Newsflash
Reportaje

Leacuri secrete pentru toate bolile

de Dr. Mihail MIHAILIDE - nov. 20 2014
Leacuri secrete pentru toate bolile
    Nu plecase trenul din gara Filaret când, privind pe geam spre cer şi spre mocirla care acoperea peronul, mi-am dat seama cât de rău mă îmbrăcasem pentru misiunea ce aveam de îndeplinit la capătul drumului. Deşi nu mai eram tânăr, directorul ziarului din Sărindari, la care lucram ca redactor, hotărâse că eu aş fi omul potrivit să-l însoţesc pe N. Torjescu, din partea Ministerului de Interne, în ancheta sa, la Giurgiu. Şi, fireşte, să scriu un foileton la rubrica pe care o deţineam. Dsa conducea Divizia Farmaceutică a Serviciului Sanitar în calitate de inspector general al farmaciilor şi drogueriilor. Ştiind că voi fi alături de un personagiu important, nu-mi luasem şoşonii, cam umblaţi, ci încălţai pantofii mei cei buni, îmbumbând deasupra ghetrele de pâslă. Şi, în loc de căciulă, care mă salvase în fiece iarnă de frigul din redacţiune, luai din cuiu pălăria de feutre gris. Era sâmbătă, 4 fevruarie 1913, zi umedă şi rece; părea, fie că o să plouă, fie că vor cădea niscaiva fulgi anemici de zăpadă. Conductorul invită puţinii călători: „Poftiţi în vagoane!“, el însuşi sărind pe scara primului din cele patru, sună din corn plecarea (aveam să aflu că era pentru ultima oară că se mai folosea acest semnal învechit) şi, ducând mâna la caschetă, salută pe impiegatul care, cu paleta, dăduse liber. Locomotiva pufăi, înfăşurându-se într-o hlamidă evanescentă de aburi, roţile se învârtiră de două-trei ori pe loc, apoi „Călugăreni“ se urni, lăsând în urmă Capitala. Scosei ceasul din buzunarul jiletcii, îi deschisei capacul: era ora zece şi patruzeci şi cinci de minute. Aceste date mi le notai în bloc-notesul de care nu mă separam niciodată. După 67 de km, cu opriri la Vidra, Comana şi Băneasa, ajunsei la destinaţie, părăsii peronul, căutând cu privirea bodega de lângă Turnul cu Ceas (trecuse de miezul zilei), unde trebuia să mă întâlnesc cu dl Torjescu. Dar până s-o identific, primii „botezul urbei“: o birjă, trecând în goana cailor prin gropi şi băltoace, „mă împestriţă“ din cap până în picioare.
   După ce făcurăm cunoştinţă, inspectorul Torjescu sorbi ultima picătură de vin alb din paharul care-i acompaniase gustarea (batog şi tarama pe feliuţe de pâine), îşi răsuci musteaţa, îşi puse ochelarii pe vârful nasului, apoi desfăcu ghiozdanul de piele, din care extrase o hârtie:
   – E petiţiunea dlui Gh. V. Mihălţeanu, dirigintele farmaciei din Lespezi, judeţul Suceava, înregistrată cu No 104655/912 la direcţiunea generală a serviciului nostru sanitar, prin care dlui arată că fraţii Hristescu din Giurgiu vând medi­camente neautorizate, pentru diferite boli – mă puse în temă, cu minuţiozitatea unui amploiat de canţilerie, dl Torjescu. Acestora li se face o reclamă deşănţată în ziarele din proprietatea dlor. Mihălţeanu ne indică şi preţul cu care fraţii Hristescu le desfac către populaţiune şi ne ataşează, ca dovadă, un exemplar al uneia din aceste publicaţii-reclamă.
   Mă ridic şi iau din teancul de ziare ce văzui pe măsuţa alăturată „Alarma“, o foaie săptămânală, directori-proprietari fiind fraţii Hristescu. Într-adevăr, conform anunţurilor, nu există boală care să nu se poată cura cu medicamentele dlor: sifilis, blenoragie, râie, reumatism, trânji, beţie, banala durere de dinţi, pelagra (cu „o dosă“ de numai şapte lei), durerea de cap („cu creionul cristalin“) şi, nu în ultimul rând, neputinţa bărbătească... Răsfoim, luându-le din acelaşi loc, şi celelalte publicaţiuni: „Salvatorul“, aparţinând librarului I. R. Dumitrescu, „Anunţătorul“, ziarul dlui N. Pandelescu, proprietar de librărie-tipografie. Toate repetă reclamele din „Alarma“a. Un optimism de neînfrânt răzbate către cetitor, fie damă, fie domn. Astfel, furăm asiguraţi că „Sifilisul se vindecă sigur. Boală lumească la Femei şi Bărbaţi se vindecă definitiv în câte-va zile, ori-cât de grav ar fi, fără a mai lăsa vre-o urmă de scurgere, usturimi sau rană şi nici va mai răsufla vre-o dată. Vindecarea Sifilisului se garantează. Sufe­rinzii sunt rugaţi ca odată cu comanda să arate prin scrisoare şi felul boalei, adică dacă are scurgere multă, puţină, are rană sau usturimi. Preţul unei cantităţi pentru vindecare este 12 lei, cari se va trimete înainte prin mandat poştal. Comandele se fac numai prin Tip. N. Pandelescu – Giurgiu“.
   De asemenea, cetim în „Anunţătorul“ că alcoolismul nu mai e un problem: „Patima beţiei se ştie ce consecinţe rele vin după urma ei, beţia este una dintre cele mai teribile boale. În beţiv se încuibă toate viţurile rele din lume, ca harţagurile cu scandal, risipa banilor, ruina avutului, zdruncinarea sănătăţei etc., omul devine trândav şi neglijent în afacerile sale, el uită chiar de datoriile sale casnice faţă de femeia şi copii săi, lăsându’i a îndura uneori lipsa, pe când el cheltuieşte tot ce are în pungă, pentru a se îmbăta (...) Pentru că aceşti oameni (bărbaţi ori femei) ce au patima beţiei, ca să poată deveni oameni buni, pentru ca ei să se lase de beţie pentru toată viaţa lor, li se recomandă Prafuri Contra Beţiei. Aceste prafuri i se poate da prin ştirea sau fără să ştie beţivul, el le poate lua cu multă înlesnire, căci nu au vre-un gust rău la luat, aşa că nici nu simte nimic. S’au văzut beţivi în gradul cel mai mare cari cădeau şi dormeau pe măidanuri; ei bine toţi aceşti beţivi ce au luat dela noi Prafurile Contra Beţiei sau vindecat cu totul, ei nu mai beau nici vin, nici rachiu, nici bere. Prafurile Contra Beţiei, cantitate complectă a vindecărei împreună cu instrucţiunea costă 12 lei. Comandele se pot face numai prin tipografia N. Pandelescu din Giurgiu, unde se poate trimete costul mandatului poştal şi se va trimete prin poştă franco la domiciliu“.
