembolismului venos? - Viața Medicală
Ars Medici

Noile anticoagulante orale au câştigat ele un rol în tratamentul tromboembolismului venos?

Noile anticoagulante orale au câştigat ele un rol în tratamentul tromboembolismului venos?

Tromboembolismul venos este una din cauzele importante de mortalitate şi morbiditate la nivel global. Baza terapiei acestei afecţiuni este reprezentată de anticoagulante. Neajunsurile antagoniştilor de vitamina K au condus la dezvoltarea de noi agenţi, care să se apropie cât mai mult de „anticoagulantul ideal“. Dl dr. Vlad Molfea, dna dr. Marina Păcescu,dl dr. Sorin Băilă şi dna prof. dr. Carmen Ginghină trec în revistă noile anticoagulante orale utilizate în tratamentului tromboembolismului venos, discutând avantajele (şi dezavantajele) acestora, pe baza studiilor clinice desfăşurate până în prezent în lume.

 

     Tromboembolismul venos (TEV) – termen ce cuprinde tromboza venoasă profundă şi embolia pulmonară – este una din cauzele importante de mortalitate şi morbiditate la nivel global. Astfel, unul-doi pacienţi din 1.000 suferă un episod de TEV în decursul unui an. Pacienţii spitalizaţi au un risc crescut de a dezvolta tromboembolism venos, risc ce variază între 10% la pacienţii din secţiile medicale, până la 40–60% la pacienţi la care s-a efectuat înlocuire completă de genunchi.
     Tromboembolismul venos ar trebui  considerat mai mult o boală cronică decât una acută, din cauza riscului crescut de recu­renţă, aceasta ajungând la 18% la doi ani, 25% la cinci ani şi 30% la opt ani. Recurenţa trombozei venoase profunde se asociază cu dezvoltarea sindromului postrombotic, iar recurenţa trombo­embolismului pulmonar deter­mină apariţia hipertensiunii pulmonare trombo­embolice cronice. Sindromul postrombotic, complicaţie pe termen lung a trombozei venoase profunde (TVP), se caracterizează prin durere cronică, edem, tulburări trofice tegu­mentare, ajungând până la ulcere venoase la nivelul membrului afectat. Apare în general în unul-doi ani de la episodul iniţial (1).
     Tromboprofilaxia are rolul de a preveni recurenţa evenimentelor trombotice şi, astfel, de a reduce morbiditatea şi mortalitatea acestor pacienţi.
     Factorii de risc recunoscuţi pentru recurenţă sunt reprezentaţi de imobilizare, neoplazie, boala pulmonară obstructivă cronică, sexul mas­culin, obezitate, HDL-colesterol scăzut, istoricul familial de tromboembolism, trombofilie (anticorpi anticardiolipinici, deficienţa de proteină C sau S), tromboembolismul pulmonar simptomatic, nivelul crescut de D dimeri după oprirea anticoagulării, lipsa recanalizării venei după anticoagulare (4).
     Este clar că pacienţii care primesc anticoagulare sunt protejaţi împotriva recurenţei, fiind nevoie să fie tratate nouă persoane pe toată durata vieţii pentru a preveni un eveniment tromboembolic venos (1).
     Baza terapiei tromboembolismului venos este reprezentată de anticoagulante, respectiv heparină nefracţionată (descoperită în 1916), heparine cu greutate moleculară mică (dezvoltate în anii ’80) sau fondaparinux pentru faza acută (în medie cinci zile), cu trecere ulterioară la anticoagulare orală. Aceasta din urmă era, până de curând, apanajul solitar al antagoniştilor de vitamină K (warfarină, acenocumarol).

Antagoniştii de vitamină K

     Warfarina a fost descoperită încă din 1941. Efectul antagoniştilor de vitamină K (AVK) se datorează blocării secvenţei de gamma-car­boxi­lare a factorilor de coagulare care depind de vitamina K (factorii II, VII, IX, X). Deşi eficienţa AVK este dovedită în condiţii „optime“, utilizarea lor în practica clinică aduce probleme multiple, aceste condiţii „optime“ fiind greu de atins. Prima problemă e urmarea debutului lent al efectului. De asemenea, prezintă un interval terapeutic extrem de îngust (INR de obicei între 2 şi 3), care este dificil de menţinut din cauza faptului că diferite alimente (mai ales vegetale) schimbă în mod semnificativ atât farmaco­cinetica, cât şi farmacodinamica AVK. În plus, numeroase medicamente precum inductorii şi inhibitorii izoenzimelor citocromului P450 (care metabolizează antagoniştii de vitamină K) scad sau cresc într-un mod puţin predictibil efectul anticoagulant al acestor medicamente. Acestora li se asociază şi o variabilitate importantă interindividuală a răspunsului la terapie (date fiind polimorfismele frecvente ale CYP2C9 şi VKORC1). Utilizarea lor necesită monitorizare frecventă, obligatorie pe toată durata terapiei, din cauza riscului crescut de sângerare în caz de supradozare şi, pe de altă parte, a ineficienţei protecţiei în caz de anticoagulare ineficientă. Astfel, chiar şi în trialurile controlate în care pacienţii sunt urmăriţi îndeaproape, INR optim este obţinut doar la puţin peste jumătate din cazuri.

