Newsflash
Reportaje

Exerciţiu ilegal al medicinii, dar şi al farmaciei

de Dr. Mihail MIHAILIDE - dec. 22 2014
Exerciţiu ilegal al medicinii, dar şi al farmaciei
   De câte ori citesc despre spiţeri de odinioară, e irepresibil faptul de a nu-mi apărea în minte l’apothicaire Homais, erou de plăsmuire literară, ca şi localitatea fictivă din Normandia unde trăia, Yonville l’Abbaye. Aici, la capătul vieţii sale lipsite de satisfacţiile visate, va sfârşi tragic Emma. Vinovată de această imediată conexiune mnezică ar putea fi şi vreuna dintre versiunile transpunerii filmice – nu mai ştiu care – a celebrului roman „Madame Bovary“. Dacă totuşi figura interpretului se pierde în ceaţa uitării, detaliile asociate în carte personajului – atât de magistral descris de Gustave Flaubert: nelipsitul fes de catifea cu ciucuri aurii, papucii din piele verde, importanţa socială pe care şi-o atribuia, mulţumirea de sine, pretenţia de a putea vorbi, en fin connaisseur, oricând despre orice, de la prepararea dulceţurilor, oţeturilor şi lichiorurilor şi până la actualitatea ştiinţifică din… ziare, prăvălia pe firmamentul căreia îi era scris numele cu litere aurii –, revin intacte în memorie. Tot astfel, când cineva din generaţia mea, sau din aceea de „mai sus“, evocă ce era farmacia de pe vremuri: cu receptura – locul de primire a reţetelor magistrale, oficina – unde se preparau medicamentele, cu balanţe şi greutăţi de mare precizie, mojare şi flacoane de toate soiurile şi venena – dulapul unde se păstrau sub cheie substanţele toxice, sticluţele pe care le primea pacientul, frumos etichetate, cu dopul învelit în hârtie cerată – îmi amintesc de îndată „Farmacia Hotăranu“, una dintre cele mai vechi din Capitală. Trecută prin vâltorile istoriei – proprietate particulară, naţionalizată în 1953, poate „redobândită“ astăzi –, supravieţuieşte, păstrându-se cvasiintactă la intersecţia străzilor Vasile Lascăr şi Maria Rosettia. Ar fi putut rivaliza (pentru arhitectura interioară), dacă edilii ar fi avut cultul conservării patrimoniului, cu Muzeul Farmaciei din Sibiu, unde la etajul clădirii a locuit însuşi Samuel Hahnemann… Văd şi acum proverbiala ordine care domnea în aceste sanctuare ale fiicei lui Aesculapius – Hygeea – şi simt, parcă, atmosfera eterurilor specifice de valeriană, melissă, ulei de levănţică şi salvie. Farmacistul ca personaj de ficţiune e o prezenţă frecventă în operele literare din epoci diverse (ex. spiţerul pauper, cel care-i vinde lui Romeo otrava, riscând astfel din pricina sărăciei extreme pedeapsa capitală; Monsieur Fleurant, din „Bolnavul închipuit“ – preţăluindu-şi clistirele şi poţiunile etc.). Iar între farmaciile celebre (reale şi nu puţine din spaţiul naţional): cea a spiţerului Winter din Oraviţa numită „Vulturul negru“, deschisă la 1796, cea din Brăilă, înfiinţată de Ion Faltis în 1894, ori aceea de la parterul Palatului farmacistului-savant Rozsnyay Mátyás, din Arad.
„Homais încălcase legea din 19 Ventôse anul XI, articolul I, care interzicea oricărui individ care nu deţine o diplomă să practice medicina“1. De aceea, fu chemat în faţa procurorului şi admonestat. „Încet, încet, amintirea mustrării se şterse şi el continuă, ca înainte, să dea consultaţii în spatele farmaciei“1, concurâdu-l astfel neloial şi ilegal pe Charles Bovary, soţul Emmei, pe care, interesat, îl curta.

