Newsflash
Ars Medici

Actualități în HCC

de Prof. dr. Laura ILIESCU - iul. 7 2023
Actualități în HCC

Se estimează o scădere a incidenţei hepatocarcinomului care are ca substrat hepatitele virale, cu o creștere a incidenţei HCC de cauze metabolice.

Neoplaziile primare hepatice continuă să fie o problemă de sănătate publică la nivel global, în ciuda evoluţiei programelor de prevenţie și de tratament ale hepatopatiilor, cu un caracter deosebit de agresiv al acestei malignităţi (1,2). A fost publicată recent o evaluare privind evoluţia incidenţei hepatocarcinomului (HCC) până în 2030 (3). Astfel, luând în considerare etiologiile cu specific local pentru fiecare regiune, incidenţa istorică a HCC, evoluţia demografică, precum și trendul de îmbătrânire a populaţiei, se estimează o creștere a incidenţei HCC cu peste 35% până în 2030, comparativ cu anul 2005. 

Același studiu estimează o scădere a incidenţei HCC având ca substrat hepatitele virale, cu o creștere de 122% a incidenţei hepatopatiilor metabolice (NASH), secundare obezităţii și dislipidemiilor, în special în SUA. Estimarea evoluţiei incidenţei în funcţie de etiologia HCC poate conduce la dezvoltarea de programe de screening și prevenţie cu ţinte populaţionale specifice, cu un nivel ridicat de cost-eficienţă. Astfel, pacienţii cu infecţie VHD asociată VHB necesită o urmărire mai atentă, având un risc de 4-6 ori mai mare (infecţie cronică VHD vs infecţie acută VHD) de a dezvolta HCC decât pacienţii infectaţi doar cu VHB. La aceștia din urmă, încărcătura virală mare, prezenţa antigenului HBe, precum și istoricul familial de HCC reprezintă factori de prognostic negativ. În ceea ce privește infecţia VHC, doar screeningul pacienţilor cu grad înalt de fibroză (peste F3) este cost-eficient (4).

Factori de risc

Cauzele directe ale apariţiei hepatocarcinomului sunt reprezentate de ciroza hepatică, infecţia cronică cu virusul hepatitic B (VHB), steatohepatita alcoolică și non-alcoolică. Astfel, rata carcinogenezei la pacienţii cu ciroză hepatică clasa Child A sau B sau cu ciroză alcoolică este estimată la aproximativ 2,5% pe an. Pe lângă acești factori etiologici direcţi, au fost identificaţi co-factori  patogenici cu rol în apariţia cancerului hepatic (acidul aristolochic, aflatoxina B1, fumatul) sau cu rol protector (cafeaua, aspirina,  metforminul) (1,5).

Cel mai important factor de risc în apariţia HCC îl constituie prezenţa cirozei hepatice. Până la 30% dintre pacienţi dezvoltă HCC în decursul evoluţiei bolii, cu o rată anuală de incidenţă de 8% (2). Următoarele cauze, în ordinea frecvenţei, sunt boala alcoolică hepatică și infecţia cronică VHB. În cazul asocierii factorilor de risc, incidenţa anuală a HCC crește semnificativ.

Hepatopatia non-alcoolică (NAFLD) și steatohepatita non-alcoolică (NASH) au o importanţă din ce în ce mai mare în apariţia HCC. Până la 30% dintre pacienţii cu NAFLD prezintă evoluţie către ciroză hepatică, cu o incidenţă a HCC de 1-2% pe an. Mai mult decât atât, până la 25% dintre cazurile de HCC asociate NAFLD apar în absenţa leziunilor histologice de ciroză (6). Impactul sindromului metabolic asupra riscului de HCC a fost evaluat într-un studiu 
populaţional recent, care a demonstrat că o creștere a indicelui de masă corporală cu o unitate la vârsta de 7 ani sau de 13 ani duce la o creștere cu 20-30% a riscului de cancer hepatic și a riscului de  obezitate la adultul tânăr (7).

