Cât de mult depinde funcţionarea sistemul românesc de sănătate, cu bune şi cu rele, de profesionalismul specialiştilor (sau mai degrabă al politicienilor) este o problemă la care caută răspunsuri prof. dr. Dorin Sarafoleanu, într-un interviu semnat de Remus Anghel.

"> Pledoarie pentru supravieţuire - Viața Medicală
Imagine campanie proprie
Interviuri

Pledoarie pentru supravieţuire

de Remus ANGHEL - dec. 27 2012
Pledoarie pentru supravieţuire

Cât de mult depinde funcţionarea sistemul românesc de sănătate, cu bune şi cu rele, de profesionalismul specialiştilor (sau mai degrabă al politicienilor) este o problemă la care caută răspunsuri prof. dr. Dorin Sarafoleanu, într-un interviu semnat de Remus Anghel.

   În mod obişnuit, pledoaria pentru sănătate poate părea un truism. Însăşi percepţia populară o afirmă în mod expres. La nivel european, a devenit o frază simbol afirmaţia lordului Beveridge din deceniul cinci al secolului trecut: „La ce bun o ţară bogată cu oameni bolnavi, decât una săracă şi cu oameni sănătoşi?“. Simbol nu întotdeauna asumat de decidenţii destinelor naţiunilor.
   Acum când, la noi, o nouă reglementare legislativă privind sănătatea populaţiei se află în curs de elaborare, personalităţile reprezentative ale domeniului pot aduce o contribuţie semnificativă. Iată de ce propunem cititorilor o convorbire cu prof. dr. Dorin Sarafoleanu, personalitate binecunoscută în ţară şi străinătate pentru contribuţiile sale academice. Experienţa dsale acoperă însă şi domeniul administraţiei sanitare: a fost ani îndelungaţi directorul unui mare şi prestigios spital din Capitală, apoi director al Direcţiei de Sănătate Publică Bucureşti şi consilier al ministrului sănătăţii.

 

