La Bucureşti, în perioada 2–4 octombrie a.c. s-au desfăşurat al XXI-lea Congres al Asociaţiei Române pentru Studiul Ficatului şi primul Congres Româno-Francez de Hepatologie, în cadrul cărora au avut loc şi cursuri demonstrative de explorare a esofagului cu videocapsulă şi de decompresiune portală prin TIPS (şunt portosistemic intrahepatic jugular).
Aspecte de la aceste reuniuni vă sunt oferite într-un amplu grupaj semnat de dl prof. dr. Mihai Voiculescu şi colaboratorii săi.
 "> Progrese în fiziopatologia, diagnosticul şi tratamentul bolilor hepatice - Viața Medicală
Diverse

Progrese în fiziopatologia, diagnosticul şi tratamentul bolilor hepatice

Progrese în fiziopatologia, diagnosticul şi tratamentul bolilor hepatice

La Bucureşti, în perioada 2–4 octombrie a.c. s-au desfăşurat al XXI-lea Congres al Asociaţiei Române pentru Studiul Ficatului şi primul Congres Româno-Francez de Hepatologie, în cadrul cărora au avut loc şi cursuri demonstrative de explorare a esofagului cu videocapsulă şi de decompresiune portală prin TIPS (şunt portosistemic intrahepatic jugular).
Aspecte de la aceste reuniuni vă sunt oferite într-un amplu grupaj semnat de dl prof. dr. Mihai Voiculescu şi colaboratorii săi.
 