Uzurparea titlului de doctor – un delict

   Tot despre exerciţiul ilegal al medicinii îndeosebi – de către un farmacist e vorba în dosarul pe care îl am în faţă, deschis pe numele farm. Ferdman2 din Tighina. La 24 mai 1929, dl inspector general dr. Pascal, directorul Regiunii a VIII-a Sanitare Cernăuţi, controlează farmacia purtând numele proprietarului. Nemulţumit, la plecare, încheie un proces-verbal prin care constată că farmacia doamnei Ferdman e dirigeată în fapt de fiul acesteia, farmacistul Ferdman, care nu se mărgineşte la treburile ce îi sunt cesionate, ci acordă în incintă şi consultaţii medicale. Lucrurile nu se opresc însă la acest aspect. Dl inspector observă murdăria şi dezordinea din oficină şi dependinţe şi mai ales constată că ordonanţele medicale sunt suprataxate şi că stupefiantele nu sunt toate trecute în registrul de toxice. Considerând că toate acestea (practică medicală ilicită, carenţe de igienă, speculă, dezordine în scripte) sunt abateri grave de la legea sanitară şi văzând şi avizul ulterior solicitat Comisiunei Chimico-Farmaceutice No 491/929 aprobat de Minister (Ministerul Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale, Direcţiunea Generală a Serviciului Sanitar, Serv. Farmacii şi Droguerii) cere ministrului sănătăţii şi ocrotirilor sociale (dr. Vişoianu) sancţionarea. Printr-o Deciziune, Demnitarul – în numele căruia semnează un Paraschivescu – decide ca dl farmacist Ferdman din Tighina, str. Sborului 43, să plătească o amendă de lei 20.000, în folosul Casei Sănătăţii Publice Rurale. Cu drept de apel în termen de cinci zile de la comunicare şi, în caz de neplată, amenda să rămână definitivă, iar achitarea ei să fie urmărită de Administraţia Financiară. Farmacistul respinge ca nefondată sancţiunea aplicată şi intentează autorităţii sanitare un proces. Înfăţişările – bazându-se pe chichiţe avocăţeşti – „beneficiază“ de amânări; judecata tărăgănează, avocatul şef al Ministerului se dă de ceasul morţii că lucrurile se întind, aşa cum ţine gaia maţul, adică impardonabil de mult… Pentru a-şi justifica lipsurile din gestiune, Ferdman îşi cheamă în judecată o colaboratoare pe care o acuză de malversaţiuni „comptabile“. Procurorul cere efectuarea unei percheziţii la domiciliul pârâtei, unde se găsesc indicii de delapidare, inclusiv de substanţe toxiceb.
 În anii când se desfăşura acest proces – exemplu de practică ilegală a medicinii – literatura naţională de specialitate se îmbogăţea cu o lucrare pe cât de originală, pe atât de importantă şi amplă din punctul de vedere al abordului tematic: „Tratatul complect de Medicină Legală“ al profesorului Mina Minovici3. Un subcapitol, fundamentat pe articole de lege, inclusiv pe texte din jurisprudenţa franceză, sursă de inspiraţe pentru legiuitorii noştri de-atunci, este destinat aspectului etic şi juridic al „Exerciţiului ilegal al medicinei“. Încă din primul paragraf, profesorul M. Minovici citează art. 92, al.1 al Legii Sanitare: „Oricine exercită medicina, dentistica, farmacia şi moşitul, în contra legii sanitare, e pedepsit cu o amendă de 200–2000 lei“. Recidiva e pedepsită cu închisoarea corecţională de la o lună până la un an. Autorul citează prohibiţia cu privire la exercitarea profesiunii de medic a persoanei care nu a dobândit titlul de doctor în medicină. Titlu care se acorda la sfârşitul celor şase ani de studii, în urma susţinerii unei teze (tipărite) de Doctor în Medicină şi Chirurgie, în faţa unei comisiuni formată din corifei ai profesiei. Sub incidenţa Legii cad şi farmaciştii care dau leacuri fără prescripţie medicală, şi cu atât mai mult cei care consultă pacienţi… De asemenea, e pasibil de pedeapsă şi fabricantul care pune în comerţ produse, prezentându-le ca având o eficacitate terapeutică, fără să mai fie nevoie de prescrierea şi administrarea lor de către medic. Autorul dă exemplu cazul unui atare fabricant condamnat la amendă şi închisoare. M. Minovici scrie că tribunale franceze au statuat că „delictul de exerciţiu ilegal al medicinei e consumat nu numai când contravenientul e prins asupra faptului – consultaţii medicale şi administrarea tratamentului – dar şi atunci când îşi însuşeşte numai titlul de doctor: reclame, cărţi de vizită, tăbliţă la casă (firmă, n.n.) etc.“ Uzurparea titlului de doctor e sancţionabilă şi în cazul persoanei care publică – sub numele adevărat sau sub un nume de împrumut – aşa-zisele sfaturi medicale. „Delict caracterizat cu atât mai grav, că, după cum sună moţiunea Congresului presei medicale franceze ţinut în 1900, acela care-l săvârşeşte se adresează la un număr extrem de mare de persoane – cititorii ziarelor şi revistelor, broşurilor şi foilor volante de reclamă, printre cari se recrutează victimele.“ Extinzând subiectul la practica empirică, M. Minovici scrie: „Tot ca empiric e privit, şi deci vinovat de exerciţiul ilegal al medicinei, şi farmacistul care, în loc să se mărginească la analiza urinei (avea dreptul efectuării unei astfel de analize chimice simple, n.n.), eliberează bolnavului o medicaţiune sau o specialitate farmaceutică (subl. autorului), în baza rezultatului acelei probe de laborator. Mai mult: un farmacist parizian a fost condamnat la 2.000 franci daune «pentru că ar fi cauzat agravarea unei răni, însărcinându-se el cu primele îngrijiri şi împiedicând pe rănit de a se adresa unui medic.“ În sfârşit, în ce priveşte titlul academic, „profesionistul doctor în farmacie, nu are dreptul de a semna «Doctor X», ci trebuie negreşit să precizeze doctor în farmacie, pentru că altminteri se face vinovat de uzurpare de titlu, delict asimilat cu acela al escrocheriei.“ E drept, au trecut mulţi ani de la apariţia acestei legi şi a prevederilor ei. Asupra unora dintre acestea însă legiuitorul actual ar fi trebuit să se oprească şi să reflecteze poate mai îndelungat dacă, într-o formulare adaptată, nu meritau a fi păstrate, în pofida normelor atât de permisive astăzi, cu privire la cei care: fără nicio pregătire în domeniu, răspândesc aberante „sfaturi medicale“, propun regimuri alimentare şi tratamente pretins „naturiste“, folosesc reclama audiovizuală pentru diferite medicamente, pornind de acuze ale pacientului (uneori penibile pentru o descriere în public) demonstrate cu nonşalanţă pe ecran sau declarate la microfon.