În ciroza hepatică asociată infecţiei cronice VHC, obţinerea răspunsului virusologic susţinut prin tratamentul cu antivirale directe duce la o scădere a riscului de HCC cu până la 80%. Însă, la pacienţii care asociază consum de alcool, vârstă înaintată, infecţie cu genotip 3 al VHC sau ciroză avansată, această scădere a riscului este mai puţin evidentă (8). La pacienţii cu infecţie cronică VHB, obţinerea supresiei virale prin tratamentul cu analogi nucleotidici/nucleozidici conduce la regresia fibrozei hepatice și scăderea incidenţei anuale a HCC de la 1,2% la 0,7% (13). Se estimează chiar că riscul de HCC scade cu peste 50% în primii ani de la iniţierea terapiei antivirale, prin inhibarea semnalelor inflamatorii, a modificărilor ADN și a proliferării celulare (9).

Până la traducerea expresiei clinice a patologiei moleculare în carcinomul hepatocelular și dezvoltarea de corelaţii diagnostice și terapeutice specifice, managementul HCC are la bază diagnosticul și stadializarea imagistică și evaluarea severităţii bolii hepatice subiacente (10). Opţiunile terapeutice curative sunt limitate atât de lipsa de resurse (numărul mic de donatori pentru transplant hepatic, dificultăţi materiale și tehnice în utilizarea metodelor radiologice intervenţionale), dar și de severitatea hepatopatiei de fond. Așadar, descoperirea unor ţinte terapeutice la nivel molecular și genetic ar însemna dezvoltarea de noi linii de tratament care să prelungească supravieţuirea pacienţilor, calitatea vieţii și chiar să constituie punţi către metode chirurgicale de tratament curativ (rezecţie sau transplant hepatic) (11).

Screeningul pentru hepatocarcinom

Heterogenitatea condiţiilor de apariţie a HCC (hepatita virală cronică, ciroza hepatică de etiologii diverse, NAFLD) nu a permis stabilirea unor condiţii clare de protocol pentru screeningul pacienţilor.

Controversa în privinţa protocoalelor de screening duce la rezultate neașteptate, cum ar fi absenţa demonstrării unui beneficiu asupra ratei de supravieţuire a pacienţilor cu ciroză hepatică în urma implementării programelor de screening. Aceasta nu neapărat ca urmare a ineficienţei programelor, cât a modului ineficient de implementare a lor (12,13). Cel mai important studiu care să demonstreze un impact pozitiv pe rata de supravieţuire a fost un studiu randomizat pe 18.000 de pacienţi cu infecţie cronică VHB, la care screeningul pentru HCC a demonstrat o creștere a ratei de supravieţuire cu 37% (14). Limitarea acestei cercetări constă însă în faptul că pacienţii urmăriţi nu prezentau modificări structurale la nivelul parenchimului hepatic.

Alte studii retrospective (cu impact limitat al semnificaţiei statistice) demonstrează un slab efect pozitiv al screeningului pentru HCC la pacienţii cu hepatopatii cronice și ciroză (15-17). Ghidurile actuale recomandă screeningul la 6 luni la pacienţii cu risc pentru HCC, ţinând cont de timpul de dublare a dimensiunilor tumorilor hepatice (18). Însă grupuri selecţionate de pacienţi cu risc semnificativ crescut pot beneficia de screening la 3 luni (19).

Ecografia abdominală

Screeningul pentru HCC se bazează pe modalităţi imagistice și de laborator. Cea mai importantă indicaţie o reprezintă efectuarea ecografiei abdominale, cu o sensibilitate de 84%, însă aceste valori pot scădea la 47% în cazul HCC de mici dimensiuni (20). Variabilitatea interoperator, precum și existenţa circumstanţelor clinice în care imaginile ecografice pot fi dificil de interpretat (obezitate abdominală, meteorism, distrugerea arhitecturii hepatice normale în hepatopatiile avansate) duc la scăderea sensibilităţii și specificităţii acestei metode (21). 

Folosirea pe scară largă a metodelor imagistice mai performante, cu înaltă sensibilitate și specificitate (tomografie computerizată sau rezonanţă magnetică nucleară), este controversată, din cauza costurilor asociate, precum și a absenţei studiilor de validare (12). Asocierea între metodele imagistice și determinarea seriată a alfa-fetoproteinei (AFP) poate constitui o soluţie optimă pentru screening (20).

