Newsflash
ACTUALITATE Știri

Acțiuni prioritare pentru prevenția bolilor cronice netransmisibile

de Florentina Ionescu - apr. 17 2024
Acțiuni prioritare pentru prevenția bolilor cronice netransmisibile

Bolile cronice netransmisibile reprezintă o provocare majoră pentru sistemul de sănătate, iar impactul acestora asupra societății este impresionant.

Statisticile arată că peste 90% din decesele cauzate la nivel european sunt determinate de aceste maladii [1] (bolile transmisibile), iar în România decesele din cauze tratabile au fost de 235 la 100.000 de locuitori, ceea ce reprezintă de 2,5 ori mai mult decât media UE, se arată într-un comunicat de presă transmis redacției. 

Multe dintre aceste maladii pot fi prevenite, iar Strategia Națională de Sănătate setează direcțiile pentru a adresa aceste boli cronice în vederea creșterii calității vieții și speranței de viață în România, care este cu 5,4 ani sub media UE [2].

În acest context, Hubul de Inovație în Sănătate – o platformă strategică fondată în 2023 de Ministerul Sănătății, Alianța Universitară G6-UMF și Asociația Local American Working Group (LAWG) – lansează proiectul privind prevenția și educația în afecțiunile cronice netransmisibile, cu scopul de a dezvolta un cadru inovativ și eficient pentru campanii de impact, care se pot amplifica la nivel național și care să întărească eforturile de prevenție. 

Priorități: prevenția și tratarea bolilor cronice

Acest nou proiect al Hubului de Inovație a fost demarat în cadrul unui Workshop organizat recent la București. La acest workshop au luat parte prof. dr. Alexandru Rafila – Ministrul Sănătății, prof. dr. Viorel Jinga – rector Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București și Președinte al Alianței G6-UMF; farm. Elena Brodeală – vicepreședinte Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR); numeroși reprezentanți ai universităților de medicină și farmacie din România; asociații de pacienți; industria farmaceutică inovativă; reprezentanți ai Societății Naționale de Medicina Familiei, Institutului Național de Sănătate Publică, Societății Universitare de Medicină de Familie. 

Între prioritățile Ministerului Sănătății se află prevenția și tratarea bolilor cronice, care au un impact socio-economic major în România. Prezent la întâlnirea Hubului de Inovație în Sănătate, prof. dr. Alexandru Rafila, Ministrul Sănătății, a afirmat: 

„Hubul de Inovație poate să ducă la rezultate măsurabile și proiecte de prevenție eficiente, pe care ni le dorim cu toții și la care lucrăm fie în Strategia Națională de Sănătate, fie în strategiile sectoriale. Împreună trebuie să determinăm cum poate ajunge informația de calitate la populație. Acest demers este un pas necesar pentru promovarea educației pentru sănătate și pentru generarea campaniilor de informare și conștientizare cu privire la provocări cu impact major asupra societății precum bolile cronice, dar și îmbătrânirea populației.” 

Bolile cronice netransmisibile cu impact major în sănătatea publică, cuprinse și în Strategia Națională de Sănătate 2023-2030, sunt: afecțiuni cardiovasculare (hipertensiune arterială, infarct miocardic acut, insuficiență cardiacă), afecțiuni hepatice (steatohepatita non-alcoolică, ciroza hepatică), afecțiuni metabolice (diabetul zaharat, obezitatea, osteoporoza), afecțiuni neurologice (accidentul vascular cerebral), afecțiuni oncologice și onco-hematologice (cele mai frecvente), afecțiuni psihice (depresia, demența), afecțiuni renale (boala cronică de rinichi), afecțiuni respiratorii (bronhopneumopatie cronică obstructivă, astm bronșic, insuficiență respiratorie cronică).

„Asistăm la o degradare accentuată a stării globale de sănătate, în timp ce numărul îmbolnăvirilor premature, aflat într-o permanentă creștere, determină mari provocări pentru societate și sistemul de sănătate. La nivelul întregului colectiv al Alianței G6-UMF putem contura o strategie pe termen mediu și lung care să aibă ca principal obiectiv o reală schimbare de paradigmă asupra sănătății în mentalul colectiv. Din perspectiva UMFCD și a tuturor colegilor din G6, dezvoltarea unei campanii naționale sustenabile de prevenție și educație, cu impact pe termen mediu și lung, ar îmbunătăți substanțial starea generală de sănătate și ar reduce, în timp, numărul deceselor evitabile cauzate de bolile cronice netransmisibile”, a completat și prof. dr. Viorel Jinga, rectorul UMFCD și președintele Alianței Universitare G6-UMF. 

