Newsflash
Reportaje

Aloys Drasch: un doctor House al secolului XIX (2)

de Dr. Mihail MIHAILIDE - sept. 26 2014
Aloys Drasch: un doctor House al secolului XIX (2)
   Ne putem imagina cum s-au petrecut lucrurile, plecând de la informaţiile din cartea lui Em. Cerkez. „Drasch nimerise în ţară în Domnia lui Ştirbey şi vreo câteva vindecări miraculoase îi stabilesc reputaţia. «Voga» sa continuă şi sub Vodă Cuza şi nu apuse nici sub Regele Carol. Era în materie medicinală (sic) un fel de ultima ratio şi până la moartea sa, de la un capăt al ţărei la altul, alerga lumea la dânsul cum ar fi alergat la Cristos.“1 Locuia în casa unui farmacist, Nierescher, la parterul clădirii aflându-se spiţeria acestuia, numită „La Biserica cu Sfinţi“. Biserica după care spiţeria îşi primise numele – desigur, punct de reper pentru „Onor. Clientela“ – există şi astăzi. În anul când se presupune că se stabilise la Bucureşti (1850), Aloys Drasch era becher şi se afla, după opiniile megerelor specializate în erotism, la o vârstă sentimentală critică pentru acea vreme. Astfel încât se îndrăgosti lulea de fiica gazdei sale: tânără, frumoasă, atrăgătoare, proaspăt divorţată. Într-o seară, Drasch se înfiinţă dinaintea părinţilor fetei, îşi atârnă în cui renumita sa pălărie neagră cât „o corabie“, se înclină ceremonios şi, timid ca niciodată, cu vocea sa de bas profund, ceru mâna fiicei lor. Doamne ce vremuri şi ce obiceiuri, astăzi, când „bătrânii“ află despre căsătoria fiicei sau fiului răspândiţi care-ncotro, uneori la mulţi ani după ce un astfel de eveniment s-a produs, ba chiar atunci când nepoţii ajung la sfânta imersiune în cristelniţă! Părinţii junei divorţate fură, bineînţeles, de acord (clientela şi raporturile cu farmacia erau un puternic argument), iar femeia, văzându-l că se topea după dânsa, nu ezită şi spuse: da! Înconjurară masa cântând „Isaia dănţuieşte“, căsătoria îşi urmă cursul şi fu binecuvântată după ritul ortodox. „Tânăra pereche plecă imediat într’o lungă călătorie de nuntă, cutreerând toată Europa, după ce mai întâi stătu câtva timp în Austria spre a permite «doftoroaiei» să facă cunoştinţă cu fraţii şi surorile lui Drasch.“1 Legătura însă nu ţinu mult. Biografii doctorului incriminează pentru ruptura care avea să se producă profesiunea solicitantă a fostului mire, mereu pe drumuri, spre a-şi vizita pacienţii, mereu solicitat de bolnavi, care stăteau cu orele în faţa cabinetului său. Dar nici soţioara, „fire romantică şi mai excesivă (sic), nu putea îngădui să fie delăsată, ceea ce era fatal să se întâmple, s’a întâmplat şi Drasch s’a pomenit într-o bună zi împărţindu-şi jumătatea cu altul“. A urmat divorţul din pricina soţiei infidele, definitivat „prin forme judecătoreşti“. Acest eşec sentimental l-a marcat pentru întreg cursul vieţii şi Drasch nu s-a recăsătorit. Unii iatroistoriografi pun pe seama respectivei drame conjugale înrolarea lui Drasch în armata turcească (s-o uite sau să moară!) în Războiul Crimeiia.
O reţetă scrisă de Drasch (faţă/verso)   Unul dintre cele mai simple cazuri rezolvate prin mijloace considerate rudimentare de bunii săi colegi este cel al tânărului cizmar căruia un vârf de briceag rupt i-a intrat în ochi în timp ce lucra. „Chirurgii refuzaseră să-l opereze, ca să nu-i facă mai rău. Drasch a apropiat un magnet puternic şi a scos din ochi ţandăra de oţel“2. Am practicat medicina generală, nu chiar pe vremea lui Drasch. Într-o situaţie similară, la o circumscripţie rurală, când nămeţii şi viscolul nu mi-au permis să trimit accidentatul (un potcovar) la specialistul oftalmolog, am folosit şi eu o rondelă de magnet. Şi am avut succes. Bunul meu coleg de circă i-a spus pacientului că potcoava i-a purtat noroc. Iar în capitolul despre corpii străini metalici intraoculari, din tratatele de oftalmologie, unde se specifică faptul că un corp feros impune extragerea lui cât mai rapidă, scrie că se foloseşte şi acum câmpul magnetic, produs însă de curentul electric (un electromagnet), „deplasând [însă] cât mai puţin corpul străin, deoarece deplasările traumatizează ochiul“3. Sigur, sunt şi alte metode perfecţionate ce trebuie aplicate în funcţie de felul corpului străin şi de zona globului ocular lezată.