   În perioda 2–4 octombrie a.c., au avut loc, la Bucureşti, al XXI-lea Congres al Asociaţei Române pentru Studiul Ficatului şi primul Congres Româno-Francez de Hepatologie, care au reunit reputaţi medici şi cercetători din întreaga lume.
   Congresul Asociaţiei Române pentru Studiul Ficatului s-a bucurat de prezenţa a peste 400 de participanţi, printre ei numărându-se lideri de opinie din România şi din străinătate: prof. dr. Mihai Voiculescu, prof. dr. Al. Oproiu, prof. dr. Carol Stanciu, prof. dr. Anca Trifan, prof. dr. Monica Acalovschi, conf. dr. Florin Căruntu, prof. dr. Oliviu Pascu, prof. dr. Irinel Popescu, prof. dr. Ioana Lupescu, prof. dr. Cristina Cijevschi, prof. dr. Carmen Fierbinţeanu, prof. dr. Coman Tănăsescu, prof. dr. Dan Olteanu, conf. dr. Adrian Goldiş, conf. dr. M Tanţău, dr. Constantin Chira, prof. dr. Patrick Marcellin (Franţa), prof. dr. Vlad Ratziu (Franţa), prof. dr. Antonio De Gasperi (Italia), prof. dr. Antonio Rampoldi (Italia), prof. dr. Domenico Forti (Italia). Şcoala românească de chirurgie şi transplant hepatic a fost reprezentată de prof. dr. Irinel Popescu.
   Au fost prezenţi specialişti din Franţa, Italia, Bosnia şi Herţegovina, Liban, Bulgaria şi Republica Moldova. Experţii francezi au fost reprezentaţi de profesorii: Georges Pageaux (secretarul AFEF), P. Marcellin, T. Asselah, S. Chevaliez, V. Ratziu, L. Serfaty, R. Moucari. Din Italia, au fost prezenţi şi de această dată prietenii noştri de la Spitalul „Niguarda“ din Milano, profesorii: D. Forti, L. De Carlis, A. Rampoldi, A. De Gasperi. Temele dominante ale reuniunii au fost: hipertensiunea portală, colangiopatiile autoimune şi colangiocarcinoamele, ficatul alcoolic, actualităţi şi perspective terapeutice în hepatitele cronice virale, hepatitele virale B, hepatitele virale C, fibrogeneza şi steatohepatita nonalcoolică, carcinomul hepatocelular. S-a adăugat, graţie unor colaborări interdisciplinare cu o echipă din Italia, cursul demonstrativ TIPS (şunt portosistemic intrahepatic transjugular), cu transmisiune TV în direct de la Institutul Clinic Fundeni; astfel, cercetări care până mai ieri păreau imposibile, proiecte complexe, au început să prindă contur. Posibilitatea de a realiza un program TIPS pentru pacienţii cirotici le îmbunătăţeşte prognosticul şi calitatea vieţii până când aceştia vor fi supuşi unui transplant hepatic.
   Un alt proiect de anvergură cu aplicabilitate în clinică a fost intens dezbătut în cadrul primului Curs european de explorare a esofagului cu videocapsulă, la care au participat specialiştii în domeniu, printre care M. Delvaux din Franţa.
   La ediţia din acest an ne-am bucurat de o receptivitate foarte mare în rândul specialiştilor, care au susţinut simpozioane pe tema bolilor hepatice. Au fost multe noutăţi care merită menţionate. Pentru prima dată, am organizat Congresul împreună cu Asociaţia Franceză pentru Studiul Ficatului (AFEF). În plus, tot pentru prima dată în Europa, am organizat un simpozion privind examinarea esofagiană cu videocapsulă.
   În deschiderea Congresului, dl prof. dr. Mihai Voiculescu, preşedintele Asociaţiei Române pentru Studiul Ficatului, a arătat realizările ARSF din ultimii ani, această asociaţie reuşind să fie una dintre cele mai active din ţara noastră şi a subliniat că doreşte să aducă în atenţia publică teme importante privind bolile hepatice, precum şi soluţiile optime de prevenire şi tratare a acestora.
   „Prin larga participare internaţională, dorim să oferim nu numai cele mai recente informaţii privind diagnosticul şi tratamentul bolilor hepatice, dar şi să ne integrăm cât mai bine în programele europene şi globale, în vederea accesării de fonduri necesare dezvoltării medicinii româneşti“, a afirmat domnia sa.
   În prima zi, în cadrul sesiunii „Hipertensiunea portală“ s-au dezbătut probleme de mare actualitate. Prof. dr. Mihai Voiculescu s-a referit la patogeneza hipertensiunii portale şi relaţia cu sindromul hepato-renal. Pacienţii cu sindrom hepato-renal tip 1 şi 4 necesită spitalizare şi supraveghere strictă, în timp ce pacienţii cu sindrom hepato-renal tip 2 şi 3 nu trebuie spitalizaţi. Elementele principale ale terapiei se referă la mijloacele necesare combaterii hiponatremiei de diluţie, prevenţiei şi tratamentului infecţiilor, opririi diureticelor, tratării peritonitei bacteriene spontane. Această complicaţie redutabilă a cirozei hepatice, sindromul hepato-renal, necesită tratament cu albumină, antibiotice; terapia de elecţie este însă reprezentată de transplantul hepatic. În continuare, prof. dr. Al Oproiu s-a referit la o nouă clasificare a cirozei hepatice, pe baza conceptului fiziopatologic, la terapia cu Carvedilol în prevenţia sângerării din varice esofagiene, la terapia hiponatremiei prin: restricţie de fluide p.o., soluţii saline hipertone, Demeclocycline, kappa opioizi, antagonişti de receptori V2: Tolvaptan, Satavaptan, la noi perspective terapeutice în ciroza hepatică: beta-blocanţi, statine, antibiotice, anticoagulante, vitamina D. Profesorii A. Rampoldi şi Andrea De Gasperi au prezentat indicaţiile TIPS şi experienţa personală, care constă într-un număr impresionant de 150 de proceduri consecutive începând din 2003.
   Prof. dr. Carol Stanciu a conferenţiat despre diagnosticul şi noile metode terapeutice la pacienţii cu varice ectopice, iar prof. dr. Oliviu Pascu s-a referit la conceptul de calitate a vieţii şi la faptul că, în mod real, există o scădere a calităţii vieţii la pacienţii cu hepatită cronică VHC, faţă de cei infectaţi VHB, iar implicarea medicului curant poate duce la ameliorarea calităţii vieţii.