Evoluţia valorilor AFP

Trendul ascendent sau descendent în timp al AFP reprezintă un factor predictiv pentru HCC mai fiabil decât o valoare momentană (22). Pe de altă parte, valoarea cut-off a AFP trebuie interpretată în contextul bolii hepatice de fond. Astfel, la pacienţii cu ciroză hepatică de etiologie virală se consideră o valoare cut-off de 59 ng/mL, în timp ce la pacienţii cu ciroză non-virală valoarea este de 11 ng/mL (23). Pe de altă parte, din cauza a heterogenităţii histologice și genetice a HCC, diagnosticarea acestuia necesită mai mulţi markeri serologici. Diverse studii de fază II au dovedit eficienţa  scorurilor complexe (GALAD) în creșterea sensibilităţii și specificităţii pentru HCC, însă aceste scoruri necesită validare pe scară largă (24,25).

Dacă evaluarea ecografică de screening decelează formaţiuni intrahepatice cu diametrul de peste 1 cm, pacienţii prezintă indicaţie fermă de evaluare imagistică folosind substanţă de contrast (26). Aspectul tipic pentru HCC relevă încărcare rapidă a leziunii tumorale de tip HCC asociat cu spălare tardivă. La momentul actual se consideră abordarea personalizată ca fiind cea mai eficientă metodă de screening pentru pacienţii cu risc de HCC, incluzând, în scorul decizional, severitatea hepatopatiei de fond, etiologia acesteia, statusul viral al pacienţilor (infecţie VHB sau VHC controlată sau vindecată) (27). Stratificarea pacienţilor în funcţie de riscul de HCC poate duce la elaborarea de protocoale de screening diferite și la direcţionarea eficientă a resurselor tehnice și economice. 

 


Notă autor:

Material preluat din volumul „Gastroenterologie 2022”, editat de Viaţa Medicală.
Bibliografie:
1. Forner A, Reig M, Bruix J. Hepatocellular carcinoma. Lancet. 2018;391:1301–1314;
2. Akinyemiju T, Abera S, Ahmed M, et al. The burden of primary liver cancer and underlying etiologies from 1990 to 2015 at the global, regional, and national level. Results from the Global Burden of Disease Study 2015. JAMA Oncol. 2017;3:1683–1691
3. Valery PC, Laversanne M, Clark PJ, Petrick JL, McGlynn KA, Bray F. Projections of primary liver cancer to 2030 in 30 countries worldwide. Hepatology. 2018;67:600–611
4 de Martel C, Georges D, Bray F, et al. Global burden of cancer attributable to infections in 2018: a worldwide incidence analysis. Lancet Glob Health. 2020;8:180–190
5. Philips CA, Rajesh S, Nair DC, Ahamed R, Abduljaleel JK, Augustine P. Hepatocellular Carcinoma in 2021: An Exhaustive Update. Cureus. 2021;13(11):e19274. Published 2021 Nov 5. doi:10.7759/cureus.19274
6. Yang B, Petrick JL, Kelly SP, Graubard BI, Freedman ND, McGlynn KA. Adiposity across the adult life course and incidence of primary liver cancer: the NIH-AARP cohort. Int J Cancer. 2017;141:271–278
7. Hagström H, Tynelius P, Rasmussen F. High BMI in late adolescence predicts future severe liver disease and hepatocellular carcinoma: a national, population-based cohort study in 1.2 million men. Gut. 2018;67:1536–1542
8. Ioannou GN, Green PK, Berry K. HCV eradication induced by direct-acting antiviral agents reduces the risk of hepatocellular carcinoma. J Hepatol. 2017;68:25–32
9. Papatheodoridis GV, Idilman R, Dalekos GN, et al. The risk of hepatocellular carcinoma decreases after the first 5 years of entecavir or tenofovir in Caucasians with chronic hepatitis B. Hepatology 2017;66:1444-1453
10. Armengol C, Sarrias MR, Sala M. Hepatocellular carcinoma: present and future. Med Clin (Barc) 2018;150:390–397
11. Hartke J, Johnson M, Ghabril M. The diagnosis and treatment of hepatocellular carcinoma. Semin Diagn Pathol. 2017;34:153–159
12. Singal AG, Lampertico P, Nahon P. Epidemiology and surveillance for hepatocellular carcinoma: New trends. J Hepatol. 2020 Feb;72(2):250-261.
13. Kansagara D, Papak J, Pasha AS, et al. Screening for hepatocellular carcinoma in chronic liver disease: a systematic review. Annals of internal medicine. 2014;161(4):261–269
14. Zhang BH, Yang BH, Tang ZY. Randomized controlled trial of screening for hepatocellular carcinoma. Journal of cancer research and clinical oncology. 2004;130(7):417–422
15. Singal AG, Pillai A, Tiro J. Early detection, curative treatment, and survival rates for hepatocellular carcinoma surveillance in patients with cirrhosis: a meta-analysis. PLoS medicine. 2014;11(4):e1001624;
16. Van Meer S, de Man RA, Coenraad MJ, et al. Surveillance for hepatocellular carcinoma is associated with increased survival: results from a large cohort in the Netherlands. J Hepatol 2015;63:1156–1163.;
17. Wu CY, Hsu YC, Ho HJ, et al. Association between ultrasonography screening and mortality in patients with hepatocellular carcinoma: a nationwide cohort study. Gut 2016;65:693–701
18. Barbara L, Benzi G, Gaiani S, et al. Natural history of small untreated hepatocellular carcinoma in cirrhosis: A multivariate analysis of prognostic factors of tumor growth rate and patient survival Hepatology 1992; 16(!): 132–7
19. Kudo M, Izumi N, Kokudo N, et al. Management of Hepatocellular Carcinoma in Japan: Consensus-Based Clinical Practice Guidelines Proposed by the Japan Society of Hepatology (JSH) 2010 Updated Version. Dig Dis 2011;29:339e64
20. Tzartzeva K, Obi J, Rich NE, et al. Surveillance Imaging and Alpha Fetoprotein for Early Detection of Hepatocellular Carcinoma in Patients With Cirrhosis: A Meta-analysis. Gastroenterology. 2018;154(6):1706–1718.e1701
21. Simmons O, Fetzer DT, Yokoo T, et al. Predictors of adequate ultrasound quality for hepatocellular carcinoma surveillance in patients with cirrhosis. Alimentary pharmacology & therapeutics. 2017;45(1):169–177
22. Tayob N, Lok AS, Do KA, Feng Z. Improved Detection of Hepatocellular Carcinoma by Using a Longitudinal Alpha-Fetoprotein Screening Algorithm. Clinical gastroenterology and hepatology 2016;14(3):469–475.e462
23. Gopal P, Yopp AC, Waljee AK, et al. Factors that affect accuracy of alpha-fetoprotein test in detection of hepatocellular carcinoma in patients with cirrhosis. Clinical gastroenterology and hepatology 2014;12(5):870–877
24. Berhane S, Toyoda H, Tada T, Kumada T, Kagebayashi C, et al. Role of the GALAD and BALAD-2 Serologic Models in Diagnosis of Hepatocellular Carcinoma and Prediction of Survival in Patients. Clinical Gastroenterology and Hepatology 2016;14:875–886.e6;
25. Wang M, Sanda M, Comunale MA, Harrera H, Swindell C, et al. Changes in the glycosylation of kininogen and the development of a kininogen-based algorithm for the early detection of HCC. Cancer Epi Biomarkers Prevention 2017; 26(5): 795–803
26. Heimbach JK, Kulik LM, Finn RS, et al. AASLD guidelines for the treatment of hepatocellular carcinoma. Hepatology (Baltimore, Md). 2018;67(1):358–380; EASL Clinical Practice Guidelines: Management of hepatocellular carcinoma. Journal of hepatology. 2018;69(1):182–236

Abonează-te la Viața Medicală!

Dacă vrei să fii la curent cu tot ce se întâmplă în lumea medicală, abonează-te la „Viața Medicală”, publicația profesională, socială și culturală a profesioniștilor în Sănătate din România!

  • Tipărit + digital – 249 de lei
  • Digital – 169 lei

Titularii abonamentelor pe 12 luni sunt creditați astfel de:

  • Colegiul Medicilor Stomatologi din România – 5 ore de EMC
  • Colegiul Farmaciștilor din România – 10 ore de EFC
  • OBBCSSR – 7 ore de formare profesională continuă
  • OAMGMAMR – 5 ore de EMC

Află mai multe informații despre oferta de abonare.

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul www.viata-medicala.ro, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.

Da, sunt de acord Aflați mai multe