Dezvoltarea de noi terapii

     Neajunsurile prezentate anterior au deter­minat căutarea de noi agenţi, mai uşor de utilizat de către medic şi pacient şi care să se apropie cât mai mult de ipoteticul „anticoagulant ideal“. În ciuda cunoştinţelor acumulate în domeniul coagulării, comple­xitatea acestui proces a pus probleme serioase în desco­perirea şi dezvoltarea de noi anti­coagulante care să fie atât eficiente, cât şi sigure. Cercetarea s-a axat pe substanţe care să interfereze cu un anumit factor sau o anumită etapă din procesul coagulării, de la inhibitori ai complexului factor VII (factor tisular), inhibitori de factor IX şi XI, inhibitori direcţi de trombină, inhibitori sintetici indirecţi şi direcţi de factor X activat (Xa) şi trombomodulina recom­binată.
     Factorul Xa este o ţintă promiţătoare în cercetările din ultima perioadă, deoarece este poziţionat la punctul de convergenţă a căilor de coagulare (intrinsecă şi extrinsecă), având rolul de a cataliza conversia protrombinei în trombină, o moleculă de factor Xa determinând generarea a mai mult de 1.000 de molecule de trombină. În acelaşi timp, datorită faptului că inhibarea factorului Xa nu interferează cu activitatea trombinei preexistente, hemostaza eficientă poate fi mai puţin afectată, ceea ce se traduce prin eficienţă şi risc scăzut de sângerare (1).
     Inhibarea factorului IIa (trombina) a arătat, de asemenea, rezultate promiţătoare, după cum vom detalia.
     Iată cele mai importante noi anticoagulante orale care încearcă să îşi găsească locul în practica clinică.

Rivaroxaban

     Este un inhibitor direct de factor Xa, înalt selectiv şi cu administrare orală. Studiile in vitro au arătat că inhibă în mod competitiv factorul Xa, având o selectivitate de peste 10.000 de ori mai mare pentru acesta decât pentru alţi factori de coagulare. S-a dovedit că produce o creş­tere a permeabilităţii trombului şi creşte suscep­tibilitatea acestuia la acţiunea de degradare a activatorului tisular al plasminogenului. În modele animale, a inhibat formarea trombului la doze care nu au crescut semnificativ timpul de sângerare.
     Farmacologie. Rivaroxabanul are farmaco­cinetica şi farmacodinamica favorabile, cu o biodisponibilitate mare (80–100%) după o doză de 10 mg. Atinge concentraţia maximă la două-patru ore de la administrare şi concentra­ţiile sale nu sunt influenţate de alimentaţie. Inhibiţia maximă a factorului Xa apare la una-patru ore de la administrare, dar activitatea factorului Xa nu revine complet la normal după 24 ore. Timpul de înjumătăţire este de trei-nouă ore (6). Două treimi din doză suferă degradare la nivel hepatic, iar din acestea jumătate se excretă urinar şi jumătate biliar. Restul de o treime se elimină direct pe cale renală, ca substanţă activă nemodificată. Metabolizarea hepatică se face de către citocromul P450, dar şi prin mecanisme independente de acesta (6). Interacţiunile medicamentoase sunt reduse, dar nu se recomandă asocierea cu antimicotice de tip azoli (ketoconazol, itraconazol) sau cu inhibitori de protează HIV (ex. ritonavir), aceste două tipuri de substanţe fiind inhibitori puternici atât ai citocromului P450, cât şi ai glico­proteinei P, ambele implicate în metabolismul rivaroxabanului. Asocierea acestora determină creşterea concentraţiilor plasmatice de rivaroxaban şi risc crescut de sângerare. Alte medicamente care afectează doar una din cele două căi de metabolizare nu implică astfel de riscuri.