   Ne transportarăm mai întâiu la magazinul de pielărie a dlui Vasile Ghenu, din str. Olari No 11, pentru că acolo Aristide Hristescu, unul din fraţi, îşi are biroul şi depozitul. Pe drum, dl Torjescu îmi relată că, în urmă cu o săptămână, împreună cu medicul primar al oraşului, Al. Vianub, asistat de subcomisarul N. Hristea, făcuseră cercetări nu numai la magazinele şi librăriile fraţilor Hristescu, N. Pandelescu şi I. R. Dumitrescu, dar şi la drogueria unde este diriginte G. A. Ziegler. Aici se găsiseră substanţe neacceptate de lege, medicamente, cosmetice, diferite ceaiuri etc. şi descoperiră condiţiuni de preparare a unor reţete magistrale – lucru interzis şi acceptat doar în farmacii. Comisiunea confiscă unele dintre acestea iar doctorul Al. Vianu fu însărcinat să le trimeată la Bucureşti pentru analiză.
   – Îţi voi arăta în tren rezultatul acestor analize, dar te închezăşuiesc de pe acum, zise inspectorul, că majoritatea produselor sunt adevărate escrocherii, unele periculoase pentru sănătate!
   La dl Vasile Ghenu, nu găsirăm – „ca efect al anteriorului control“, spuse dsa, zâmbind a râde – decât imprimate cu modul de întrebuinţare a medicamentelor contra reumatis­mului, râiei, durerilor de măsele şi alifiei universale... Iordan Hristescu este părintele fraţilor Hristescu şi gerantul în afaceri al dlui Ghenu. La proprietarul ziarului „Salvatorul“ dar şi la dl N. Pandelescu – nimic, afară doar de Ceaiul Carpaţilor Vorel, în pachete originale, aprobat de Consiliul Sanitar Superior cu preţul de vânzare pentru public de 1 leu cutia, deşi în ziar este trecut 3 lei cutia, şi un borcan cu Pomada Helmerichc. Să se fi dus buhul că dl inspector dela Bucureşti face astăzi un recontrol? Dl Torjescu întrebându-i pe cei trei comercianţi de unde-şi procură articolele despre care fac atâta reclamă, fiecare în parte au răspuns că la trebuinţă le procură din diferite locuri şi dela drogueria din Giurgiu, adăugând pe lângă cost preţul trans­portului contra ramburs, em­balagiu etc., ceea ce face ca preţul sub­stanţelor să fie de trei-patru ori mai mare ca acela plătit la origină. Pentru complectarea cercetărilor, dl Torjescu făcu o inspecţie inopinată şi la drogueria din localitate, str. Principele Nicolae, proprietatea dlui Ziegler, unde abia fusese. Dirigintele, surprins, ne-a primit cu oarecare ostilitate. Dl inspector m-a rugat să notez, dictându-mi, pentru a trece în raportul său către Directorul General al Serviciului Sanitar, fără vre-o omisiune, următoarele: „numitul droguist are în localul drogueriei pe lângă diferite tincturi şi alte substanţe ca: Tinct. de Digitală, Strophant, soluţiune de sublimat currosiv 1/20 gr., alcool de menthă, melisă, formicar etherat, vin de china cu malaga, biscoturi purgative, pomadă cu precipitat galben de mercur, ungt. mercur belladonat, Ceai pectoral de St. Germain şi mai multe alte preparate galenice, precum şi ustensile de tot felul şi de diferite mărimi care servesc la elaborarea unor preparate de artă farmaceutică, astfel că oricând se poate executa în acea droguerie chiar prescripţiuni medicale. În atare caz, numitul droguist contravine dispoziţiunilor Art. 2 şi 9 din regulamentul drogueriilor, iar cei trei comercianţi vizitaţi au contravenit dispoziţiunilor Art. 138 din legea sanitară, făcând comerţ ilicit cu medicamente prin reclame“.
   În legea sanitară din 1910, art. 92, se spune că nu le e îngăduit medicilor, dentiştilor, farmaciştilor, droguiştilor a anunţa prin ziare, afipted, broşuri, scrisori sau orice alt mod, în scop de a capta buna credinţă a clienţilor, că ar poseda tratamente proprii pentru vindecarea cutărei sau cutărei boli, mă lămuri dl inspector. Înţelesei, dar fu doar o convenţiune ritorică, pentru că adresantul era de fapt „numitul droguist“.
   Se înseră şi parcă se făcu şi mai frig, când pornirăm, grăbit, spre gară. Mă gândeam, trecând pe lângă o zalhana plină de veseli muşterii: ce bună ar fi fost o ciorbă fierbinte de burtă, apoi nişte tochituri grase cu mămăliguţă şi un ţoi-două de ţuică! Mi s-ar fi uscat şi ciorapii, căci eleganţii mei pantofi naufragiaseră de mult străbătând clisa stradelelor. Dar, pesemne, dl Torjescu se grăbea să ajungă acasă. Se şi vedea aşezat la pupitrul său, muind tocul în călimară şi, după ce va fi făcut cu el două-trei volute în aer înainte de a desena prima literă, să desvolte raportul său către Onor. Domnul Director General, despre inspecţia de la Giurgiu. Iar, în final, să ceară dispunerea unor măsuri.
   – Ţi-am promis să-ţi arăt rezultatele analizelor la substanţele confiscate, spuse dlui. Îmi dete o copie, scoasă din servieta sa de piele crăpată, recomandându-mi fie s-o public în coprinsul articolului, fie să păstrez documentul la dosar, dacă cei vizaţi vor face proces.