   – Considerată o rezervă strategică vitală în ţările dezvoltate ale lumii, sănătăţii populaţiei i se repartizează, de la buget, între 6 şi 12% din PIB, sau chiar mai mult. La noi, guvernanţii acordă acestui sector doar câteva procente din PIB. Cum poate fi apreciată, domnule profesor, această mare discrepanţă?
   – Imediat după decembrie 1989, politicienii noştri au promis creşterea semnificativă a bugetului sănătăţii, la nivelul ţărilor europene dezvoltate. Propunerile au rămas doar pe hârtie, un clasic exerciţiu de demagogie. Sistemul nostru politic nu acordă nici pe departe atenţia cuvenită sănătăţii populaţiei. Aprecierea înţeleaptă a lordului Beveridge nu a câştigat adepţi pe la noi. Regimul politic de incompetenţă agresivă şi diletantism înregistrează, drept consecinţă, indicatori de sănătate dintre cei mai slabi din Europa, începând cu mortalitatea infantilă şi speranţa de viaţă. În nicio ţară din Europa, în ultimii 22 de ani, nu au fost schimbaţi 24 de miniştri ai sănătăţii. Au lipsit programele pe termen mediu şi lung, continuitatea managementului sanitar. Au fost puse în practică directive politice nerealiste, copierea neinspirată a unor modele nu de puţine ori impuse de Uniunea Europeană… Specialiştii români ai domeniului nu au fost consultaţi, ne lipseşte o  monitorizare a stării de sănătate a populaţiei, nu avem un sistem de statistică sanitară computerizat, unitar la scară naţională.
    – Înţelepciunea politică, exemplul ţărilor dezvoltate ce ne pot sugera?
   – Sănătatea naţiunii noastre ar trebui să fie considerată deasupra politicii. Managementul sanitar, normele, regulile de conduită ar trebui să fie însuşite de întreg spectrul politic ca un program naţional, un obiectiv strategic prioritar, comparativ cu apărarea suveranităţii naţionale, după cum preciza un confrate. Foarte important, echipa ministerială ar trebui să beneficieze de un interval de cel puţin patru-cinci ani, răgaz obligatoriu finalizării programelor propuse. Fără nicio exagerare, slujitorii sănătăţii trag un veritabil semnal de alarmă în ceasul al doisprezecelea. Dacă vom evolua pe acelaşi drum păgubos, vom înregistra o stare de sănătate din ce în ce mai proastă, înmulţirea bolilor degenerative, care solicită cheltuieli mari, mortalitate crescută, durată de viaţă scurtă (deja suntem cu şase ani în urma Uniunii Europene), indicatori demografici în cădere galopantă, o calitate biologică scăzută a concetăţenilor noştri. O organizare raţional-ştiinţifică a sistemului sanitar ar facilita, profitabil, o cheltuire mult mai economicoasă a resurselor altfel modeste.
   – Pe aceeaşi linie se înscrie prevenţia.
   – O altă maximă rămasă doar pe hârtie: este mult mai ieftin să previi decât să tratezi. Prevenţia îi revine Ministerului Sănătăţii. Putem face mari economii în sistem prin susţinerea unor programe educative, precum combaterea bolilor cardiovasculare, degenerative şi metabolice, prevenirea infecţiilor şi a bolilor infecto-contagioase, impunerea unor reguli stricte de igienă în şcoli şi colectivităţi. Parteneriatul cu mass-media ar putea aduce importante şi nepreţuite servicii naţiunii.
   – Colocviul ştiinţific, de specialitate se consideră a fi de primă necesitate în gestiunea sănătăţii. Ce exemple ne oferă ţările dezvoltate?
   – Edificarea unui sistem de sănătate solicită totdeauna contribuţia specialiştilor. În SUA, de pildă, un asemenea sistem a fost definit după lungi dezbateri, cu aportul deter­mi­nant al consilierilor sanitari. Rolul acestor pioni fundamentali este recunoscut necondiţionat în lume. Odată, de Gaulle a fost întrebat de ziarişti cum îşi alege consilierii. Marele om politic le-a răspuns că, în alegerea lor, utilizează trei criterii. Mai întâi, consilierii trebuie să fie mai deştepţi decât el. Sunt datori să aibă pregătirea de specialitate necesară, în măsură să realizeze sinteze succinte, la obiect şi să propună soluţii de rezolvare. În sfârşit, consilierii trebuie să ştie că, mai întâi, sunt chemaţi să slujească Franţa şi apoi pe preşedinte.
   – La capitolul realităţi româneşti mai avem şi excepţii… optimiste?
