Concluziile ştiinţifice ale conferinţei naţionale de stroke, desfăşurate recent în Capitală, sunt prezentate de acad. Constantin Popa, la rubrica Creierul vascular.

"> Neurologia, în contextul neuroştiinţelor - Viața Medicală
Ars Medici

Neurologia, în contextul neuroştiinţelor

de Acad. Constantin POPA - nov. 6 2013
Neurologia, în contextul neuroştiinţelor

Concluziile ştiinţifice ale conferinţei naţionale de stroke, desfăşurate recent în Capitală, sunt prezentate de acad. Constantin Popa, la rubrica Creierul vascular.

Lucrările Conferinţei naţionale de stroke (AVC) din acest an au dezbătut tematica cea mai dificilă la ora actuală, cu privire la evoluţia cunoaşterii şi practicii în domeniul neuroştiinţelor, ce a luat un avânt fără precedent şi tinde să integreze treptat toate celelalte specialităţi medicale, într-o dezvoltare ştiinţifică care se alătură conceptului de medicină internă. Pentru neurolog şi desigur pentru neurovasculolog, asocierea obligatorie între noţiunile morfologice, fiziologice şi clinice este necesară a fi integrată în organism, în aşa fel încât cele 43 de subspecialităţi desprinse din domeniul larg al neuroştiinţelor să conducă la interpretarea biologiei celulare care stă la baza tuturor proceselor nevraxiale, în acord cu progresele fără precedent obţinute odată cu dezvoltarea tehnologică, care permite astăzi cunoaşterea in vivo a întregului organism şi, în cazul de faţă, a structurilor cerebrale. Nu întâmplător, anul acesta, Premiul Nobel pentru Medicină a fost acordat celor care au dezvoltat cercetările cu privire la dinamica transmisiei celulare, pe care le-a cunoscut şi un alt laureat Nobel, prof. dr. George Emil Palade.
   Conferinţa a fost organizată în acord cu recomandările europene şi mondiale şi în baza declaraţiei de la Helsinborg, din 1995, care cuprinde un program de acţiuni pe întreaga planetă pentru a preveni accidentele vasculare cerebrale şi a scădea mortalitatea. În ultimii trei ani, o serie de paradoxuri ar putea explica faptul că rezultatele obţinute sunt favorabile în primul rând în ţările dezvoltate, iar în zona central- şi sud-est europeană, mortalitatea şi morbiditatea sunt alarmante, situând ţara noastră şi altele din regiune pe locuri fruntaşe în ceea ce priveşte mortalitatea prin stroke. Influenţarea factorilor de risc, alături de tratamentul modern în faza acută, ca şi intervenţiile chirurgicale neurovasculare  şi endovasculare ar putea să conducă la o reducere semnificativă a acestor indicatori. Strategiile viitoare vor trebui să ţină seama de faptul unanim acceptat că invalidarea neurologică după stroke este cea mai gravă şi cea mai importantă invalidare în raport cu celelalte afecţiuni. Este motivul pentru care, deşi vorbind în cele ce urmează doar de bolile neurovasculare, am făcut apel la neuroştiinţe în general şi biologia celulară în special. Aceste domenii vor transpune în viitor datele experimentale deseori favorabile la animale, dar fără rezultate pozitive la om.
   Tematica reuniunii a cuprins patru teme majore: patologia cognitivă în accidentele vasculare cerebrale (AVC); manifestări neurovasculare în boli generale (cardioneurologie, neurogastroenterologie, neuro-oftalmologie, neuro-oncologie şi neurochirurgie); explorarea neurovasculară în stroke (AVC); prevenţia în stroke. În afara acestora, s-au organizat sesiuni de dezbateri, foarte apreciate de participanţi: „Prevenţia AVC în fibrilaţia atrială – noi opţiuni terapeutice în practica medicală“, „Strategii terapeutice în profilaxia AVC produs de fibrilaţia atrială – sesiune de cazuri clinice interactive“.

Tulburările cognitive vasculare

   S-au dezbătut pe larg date privind definiţia, conceptul, clasificarea, fiziopatologia, forme clinico-patologice (prof. dr. Ovidiu Băjenaru), modificări neuropatologice la bolnavii cu tulburări cognitive vasculare (conf. dr. Bogdan O. Popescu), explorările vasculare la aceşti pacienţi (dr. Florina Antochi), evaluarea neuropsihologică a lor (dr. Cristina Panea), precum şi particularităţi terapeutice la această categorie de bolnavi (dr. Adina Roceanu). Am avut satisfacţia unei abordări ştiinţifice de nivel european a colectivului de la Spitalul Clinic Universitar de Urgenţă Bucureşti, condus de prof. dr. Ovidiu Băjenaru. Principala concluzie la această secţiune se referă la datele noi cu privire la tulburările cognitive în leziunile arteriale cervico-cerebrale, care sunt studiate de peste 20 de ani; DSM-5 încearcă să corecteze defectele din DSM-4, iar autorii au reuşit să reliefeze importanţa acestui fapt, în raport cu patologia psihiatrică în general. Putem spune că de la aceste constatări, tulburările psihice post-stroke trebuie abordate într-o modalitate mult mai ştiinţifică.