Cojocarul „farmacist“, lege şi birocraţie

    O firmă de produse medicamentoase „J. Dillan“, cu sediul în Bucureşti, str. Pitar Moş nr. 4, prepara prin 1928 şi punea în vânzare sub numele „Syr. Dr. Guyot“ un sirop (pectoral) pentru calmarea tusei, foarte în vogă în prima jumătate a secolului al XX-lea, prescris copiilor de până la 12 ani. De origine, reţeta aparţinea doctorului francez L. Guyot („pharmacien de 1-ère classe“). Astăzi, ambalajul medicamentului – o cutie de carton cu monograma L.G. şi imaginea a doi copii îmbrăcaţi „mariner“, ca elemente de identificare –, a devenit obiect de patrimoniu farmaceutic. Sub acelaşi brand, produsul apăruse şi sub formă de „bombonele“, comercializate într-o cutie metalică aurie, uşor de purtat în buzunar, în interiorul căreia – desigur, în scop publicitar –, se găsea o litografie înfăţişându-l pe dr. L. Guyot,laureat al Facultăţii de Medicină, un bătrânel surâzător cu mustaţa în furculiţă. Cândva, în limbajul uzual în laboratoarele de farmacie – când unor poţiuni era necesar să le îmbunătăţeşti gustul –, se spunea: adaugă două-trei linguriţe de sirop Guyot! Nu apăruseră edulcorantele. Dar ne îndepărtăm de subiect.
   Un chimist sanitar, A. Body, avu curiozitatea să cerceteze, făcând o analiză de laborator, siropul pus în comerţ sub celebra marcă de firma bucureşteană din strada Pitar Moş. Şi să constate că acesta conţine stupefiante, neautorizate de Ministerul Sănătăţii. A. Body îşi asociază un medic, pe dr. Elvir Grigorescu, şi descind împreună la adresa sus-menţionată. Când văd ce văd, li se face părul măciucă! Dresează pe loc un proces-verbal amănunţit şi, pe cele mai legale căi, îl depun supremei autorităţi sanitare: Onor. Ministerului Sănătăţii. Trec luni şi… nu se întâmplă nimic. Intrigat şi exasperat de aşteptare, chimistul se reaşază la biroul său şi redactează un memoriu adresat de această dată personal dlui ministru al sănătăţii şi ocrotirilor sociale. Această piesă de dosar (spre deosebire de alta, vom vedea imediat care) ajunge sub ochii demnitarului, păstrându-se, iată, pentru posteritate, în Arhivele Statului.
   Cu minime corecturi reproducem mai jos pasaje din textul memoriului.