  – Din fericire încă mai avem. Mă refer mai întâi la sistemul SMURD, solicitat recent şi la export. Chirurgia de transplant se bucură de o colaborare fructuoasă a specialiştilor şi programe pe termen lung. Tot la fel, specialitatea cardiologiei, care, prin planurile preventive şi terapeutice, a reuşit ca, în comparaţie cu anii 1991–1992, să reducă rata de mortalitate cu 50%. Şi în plan uman, mai sunt încă speranţe. Colegii noştri de peste hotare sunt foarte plăcut impresionaţi de buna pregătire a medicilor noştri tineri, surprinşi de performanţele medicale obţinute de noi în condiţii de dotare şi finanţare precare. Stările de lucruri actuale trag însă şi un serios semnal de alarmă. Tinerii medici români, după stagiul de rezidenţiat în clinici de vârf, unde au participat la intervenţii de nivel european, când se întorc la locurile lor de muncă, se confruntă cu condiţii de lucru şi trai precare, foarte departe de normele europene, condiţii care favorizează – din nefericire – malpraxisul, nemulţumirea populaţiei. În chip nedrept, eşecurile sunt cauzate în proproţie de peste 80% de condiţiile de lucru, deseori rudimentare. Spre comparaţie, un caz relatat recent în presă. Un medic român a plecat să lucreze în sudul Franţei. Primarul localităţii l-a primit foarte politicos, rugându-l să solicite ce anume mai are nevoie în dotarea cabinetului medical. Apoi, acelaşi primar l-a condus spre a-i arăta două locuinţe din care să-şi aleagă una. La noi, cele relatate mai sus par o poveste SF.
   – Cum se apreciază blocajul angajărilor personalului sanitar?
  – Mult rău a făcut sistemului sanitar şi sănătăţii populaţiei regula de a putea angaja un cadru medical abia după şapte disponibilizări. Supraaglomerarea a devenit un fapt obişnuit. Aşa s-a ajuns ca, în serviciile de urgenţă, un medic sau doi să rezolve până la 100 de solicitări pe schimb, o asistentă medicală să aibă în grijă până la nouă-zece bolnavi în secţiile de ATI, sau 30–40 în secţiile de spital, în turele de după-amiază şi noaptea.
   – Cum se reflectă deficienţele managementului la nivel spitalicesc?
  – În multe, foarte multe situaţii, prin lipsă de profesionalism, diletantism, printr-o politizare excesivă. Avem astăzi manageri specializaţi în licitaţii şi raportări dubioase, dezinteresaţi de nevoile esenţiale ale sistemului, cu maniere autocratice. Din păcate, legislaţia laxă permite, prin „portiţele“ textelor, ca uneori managerii să-şi poată păstra funcţia chiar dacă nu mai corespund fişei de post. Cred că o auditare a tuturor unităţilor sanitare ar putea releva deficienţele sistemului, o bună bază de date spre soluţii pozitive. Se ştie că în Occident managementul spitalicesc nu mai este asigurat de medici. Candidaţii acestor posturi urmează însă cursuri de specializare cu durata de trei-cinci ani înainte de a fi angajaţi. Garanţia unui profesionalism real şi responsabil.
   – Proporţia covârşitoare a problemelor de sănătate se rezolvă în teritoriu. Cum apreciază specialiştii acest fapt?
  – Distincţiile în acest caz devin foarte importante pentru o lege a sănătăţii, pentru o reformă. Într-un fel organizezi sistemul de sănătate în Banat, unde nivelul de civilizaţie al populaţiei este mai ridicat, condiţiile de viaţă mai bune, infrastructura mai accesibilă, dar şi o patologie cardiovasculară mai frecventă, boli degenerative foarte multe, diabet zaharat ş.a. Întru totul altfel stările de lucruri din zonele de sud-est ale ţării, unde natalitatea este sporită, patologia infecto-contagioasă domină, sistemul de alimentaţie este deficitar. În Occident, există un sistem de recrutare a tinerilor din diferite domenii de activitate a căror specializare este susţinută financiar de comunitatea locală. În schimb, aceşti tineri se obligă prin contract să rămână şi să lucreze un număr de minimum cinci ani pentru comunitatea respectivă. Companiile multinaţionale din România au început să practice şi la noi acest sistem cu tineri români din domeniul financiar, economic sau ingineresc. De ce nu putem fi atât de inteligenţi să preluăm sistemul amintit în medicină, mai ales în mediul rural? De ce în 23 de ani nu am amenajat în mediul rural case pentru medici şi nu am modernizat dispensarele? Iată în toată splendoarea ei incompetenţa generală susţinută de politruci la toate nivelurile.
   – Se vorbeşte astăzi foarte mult despre privatizarea masivă în sănătate. Se dau spre exemplu ţări dezvoltate, în special SUA. Cum trebuie înţeles fenomenul?