Prim pas concret

Întâlnirea aplicată de lucru a reprezentat un prim pas concret și a avut ca obiective identificarea principalelor provocări în prevenție și educație pentru bolile cronice prioritare în România, precum și crearea unui cadru de realizare a unor campanii specifice dezvoltate împreună cu actorii principali din domeniul sănătății – autorități, mediul academic, comunitatea medicală, asociații de pacienți, industrie și alte entități care doresc să se alăture demersurilor.

„Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România va continua să se implice în acest pilon dedicat prevenției și educației în bolile cronice prioritare, încurajând campaniile care fac parte din categoria educației medicale atât pentru pacienți sau populație, în general, cât și pentru profesioniștii din domeniul sănătății. Agenția avizează materialele educaționale în scopul transmiterii către publicul țintă a unor informații de calitate, iar reglementarea promovării acestor campanii în mediul online și pe aplicațiile mobile este o prioritate pentru noi”, a declarat farm. Elena Brodeală, vicepreședinte al ANMDMR.

Campanii educaționale cu aplicabilitate națională 

Există deja numeroase eforturi de prevenție și educație despre sănătate în România la nivel local sau regional, însă toate acestea trebuie apreciate și completate cu un cadru care să determine o abordare structurată la nivel național, iar în timp să schimbe acești indicatori nefavorabili ai stării de sănătate a populației. 

„Este necesară inițierea unor campanii educaționale pentru sănătate, pentru formarea unei gândiri care să pună prevenția pe primul plan. Orice campanie trebuie gândită țintit pe publicul căruia ne adresăm. Avem nevoie de materiale cu informații științifice, validate de comunitatea medicală și academică, adresate diferitelor grupuri de vârstă, despre ce înseamnă să trăiești sănătos. Din experiența noastră, implicarea mediului academic și chiar a studenților la medicină și farmacie, a rezidenților, în campaniile din sănătate, are un impact semnificativ”, a explicat Rozalina Lăpădatu, președinta Asociației Pacienților cu Afecțiuni Autoimune (APAA). 

Pentru a ajunge la un public cât mai larg și pentru a fi de impact, comunicarea și educația în acest domeniu necesită un mod inovativ de a furniza informații de calitate pacienților, reunite de comunitatea medicală și academică. De asemenea, colaborarea actorilor din sănătate în astfel de proiecte poate spori eforturile de prevenție.

„Trebuie să punem toate resursele în comun în acest pilon de educație și prevenție al Hubului, deoarece nevoia de informare pentru sănătate este foarte mare. Trebuie să ajungem la cât mai mulți oameni. COPAC este implicată în foarte multe campanii de prevenție în care încercăm să comunicăm cu oamenii și am constatat că mediul online este cel mai eficient mod de comunicare. La Iași vom deschide un centru de informare în sănătate, unde vom realiza numeroase activități pentru pacienți. Avem deja în pregătire, în școli, campanii de informare despre viață sănătoasă. În același timp vrem să fim o voce activă a pacienților și să contribuim la această inițiativă a Hubului de Inovație”, a completat Luminița Vâlcea, director executiv al Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România (COPAC).

Ambele organizații reprezentative ale pacienților au devenit, recent, partenere ale Hubului de Inovație în Sănătate. 

Impactul bolilor cronice și nevoia prevenției și educației în domeniu

700 de miliarde de euro sunt cheltuite în fiecare an pentru tratarea bolilor cronice în Uniunea Europeană. Povara financiară a celor mai frecvente 4 boli cronice netransmisibile din UE ajunge la 25% din cheltuielile pentru sănătate și corespunde unei pierderi de 2% a PIB. Mortalitatea prematură din cauza acestor afecțiuni are ca rezultat o pierdere de 115 miliarde Euro/an pentru economie, sau 0,8% din PIB-ul UE [3]. Datele arată nevoia stringentă de educație pentru sănătate și creștere a eforturilor pentru prevenție. 