     Dovezi în tromboembolismul venos. Rivaroxabanul este aprobat în peste 100 de ţări (inclusiv în Uniunea Europeană) pentru prevenţia TEV la pacienţii adulţi care sunt supuşi protezării de genunchi sau de şold, ca urmare a rezultatelor programului RECORD (REgulation of Coagulation in ORthopedic surgery to prevent Deep venous thrombosis and pulmonary embolism), în care, la peste 12.500 de pacienţi cu astfel de proceduri, a fost comparat cu enoxaparina 40 mg/zi sau 30 mg de două ori pe zi. Studiul de fază III Einstein-DVT (Oral direct factor Xa inhibitor rivaroxaban in patients with acute symptomatic deep-vein thrombosis without symptomatic pulmonary embolism) (12), ce a inclus pacienţi cu tromboză venoasă profundă, a comparat tratamentul cu rivaroxaban (15 mg x 2/zi în primele trei săptămâni, apoi 20 mg o dată pe zi) cu un regim terapeutic ce iniţial a constat din enoxaparină sau fondaparinux urmat de terapie cu antagonişti de vitamină K timp de trei, şase sau 12 luni. Recurenţa a apărut la 2,1% din pa­cienţii trataţi cu rivaroxaban, faţă de 3% din cei cu tratament uzual, dovedind non-inferio­ritatea rivaroxabanului, dar nereuşind să atingă pragul de superioritate (p = 0,076 pentru superioritate). Sângerările au fost similare în cele două grupuri (8,1% în ambele). De asemenea, în ceea ce priveşte mortalitatea totală, rivaroxabanul a fost aproape de a atinge superioritatea (p = 0,06). Studiul Einstein PE (Oral direct factor Xa inhi­bitor rivaroxaban in patients with acute sympto­matic pulmonary embolism with or without symptomatic deep-vein thrombosis), care evaluează eficacitatea rivaroxabanului la pacienţi cu tromboembolism pulmonar, a fost încheiat de curând. În studiul Einstein Extension (Once-daily oral direct factor Xa inhibitor rivaroxaban in the long-term prevention of recurrent symptomatic venous thromboembo­lism in patients with symptomatic deep-vein thrombosis or pulmonary embolism), dublu orb, randomizat, au fost incluşi pacienţi care încheiaseră perioada de anticoagulare prescrisă de medic pentru TEV (6–12 luni) şi la care s-a administrat în continuare rivaroxaban sau placebo în medie timp de 190 de zile. Rivaroxabanul a redus cu 82% recurenţele de TVV faţă de placebo, cu rate similare de sângerare. Acest studiu ce arată siguranţă şi eficacitatea rivaroxabanului în prevenţia secundară ar putea influenţa evoluţia ghidurilor în vigoare în sensul prelungirii duratei anticoagulării după TEV. Studiul MAGELLAN (Venous thromboembolic event prophylaxis in medically ill patients) a testat utilitatea rivaroxabanului la pacienţi internaţi în secţii medicale (insuficienţă cardiacă acută, accident vascular ischemic, cancer, insuficienţă respira­torie acută, infecţii acute, boli inflamatorii), cărora, pentru prevenirea TEV, li s-a administrat fie rivaroxaban 10 mg/zi, fie enoxaparină 40 mg, timp de 10 +/– 4 zile. Ulterior, pacienţii au primit fie rivaroxaban, fie placebo, până în ziua 35 +/–4. La cei peste 5.900 de pacienţi ce au compus ambele grupuri s-au diagnosticat rate similare de apariţie a TEV la zece zile, cu atingerea superiorităţii la 35 de zile la cei care au continuat să ia rivaroxaban faţă de placebo. Pe de altă parte, sângerările sub rivaroxaban au fost crescute faţă de cele sub enoxaparină (2,8% faţă de 1,2% la zece zile şi, respectiv 4,1% faţă de 1,7% la 35 de zile – diferenţe semnificative statistic). Studiul nu a reuşit deci să dovedească avantajul rivaroxabanului faţă de enoxaparină în prevenţia TEV la pacienţi cu afecţiuni medicale internaţi în spital.

Dabigatran

     Este un inhibitor direct de trombină, care, spre deosebire de inhibitorii indirecţi (precum heparinele cu greutate moleculară mică), are capacitatea de a inactiva trombina care este deja legată de fibrină, aceasta având rol major în extensia trombului deja format. Din această clasă, ximelagatranul a fost primul inhibitor oral direct de trombină testat, inclusiv în studii de fază III. Deşi a demonstrat că previne eveni­mentele tromboembolice venoase, a fost retras de pe piaţă din cauza hepatotoxicităţii. Eficienţa sa a determinat însă cercetări ulterioare, ce au dus la dezvoltarea dabigatranului etexilat.
     Acesta din urmă este un prodrog al dabigatranului, un inhibitor specific, reversibil, de trombină. Într-un model de tromboză la şoarece, inhibă formarea trombului. De asemenea la şoareci, timpul de sângerare nu a fost influenţat de dozele terapeutice.
     Farmacologie. Este absorbit rapid şi complet convertit la dabigatran, cu o biodis­ponibilitate orală de aproximativ 6%, concen­traţia plasmatică maximă fiind atinsă la două ore de la administrare. Are o durată de viaţă de 14–17 ore, independentă de doză. E important de menţionat că, în metabolizarea sa, nu inter­vine semnificativ citocromul P450. Eliminarea se face predominant renal, nemodificat (80% din total) (7), fapt ce trebuie luat în considerare la pacienţii cu insuficienţă renală. Nu are interacţiuni importante cu majoritatea medica­mentelor, singurele care nu ar trebui să fie coadministrate cu dabigatran fiind chinidina şi amiodaronă, din cauza compe­tiţiei pentru trans­portorul glicoproteinei P.
    Dovezi în tromboembolismul venos. Agen­ţia Europeană a Medicamentului a aprobat folosirea dabigatranului în prevenirea eve­nimentelor tromboembolice venoase la pacienţii supuşi intervenţiei chirurgicale pentru protezare totală a genunchiului sau de protezare de şold, ca urmare a studiilor RE-NOVATE (Dabigatran etexilate in extended venous thromboembolism prevention after hip replacement surgery) şi RE-MODEL (Dabigatran etexilate 150 mg or 220 mg once daily versus enoxaparin 40 mg o.d. for prevention of thrombosis after knee surgery).
     Doza de 150 mg x 2/zi a fost comparată în trialul RE-COVER (Efficacy and safety of dabigatran compared to warfarin for 6 month treatment of acute symptomatic venous thromboembolism) cu warfarina pe durata a şase luni de la un eveniment tromboembolic ve­nos acut. Rata de recurenţă a fost similară în cele două grupuri (2,4%, faţă de 2,1%, p < 0,001), la fel şi rata de sângerare (1,6% pentru dabigatran, faţă de 1,9% pentru warfarină). Efectul advers cel mai frecvent a fost dispepsia.
     Recent, trialul RE-COVER II (cu 2.568 de pacienţi) a confirmat eficienţa dabigatranului, decelând rate de recurenţă de 2,4%, respectiv 2,2% pentru warfarină, cu un avantaj nesemnificativ statistic pentru dabigatran în ceea ce priveşte sângerările majore (15 faţă de 22), dar cu un avantaj semnificativ în ceea ce priveşte numărul total de sângerări (200 faţă de 289, risc relativ 0,67; 95% CI 0,56–0,81). În trialul RE-MEDY (Secondary prevention of venous thromboembolism), la 1.856 de pacienţi ce iniţial au fost trataţi timp de 3–12 luni de la TEV, s-a comparat terapia cu dabigatran cu cea cu warfarină timp de 6–36 luni. Eficienţa a fost similară în prevenirea recurenţelor comparativ cu warfarina (1,8% recurenţe la dabigatran, faţă de 1,3% la warfarină), cu reducerea numărului de sângerări (1,9% faţă de 2,6%), dar cu o creştere uşoară a frecvenţei sindroamelor coronariene acute (SCA) (0,9% faţă de 0,2%), fără creşterea mortalităţii de orice cauză. Creşterea frecvenţei SCA a fost observată şi în trialul RE-LY (Randomized evaluation of long term anticoagulant therapy with dabigatran etexilate), ce a testat dabigatranul în fibrilaţia atrială, ceea ce sugerează că warfarina ar putea fi mai protectoare pentru SCA decât dabigatranul.