   Un alt caz este cel al unui pacient care, în pofida leacurilor ce i se dăduseră, spunea că „are o gânganie la creier, care-l supăra neîncetat“. Drasch „a luat un ac, l-a înroşit la foc şi cu el a gonit insecta de colo-până-colo, dând-o afară prin ureche şi arătându-i-o bolnavului! Bineînţeles că gângania era prinsă de Drasch în altă parte şi bolnavului îi aplicase numai o serie de puncte de foc, dar se făcuse bine şi aceasta era partea importantă“2. Probabil, mulţi cititori – îndeosebi oreliştii – au mai avut parte de poveşti similare, cu insecte care şi-ar fi făcut sălaş în conductul auditiv, pe care, în opinia pacientului, nu mai voiau să-l părăsească. Acest gen de „păcăleală“ e pus de deontologii medical correctness de astăzi sub semnul întrebării: este sau nu admisibil? Lui Danielopolu însuşi, care, sub icter, a fost operat de cea mai formidabilă echipă chirurgicală a vremii (1955) – Burghele, Juvara, Setlacec – şi i s-a găsit un cancer inoperabil al căilor biliare, după intervenţie, profesorul Th. Burghele (care fusese mâna întâi) i-a arătat nişte calculi biliari, spunându-i că fusese o litiază veziculară. Nu e mai puţin adevărat că, în timpul evoluţiei postoperatorii rapide, cu accentuarea icterului şi a durerilor, Danielopolu întreba, cu logica sa implacabilă: „dacă am avut litiază şi mi-aţi făcut colecistectomie, de ce nu dispare icterul?“4.
    În mod evident, cele două cazuri nu sunt superpozabile; în primul, minciuna convenţională – ţinând seama de gradul de informare şi cultura sanitară a pacientului – a fost benefică; în al doilea, s-a căutat protejarea psihicului bolnavului. Se pare că, astăzi, în patria „corectitudinii“ (sursa noastră de inspiraţie), medicul trebuie să comunice bolnavului adevărul, oricât de crud ar fi acesta. „Punctele de foc“ aplicate de Drasch – multă vreme în vigoare (le-am prins ca metodă antalgică în anii ’60, un medic în vârstă înregistra succese reale în patologia dureroasă a coloanei vertebrale) se bazează pe reflexoterapie, iar medicina tradiţională chineză le păstrează în arsenalul ei terapeutic construit pe filosofia meridianelor energetice.
    Nu ştiu cât de „medical“ e cazul următor, relatat (cu variaţii) de mai toţi biografii lui Drasch, pentru că diagnosticul de isterie (ca şi acela de cloroză, de exemplu) nu mai apare astfel formulat. Să fi dispărut oare această dezvăluire, în limbajul unei simptomatologii clinice polimorfe, al unei suferinţe sufleteşti? În celebrul „Dicţionar Medical“ al lui Valeriu Rusu, se arată că isteria era definită în trecut ca o nevroză de origine sexuală, de unde şi numele: „hysteria“ (gr. hystera – uter). „Fenomenele isterice pot fi reproduse prin sugestie sau autosugestie şi nu prezintă niciun fel de sistematizare“5. În DSM-IV, termenul nu figurează ca atare6. Îl las pe Emil Cerchez să prezinte cazul: „[Drasch] fu chemat la căpătâiul unei tinere care avea o anchiloză a braţelor. I se păru că această anchiloză era de natură isterică. După ce prescrise o reţetă oarecare, spuse că va reveni a doua zi şi recomandă să o găsească culcată, absolut goală şi acoperită numai cu un cearceaf. A doua zi, Drasch veni la ceasul hotărât şi intră în odaia bolnavei însoţit de nişte derbedei ce adunase după uliţă. Fără a zice un cuvânt se apropie de pat şi apucând cearceaful de un colţ îl trase cu putere. Tânăra, surprinsă şi ruşinată, voind să reţie cearceaful care fugea de pe dânsa, făcu o mişcare reflexă care-i descleştă braţele“. Variantele din alte surse se referă la persoanele care l-au asistat pe vindecător: un tânăr voinic, simpatic, vorbăreţ, care se întreţinu cu bolnava, chiar făcându-i curte, diferită fiind şi reacţia fetei – aceasta „acoperi cu mâinile ce avea de acoperit şi fugi înspăimântată din odaie“2. Altă versiune este aceea potrivit căreia Drasch veni însoţit de doi tineri; fata ruşinată