 

Institutul de Chimie din Bucureşti, supunând analizei chimice 13 preparate medicamentoase găsite la fraţii Hristescu, în magazinul dlui Vasile Ghemu (sic) şi înaintate de dl medic primar al oraşului Giurgiu, dl dr. Al. Vianu acestui Institut (...) s’au obţinut următoarele rezultate:
   1. Pasta Tip (?) Dogall’s preparat original contra insectelor la animale, 6 pachete şi 8 bucăţi, este o pastă care conţine gudroane;
   2. Ceaiul Carpaţilor Vorel, 3 pachete;
   3. Bomboane pectorale din ceaiul Carpaţilor Vorel, 1 cutie;
   4. Creioane de menthol, 2 bucăţi;
   5. Gouttes dentifrices «Idiaton» 3 flacoane – conţine alcool, camfor, cloroform;
   6. Capsule contra blenoragiei conţin: un balsam copaivae, iar altele oleu de santal;
  7. Tinctură pentru vopsit părul No 1, 1 flacon, conţine acid pirogalic;
  8. Tinctură pentru vopsit părul No 2, 1 flacon, conţine nitrat de argint;
  9. Laptele «Marguerita», 2 flacoane conţine amidon, talc, carbonat de plumb;
  10. Crema «Marguerita», 4 borcane conţine carbonat de plumb;
  11. Alifie pentru pelagră, 3 borcane, este un unguent de oxid de zinc;
  12. Alifia universală de casă F.H., 3 borcane, este unguent basilicon;
  13. Un flacon de capacitate 30 cc. neetichetat conţine tinctură Bestucheff.

