Toţi ştiu ce este placebo… până când îi întrebi!

Aserţiunea din motto este adevărată şi în întregime explicabilă în contextul etimologiei eratice a termenului şi ca urmare a utilizării sale, mai mult sau mai puţin potrivită, într-un domeniu atât de „neregulat“ al medicinii, cum este răspunsul terapeutic. Nu există specialitate în cadrul căreia se administrează remedii, care să nu fie confruntată cu problemele practice, dar şi doctrinare, adesea chiar filosofice, pe care le ridică fenomenul placebo şi „fratele rău“ al acestuia – efectul nocebo.

 

 "> PLACEBO vs NOCEBO - Viața Medicală
OPINII

PLACEBO vs NOCEBO

de Prof. dr. Horaţiu D. BOLOŞIU - ian. 24 2012
PLACEBO vs NOCEBO

Toţi ştiu ce este placebo… până când îi întrebi!

Aserţiunea din motto este adevărată şi în întregime explicabilă în contextul etimologiei eratice a termenului şi ca urmare a utilizării sale, mai mult sau mai puţin potrivită, într-un domeniu atât de „neregulat“ al medicinii, cum este răspunsul terapeutic. Nu există specialitate în cadrul căreia se administrează remedii, care să nu fie confruntată cu problemele practice, dar şi doctrinare, adesea chiar filosofice, pe care le ridică fenomenul placebo şi „fratele rău“ al acestuia – efectul nocebo.

 

 

Istoric şi etimologie

   Forma la persoana întâi singular, timpul viitor, a verbului placeo (lat. a mulţumi, cu sensul de a face plăcere) este placebo (lat. voi satisface). Cu aceasta debuta versetul rugăciunii pentru morţi din versiunea Vulgata a Bibliei Sfântului Ieronim („Placebo Domino in regione vivorum“). În secolul al XIII-lea, termenul a fost extins pentru a numi întregul serviciu funebru, iar cei care participau la acesta şi îl intonau cereau să fie răsplătiţi din partea bisericii sau rudelor decedatului, ca un fel de „bocitoare“. Astfel, un prestator de placebo a ajuns să fie identificat ca sicofant. Nu se cunoaşte cum a ajuns acest cuvânt să câştige semnificaţia actuală, dar este evident că prima sa definiţie într-un dicţionar medical – „un procedeu destinat mai degrabă să amuze, decât să vindece“ – a fost cel puţin precară. Termenul de nocebo a fost introdus în anul 1961, de către W. Kennedy, ca antonim al lui placebo, printr-o construcţie similară, plecând de la verbul nocere (lat. a dăuna).

Definiţii

   În accepţiunea actuală, cei doi termeni sunt de fapt adjective substantivale, cu sensul de plăcut, respectiv neplăcut. Astăzi se consideră nepotrivit a vorbi pur şi simplu de (un) placebo sau (un) nocebo, recomandarea fiind să se atribuie totdeauna o conotaţie suplimentară, cum ar fi cea de substanţă sau medicament de acest fel, sau, mai potrivit, pentru a sublinia centrarea pe persoana tratată, de efect, răspuns sau reacţie placebo/nocebo. Calificativul de „reacţie“ este probabil cel mai potrivit, pentru că subliniază caracterul subiectiv şi legat de aşteptările subiectului. Definiţia clasică pentru reacţia placebo acoperă „consecinţele dezirabile, plăcute şi benefice (sau nedorite, neplăcute şi dăunătoare, pentru cazul efectului nocebo) pe care le are un pacient după utilizarea unei substanţe inerte, fără legătură cu vreo activitate farmacologică, în întregime datorate presupunerilor, credinţei, convingerilor şi aşteptărilor sale că acestea se vor realiza“. În realitate, efecte deopotrivă dezirabile sau indezirabile, pur subiective, pot fi obţinute şi prin medicamentele active, încât definiţia ar trebui completată în acest sens, cum a făcut-o Kennedy vorbind despre o componentă de răspuns placebo sau nocebo în oricare tratament.
   Ambiguitatea în terminologie persistă, chiar dacă reacţiile respective sunt atribuite unor substanţe inactive, pentru că:
   • aceeaşi substanţă inactivă poate produce analgezie, deci reacţie placebo, sau hiperalgezie, deci reacţie nocebo;
  • acelaşi efect poate fi dorit (ex. imunodepresia după un „medicament“ placebo, la un subiect cu boală autoimună) sau nedorit (ex. imunodepresie la un bolnav care nu suferă de o boală autoimună, răspuns care, în acest caz, trebuie calificat ca nocebo);
   • medicul nu află care efect va fi fost dorit sau nedorit, decât după ce substanţa a fost administrată;
   • fiind vorba despre aprecieri subiective, ca favorabile sau nefavorabile, substanţe lipsite de efecte farmacologice vor fi percepute diferit de persoane diferite, ceea ce face posibilă identificarea mutual exclusivă ca placebo sau nocebo („planocebo“).