trase cearceaful peste cap, spre a se acoperi, iar în încăpere se mai aflau mama şi o mătuşă, care astfel asistaseră la rezultatul instantaneu al tratamentului. Autorul versiunii (pavlovist convins) comentează: „emoţia ruşinii i-a produs un impuls subcortical care a favorizat descleştarea braţelor“7. Să stăm strâmb şi să judecăm drept: cum ar fi putut, nu severul Severeanu, ci un psihiatru trăitor în acea vreme, precum Alexandru Suţu, fondatorul catedrei de psihiatrie şi şeful Ospiciului de la Mărcuţa să se „preteze“ la instituirea unui astfel de procedeu terapeutic? Astfel se explică şi ruptura, mereu adâncită, între Drasch şi colegii săi.
   „Uă femeiă care se afla în posiţiune interesantă, ajunse în ultimul seu termen de nascere. Cu tóte acestea ea nu putea se nasce. Mediciì carì o împresurau˘ întrebuinţară tótă arta lor în bună consciinţă, dar arta lor refusă orì-ce mijloc de reuşită. Nu mai remânea nenorociteì femeì de cât a muri dimpreună cu copilul eì care nu putea să se nască“, scrie, cu ortografia vremii, Un Amic (1885)8. Pe scurt, soţul – cu dare de mână – declară medicilor că nu doreşte să piardă nici nevasta şi nici copilul şi că va recurge la Drasch. Aceştia fură de acord („– E dreptul d-tale de a consulta pe oricare alt medic“), dar îl rugară să aranjeze astfel ca să asiste şi ei la minune, „să vedem ce mijlóce necunoscute de noi şi de ştiinţă va întrebuinţa acest om“. Soţul aleargă la Drasch, acesta acceptă să vadă parturienta, iar în legătură cu solicitarea asistenţei spune că soţul va trebui să facă în aşa fel „încât să nu mă întâlnesc cu ceilalţi doctori, Consultaţie homeopaticăfiind-că ceea-ce am să fac nu voiu sì fie vìzut de cât numai de ai casei“. Confraţii, auzind pretenţia lui Drasch, pun la cale o stratagemă: să aştepte într-o cameră alăturată şi, după ce va pleca Drasch, să reintre. Acesta stătu de vorbă cu femeia, o examină şi o puse „să se dea de trei ori peste cap“. La a treia răsturnare, Drasch lovi pe neaşteptate şi cu putere într-o oglindă aflată lângă pat. Surpriza şi zgomotul sperie femeia care născu pe dată! – Ce ziceţi, domnilor, îi întrebă soţul pe doftori, despre arta colegului d-voastră? „– Dacă se póte numi artă ceea-ce a întrebuinţat el la uşurarea soţiei d-tale, noi nu cunóscem acest fel de artă, şi acea pe care am înveţat’o noi nu ne permite a eşi din prescripţiunile ei, respunse unul dintr’ânşiì atins óre-cum de aerul cu care se adresase soţul către dìnşiì“. „– Dar puteţì zice că n’a reuşit?“ „– Nu ne putem pronunţa în contra celor ce am constatat, respunseră medicii cu tóte acestea.“ Probabil, răsturnările cerute de Drasch şi sperietura cu oglinda spartă (pe vremea aceea obiect preţios) reprezintă efortul obişnuit solicitat de moaşă femeii care urmează să nască, de a se încorda pentru a facilita expulzia fiziologică a fătului.
   Anecdotica privind cazurile rezolvate de Drasch e luxuriantă, dar raportarea acestora suferă, pe de o parte, variaţii de conţinut, iar pe de alta, prezintă astăzi doar un vag interes medical. Biografii, aproape toţi scriind până pe la mijlocul secolului trecut despre „şarlatanul conştient“ (cum îl numeşte Severeanu în „Amintirile“ sale), caută să le dea explicaţii mai mult sau mai puţin ştiinţifice. Ceea ce cred că trebuie reţinut în legătură cu această personalitate „legendară“ este faptul că, deşi cunoştea prea bine ce spuneau cărţile de medicină din timpul său, judeca şi aplica fiecare act terapeutic nu ca pe o dogmă extrasă din tratate, ci particularizându-l în raport cu situaţia patologică, psihicul bolnavului, aşteptările acestuia şi mediul său de provenienţă. Fără excepţie, iatroistoricii scot în evidenţă darul de foarte înzestrat observator al pacientului său, analizând Profesorul Jean-Martin Charcot – lecţie despre hipnoză la Spitalul Salpêtrière în 1887. Pictură de André Brouilletşi punând temei pe anamneză şi antecedentele patologice heredo-colaterale, stilul de viaţă al bolnavului (alimentaţie, obiceiuri dăunătoare sănătăţii, îndeletnicire