Apixaban

     Este un inhibitor reversibil direct de factor Xa, cu afinitate înaltă, ce inhibă atât forma liberă de factor Xa, cât şi protrombinaza şi factorul Xa din constituţia trombului.
     Farmacologie. Absorbţia este relativ rapidă, cu atingerea concentraţiei plasmatice maxime la trei ore de la administrarea orală. Timpul de înjumătăţire este de 8–15 ore. Eliminarea se face pe căi multiple (metabolizare oxidativă, eli­minare renală şi intestinală): 70% din cantitate se elimină prin fecale, 30% prin urină, în majoritate ca substanţă neschimbată (21). Se recomandă a se evita administrarea concomi­tentă de ketoconazol sau alţi inhibitori potenţi de citocrom P450, din cauza efectului de creştere a nivelului de apixaban. Inhibitorii moderaţi de P450 (diltiazem, inhibitori de receptori serotoninergici) trebuie utilizaţi cu prudenţă. Nu se cunoaşte efectul administrării concomitente de statină.
     Dovezi în tromboembolismul venos. Apixa­banul a fost testat ca tratament de prevenţie a TEV la pacienţi supuşi protezării de şold sau genunchi, cu rezultate uşor conflictuale. În trialul ADVANCE-1 (Study of apixaban for the prevention of thrombosis-related events following knee replacement surgery) s-a comparat doza de 2,5 mg x 2/zi cu enoxaparina 30 mg x 2/zi, apixabanul neatingând ţinta de non-inferioritate (p = 0,06) (end-point alcătuit din tromboza venoasă profundă, embolie pulmonară şi mortalitate generală). Ratele de sângerare majoră au fost similare iar ratele de sângerare generale au fost mai reduse la apixaban. În ADVANCE-2 (Study of an investi­gational drug for the prevention of thrombosis-related events following knee replacement surgery) s-a comparat aceeaşi doză de apixaban cu enoxaparina 40 mg/zi la cei cu protezare de genunchi, cu demonstrarea, de această dată, a superiorităţii apixabanului în ceea ce priveşte acelaşi end-point primar (reducere absolută a riscului de 9,3%). Rata de sângerare a fost similară în cele două grupuri.
     ADVANCE-3 (Study of an investigational drug for the prevention of thrombosis-related events following hip replacement surgery) a fost similar cu ADVANCE-2, dar s-a efectuat după protezare de şold. El a arătat din nou superioritatea apixabanului faţă de enoxaparină 40 mg/zi, fără a creşte numărul de sângerări.
     Trebuie menţionat, de asemenea, studiul ADOPT (Study of apixaban for the prevention of thrombosis-related events in patients with acute medical illness), similar cu MAGELLAN în cazul rivaroxabanului, ce a comparat utilitatea apixa­banului la pacienţi internaţi în secţii medicale (insuficienţă cardiacă acută, accident vascular ischemic, cancer, insuficienţă respiratorie acută, infecţii acute, boli inflamatorii), cărora, pentru prevenirea TEV, li s-a administrat fie api­xaban 2,5 mg x 2/zi timp de 30 de zile, fie enoxaparină 40 mg timp de zece zile. Apixabanul nu a reuşit să îşi dovedească superioritatea în ceea ce priveşte end-point-ul primar, rezultând o rată similară a TEV în cele două grupuri. Sângerările au fost de 2,5 ori mai multe la cei ce au luat apixaban (30 de zile) faţă de cei ce au primit enoxaparină (10 zile), dar totuşi destul de puţine (0,47% faţă de 0,19%). Numărul de sângerări este similar cu cel ce ar fi de aşteptat dacă profilaxia s-ar face cu aspirină. Astfel, apixabanul poate să îşi găsească un rol în prevenţia prelungită a TVE la pacienţii cu afecţiuni medicale.
     Studiile AMPLIFY (Efficacy and safety study of apixaban for the treatment of deep vein thrombosis or pulmonary embolism) şi AMPLIFY Extension (Efficacy and safety study of apixaban for extended treatment of deep vein thrombosis or pulmonary embolism), legate de terapia TEV, sunt momentan în desfăşurare.

