Newsflash
OPINII

Premise juridice ale relației medic–pacient

Premise juridice ale relației medic–pacient
      Sfârșitul anului 2016 a adus noutăți importante în contextul legislativ al relației dintre medic (furnizorul de servicii medicale) și pacient (consumatorul de servicii medicale). Echitabil, legiuitorul nu face discriminări între sectorul public/bugetar și cel privat din domeniul serviciilor medicale. Pentru medicina dentară, aceste reglementări au impact notabil, ele trebuind să fie cunoscute și aplicate corect de medicii stomatologi.
    Preponderent privată, medicina dentară oferă servicii medicale de specialitate prin aproape 20.000 de medici dentiști și peste 16.000 de entități furnizoare de servicii de medicină dentară. Este evident că la acest număr mare de cabinete medicale, implementarea cerințelor Ord. m. s. nr. 1410/12.12.2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacienților nr. 46/2003 și a Ord. m. s. nr. 1411/12.12.2016 privind modificarea și completarea Ord. m. s. nr. 482/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Titlului XV „Răspunderea civilă a personalului medical și a furnizorului de produse și servicii medicale, sanitare și farmaceutice” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății trebuie susținută pentru o aplicare unitară și conformă. Dar aceste reglementări ale relației medic–pacient se adresează în egală măsură medicilor și pacienților.
    Dacă până acum obținerea acordului informat al pacientului era obligația administrativă a medicului, prin impunerea unor formulare specifice în anexele actelor normative această sarcină este în aparență simplificată. În locul unui document, așa cum era până în prezent, acum sunt impuse șapte formulare dintre care două sunt generale („Acordul pacientului informat”, în Anexa nr. 1, și „Raport privind asistența medicală acordată în situații de urgență” în Anexa nr. 2 a Ord. m. s. nr. 1411/2016), iar cinci sunt specifice („Acordul pacientului privind filmarea/fotografierea în incinta unității sanitare”, în Anexa nr. 1, „Acordul pacientului/reprezentantului legal privind participarea la învățământul medical”, în Anexa nr. 2, „Solicitare privind comunicarea documentelor medicale personale”, în Anexa nr. 3, „Declarație privind comunicarea documentelor medicale personale”, în Anexa nr. 4 și „Declarație privind comunicarea documentelor medicale personale”, în Anexa nr. 5 a Ord. m. s. nr. 1410/2016). Aceste prevederi le considerăm benefice și apreciem că ele vor reduce din vulnerabilitățile juridice ale medicului în fața pacientului. Dar ele vor încărca programul de lucru al medicilor dentiști. În cabinetele stomatologice, medicii sunt de regulă singuri sau cel mult cu o asistentă.
    Evident că pacienții sunt inițial mai puțin informați privind aceste noi reglementări legislative și, ca urmare, medicii le vor solicita completarea lor și le vor explica atât contextul legislativ al obligativității completării, cât și modul corect de completare al acestora, după caz, conform anexelor de la cele două ordine ale ministrului sănătății. Recomandăm ca medicii să pună la dispoziția pacienților formularele necesare sau să le listeze la nevoie, în funcție de dotarea cu aparatură de birotică a cabinetului.
    La un rulaj mediu de opt pacienți, această activitate va avea un consum de timp care trebuie gestionat eficient de medicul-manager al cabinetului. Observația malițioasă conform căreia medicul va consuma timp mai mult pentru gestionarea completării documentelor decât pentru actul medical în sine este pertinentă. Însă, acesta se dovedește a fi drumul spre creșterea transparenței și încrederii în sistemul de sănătate! Sau, poate nu?
    Formularul de acord informat din Anexa nr. 1 a Ord. m. s. nr. 1411/2016 nu conține rubrici destinate explicit și exclusiv aspectelor privind costurile tratamentelor propuse, care trebuie să fie achitate de pacient din bugetul propriu. Practica judiciară a demonstrat că implicațiile financiare ale actului medical sunt regăsite în numeroase spețe. Ca urmare, astfel de informații trebuie să fie inserate în formularul „Acordul pacientului informat” la cap. 6 – Alte informații care au fost furnizate – Informații despre regulile/practicile din unitatea medicală, pe care trebuie să le respecte. Pacientul trebuie să fie informat asupra costurilor estimative și să fie de acord cu plata acestora. De asemenea, pacientul trebuie să cunoască suma decontată de CNAS ca procent și cuantum al acesteia, dacă actul terapeutic acordat face obiectul unui contract de furnizare de servicii medicale în relație cu sistemul de asigurări sociale de sănătate.
    O abordare atentă trebuie acordată Anexei nr. 2 din Ord. m. s. nr. 1410/2016. Acordul explicit al pacientului privind implicarea sa în procesul de învățământ medical interesează atât universitățile de profil medical, cât și cabinetele private de medicină dentară. Prezența studenților în practica de vară, dar și a rezidenților, impun completarea și apoi păstrarea la nivelul cabinetului medical privat a „Acordului pacientului/reprezentantului legal privind participarea la învățământul medical”. Subliniem că în clinicile cu profil stomatologic din universități această procedură trebuie aplicată cu consecvență.
    Cercetările științifice care se desfășoară în entități furnizoare de servicii medicale, precum și în unități care nu au această calitate trebuie să se raporteze la normele de aplicare ale Legii nr. 46/2003 (Legea drepturilor pacienților). Astfel, conform art. 8 alin. (1) din Normele de aplicare a acestei legi și regăsite în Ord. m. s. nr. 1410/2016, „participarea la activități de cercetare științifică medicală a persoanelor care nu sunt capabile să își exprime voința poate fi realizată numai după obținerea consimțământului reprezentanților legali și numai în situația în care cercetarea respectivă este efectuată și în interesul pacientului”. Într-o astfel de speță, se ia în considerare și „Acordul pacientului informat”, cap. 5 din Anexa nr. 1 a Ord. m. s nr. 1411/2016. Comisiile de etică, inclusiv cele din universități trebuie să cunoască aceste prevederi ale legii și să introducă în procedura de evaluare a solicitărilor de acord etic, existența documentelor specifice cerute de lege.
    Cunoașterea legislației care reglementează relațiile dintre corpul medical/furnizori de servicii medicale și pacienți trebuie cunoscută și aplicată de toate entitățile și persoanele implicate în astfel de situații. Reducerea vulnerabilității juridice a medicilor în exercitarea profesiei și în activitățile de cercetare științifică cu implicarea subiecților umani este condiționată de complianța totală la aceste cerințe legale. Pacienții vor câștiga mai multă încredere în medici și în sistemul de sănătate, asigurându-se premisele unei empatii constructive din partea medicilor.

  

Abonează-te la Viața Medicală!

Dacă vrei să fii la curent cu tot ce se întâmplă în lumea medicală, abonează-te la „Viața Medicală”, publicația profesională, socială și culturală a profesioniștilor în Sănătate din România!

  • Tipărit + digital – 249 de lei
  • Digital – 169 lei

Titularii abonamentelor pe 12 luni sunt creditați astfel de:

  • Colegiul Medicilor Stomatologi din România – 5 ore de EMC
  • Colegiul Farmaciștilor din România – 10 ore de EFC
  • OBBCSSR – 7 ore de formare profesională continuă
  • OAMGMAMR – 5 ore de EMC

Află mai multe informații despre oferta de abonare.

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul www.viata-medicala.ro, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.

Da, sunt de acord Aflați mai multe