profesională, habitat). Investigaţii care, în zilele noastre, par să fi căzut în desuetudine. Celebrele lui „hapuri“, a căror componenţă spiţeria fostului său socru „La Biserica cu Sfinţi“ o ţinea secretă şi le difuza în exclusivitate, aveau în general un efect depurativ. Circula informaţia că, în camera modestă unde lucra, îşi înfiripase un „laborator“. Nopţile, căci orele zilei îi erau ocupate cu acordarea consultaţiilor, studia diverse combinaţii de substanţe, fără a neglija analiza reţetelor „băbeşti“ dovedite eficace. Se ferea de excesul de medicamente, preferându-le pe cele simple, verificate. „Dintre aceste medicamente, saburulc era baza unor caşete purgative şi depurative, care au rămas multe decenii sub numele de «hapurile doctorului Drasch». Toţi bolnavii nu se adresau medicinei lui oficiale, ci iniţiativei lui ingenioase de a sfida învăţământul ştiinţific.9“ Folosea sugestia – ar fi studiat-o la Paris (apoi, la Viena: „terapia prin sugestie“ a lui Gruby, un medic austriac contemporan cu Drasch9), autosugestia, valenţele hipnozei. Ne aflăm într-un moment de reînflorire a magnetismului animal al lui Mesmer; erau „la modă“ experienţele neuropsihiatrului francez Charcot – hipnoză la bolnavii isterici. Em. Dorian subliniază, citându-i pe savanţii sovietici Bâcov şi Orbeli, valoarea cuvântului în succesul psihoterapiei. Acelaşi autor adaugă: „Doctorul Drasch, cu aspectul pe care i-l cunoaştem, cu glasul lui puternic, dădea ordine terapeutice într-un chip violent. Pavlov susţine că «frica, intimidarea, zăpăceala, măresc sugestibilitatea în stare de veghe», favorizând acţiunea pozitivă a psihoterapiei“.
Samuel Hahnemann    Vătămanu susţine că Drasch a fost unul dintre primii homeopaţi practicanţi de la noi, deprinzând arta hahnemanniană tot la Viena. Samuel Hahnemann, la cererea baronului Brukenthal din Hermannstadt, îl va urma pentru doi ani în acest oraş (Sibiu), devenindu-i bibliotecar şi medic (deşi nu urmase medicina decât doi ani, la Leipzig). Se va stinge în 1843. Homeopatia ar fi fost practicată în Ţara Românească încă de la 1834, având susţinători, dar şi adversari: între aceştia din urmă, doctorul Pavel Vasici Ungureanu („homeopatia neagă materialitatea bolilor“). Se iscă un scandal, inclusiv între susţinătorii principiului cunoscut încă de pe vremea părintelui medicinii: similia similibus curantur şi, după dezbateri, o comisie medicală, formată din somităţi, conchide, în februarie 1863, că „tratamentele omeopatice nu sunt primite prin aşezămintele publice“ şi că „se tolerează numai în practica privată“, iar „medicii omeopaţi sunt îndatoraţi să scrie ordonanţe, întocmai ca medicii alopaţi“10. Nu extindem aici acest subiect, decât pentru a ne exprima mirarea că Drasch, căruia i se atribuie de către iatroistoriografi utilizarea acestei practici, nu apare citat în conflict. Să fi fost o rezervă explicată prin dorinţa de a nu se implica în problemele breslei (pe mulţi dintre membrii acesteia dispreţuindu-i pentru lipsa lor de cultură medicală) şi de a fi lăsat în pace să-şi vadă de pacienţii care-l asaltau? Mi se pare totodată exagerată afirmaţia biografilor că Drasch era şi medic balneolog, atribuindu-i-se această competenţă pentru că trata bolile febrile (tifosul?) prin băi reci, că încercase deschiderea unui stabiliment de hidroterapie şi că el însuşi făcea băi la o temperatură scăzută.
   Moartea nu l-a cruţat, fireşte, nici pe medicul săracilor, aureolat cu puteri tămăduitoare, ieşite din comun. Depunea stăruinţă în a-i ajuta pentru că, spre deosebire de cei bogaţi, săracii credeau în „arta“ sa. E limpede: se realiza acel necesar curent empatic şi de încredere medic–bolnav, o condiţie dintotdeauna a vindecării.
   La capătul câtorva luni de suferinţă, în 1887, s-a stins. Autopsia ar fi decelat un cancer gastric. O mare de oameni l-a condus pe ultimul drum. În convoiul către locul de veci s-au aflat inclusiv oficialităţi ale momentului; dintre medici însă doar unul: Iacob Felix, care reprezenta Serviciul sanitar (medic-şef) al Capitalei.