„Domnule Ministru,

   Cu data de 18 ianuarie 1928 am depus [la acest Minister] contra firmei J. Dillan, str. Pitar Moş No 4 – o reclamaţie în care am arătat că J. Dillan a pus în fabricaţie Syr. Dr. Guyot cu stupefiante neautorizate de Ministerul Sănătăţii. [Gravitatea faptului este sporită şi prin aceea că] fabricarea a fost încredinţată unui tânăr care nu are nici-o cunoştinţă farmaceutică, lucrând mai înainte la o blănărie. Concentraţia stupefiantelor a eşit cu 65% mai mare la fiecare flacon de Syr. Dr. Guyot, ceea ce constituie un pericol pentru sănătatea publică.
   Pe lângă gravele fapte arătate mai sus, cu ocazia anchetei ordonate de Ministerul Sănătăţii, instituită de dl dr. Elvir Grigorescu, s’a mai constatat că J. Dillan nu poate să justifice lipsa a 50 gr Cocaină cu care, după afirmaţiile dlui dr. Vârnav (?) s’a sinucis o doamnă la Hotel «Athenée Palace». După ce s’au constatat atâtea lucruri grave, Ministerul Sănătăţii a ordonat, în luna Aprilie 1928, anularea autorizaţiei de funcţionare a firmei J. Dillan. Acest Ordin n’a fost însă executat, datorită diferitelor intervenţiuni în favoarea numitei firme. Ne fiind mulţumit de acest rezultat, am depus din nou o reclamaţie Onor Ministerului, susţinută de un delegat al Asociaţiei Farmaciştilor, după care Ministerul Sănătăţii a ordonat o nouă anchetă, cu care ocazie s’au constatat şi mai multe infracţii, (dar) de importanţă mai mică, decât în cazul Syr. Dr. Guyot. Sunt însă şi acestea o dovadă că proprietarii firmei J. Dillan, pe lângă rea-voinţă sunt incapabili de a ţine depozitul lor de medicamente conform regulamentelor sanitare.
   După a doua anchetă (26 ian., 1929), Ministerul Sănătăţii a ordonat trimiterea la Parchet a procesului-verbal de constatare. Din cauze inexplicabile, chiar după curgerea a cinci 5 luni, nu s’a făcut acţiune publică contra Firmei J Dillan. şAceastă situaţie contrariantăţ m’a determinat – la sfatul şi concursul medicilor, farmaciştilor şi membrilor Comisiei farmaceutice – şsă încep şi să ducţ o campanie în ziare contra sus numitei firme. Abea după mai multe articole, a eşit un comunicat oficial din partea Parchetului că proprietarii firmei J. Dillan au fost daţi în judecată pe baza infracţiei contra legilor sanitare a stupefiantelor.
    Primul proces a fost în ziua de 19 mai 1930 insuficient susţinut de reprezentantul Ministerului Sănătăţii, lipsind din dosar primul proces-verbal de constatare instituit de dl dr. Elvir Grigorescu, care conţinea tocmai faptele mai grave. Încurajaţi de această situaţie, proprietarii firmei J. Dillan m’au dat în judecată pentru calomnie; prin urmare, pentru serviciile mele aduse Onor, Ministerului Sănătăţii şi şpopulaţieiţ, arătând pericolul contra sănătăţii publice, drept recunoştinţă sunt citat de tribunal ca inculpat (calomniator) în ziua de 20 septembrie 1930 (secţ. II, c.c.). Iar procesul contra J. Dillan a fost amânat la 4 iulie 1931 (secţ. III, c.c.) şi se întrevăd posibilităţi că firma va fi achitată, motivându-se «dosarul incomplect» [adaug], şi a insuficientei susţineri a cauzei din partea Ministerului Sănătăţii, ceea ce va atrage după sine condamnarea mea!
    Deoarece am susţinut o cauză socială dreaptă, vă rog să binevoiţi a ordona ca procesul să fie susţinut în completul lui de reprezentantul Ministerului Sănătăţii şi dosarul cu No 3253/929 de la Trib. Ilfov secţia III c.c. să fie recomplectat cu procesul-verbal de constatare al dlui dr. Elvir Grigorescu, revenindu-se în acelaşi, timp la prima decizie: anularea autorizaţiei de funcţionare a sus-numitei firme. Totodată, vă rog să binevoiţi a dispune ca să mi se elibereze în dublu exemplar procesul-verbal de constatare «chipurile dispărut», pentru a putea beneficia de o apărare justă. Cererea mea din 26 febr. 1930 pentru obţinerea procesului-verbal în cauză nu a fost satisfăcută, primind răspuns că nu se găseşte în dosarul respectiv, procesul-verbal fiind la Parchet.
   Primiţi, vă rog, Domnule Ministru asigurarea prea (sic) deosebitului meu devotament, chimist A Body.“
   Moravuri şi năravuri perene ca pirul, dintre toate buruienile, cea mai greu de stârpit. Dar – ca să fim în temă – menţionăm informaţia relativ recentă că Agropyron repens (pirul, adică) are (şi) multiple calităţi de plantă medicinală.

