Newsflash
Ars Medici

Voluntariatul nu este vechime în muncă

de Estera AMBRUȘ - dec. 5 2016
Voluntariatul nu este vechime în muncă
    În sistemul de sănătate, voluntariatul, mai ales în rândul tinerei generații de asistenți medicali, a cunoscut o creștere semnificativă începând cu anul 2014, odată cu momentul apariției Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România. Prin adoptarea acestei legi, statul român recunoaște valoarea socială a activităţilor de voluntariat, prin valențele sale de creator de solidaritate, stimulator al dezvoltării personale și profesionale și contributor la punerea în practică a valorilor de cetățenie activă și responsabilitate socială.
    În contextul Legii voluntariatului, potrivit căreia activitatea de voluntariat se consideră experiență profesională și/sau în specialitate, în funcție de tipul activității, dacă aceasta este realizată în domeniul studiilor absolvite, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR) a emis două reglementări specifice (Hotărârea nr. 11/11.09.2014), prin care recunoaște experiența profesională dobândită de voluntarul asistent medical, conform acestei legi.
    Potrivit prevederilor Metodologiei de organizare a examenului de grad principal pentru asistenții medicali, elaborată de OAMGMAMR și aprobată prin Ordin al ministrului sănătății, pentru îndeplinirea condiției de minimum cinci ani experiență profesională, se cumulează și activitatea de voluntariat.
    Ce trebuie să cunoască asistentul medical care dorește să presteze activitate de voluntariat? Potrivit legii, instituția publică sau de drept privat, numită organizație-gazdă, își manifestă disponibilitatea de a colabora cu voluntari printr-un anunț public de recrutare. Voluntariatul se desfăşoară pe baza unui contract încheiat în formă scrisă, între voluntar şi organizaţia-gazdă. Obligaţia de încheiere a contractului de voluntariat în formă scrisă revine organizaţiei-gazdă. Forma scrisă este obligatorie pentru încheierea valabilă a contractului. Contractul de voluntariat este însoţit obligatoriu de fişa de voluntariat şi fişa de protecţie a voluntarului.
    Contractul de voluntariat trebuie să conţină următoarele clauze: datele de identificare ale părţilor contractante; descrierea activităţilor pe care urmează să le presteze voluntarul; timpul şi perioada de desfăşurare a activităţii de voluntariat; drepturile şi obligaţiile părţilor; stabilirea cerinţelor profesionale, a abilităţilor sociale, intereselor de dezvoltare, a celor de sănătate, confirmate prin certificate de sănătate sau alte documente; condiţiile de reziliere a contrac­tului.
    Pe durata perioadei activităţii de voluntariat, precum şi la încheierea acesteia, organizaţia-gazdă, la cererea voluntarului, eliberează un certificat de voluntariat la care este anexat un raport de activitate. Potrivit prevederilor art. 10 alin. 4 din Legea nr. 78/2014, certificatul de voluntariat va conţine următoarele elemente: datele de identificare ale organizaţiei-gazdă care emite certificatul; numărul de înregistrare şi data emiterii certificatului; numărul de înregistrare şi data contractului de voluntariat; numele, prenumele şi datele de identificare ale voluntarului; perioada şi numărul de ore de voluntariat; numele şi prenumele coordonatorului voluntarilor; numele şi prenumele reprezentantului legal al organizaţiei-gazdă; menţiunea „Voluntarul şi organizaţia emitentă sunt responsabili pentru veridicitatea datelor şi informaţiilor cuprinse în acest certificat”.
    Voluntarul are atât drepturi, cât și obligații pentru care poartă răspunderea respectării lor, stabilite în legislaţia în vigoare şi în regulamentele interne ale organizaţiei-gazdă, toate acestea fiind prevăzute în contractul de voluntariat: dreptul de a desfăşura activitatea de voluntariat în concordanţă cu capacitatea şi disponibilitatea acestuia; dreptul de a solicita organizaţiei-gazdă eliberarea certificatului de voluntariat însoţit de raportul de activitate; dreptul la confidenţialitate şi protecţia datelor personale; dreptul la timp liber corespunzător cu activitatea de voluntariat; obligaţia de a presta o activitate de interes public, fără remuneraţie; obligaţia unei conduite complementare cu obiectivele generale ale voluntariatului – îmbunătăţirea calităţii vieţii şi reducerea sărăciei, dezvoltare sustenabilă, sănătate, prevenirea şi gestionarea efectelor dezastrelor, incluziunea socială şi, totodată, lupta împotriva excluderii sociale şi discriminării; obligaţia voluntarului de a îndeplini sarcinile prevăzute în fişa de voluntariat, precum şi respectarea instrucţiunilor stipulate în fişa de protecţie a voluntarului; obligaţia de a păstra confidenţialitatea informaţiilor la care are acces în cadrul activităţii de voluntariat, pe perioada desfăşurării contractului de voluntariat şi pe o perioadă de 2 ani după încetarea acestuia; obligaţia de a anunţa indisponibilitatea temporară de a presta activitatea de voluntariat în care este implicat.
    În executarea contractului de voluntariat, voluntarul se subordonează coordonatorului voluntarilor. În situaţia în care, prin desfăşurarea activităţilor de voluntariat, se cauzează prejudicii unor terţe persoane, organizaţia-gazdă va răspunde solidar cu voluntarul, în condiţiile legii sau ale contractului de voluntariat, dacă acestea nu au fost determinate de culpa exclusivă a voluntarului.
    Experiența profesională dobândită conform activității de voluntariat nu se confundă cu vechimea în muncă în specialitatea studiilor. Vechimea în muncă în specialitatea studiilor se dobândeşte prin încheierea unui contract individual de muncă, salariatul fiind remunerat pentru activitatea prestată şi beneficiind de stagiu de cotizare, activitatea de voluntariat desfăşurându-se cu titlu gratuit.
   Răspunzând nevoilor unui număr important de actuali și viitori asistenți medicali, Legea voluntariatului stimulează încadrarea pe piața muncii, facilitând certificarea experienței profesionale în fața potențialului angajator. Dincolo de modestia actului benevol, stau munca, dăruirea și implicarea asistenților medicali voluntari în acordarea îngrijirilor de sănătate. Deși nu sunt plătiți, asistenții medicali voluntari muncesc alături de angajații unităților medicale, răsplata lor fiind zâmbetele și aprecierile pacienților, respectul și încrederea colegilor.
    „Voluntarii nu sunt plătiți nu pentru că nu au nicio valoare, ci pentru că sunt de neprețuit.” (Sherry Anderson)

  

Abonează-te la Viața Medicală!

Dacă vrei să fii la curent cu tot ce se întâmplă în lumea medicală, abonează-te la „Viața Medicală”, săptămânalul profesional, social și cultural al medicilor și asistenților din România!

  • Tipărit + digital – 249 de lei
  • Digital – 169 lei

Titularii abonamentelor pe 12 luni sunt creditați astfel de:

  • Colegiul Medicilor Stomatologi din România – 5 ore de EMC
  • Colegiul Farmaciștilor din România – 10 ore de EFC
  • OBBCSSR – 7 ore de formare profesională continuă
  • OAMGMAMR – 5 ore de EMC

Află mai multe informații despre oferta de abonare.

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul www.viata-medicala.ro, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.

Da, sunt de acord Aflați mai multe