 

Prima parte a acestui articol a apărut în „Viaţa medicală“ nr. 36/2014

 

aRăzboiul ruso-turc a durat între 1853 şi 1856
bÎn ortografia „de tranziţie“ de la mijlocul secolului XIX, sunetul z era transcris ca litera d cu sedilă. Rugam pe cititor să facă în momentul lecturii pasajelor respective această corectură.
cSubstanţă solidă cu miros plăcut şi cu gust amar, extrasă din frunzele unor specii de aloe, utilizată în farmacie (cf. DEX)

Notă autor:

Surse:
1. Emil Cerchez/Cerkez – Din vremuri trecute. Ed. Librăriei „Universala“/Universale Alcalay & Co, Bucureşti [cca 1911–1913]

2. Nicolae Vătămanu – Doctorul Drasch, nedreptăţitul. Dactilogramă. Arhiva Bibliotecii documentare de istoria medicinii, Bucureşti, comunicare susţinută de autor la 1 feb 1957

3. Paul Cernea (sub redacţia) – Tratat de oftalmologie. Ed. Medicală, Bucureşti, 1997

4. Puiu Stoiculescu – Monografia Institutului Daniel Danielopolu. Ed. Medicală Universitară „Iuliu Haţieganu“, Cluj-Napoca, 2004

5. Valeriu Rusu – Dicţionar medical, ediţia a IV-a revizuită şi adăugită. Ed. Medicală, Bucureşti, 2010

6. Manualul de diagnostic şi statistică a tulburărilor mentale, ediţia a IV-a (1994)

7. Fr. Mîrtzu – Doctor Aloys Drasch, un medic „sui generis“. Comunicare la USSM, Secţia de istorie a medicinii, 5 apr 1962

8. Un Amic – Minunele Doctorului Drasch. Tipografia Modernă Gr. Luis, Bucuresci, 1885

9. Em. Dorian – Doctorul Drasch şi medicina făcătoare de minuni. În Istoria medicinei, studii şi cercetări. Editura Medicală, Bucureşti, 1957

10. Eugen Şerbănescu, Virgil Molin – Din istoria homeopatiei în România. Comunicare la USSM, Secţia de istorie a medicinii, 19 ian 1964

Abonează-te la Viața Medicală!

Dacă vrei să fii la curent cu tot ce se întâmplă în lumea medicală, abonează-te la „Viața Medicală”, publicația profesională, socială și culturală a profesioniștilor în Sănătate din România!

  • Tipărit + digital – 249 de lei
  • Digital – 169 lei

Titularii abonamentelor pe 12 luni sunt creditați astfel de:

  • Colegiul Medicilor Stomatologi din România – 5 ore de EMC
  • Colegiul Farmaciștilor din România – 10 ore de EFC
  • OBBCSSR – 7 ore de formare profesională continuă
  • OAMGMAMR – 5 ore de EMC

Află mai multe informații despre oferta de abonare.

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul www.viata-medicala.ro, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.

Da, sunt de acord Aflați mai multe