 

aImobilul la parterul căruia se află farmacia a aparţinut farmacistului Gh. Hotăranu, frate cu celebrul pediatru Ion Oreviceanu, nume cunoscut între cele două războaie mondiale, proprietarul terenului pe care se va construi Spitalul Fundeni.
bDiferenţa între perioada când Gustave Flaubert plasează acţiunea din „Madame Bovary“ (1835) şi anul când farmacistul Ferdman este găsit culpabil de exerciţiu ilegal al medicinii e de aproximativ 94 de ani. Moravurile (în provincie) rezistă, iată, chiar şi un secol. Uneori ele revin şi peste o astfel de îndelungată curgere a timpului… Calendarul republican (Ventôse, Floréal, Prairial etc) şi-a încetat existenţa 1806.


Notă autor:

1. Gustave Flaubert, „Doamna Bovary, Moravuri de provincie“, trad. de Aurelia Ulici,
Ed. Adevărul, Bucureşti, 2009, p. 89. Ventôse – a şasea lună din calendarul republican francez; 19 Ventôse anul XI – corespunde cu 10 martie 1803 din calendarul gregorian (nota trad., din subsolul p. 89).

2. ANR, Sediul central (Bucureşti), Ministerul Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale, Dosarele 70/1930 şi 75/1930

3.„Tratat complect de Medicină Legală cu Legislaţia şi Jurisprudenţa românească şi streină“, de Profesor dr. Mina Minovici, vol I, Deontologia – Expertizele, Atelierele grafice SOCEC, Bucureşti, 1928, pp. 97-163

Abonează-te la Viața Medicală!

Dacă vrei să fii la curent cu tot ce se întâmplă în lumea medicală, abonează-te la „Viața Medicală”, publicația profesională, socială și culturală a profesioniștilor în Sănătate din România!

  • Tipărit + digital – 249 de lei
  • Digital – 169 lei

Titularii abonamentelor pe 12 luni sunt creditați astfel de:

  • Colegiul Medicilor Stomatologi din România – 5 ore de EMC
  • Colegiul Farmaciștilor din România – 10 ore de EFC
  • OBBCSSR – 7 ore de formare profesională continuă
  • OAMGMAMR – 5 ore de EMC

Află mai multe informații despre oferta de abonare.

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul www.viata-medicala.ro, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.

Da, sunt de acord Aflați mai multe