Efectul placebo în practica medicală

   Istoric vorbind, intervenţia fenomenului placebo în terapeutică este tot atât de veche ca medicina, dar administrarea deliberată a unor astfel de remedii cu scopul de „a face bine“, fără existenţa unei baze farmacologice, datează de pe la începutul secolului al XIX-lea, pe când T. Jefferson vorbea despre această metodă ca despre o „farsă (sau fraudă) pioasă“. Explicaţia pentru această atitudine benevolentă, situată la marginea eticii medicale, ţine mai ales de lipsa unor mijloace terapeutice eficiente şi de intenţia de a da satisfacţie pacientului (placebo = voi face plăcere). Cam pe la mijlocul secolului al XX-lea au apărut, în paralel, două direcţii de dezvoltare: descoperirea unor medicamente înalt eficiente şi dezvoltarea celor două instrumente pe care se bazează buna practică – statistica medicală şi epidemiologia clinică. Astfel, în anul 1955, H. Becher îşi publica volumul „Puternicul placebo“, în care descrie studiile clinice controlate ca instrument al stabilirii beneficiului real al unui tratament. Cu această ocazie, autorul face o semnalare neliniştitoare: beneficiile (nespecifice) aduse de efectul placebo se cifrează undeva în jur de 35%. Astăzi ştim că în activitatea medicală fenomenul trebuie privit din dublă perspectivă: hazardul său de a interveni în oricare act terapeutic (adesea denumit fenomen contextual, spre a-l deosebi de cel caracteristic, de ordin farmacologic) şi utilizarea deliberată ca „tratament“ a unei substanţe inerte.
   Efectul contextual, definit ca mai sus, este de neevitat în practică, dar intervine în proporţie diferită, în funcţie de câteva circumstanţe – în primul rând de boală şi de tipul de tratament, dar şi de o serie de trăsături individuale ale pacientului şi de împrejurările terapeutice. Ultimele două sunt prezentate sintetic în tabelul 1.
   Se admite că bolile cele mai susceptibile de a include cea mai mare rată de contribuţie placebo la realizarea beneficiului terapeutic sunt cele care evoluează cu durere, un simptom foarte frecvent întâlnit în medicină, în întregime subiectiv şi modulat de numeroşi factori. Urmează, în ordine: bolile psihice, tulburările de motilitate şi alte manifestări neurologice, bolile imune, endocrine, cardiovasculare şi respiratorii. Trebuie menţionat că răspunsul contextual se manifestă îndeosebi în sfera subiectivă şi funcţională, „pe simptome“, rareori sau deloc în cea a alterărilor organice, motiv pentru care se spune că „placebo nu tratează orice, ci mai degrabă nu tratează totul“.
   Există încă o polemică în jurul ponderii efectului placebo în unele intervenţii terapeutice, cum ar fi acupunctura sau homeopatia. Există studii în care manevrarea, într-un fel sau altul, a punctelor zise „energetice“ produce efecte diferite faţă de cea a unora învecinate (acupunctura „albă“), dar, cu toate acestea, se susţine că această procedură nu ar trebui să fie rambursată de asiguratori. Cât despre homeopatie, majoritatea autorilor independenţi şi chiar Comitetul pentru Ştiinţă şi Tehnologie al Parlamentului Britanic consideră că este 100% un procedeu placebo. Există opinia că ponderea efectului contextual în medicina naturistă, vitaminoterapie şi suplimentarea nutritivă (ca indicaţie generală, „pentru întărire“, în absenţa unei carenţe dovedite) şi în unele proceduri de fizioterapie este de ordinul a 60–80%.
   În cadrul tratamentului cu medicamente farmacologic active, sunt cunoscuţi mai mulţi determinanţi ai efectului/răspunsului placebo, dintre care unii sunt selectaţi în tabelul 2.