   O sesiune distinctă a dezbătut problemele legate de colangiopatiile autoimune, un subiect de mare interes, mai rar prezentat la sesiunile şi congresele de specialitate.
   Prof. dr. Monica Acalovschi a făcut o clasificare a colangiopatiilor autoimune: ciroza biliară primitivă (CBP), colangita sclerozantă primitivă (CSP), colangita asociată IgG 4, colangita autoimună, rejetul acut de alogrefă hepatică, rejetul cronic de alogrefă hepatică, boala grefă contra-gazdă, colangiopatii genetice şi congenitale, idiopatice, medicamentoase, ischemice şi maligne.
   Prof. dr. Coman Tănăsescu a prezentat relaţia infecţie–autoimunitate şi importanţa acesteia în diagnosticul şi tratamentul colangitelor autoimune. De un real interes s-a bucurat conferinţa prof. dr. D. Dumitraşcu despre complicaţiile arteriale în ciroza hepatică.
   A doua zi a Congresului a debutat în forţă cu sesiunea „Ficatul alcoolic“, ce a dezbătut teme importante precum epidemiologia, diagnosticul, tratamentul ficatului alcoolic, precum şi indicaţiile transplantului hepatic în cazul acestei afecţiuni; au conferenţiat pe această temă: prof. dr. Anca Trifan, dr. Camelia Cojocariu, dr. C. Sfarti, dr. M. Dimache, dr. Ionel Copaci.
   O nouă sesiune din cea de-a doua zi a Congresului a abordat teme de mare actualitate: tratamentul cu analogi în hepatita cronică VHB (prof. dr. C. Cijevschi), interleukina 28 – factor predictiv în hepatita cronică VHC (conf. dr. A. Goldiş), manifestări extrahepatice în infecţia cronică VHC, tratamentul hepatitei cronice VHC (dr. C. Chira, prof. dr. Carmen Fierbinţeanu Braticevici).
   La 3 octombrie a avut loc ceremonia de deschidere a primului Congres Româno-Francez de Hepatologie, la care au participat: prof. dr. M. Voiculescu, prof. dr. P. Marcellin, prof. dr. Irinel Popescu, dar şi reprezentanţi ai Ambasadei Franţei şi Ministerului de Externe. Acest Congres a adus o schimbare majoră de mesaj şi de strategie în susţinerea şi promovarea tinerilor cercetători. Preşedintele ARSF, prof. dr. Mihai Voiculescu, a pus în practică un proiect îndrăzneţ, de consolidare a relaţiilor dintre cele două şcoli de medicină: română şi franceză. Temele abordate, susţinute în limba franceză de medici francezi şi români, au pus în evidenţă un sistem de gândire medical comun, un interes comun pentru îmbunătăţirea răspunsului terapeutic al pacienţilor cu infecţii cronice virusale. În sesiunea dedicată VHB au prezentat: prof. dr. P. Marcellin, dr. T. Asselah, R. Moucari, prof. dr. M. Voiculescu, dr. Adriana Popescu, iar în sesiunea dedicată VHC: prof. dr. P. Marcellin, prof. dr. V. Ratziu, S. Chevaliez, prof. dr. O. Pascu, dr. Laura Iliescu. Recomandările unei comisii de experţi în terapia infecţiei cronice VHC au fost făcute de dr. L. Serfaty.
   Alte două sesiuni, Fibrogeneza şi NASH, prezentate de dr. R. Pais, prof. dr. Z. Krastev, dr. Mona Munteanu, dr. J. Boursier, s-au referit la probleme de mare actualitate şi au fost urmărite cu interes de un număr mare de participanţi.
   Conferinţa despre VHE susţinută de un specialist în domeniu, dr. J. M. Péron, a adus un plus de informaţii privind diagnosticul şi tratamentul infecţiei VHC, în special la femeia gravidă.
   Sesiunea din încheierea Congresului, despre carcinomul hepatocelular, s-a bucurat de prezenţa unor specialişti reputaţi în domeniu. Prof. dr. O. Farges din Franţa a discutat despre tratamentul curativ, comparând cele două metode: rezecţie vs. ablaţie prin radiofrecvenţă şi indicaţiile pentru fiecare metodă. Experienţa bogată în domeniul transplantului hepatic la pacienţii cu carcinom hepatocelular a fost prezentată de prof. dr. G. P. Pageaux, iar prof. dr. L. de Carlis a împărtăşit din experienţa sa ce cuprinde un număr mare de pacienţi din Italia. Din România, a vorbit prof. dr. Irinel Popescu care a susţinut o prezentare extrem de precisă şi detaliată a cazurilor de hepatom transplantate.
   Despre screening-ul pacienţilor cu afecţiuni hepatice pentru depistarea precoce a carcinomului hepatocelular a vorbit dr. Azra Husic´-Selimovic´ din Bosnia şi Herţegovina; Ph. Merle din Franţa a prezentat tema terapiilor biologice în CHC – o conferinţă cu cele mai noi date de biologie moleculară şi de cercetări genetice, pentru a ameliora răspunsul la noile terapii. Despre o abordare integrată a tratamentului CHC a vorbit dr. Mariana Mihăilă, prezentând practic experienţa Centrului de Medicină Internă al Institutului Clinic Fundeni, centru în care o echipă multidisciplinară a pus la punct de multă vreme un protocol de diagnostic şi tratament al pacienţilor cu cancer hepatic.
   În concluzie, am asistat la un eveniment bine organizat şi cu o implicare deosebită. Prof. dr. M. Voiculescu a oferit din partea Fundaţiei „Academician prof. dr Marin Voiculescu“ şi din partea Asociaţiei Române pentru Studiul Ficatului, premii unor tineri cercetători cu potenţial care au adus contribuţii la numeroasele proiecte de cercetare din domeniul hepatologiei.

Abonează-te la Viața Medicală!

Dacă vrei să fii la curent cu tot ce se întâmplă în lumea medicală, abonează-te la „Viața Medicală”, publicația profesională, socială și culturală a profesioniștilor în Sănătate din România!

  • Tipărit + digital – 249 de lei
  • Digital – 169 lei

Titularii abonamentelor pe 12 luni sunt creditați astfel de:

  • Colegiul Medicilor Stomatologi din România – 5 ore de EMC
  • Colegiul Farmaciștilor din România – 10 ore de EFC
  • OBBCSSR – 7 ore de formare profesională continuă
  • OAMGMAMR – 5 ore de EMC

Află mai multe informații despre oferta de abonare.

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul www.viata-medicala.ro, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.

Da, sunt de acord Aflați mai multe