Edoxaban

     Este un inhibitor oral direct, specific, de factor Xa (sensibilitate de 10.000 ori mai mare pentru Xa decât pentru trombină). Eficacitatea sa a fost examinată iniţial pe modele animale, unde a produs o inhibare dependentă de doză a formării trombului. Timpul de sângerare nu a fost prelungit semnificativ, iar agregarea pla­che­tară nu a fost afectată.
     Farmacologie. Concentraţia maximă plas­matică este atinsă la aproximativ 1,5 ore de la administrarea orală, cu revenirea la normal a ac­ti­vităţii factorului Xa în decurs de 12 ore. Se pare că edoxabanul prelungeşte timpul de trom­bo­plastină parţială activată şi timpul de pro­trombină în funcţie de doză. Timpul de înjumătăţire a fost între 5,8 şi 10,7 ore în studii. Majoritatea se elimină pe cale renală (36–45% din doză), neschimbat. Nu există date privind interacţiunile cu alte medicamente. Alimentaţia nu influenţează semnificativ farmacocinetica şi farmacodinamica edoxabanului.
     Dovezi în tromboembolismul venos. Edo­xabanul a arătat rezultate promiţătoare în studii de fază II legate de prevenirea trombo­embolismului venos la pacienţi care sunt supuşi înlocuirii totale de şold sau de genunchi. Astfel, compararea diferitelor doze cu dalteparina a arătat eficienţă superioară a edoxabanului, cu dovedirea relaţiei doză-răspuns şi fără o incidenţă crescută a sângerărilor la toate dozele folosite. Un studiu de fază IIb a comparat edoxabanul (15 sau 30 mg, o dată pe zi) cu enoxaparina (20 mg de două ori pe zi) la pacienţi supuşi protezării de şold sau genunchi, arătând eficacitate similară între cele două regimuri terapeutice, cu număr comparabil de sângerări (15).
     Studiul HOKUSAI (Comparative investi­gation of low molecular weight heparin/edo­xaban tosylate versus heparin/warfarin in the treatment of symptomatic deep-vein blood clots and/or lung blood clots), momentan în fază de recrutare, compară edoxabanul 60 mg/zi (doză unică, precedat de heparină fracţionată sau nefracţionată), cu warfarina (precedată de heparină fracţionată sau nefracţionată) în tratamentul TEV. Trebuie menţionat că este cel mai mare studiu cu un nou anticoagulant oral legat de terapia TEV (7.500 de pacienţi planificaţi).
     Prezentăm, în tabelul 1, o comparaţie a caracteristicilor celor patru noi anticoagulante orale prezentate. Mai există alte câteva anticoagulante orale în dezvoltare, din care amintim TAK-442, betrixaban, darexaban, ce acţionează pe factorul Xa, şi un inhibitor direct de trombină, AZD0837.