   Medicamentele lipsite de efect farmacologic administrate ca unic tratament, cunoscute ca intervenţii placebo, sunt rare, dar nu lipsesc din medicina modernă (placebo place doctorilor!), deşi li se adresează numeroase obiecţii de ordin ştiinţific şi etic, pentru că „este imoral să prescrii remedii placebo unor bolnavi a căror suferinţă se bazează pe un grad de decepţie“ (sau nu?). O statistică vorbeşte despre faptul că în SUA medicii prescriu un astfel de tratament în 18% din cazuri, „dacă împrejurările o cer“ şi între 24 şi 58% „dacă bolnavii o cer“, pentru a respecta principiul consimţământului informat. Dar întrebarea care se pune în legătură cu ultimul grup este dacă respectiva conştientizare a acestor bolnavi, că primesc o substanţă inactivă, nu-i anulează efectul terapeutic. Se poate întrevedea aici o îngrijorare faţă de toxicitatea remediilor farmacologic active, dar şi alunecarea partenerilor în sănătate spre aşa-numita soft medicine, ca o reacţie de respingere la medicina bazată pe dovezi, pentru că „nu avem dreptul să ne dispensăm de orice tratament care operează, chiar dacă nu suntem siguri cum o face“. În SUA, lucrurile au ajuns până acolo încât remediile placebo sunt comercializate în formă cvasitipizată, sub denumiri exotice, cum ar fi Obecalp (inversul de la placebo) sau Cebocap (de la capsule placebo).
   În ciuda caracterului lor inactiv din punct de vedere farmacologic, intervenţiile placebo nu sunt lipsite de efecte secundare, de tip nocebo. De obicei, substanţa placebo exprimă acelaşi spectru de reacţii adverse ca şi medicamentul activ în numele căruia este administrată; de exemplu, depresie respiratorie după „opiacee“. Mai mult, îndepărtarea unui remediu placebo se poate solda cu fenomenul de sevraj. Este cunoscut exemplu femeilor din marele studiu Women Health Initiative, care au primit estrogeni sau placebo în medie pentru 5,7 ani. În 40% din cazuri, cele care erau sub placebo au înregistrat fenomene de sevraj, faţă de 63% din cele care fuseseră incluse în grupul de terapie hormonală.
   Probleme de ordin etic ridică şi utilizarea procedeelor placebo în scopul diagnosticului, de exemplu pentru a afla dacă o boală este sau nu reală (ex. simularea, somatizările, sindromul Münchausen etc.). Se apreciază că această tehnică ocupă 28% din toate intervenţiile placebo, chiar dacă este evident că un răspuns pozitiv nu exclude cu desăvârşire suferinţa reală.
   În sfârşit, fenomenul placebo ar trebui discutat şi în contextul biologic al vindecării spontane sau cel antropologic al vindecării prin credinţă. Vindecarea spontană sau evoluţia favorabilă autolimitativă, cunoscută în practică, corespunde abilităţii genetice de a selecta şi repara structurile morfologice lezate şi/sau de a stabiliza echilibrul proceselor biologice, fizice şi psihologice, cum este cazul supravieţuirii celulelor şi al îndepărtării proteinelor alterate sau vindecarea plăgilor prin cicatrizare. Principiul vital al „foamei de vindecare“ sau vis naturae curantur este o variantă a celui general de stabilitate a organismelor, definit ca homeostazie. Vindecarea spontană nu trebuie văzută ca un efect placebo, deşi este greu de deosebit de acesta, fără a opera cu grupuri comparative. Vindecarea prin credinţă, fie religioasă, cu tot arsenalul acesteia (rugăciune, practici rituale etc.), sau profană (magie „albă“, vrăji de vindecare, ritualuri placebo) poate avea rezultate benefice, dar şi ceea ce Hahn şi Kleineman numeau „ieşiri paradoxale“, adică răspuns nocebo.