 

  Din cele 13 substanţe, cele sub No 1–8 se pot vinde numai de persoane autorizate. Laptele şi Crema «Marguerita» conţinând carbonat de plumb sunt vătămătoare pentru persoanele care le întrebuinţează. Alifia etichetată pentru pelagră nu are nimic comun ca remediu cu această maladie.
  Semnează (indescifrabil) directorul Institutului şi un chimist expert.

*

   Nu, nu s-au luat măsuri! Trecu ceva timp. La o partidă de pescuit în bălţile judeţului Vlaşca, şeful cel mare fu convins că observaţiunile făcute celor în culpă de dl inspector le deşteptase conştiinţa şi că ele sunt deocamdată, suficiente. „Vom întoarce însă foaia, ar fi zis dlui cu asprime, dacă la o nouă inspecţie vom constata că lucrurile stau aidoma!“ Şi reportajul meu fu scos din pagină, cu numai o zi înainte de apariţie, şi aşteaptă şi acum în şpec. Aflai totodată că directorul meu, pe care îl ştiam vânător, e şi un împătimit pescar.

Arhivele Naţionale ale României – Secţiunea Ministerul de Interne – Serviciul Sanitar, dosar 10/5/1913

 

aSunt foarte multe publicaţii cu titlul „Alarma“, niciuna din Giurgiu. În schimb „Anunţătorul Giurgiului“, gazetă pentru publicitate, care din 1895 îşi simplifică numele („Anunţătorul“), editată de proprietarul ei N. Pandelescu, va apărea cu întreruperi până în 1916. „Salvatorul“ e considerat ziar profesional (?), cu apariţie lunară, redactat de I. R. Dumitrescu, proprietar, în perioada noiembrie–decembrie 1909. Ceea ce înseamnă că atât „Alarma“ (neînregistrat), cât şi „Salvatorul“ (găsit pe piaţă şi în 1913) se publicau fără a se percepe taxe (cf. George Răduică, Nicolin Răduică – Dicţionarul Presei Româneşti 1731–1918, Ed. ştiinţifică, Bucureşti, 1995)
bDoctorul Alexandru Vianu a fost tatăl criticului şi istoricului literar, eseistului şi filosofului Tudor Vianu şi bunicul psihiatrului şi scriitorului Ion Vianu. În „Amor intellectualis – Romanul unei educaţii“, I. Vianu îi schiţează portretul: „Mă gândesc mai ales la fotografiile care îl înfăţişează pe doctorul Alexandru Vianu vârstnic sau prematur îmbătrânit. Sau este numai un efect al epocii, în perspectiva de azi? În acei ani, după 1910, e un om de secol nouăsprezece, cu lorgnon, cu barba potrivită în formă de trapez... Privirea are ceva intens, cuvântul care îmi vine mereu în minte este «tragic». Sunt ochi care au văzut ceva cumplit. Lucruri pe care numai groaza sau viziunile mistice le pot prilejui. O asemenea privire se transmite de la strămoşi“. („Amor intellectualis“, Ed. Polirom Iaşi, 2011)
cPomada [de] Helmerich – efect antiparazitar (pentru scabie)
dafişe
emixtură de răşini din plante oleaginoase

Abonează-te la Viața Medicală!

Dacă vrei să fii la curent cu tot ce se întâmplă în lumea medicală, abonează-te la „Viața Medicală”, publicația profesională, socială și culturală a profesioniștilor în Sănătate din România!

  • Tipărit + digital – 249 de lei
  • Digital – 169 lei

Titularii abonamentelor pe 12 luni sunt creditați astfel de:

  • Colegiul Medicilor Stomatologi din România – 5 ore de EMC
  • Colegiul Farmaciștilor din România – 10 ore de EFC
  • OBBCSSR – 7 ore de formare profesională continuă
  • OAMGMAMR – 5 ore de EMC

Află mai multe informații despre oferta de abonare.

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul www.viata-medicala.ro, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.

Da, sunt de acord Aflați mai multe