Discuţii

     Anticoagulantul ideal. Ţinta cercetărilor în domeniul medicaţiei anticoagulante este apropierea, pe cât posibil, de iluzoriul anticoagulant ideal. Prezentăm întabelul 2 felul cum noile anticoagulante orale şi vechii antagonişti de vitamină K se încadrează în profilul ideal. Tratamentul TEV se face, în marea majoritate a timpului (cu excepţia fazei acute), la domiciliu, motiv care creşte necesitatea unei terapii cu profil bun de siguranţă, dar, în acelaşi timp, eficientă, o terapie unică şi – de preferat – cu administrare facilă (o doză/zi).
     Ce avantaje au noile anticoagulante? Marele avantaj este faptul că farmacocinetica şi farmacodinamica sunt predictibile. Inter­acţiunea cu alimentaţia reprezintă una din problemele majore ale AVK, în timp ce noile anticoagulante orale nu sunt influenţate semnificativ de aceasta. De asemenea, interacţiunile medicamentoase sunt reduse, existând puţine terapii ce trebuie evitate în timpul anticoagulării cu aceste produse. Nu este astfel necesară modificarea dozelor. Poate părea greu de acceptat că o doză poate fi bună pentru toţi într-un domeniu în care variabilitatea răspunsului la terapie era până acum regula. Totuşi, nu trebuie uitat faptul că există deja unele terapii cu profil similar, cu doză unică pe întreg spectrul de pacienţi şi care şi-au dovedit eficienţa (fondaparinux). Astfel, unul din beneficiile noilor anticoagulante este simplitatea terapiei, aspect amplificat şi de rezultatele programelor EINSTEIN (rivaroxaban) şiAMPLIFY (apixaban), în care pe toată durata terapiei TEV (faza acută şi cronică) s-a utilizat un singur preparat, cu administrare orală, fără a mai fi necesară utilizarea iniţială de preparate parenterale şi trecerea apoi la cele orale, rezultatele fiind promiţătoare şi ducându-ne cu gândul la reducerea astfel a perioadei de spitalizare. Trebuie menţionat că, în prima perioadă de terapie (trei săptămâni în programul EINSTEIN şi şapte zile în AMPLIFY), dozele de anticoagulant sunt crescute (15 mg rivaroxaban x 2/zi şi, respectiv, 10 mg x 2/zi la apixaban). Programele ce au analizat dabigatranul şi edoxabanul au folosit terapie iniţială de minimum cinci zile cu o heparină. Studiile prezentate au arătat non-inferioritatea şi chiar superioritatea câtorva regimuri terapeutice cu noile anticoagulante orale în relaţie cu terapia uzuală.
     Probleme legate de noile anticoagulante. Este evident faptul că noile anticoagulante orale sunt mai scumpe, totuşi terapia cu acestea poate fi cost-eficientă datorită lipsei necesităţii de monitorizare constantă a INR şi prin reducerea complicaţiilor hemoragice. Noile anticoagulante nu sunt, totuşi, ideale. Astfel, lipseşte la acest moment un antidot specific care să antagonizeze rapid efectul acestora, la nevoie. Totuşi, timpul de înjumătăţire al acestor medicamente este destul de redus comparativ cu warfarina, lucru ce face ca efectul lor să dispară relativ repede la încetarea tratamentului. Se doreşte, de asemenea, găsirea de markeri ai efectului acestora, care să permită monitorizarea la nevoie a nivelului de anticoagulare. Trebuie menţionat şi faptul că aceste anticoagulante au fost testate şi în cazul fibrilaţiei atriale, iar unele şi în sindroame coronariene acute. Trialurile legate de fibrilaţia atrială, deşi nu sunt subiectul articolului de faţă, trebuie subliniate deoarece au inclus un număr foarte mare de pacienţi (de ordinul zecilor de mii) şi ele demonstrează riscul scăzut de sângerare în decursul terapiei cu noile anticoagulante. Astfel, în trialul RE-LY, dabigatranul în doză de 150 mg x 2/zi a redus sângerările intracraniene cu 74%, fiind în acelaşi timp superior warfarinei, iar doza de 110 mg x 2/zi a redus numărul total de sângerări majore cu 20%, fiind la fel de eficient ca warfarina. De asemenea, rivaroxabanul a arătat în studiul ROCKET-AF( fibrilaţie atrială) un profil de siguranţă excelent şi non-inferioritate faţă de warfarină, superioritatea fiind discutabilă. Apixabanul a dovedit în trialul ARISTOTLE (fibrilaţie atrială) superioritate faţă de warfarină atât în ceea ce priveşte evenimentele embolice, cât şi în ceea ce priveşte sângerările majore, mai ales hemoragiile cerebrale. Nu a existat nici o dovadă de hepatotoxicitate a noilor anticoagulante (spre deosebire de vechiul ximelagatran).
     Cine sunt pacienţii care ar beneficia cel mai mult de pe urma noilor anticoagulante? În cazul pacienţilor cu control bun al INR, probabil că beneficiul utilizării acestor noi anticoagulante ar fi redus, cu excepţia cazului în care pacientul doreşte simplificarea terapiei. Totuşi, reducerea riscului de sângerare (observat mai ales cu dabigatran şi apixaban) poate fi important în schimbarea terapiei (3). De asemenea, abordarea cu un singur medicament pe parcursul terapiei TEV (rivaroxaban, apixaban) poate influenţa adoptarea noilor anticoagulante în această patologie, la fel şi dovezile de eficienţă cu risc mic de sângerare atunci când terapia se prelungeşte peste durata specificată de ghiduri.
     Atât dabigatranul, cât şi rivaroxabanul au arătat eficienţă foarte bună în profilaxia TEV la pacienţii ortopedici (rivaroxabanul fiind chiar superior warfarinei) şi în terapia TEV. Apixabanul are studii legate de prevenţie la pacienţi internaţi în secţiile medicale şi studii de terapie a TEV în desfăşurare, iar edoxabanul pare promiţător în din studiile de fază II, cele de fază III fiind, de asemenea, în desfăşurare. Dabigatranul porneşte cu avantajul primului venit, cu studii multiple încheiate, ce au dovedit siguranţa terapiei şi reducerea semnificativă a sângerărilor (cu reducere semnificativă a celor intracraniene în trialurile din fibrilaţia atrială şi cu reducere a riscului global de sângerare în trialurile din TEV) (3). E de menţionat că dabigatranul a dovedit în tratamentul fibrilaţiei atriale (studiul RE-LY) superioritate faţă de warfarină, rivaroxabanul nereuşind să dovedească clar decât non-inferioritate în această indicaţie în trialul ROCKET-HF.
     Dispepsia produsă de dabigatran prin pH-ul acid al acestui preparat pare să fie un „călcâi al lui Ahile“, o proporţie semnificativă de pacienţi (până la 20%) întrerupând terapia din cauza efectelor adverse. De asemenea, se pune problema numărului uşor crescut de infarcte la pacienţi trataţi cu dabigatran faţă de cei trataţi cu warfarină (creştere nesemnificativă statistic – un caz la 1.000 de pacienţi trataţi). Per total însă, în RE-LY, cel mai extins trial cu dabi­gatran, în ciuda acestei observaţii, mortalitatea globală şi cea de cauză vasculară au fost, în fapt, reduse. Pe de altă parte, în cazul celorlalte noi anticoagulante nu s-au făcut observaţii similare, rivaroxabanul reducând numărul de infarcte în ROCKET-AF (nesemnifi­cativ statistic – cu 9%). Astfel, ar putea exista o reticenţă a utilizării dabiga­tranului la pacienţii coro­na­rieni. Avantajul dozei unice poate fi important pentru rivaroxaban, acesta putând deter­mina o complianţă superioară a pacien­tului.
     Factorii care trebuie luaţi în considerare în alegerea anticoagulantului sunt reprezentaţi de riscul individual de sângerare, de comorbidităti, de com­plianţă.