Manifestări neurovasculare în boli generale

   Sesiunea, realizată în premieră la noi, referitoare la neurogastroenterologie, a fost coordonată de prof. dr. Alexandru Oproiu. Este de subliniat faptul că toţi participanţii au înregistrat importanţa acestei preocupări ştiinţifice pentru neurologi, dar şi pentru toţi ceilalţi specialişti. Au fost discutate influenţa structurilor nevraxiale asupra formaţiunilor gastrointestinale şi desigur efectele secundare ale medicaţiei utilizate în patologia vasculară cerebrală. Aspectul original în prezentarea profesorului Al. Oproiu a constat mai ales în subtilitatea interpretării mecanismelor bolilor sau a tulburărilor vasculare la nivelul tubului digestiv în condiţii de stroke. Pentru practica neurovasculară, datele prezentate ar putea conduce la o scădere semnificativă a efectelor secundare în medicaţia complementară sau principală, utilizată atât de larg în stroke.
   Secţiunea de cardioneurologie a fost condusă de prof. dr. Gheorghe Andrei Dan, care a intuit de mult esenţialul în patologia neurovasculară şi a introdus în ţara noastră conceptul de cardioneurologie – precum şi de prof. dr. Doina Dinulescu – recunoscută pentru competenţa în domeniul cardiovascular şi în relaţie cu patologia sistemică –, şi conf. dr. Sorin Tuţă, neurolog care a studiat cu deosebită rigoare problema cardioembolismului prin eco Doppler transcranial. Temele principale au fost sincopa şi fibrilaţia atrială. La discuţii, dirijate astfel încât cele două entităţi menţionate mai sus să aibă un conţinut practic, au participat acad. Constantin Popa, dr. V. Moldoveanu şi dr. Andrei Nistorescu. Concluzia esenţială a acestei sesiuni se impune a fi detaliată separat, deoarece contribuţiile ştiinţifice au condus la atitudini practice noi, în acord cu cercetările bazate pe dovezi. Colectivul condus de acad. C. Popa a subliniat importanţa fenomenului emboligen şi a propus ca tratamentul emboliei cerebrale să ţină seama de faptul că populaţia care este expusă la stroke, într-o proporţie între 40 şi 60% prezintă atât leziuni cerebrale, cât şi leziuni cardiace (simptomatice sau nu). De aici, necesitatea interpretării ghidurilor şi utilizarea lor în ceea ce se numeşte astăzi medicina personalizată. Pe de altă parte, o altă concluzie include eventualitatea existenţei unor tulburări cardiace induse de stroke şi în special de emisfera dreaptă (cea mai frecventă fiind fibrilaţia atrială). Este vorba de o nouă formă clinică de boală, numită cardiopatia neurogenă (neuro heart disease). Problema sincopei ne-a oferit posibilitatea să delimităm cauzele cardiace şi cerebrale de numeroasele alte cauze care duc la confuzii regretabile în practica medicală, atât în domeniul neurologic, cât şi în domeniul cardiologic. Exemplele cel mai frecvent întâlnite sunt atacul ischemic tranzitor considerat sincopă şi starea sincopală confundată cu epilepsia.
   În secţiunea de neuro-oftalmologie, condusă de conf. dr. Dragoş Cătălin Jianu, acesta, împreună cu dr. Silviana Nina Jianu, dr. Ligia Petrică, dr. M. Petrică, conf. dr. Sanda Maria Deme, prof. dr. Ştefania Kory Calomfirescu au prezentat cu rigurozitate problematica atât de delicată a explorării neurovasculare, abordând trei patologii majore: obstrucţia de arteră centrală a retinei, sindromul ischemic ocular şi neuropatiile optice ischemice anterioare endocraniene. Concluzia, îmbrăţişată de toţi participanţii, se referă la faptul că cercetarea acestui segment vascular – inaccesibil până în prezent prin metode noninvazive – a devenit posibilă datorită contribuţiei bine cunoscute a conf. dr. D. C. Jianu, de la UMF „Victor Babeş“ Timişoara. Se impune însă o pregătire adecvată, fără de care erorile pot fi numeroase.
   Secţiunea de neuro-oncologie, condusă de prof. dr. Christian Chiricuţă (Germania) şi acad. Constantin Popa, a abordat metodele moderne de imagistică cerebrală, prezentând pentru prima dată la noi în ţară importanţa tractografiei cerebrale în evidenţierea caracterului compresiv sau infiltrativ al procesului lezional.