Efectul placebo în studii clinice

   În conformitate cu principiul medicinii bazate pe dovezi, orice tip de tratament nou introdus trebuie să fie susţinut prin studii clinice placebo-controlate. Cu toate acestea, numai aproximativ jumătate dintre metodele terapeutice actuale s-au conformat acestei „reguli de aur“, din două motive principale: introducerea mai recentă a acestei metodologii de evaluare şi costurile sale ridicate. Pentru medicamentele mai vechi, sunt acceptate metaanalizele.
   La începutul erei margarinei, o reclamă îi provoca pe consumatori să diferenţieze gustul acesteia de al untului, presupunând că toţi oamenii vor recunoaşte calitatea identică a celor două produse alimentare. Dar acest lucru este valabil şi pentru cei cu acuitate gustativă normală sau ageuzie, în sensul că ambele categorii vor fi la fel de incapabile să sesizeze deosebirea. Este absolut evident că testul propus este total lipsit de sensibilitate. Pentru a avea putere de discriminare în relaţie cu efectul terapeutic, în studiile clinice a fost introdus controlul prin placebo.
   Să ne imaginăm un studiu simplu, în care un medicament presupus activ (verum) ar fi testat pentru efectul antialgic. În acest caz, indicatorul de sensibilitate trebuie să fie o substanţă inactivă, în mod cert lipsită de oricare efect asupra durerii (placebo). Dacă verum funcţionează iar placebo nu, cel dintâi este identificabil ca un analgezic. Acest model teoretic este „prea frumos ca să fie adevărat“, pentru că, în realitate, în ambele grupuri se face simţită intervenţia efectului placebo, care „nivelează“ parţial răspunsul între cele două grupuri, şi anume într-o proporţie de aproximativ 30%. Acest „zgomot“ poate fi mai însemnat în studiile pentru boli cum ar fi fibromialgia (45%) sau neuropatia diabetică (62%). Pentru ca un studiu să fie declarat pozitiv, trebuie ca diferenţele între cele două grupuri să fie semnificative statistic, evident în favoarea grupului verum.
   Studiul descris mai sus corespunde modelului de placebo – control pasiv. Alternativa este controlul activ, în care tratamentul X, al cărui efect este cunoscut, este administrat în doză întreagă unui grup de subiecţi, în vreme ce altul primeşte o doză redusă. Criteriul de sensibilitate este satisfăcut dacă beneficiile celor două regimuri terapeutice sunt similare, şi invers. Această tehnică este preferată pentru boli în care menţinerea unui pacient pe un tratament placebo nu este etică sau în studiile multidoză, de fază IIa.
   Plecând de la aceste modele de bază, cercetătorii au imaginat designuri din ce în ce mai sofisticate pentru studiile lor clinice placebo-controlate.
   Utilizarea controlului prin placebo în studiile clinico-terapeutice ridică unele probleme conceptuale încă nerezolvate. Este efectul placebo în grupul placebo într-adevăr de aceeaşi magnitudine ca şi contribuţia placebo la beneficiul observat în grupul verum, sau invers? Fără a intra în amănunte, trebuie, de asemenea, să menţionăm intervenţia perturbatoare a efectului Hawthorne (pentru detalii vezi Rev Rheumat 78, 2011, 32–38 şi 301–302) sau a fenomenului statistic de regresie la medie. Ar mai fi de menţionat că reacţiile adverse, imputabile efectului nocebo (vezi mai jos) pot să apară în ambele grupuri de studiu. Acestea sunt „pure“ în grupul placebo şi „poluate“ de cele farmacologice în grupul verum, dar, indiferent de caz, fac dificilă comparaţia statistică.
   Studiile comparative pot fi adaptate şi altor tipuri de intervenţii decât cele medicamentoase: fizioterapie, intervenţiile minim invazive şi chiar cele chirurgicale majore. Aici designerul trebuie să dea dovadă de ingeniozitate pentru a asigura puritatea placebo, de la fizioterapia „albă“ până la imitarea tuturor timpilor operatori, mai puţin cel decisiv.