Concluzii

     Trecerea de la utilizarea unui medicament vechi de peste 70 de ani, extrem de bine cunoscut atât în ceea ce priveşte părţile bune, cât şi cele rele, la o terapie nouă, extrem de promiţătoare, dar cu efecte încă parţial cunoscute, se dovedeşte a fi destul de dificilă dar inevitabilă.
     Majoritatea dintre noi ne-am dorit de mult un înlocuitor pentru AVK, pe care le-am considerat nu de puţine ori o povară. Ca medici, mulţi suntem reticenţi în a prescrie o terapie nouă pacienţilor noştri până când nu există o perioadă suficientă de utilizare a acesteia şi poate pe bună dreptate. Sau poate, în subconştientul nostru, ne simţim totuşi bine ca jongleri cu dozele de terapie anticoagulantă.
     Ca întotdeauna, timpul va fi cel care va aduce dovezi în ceea ce priveşte utilitatea şi siguranţa noilor terapii, iar cercetarea continuă este indispensabilă pentru identificarea tipului de pacient care ar beneficia de pe urma lor şi a avantajelor şi dezavantajelor fiecăruia din aceste noi medicamente.

Notă autor:

Bibliografie1. Mavrakanas T, Bounameaux H. The potential role of new oral anticoagulants in the prevention and treatment of thromboembolism. Pharmacol Ther. 2011 Apr;130(1):46-58

2. Steffel J, Braunwald E. Novel oral anticoagulants: focus on stroke prevention and treatment of venous thrombo-embolism. Eur Heart J. 2011 Aug;32(16):1968-76, 1976a

3. Hughes S. Experts compare new oral anticoagulants preparing to battle for the warfarin market. TheHeart.org. December 14, 2011

4. Ufer M. Comparative efficacy and safety of the novel oral anticoagulants dabigatran, rivaroxaban and apixaban in preclinical and clinical development. Thromb Haemost. 2010 Mar;103(3):572-85

5. Goldhaber SZ, Piazza G. Optimal duration of anticoagulation after venous thromboembolism. Circulation. 2011 Feb 15;123(6):664-7

6. Baker WL, Cios DA, Sander SD, Coleman CI. Meta-analysis to assess the quality of warfarin control in atrial fibrillation patients in the United States. J Manag Care Pharm. 2009 Apr;15(3):244-52

7. Bayer Schering Pharma AG (2009). Xarelto (rivaroxaban). Summary of product characteristics. Xarelto.com

8. Boehringer Ingelheim International GmbH (2009). Pradaxa (dabigatran etexilate). Summary of product characteristics.

9. Bounameaux H. The novel anticoagulants: entering a new era. Swiss Med Wkly. 2009 Feb 7;139(5-6):60-4

10. Buller HR, Lensing AW, Prins MH, Agnelli G, Cohen A, Gallus AS, Misselwitz F, Raskob G, Schellong S, Segers A; Einstein-DVT Dose-Ranging Study investigators. A dose-ranging study evaluating once-daily oral administration of the factor Xa inhibitor rivaroxaban in the treatment of patients with acute symptomatic deep vein thrombosis: the Einstein-DVT Dose-Ranging Study. Blood. 2008 Sep 15;112(6):2242-7

11. Carreiro J, Ansell J. Apixaban, an oral direct Factor Xa inhibitor: awaiting the verdict. Expert Opin Investig Drugs. 2008 Dec;17(12):1937-45

12. Connolly SJ, Ezekowitz MD, Yusuf S, Eikelboom J, Oldgren J, Parekh A, Pogue J, Reilly PA, Themeles E, Varrone J, Wang S, Alings M, Xavier D, Zhu J, Diaz R, Lewis BS, Darius H, Diener HC, Joyner CD, Wallentin L; RE-LY Steering Committee and Investigators. Dabigatran versus warfarin in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med. 2009 Sep 17;361(12):1139-51

13. EINSTEIN Investigators, Bauersachs R, Berkowitz SD, Brenner B, Buller HR, Decousus H, Gallus AS, Lensing AW, Misselwitz F, Prins MH, Raskob GE, Segers A, Verhamme P, Wells P, Agnelli G, Bounameaux H, Cohen A, Davidson BL, Piovella F, Schellong S. Oral rivaroxaban for symptomatic venous thromboembolism. N Engl J Med. 2010 Dec 23;363(26):2499-510

14. Eriksson BI, Dahl OE, Rosencher N, Kurth AA, van Dijk CN, Frostick SP, Kälebo P, Christiansen AV, Hantel S, Hettiarachchi R, Schnee J, Büller HR; RE-MODEL Study Group. Oral dabigatran etexilate vs. subcutaneous enoxaparin for the prevention of venous thromboembolism after total knee replacement: the RE-MODEL randomized trial. J Thromb Haemost. 2007 Nov;5(11):2178-85