Colaborarea continuă

   Această sesiune a cuprins numeroase lucrări, coordonate de prof. dr. Radu Mircea Gorgan, şeful secţiei de neurochirurgie din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă „Bagdasar-Arseni“ şi dr. Corneliu Toader, din partea secţiei de neurochirurgie vasculară a Institutului Naţional de Neurologie şi Boli Neurovasculare. Prof. dr. Vlad Ciurea a prezentat experienţa personală în sectorul privat. Principala concluzie este colaborarea continuă între neurologie şi neurochirurgie, împreună cu realizarea unor protocoale practice pentru ambele specialităţi.

Dincolo de linia izoelectrică

   Am lăsat la sfârşit lucrarea „Noi elemente neurofiziologice (EEG, potenţiale de câmp, potenţiale neuronale) ale diferitelor stadii de comă iatrogenă“, în care prof. dr. Florin Amzica (Université de Montréal, Canada), a prezentat problema activităţii neuronale la persoane anesteziate. La acestea, a fost observată activitatea neuronală în celulele aflate sub traseul izoelectric din ceea ce s-ar putea numi „moartea cerebrală“. Putem spune că este o revoluţie în modul de interpretare a activităţii electrice în stare de comă şi desigur, ne conduce spre o interpretare nouă în legătură cu activitatea neuronală. Lucrarea a fost primită cu un mare interes, mai ales că am descris pe larg, în volumul de sinteze şi rezumate, pe de o parte criteriile morţii cerebrale, iar pe de altă parte, problema transplantului de organe.

*

   Întreaga conferinţă a fost organizată şi concepută de Institutul Naţional de Neurologie şi Boli Neurovasculare, sub egida Academiei Române. Au fost înscrişi 700 de participanţi, iar Institutul a prezentat 32 de lucrări. Au avut loc dezbateri, în urma cărora s-au stabilit concluziile de rigoare. În perspectiva organizării unei reţele naţionale de telestroke, subsemnatul a prezentat pe larg tema „Interacţiuni în cadrul sistemelor de tratament pentru pacienţii cu accident vascular cerebral (stroke)“, care ar putea sta la baza organizării în ţară a unei variante de terapie optimală în AVC. Am remarcat o participare numeroasă a tinerilor rezidenţi din toată ţara, în peste 35 de lucrări, şi a tuturor rezidenţilor din cadrul institutului nostru. Modul în care au făcut-o ne dă speranţa că vor evolua la fel de bine şi în viitor.
   Din punct de vedere al beneficiilor organizării unor astfel de conferinţe, subliniem doar trei: participarea numeroasă şi interesul tinerei generaţii; concluziile practice desprinse în urma discuţiilor din secţiunile de cardioneurologie, neuro-oftalmologie, gastroenterologie şi neurochirurgie; cu toate că este un fapt cunoscut, discutarea tratamentului anticoagulant în patologia stroke-ului cu referire la folosirea noilor anticoagulante orale (dabigatranul) ca o alternativă la antivitamine K. Prof. dr. Eugene Braunwald arată că noile anticoagulante orale reprezintă un pas major înainte. Rivaroxabanul, apixabanul şi endoxabanul blochează formarea trombinei, în timp ce dabigatranul blochează acţiunea acesteia. Totuşi, nu este clar care dintre acestea este mai bun, poate toate.
   O sinteză a lucrărilor conferinţei – care, după părerea participanţilor români şi străini, a avut un nivel european – va fi transmisă în Europa şi SUA, deoarece Asociaţia noastră este membră a Federaţiei mondiale, dar şi a a celei europene a Asociaţiilor de Stroke.

Abonează-te la Viața Medicală!

Dacă vrei să fii la curent cu tot ce se întâmplă în lumea medicală, abonează-te la „Viața Medicală”, publicația profesională, socială și culturală a profesioniștilor în Sănătate din România!

  • Tipărit + digital – 249 de lei
  • Digital – 169 lei

Titularii abonamentelor pe 12 luni sunt creditați astfel de:

  • Colegiul Medicilor Stomatologi din România – 5 ore de EMC
  • Colegiul Farmaciștilor din România – 10 ore de EFC
  • OBBCSSR – 7 ore de formare profesională continuă
  • OAMGMAMR – 5 ore de EMC

Află mai multe informații despre oferta de abonare.

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul www.viata-medicala.ro, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.

Da, sunt de acord Aflați mai multe