   – Ţin să precizez de la început, conform datelor la nivel internaţional, că o privatizare cu sorţi de izbândă nu poate avea loc într-o ţară în care peste 50% din populaţie este săracă, iar peste 15% în stare de sărăcie extremă. Aceste categorii populaţionale se impun a fi asistate medical şi social prin finanţare de către stat. Aici se concretizează rolul său social. Economiştii sanitari OMS consideră că o reformă de sănătate este posibilă atunci când clasa mijlocie reprezintă 60–65% din totalul populaţiei. Prin clasă mijlocie ei înţeleg acea categorie a populaţiei care, după achitarea tuturor obligaţiilor şi cheltuielilor alimentare şi de întreţinere, mai rămâne cu minimum 30% din venit. Acest surplus îi face receptivi la înnoiri, la alte opţiuni privind instrucţia, asistenţa medicală, condiţiile de locuit ş.a.
   – Care este situaţia în sistemul medical privat din ţara noastră?
   – La noi se vorbeşte mult despre plecarea personalului medical din unităţile publice peste hotare şi mai puţin despre angajarea în unităţile medicale private, al căror număr se află în continuă creştere. Motivele atracţiei? În primul rând, condiţiile salariale net superioare unităţilor de stat. Apoi, normele de consultaţii, tratamente sau intervenţii chirurgicale, mai bine alcătuite, mai raţionale. Baza materială se situează şi ea la un nivel superior de dotare, munca personalului mult mai puţin stresantă, expunerea la malpraxis mult diminuată, are loc o umanizare a relaţiilor medic-pacient, pacientul se simte onorat de relaţia empatică stabilită cu medicul său. Medicii sunt sprijiniţi şi încurajaţi să parcurgă programe de perfecţionare profesională în ţară şi străinătate, să fie la curent cu noutăţile specialităţii, pregătiţi totdeauna să satisfacă prompt cerinţele de investigaţie şi tratament. Unităţile private beneficiază de un management suplu, profesionist şi dedicat, altfel intră în faliment.
  – Aveţi o experienţă consistentă deopotrivă în unităţi de asistenţă medicală publică şi privată. Există posibilităţi de cooperare, de asociere între cele două forme de proprietate?
      – Cu aplicare la domeniul specialităţii ORL, pe care o slujesc de-o viaţă, există trei asemenea modalităţi. Astfel, putem organiza compartimente de asistenţă privată în secţiile actuale ale spitalelor, dând posibilitatea atât medicilor din spital, cât şi celor din unităţi ambulatorii să interneze şi opereze contra cost bolnavi ce pot fi supuşi unei chirurgii de o zi, după orele de program. Avantajul metodei constă în faptul că sălile de operaţii pot fi folosite şi după programul obişnuit, că bolnavul se află într-o secţie cu serviciu de supraveghere, oferă medicilor din ambulatoriu posibilitatea de a-şi menţine antrenamentul chirurgical. A doua posibilitate constă în organizarea unor compartimente cu activitate chirurgicală privată, separate de secţiile spitalelor, dar în incinta lor. Avantajul: orice incident chirurgical neprevăzut poate fi rezolvat imediat şi corect prin apelul la spitalul respectiv. În sfârşit, a treia posibilitate priveşte organizarea unor unităţi ambulatorii complexe, total separate, cu activitate proprie. În acest scop, unităţile cu pricina au obligaţia de a dispune de mijloace auto proprii capabile oricând să transporte o urgenţă sau un accident chirurgical la un spital de profil şi să asigure un sistem de comunicare nonstop între pacient şi medicul curant. În Bucureşti, un astfel de model de activitate îl oferă Centrul de Diagnostic şi Tratament „Victor Babeş“.

Abonează-te la Viața Medicală!

Dacă vrei să fii la curent cu tot ce se întâmplă în lumea medicală, abonează-te la „Viața Medicală”, publicația profesională, socială și culturală a profesioniștilor în Sănătate din România!

  • Tipărit + digital – 199 de lei
  • Digital – 149 lei

Titularii abonamentelor pe 12 luni sunt creditați astfel de:

  • Colegiul Medicilor Stomatologi din România – 5 ore de EMC
  • Colegiul Farmaciștilor din România – 10 ore de EFC
  • OBBCSSR – 7 ore de formare profesională continuă
  • OAMGMAMR – 5 ore de EMC

Află mai multe informații despre oferta de abonare.

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul www.viata-medicala.ro, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.

Da, sunt de acord Aflați mai multe