15. Eriksson BI, Dahl OE, Rosencher N, Kurth AA, van Dijk CN, Frostick SP, Prins MH, Hettiarachchi R, Hantel S, Schnee J, Büller HR; RE-NOVATE Study Group. Dabigatran etexilate versus enoxaparin for prevention of venous thromboembolism after total hip replacement: a randomised, double-blind, non-inferiority trial. Lancet. 2007 Sep 15;370(9591):949-56

16. Fuji T, Fujita S, Tachibana S, Kawai Y. A dose-ranging study evaluating the oral factor Xa inhibitor edoxaban for the prevention of venous thromboembolism in patients undergoing total knee arthroplasty. J Thromb Haemost. 2010 Nov;8(11):2458-68

17. Fuji T, Wang CJ, Fujita S, Tachibana S, Kawai Y. (2009). Edoxaban în patients undergoing total hip arthroplasty: a phase IIb dose-finding study. Blood (ASH Annual Meeting Abstracts)

18. Lassen MR, Ageno W, Borris LC, Lieberman JR, Rosencher N, Bandel TJ, Misselwitz F, Turpie AG; RECORD3 Investigators. Rivaroxaban versus enoxaparin for thromboprophylaxis after total knee arthroplasty. N Engl J Med. 2008 Jun 26;358(26):2776-86

19. Lassen MR, Raskob GE, Gallus A, Pineo G, Chen D, Hornick P; ADVANCE-2 investigators. Apixaban versus enoxaparin for thromboprophylaxis after knee replacement (ADVANCE-2): a randomised double-blind trial. Lancet. 2010 Mar 6;375(9717):807-15

20. Lassen MR, Gallus A, Raskob GE, Pineo G, Chen D, Ramirez LM. Randomized double-blind comparison of apixaban and enoxaparin for thromboprophylaxis after hip replacement: The ADVANCE-3 trial. Pathophysiol Haemost Thromb 37, A20

21. Patel M, Becker R, Breithardt G, Hacke W, Halperin J, Hankey G, et al. (2009). Rationale and design of the ROCKET AF study: Comparison of rivaroxaban with warfarin for the prevention of stroke and systemic embolism în patients with atrial fibrillation. Eur Heart J 30, 705 Abstract P4198

22. Raghavan N, Frost CE, Yu Z, He K, Zhang H, Humphreys WG, Pinto D, Chen S, Bonacorsi S, Wong PC, Zhang D. Apixaban metabolism and pharmacokinetics after oral administration to humans. Drug Metab Dispos. 2009 Jan;37(1):74-81

23. Raskob G, Cohen AT, Eriksson BI, Puskas D, Shi M, Bocanegra T, Weitz JI. Oral direct factor Xa inhibition with edoxaban for thromboprophylaxis after elective total hip replacement. A randomised double-blind dose-response study. Thromb Haemost. 2010 Sep;104(3):642-9

24. Schulman S, Kearon C, Kakkar AK, Mismetti P, Schellong S, Eriksson H, Baanstra D, Schnee J, Goldhaber SZ; RE-COVER Study Group. Dabigatran versus warfarin in the treatment of acute venous thromboembolism. N Engl J Med. 2009 Dec 10;361(24):2342-52

25. Stangier J. Clinical pharmacokinetics and pharmacodynamics of the oral direct thrombin inhibitor dabigatran etexilate. Clin Pharmacokinet. 2008;47(5):285-95

26. RE-MOBILIZE Writing Committee, Ginsberg JS, Davidson BL, Comp PC, Francis CW, Friedman RJ, Huo MH, Lieberman JR, Muntz JE, Raskob GE, Clements ML, Hantel S, Schnee JM, Caprini JA. Oral thrombin inhibitor dabigatran etexilate vs North American enoxaparin regimen for prevention of venous thromboembolism after knee arthroplasty surgery. J Arthroplasty. 2009 Jan;24(1):1-9

27. Turpie AG, Lassen MR, Davidson BL, Bauer KA, Gent M, Kwong LM, Cushner FD, Lotke PA, Berkowitz SD, Bandel TJ, Benson A, Misselwitz F, Fisher WD; RECORD4 Investigators. Rivaroxaban versus enoxaparin for thromboprophylaxis after total knee arthroplasty (RECORD4): a randomised trial. Lancet. 2009 May 16;373(9676):1673-80

28. Ost D, Tepper J, Mihara H, Lander O, Heinzer R, Fein A. Duration of anticoagulation following venous thromboembolism: a meta-analysis. JAMA. 2005 Aug 10;294(6):706-15

Abonează-te la Viața Medicală!

Dacă vrei să fii la curent cu tot ce se întâmplă în lumea medicală, abonează-te la „Viața Medicală”, săptămânalul profesional, social și cultural al medicilor și asistenților din România!

  • Tipărit + digital – 249 de lei
  • Digital – 169 lei

Titularii abonamentelor pe 12 luni sunt creditați astfel de:

  • Colegiul Medicilor Stomatologi din România – 5 ore de EMC
  • Colegiul Farmaciștilor din România – 10 ore de EFC
  • OBBCSSR – 7 ore de formare profesională continuă
  • OAMGMAMR – 5 ore de EMC

Află mai multe informații despre oferta de abonare.

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul www.viata-medicala.ro, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.

Da, sunt de acord Aflați mai multe