„Aș dori să mulțumesc domnului prof. dr. Alexandru Rafila, Ministrul Sănătății, pentru că s-a alăturat discuțiilor privind dezvoltarea campaniilor de informare pentru prevenirea bolilor cronice netransmisibile. Acest Workshop a demonstrat că este nevoie să fie dezvoltată și implementă o strategie de comunicare în domeniul prevenției, cu obiective și măsuri concrete. Există numeroase inițiative de comunicare care se adresează educației pentru sănătate, iar Hubul de Inovație în Sănătate este o platformă care poate întări aceste eforturi printr-un cadru structurat și inovator. Cu sprijinul membrilor fondatori ai Hubului - Ministerul Sănătății și Alianța Universitară G6-UMF - putem dezvolta campanii de informare și extinde astfel de programe la nivel regional și național, pentru a obține un impact durabil, pe termen lung. Suntem cu toții responsabili pentru prevenție și rămânem angajați să lucrăm împreună cu toate părțile interesate de promovarea educației pentru bolile cronice prioritare în România”, a afirmat Frank Loeffler, președintele Local American Working Group.

„Acest al doilea proiect al Hubului de Inovație în Sănătate este pe deplin aliniat cu Strategia Națională de Sănătate. În plus, implicarea celor șase Universități de Medicină și Farmacie din țară oferă unicitate Hubului de Inovație și valoare științifică acestui demers. Sistemele de sănătate din Europa, în general, au dificultăți numeroase provocate de îmbătrânirea populației, de povara în continuă creștere a bolilor cronice și de ruptura dintre îngrijirea primară și cea secundară sau terțiară. Felul în care sunt structurate sistemele de sănătate este o provocare în sine, nu țintesc suficient prevenția sau educația, ci mai degrabă îngrijirea sanitară. România ocupă primul loc din UE la mortalitatea evitabilă iar majoritatea deceselor sunt determinate de bolile cronice. Însă cu ajutorul unei strategii bine pusă la punct și realizată prin colaborare între factorii relevanți din sistem, aceste aspecte pot fi îmbunătățite considerabil”, a menționat Radu Rășinar, vicepreședintele Local American Working Group. 

„Bolile cronice sunt principala cauză a dizabilităților și mortalității, iar cifrele din UE și România arată acest lucru. În plus acestea determină un impact socio-economic major, prin reducerea numărului de ani de viață sănătoasă și activă. De aceea, Hubul de Inovație în Sănătate lansează această inițiativă, cu implicarea părților interesate să contribuie. Întâlnirea de lucru reprezintă un prim pas concret și are ca obiective identificarea principalelor provocări în prevenție și educație pentru bolile cronice prioritare în România, precum și crearea unui cadru de realizare a unor campanii cu rezonanță, dezvoltate împreună cu actorii principali din domeniul sănătății. Pentru a ajunge la un public cât mai larg și pentru a fi de impact, comunicarea și educația în acest domeniu necesită un mod inovativ de a furniza informații de calitate pacienților”, a evidențiat Adriana Stara, secretar general al Local American Working Group. 

Hubul de Inovație în Sănătate este o platformă națională, pentru un sistem modern de sănătate în România, care își propune, prin proiectele sale strategice, să aibă o contribuție directă la dezvoltarea capacității de cercetare și de inovare pentru sectorul de sănătate din România.


Notă autor:

Referințe:
[1] WHO European Health Report on NCDs 2021, https://www.who.int/europe/publications/i/item/WHO-EURO-2021-4479-44242-62494
[2] OECD/European Observatory on Health Systems and Policies (2023), Romania: Country Health Profile 2023, State of Health in the EU, OECD Publishing, Paris, https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/romania-country-health-profile-2023_f478769b-en
[3] The financial burden of non-communicable diseases in the European Union: a systematic review, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31220862/

Abonează-te la Viața Medicală!

Dacă vrei să fii la curent cu tot ce se întâmplă în lumea medicală, abonează-te la „Viața Medicală”, publicația profesională, socială și culturală a profesioniștilor în Sănătate din România!

  • Tipărit + digital – 249 de lei
  • Digital – 169 lei

Titularii abonamentelor pe 12 luni sunt creditați astfel de:

  • Colegiul Medicilor Stomatologi din România – 5 ore de EMC
  • Colegiul Farmaciștilor din România – 10 ore de EFC
  • OBBCSSR – 7 ore de formare profesională continuă
  • OAMGMAMR – 5 ore de EMC

Află mai multe informații despre oferta de abonare.

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul www.viata-medicala.ro, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.

Da, sunt de acord Aflați mai multe