Răspunsul nocebo

   Spre deosebire de efectul placebo, „cealaltă faţă a monedei“, care este răspunsul nocebo, are mai puţine conotaţii medicale şi mai multe trimiteri spre zona antropologiei sociale şi culturale. Pentru că nu există vreo opţiune terapeutică bazată pe acest efect, câtă vreme medicina „nu urmăreşte răul“. Cu alte cuvinte, medicina este interesată de fenomenul nocebo numai pentru a-l studia pe el însuşi şi măsura în care acesta poate interfera cu unele dintre preocupările sale.
   În domeniul terapeutic, forma comună a răspunsului nocebo corespunde situaţiei în care bolnavul crede într-un tratament activ aplicat, dar înregistrează, paradoxal, un grad de agravare a bolii, sau aceleia în care în evoluţie apar manifestări noi, dintre acelea care nu erau prezente iniţial, încât se poate spune, împreună cu Root-Bernstein, că „efectul nocebo răstoarnă uneori reacţia organismului la tratamentul adecvat, de la pozitiv la negativ“. Interpretarea superficială pune însă această stare de lucruri pe seama reacţiilor adverse la medicamentele utilizate, uitând că efectul nocebo este un fenomen în întregime subiectiv, iar efectele secundare sunt predictibile pe baza proprietăţilor farmacologice ale medicamentelor utilizate.
   În studiile clinice, răspunsul nocebo îmbracă forma agravării bolii în grupul placebo, cel care primeşte substanţa inactivă. Aici poate fi vorba despre o coincidenţă sau de simpla atitudine negativă a subiectului, generată de neîncredere sau de intuiţia de a nu fi fost expus la medicamentul activ. Aşteptarea unor reacţii adverse, aşa cum persoana le află din lectura atentă a consimţământului informat, poate explica, de asemenea, fenomenul.
   Sugestibilitatea şi anticiparea psihologică a unor consecinţe defavorabile a stat la baza explicării unor fenomene dintre cele mai diferite, care pot să apară în practica medicală: femeile din celebrul studiu Framingham care credeau că suferă de cardiopatie ischemică au decedat de patru ori mai frecvent decât cele care nu credeau aceasta, dar aveau acelaşi cumul al factorilor de risc; cefaleea este semnificativ mai frecventă la persoanele care au aflat din presă că utilizarea telefoanelor mobile induce o astfel de consecinţă; proasta reputaţie a medicamentelor antineoplazice de a induce vărsătura face ca bolnavii să raporteze acest efect atât la substanţe într-adevăr emetizante (ex. cisplatina), cât şi la altele care nu sunt (ex. vinolebina) etc. Fenomene similare au fost semnalate şi în studii experimentale: astmul poate fi declanşat de mirosirea unui trandafir artificial, cefaleea apare la două treimi dintre subiecţii care au primit informaţia falsă că li se va trece un curent electric prin cap, reacţia cutanată aproape identică la elevii japonezi cărora li s-a fricţionat pielea cu un alergen sau cu soluţie fiziologică etc.
   Conotaţiile antropologice şi culturale ale răspunsului nocebo sunt încă mai interesante. Pe scurt, se cunosc situaţii în care răul poate fi evocat şi chiar indus prin cuvânt, (preferabil) însoţit de unele ritualuri şi/sau de un tratament medicamentos sau pe bază de plante. Intenţiile malevolente şi „ritualurile nocebo“ îmbracă aspecte dintre cele mai diferite, de la deochi, imprecaţii, blesteme sau practici de „magie neagră“, până la încercări de execuţie rituală de felul bone pointing sau similare şi „moartea voodoo“. Multe astfel de practici sunt simple superstiţii, dar rămâne un corp compact de evenimente bine documentate, cel puţin neliniştitoare.
   În medicină, se citează cazuri în care comunicarea unui prognostic nefast (ex. cancer) a indus decesul prematur. Cazul lui Sam Shoeman, citat în literatura anilor ’70, ilustrează această realitate. După ce a fost diagnosticat cu cancer hepatic în stadiul terminal, acesta a decedat în intervalul stabilit prin prognostic. La autopsie însă a fost descoperită numai o tumoră mică, fără metastaze, ceea ce l-a făcut pe medicul curant să remarce că „nu a murit de cancer, ci de convingerea că va muri de cancer“. O întâmplare similară cu mitul autohton al şarpelui înghiţit, s-a petrecut, pe cât se pare, în Alabama. O vrăjitoare locală i-a aruncat în faţă unui bărbat o substanţă urât mirositoare, spunându-i că va muri curând. Acesta, într-adevăr, a început să slăbească şi să se simtă extrem de rău, până când medicul său curant i-a spus că ar fi forţat-o pe vrăjitoare să mărturisească că l-a făcut să înghită o reptilă. Administrarea unui emetic puternic, însoţită de prezentarea unei şopârle în vărsătură, a rezolvat cazul. În sfârşit, tot în medicină este citat cazul unui tânăr care a decedat după câteva zile, convins că şarpele care l-a muşcat era unul veninos, deşi nu fusese cazul.

Mecanismele efectelor placebo şi nocebo

   Cele două fenomene, care, cum s-a văzut, interferează numeroase domenii ale medicinii, îndeosebi terapeutica şi prognosticul, deşi antagoniste, se supun unor legi similare şi operează prin mecanisme care încep să fie descifrate, ca urmare a progreselor înregistrate în domenii atât de diferite ca neurobiologia, imagistica funcţională, psihologia (individuală şi socială), psihiatria etc.
   Primele explicaţii care au apărut s-au bazat pe teorii psihologice. În cazul experimentelor care au studiat anticiparea psihologică a agravării durerii, mecanismul avut în vedere a fost angajarea circuitului anxietate – durere şi autoîntreţinerea acestuia. Astfel, s-a putut stabili o filiaţie între anxietate şi activarea colecistokininei. Că anxietatea produce hiperalgezie o dovedeşte faptul că răspunsul nocebo este blocat parţial de diazepam. Studiile dedicate acestui aspect au fost realizate şi pe un model clinico-experimental în care s-a procedat la întreruperea „la vedere“ şi „ascunsă“ a morfinei în stările postoperatorii, cu instrucţiunea „veţi primi un medicament pentru durere, fără să ştiţi când“. În primul grup, durerea s-a accentuat imediat. În celălalt, mai târziu şi mai puţin pregnant.
   Reacţiileplacebo si nocebo sunt mediate de procese psihologice, cum ar fi aşteptarea (expectaţia) şi condiţionarea. Sugestiile verbale asociate cu procedee de condiţionare simplă, în sensul pavlovian (ex. stimuli vizuali), pot ecloza, în funcţie de conţinutul mesajului, în sens bidirecţional. La rândul său, expectaţia intervine prin activarea circuitelor cerebrale de răsplată.
   Teoriile neurobiologice au apărut atunci când s-a descoperit că analgezia placebo este mediată de opioizii endogeni, odată cu constatarea că naloxona şi colecistokinina o antagonizează. În plus, răspunsul placebo nu pare să fie legat de betaendorfine. Studiile de neuroimagistică (tomografia prin emisie de pozitroni) au stabilit că efectele placebo sau nocebo sunt mediate prin jocul antagonist al neurotransmisiei prin dopamină şi opioizi endogeni, într-o reţea neuronală tipic implicată în mecanismele de răsplată şi comportament motivat. Răspunsulplacebo este asociat cu creşterea activităţii dopaminergice în nucleul accumbens (25% din efect), iar răspunsul nocebo cu dezactivarea dopaminei şi a eliberării opioizilor.
   Deşi există şi opinii contrare, se pare că răspunsulnocebo este expresia unui înalt grad de sugestibilitate (în relaţie cu susceptibilitatea hipnotică) şi credulitate. Persoanele mai vulnerabile sunt cele cu inteligenţă (socială) redusă, mai ales copii şi vârstnici. Se discută încă dacă ar putea fi definită o aşa-zisă „personalitate nocebo“, pentru că, în acest caz, astfel de persoane ar putea beneficia de acţiuni preventive în raport cu riscurile, de exemplu prin psihoterapie sau hipnoză.
   Am putea ca, în încheierea acestui eseu, să spunem că „placebo şi nocebo reprezintă, pur şi simplu, faptul de a fi om!“.

Abonează-te la Viața Medicală!

Dacă vrei să fii la curent cu tot ce se întâmplă în lumea medicală, abonează-te la „Viața Medicală”, publicația profesională, socială și culturală a profesioniștilor în Sănătate din România!

  • Tipărit + digital – 249 de lei
  • Digital – 169 lei

Titularii abonamentelor pe 12 luni sunt creditați astfel de:

  • Colegiul Medicilor Stomatologi din România – 5 ore de EMC
  • Colegiul Farmaciștilor din România – 10 ore de EFC
  • OBBCSSR – 7 ore de formare profesională continuă
  • OAMGMAMR – 5 ore de EMC

Află mai multe informații despre oferta de abonare.

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul www.viata-medicala.ro, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.

Da, sunt de acord Aflați mai multe