Intervenţiile chirurgicale cu viză oncologică din sfera ORL necesită anestezie cu anumite particularităţi. Premedicaţia, managementul intraoperator, inducţia anesteziei intravenoase, blocada neuromusculară, realizarea hipotensiunii controlate, trezirea din anestezie, îngrijirea postoperatorie şi complicaţiile în cazul acestor intervenţii sunt discutate, într-un amplu articol, de dna dr. Cornelia Tîrîş.

 "> Anestezia pentru chirurgia oncologică din ORL - Viața Medicală
Ars Medici

Anestezia pentru chirurgia oncologică din ORL

de Dr. Cornelia TÎRÎŞ - oct. 19 2011
Anestezia pentru chirurgia oncologică din ORL

Intervenţiile chirurgicale cu viză oncologică din sfera ORL necesită anestezie cu anumite particularităţi. Premedicaţia, managementul intraoperator, inducţia anesteziei intravenoase, blocada neuromusculară, realizarea hipotensiunii controlate, trezirea din anestezie, îngrijirea postoperatorie şi complicaţiile în cazul acestor intervenţii sunt discutate, într-un amplu articol, de dna dr. Cornelia Tîrîş.

 

   Chirurgia oncologică din sfera ORL are ca scop îndepărtarea tumorii maligne primare, a tuturor ganglionilor limfatici sateliţi şi a ţesuturilor non-vitale asociate acestora: muşchi, nervi şi vase sanguine. Extirparea situsurilor de multiplicare tratează astfel cancerul, asociindu-se strategiilor complexe ce includ radioterapia şi chimioterapia indicate de tipul histologic. Ştiind că lanţurile ganglionare acţionează ca staţii de diseminare limfatică, se acceptă astfel „preţul scump“ al rezecţiei extinse, care poate determina secundar afectarea sensibilităţii şi mişcării în teritoriile prinse de masa tumorală.
   Chirurgia oncologică a capului şi gâtului cuprinde: laringectomia (totală sau parţială), glosectomia, faringectomia, parotidectomia, hemimandibulectomia şi disecţia radicală. Transplantul musculo-cutanat reconstructiv devine necesar ca parte a rezecţiilor întinse. Necesitatea de a creşte controlul oncologic asupra bolii şi a reduce morbiditatea perioperatorie a dus la „modificarea“ tehnicilor de disecţie clasică. O astfel de „abatere“ poate fi considerată prezervarea uneia sau a mai multor structuri non-limfatice (ex.: nervul spinal accesor, vena jugulară internă sau muşchiul sternocleidomastoidian).
   Standardizarea tehnicilor de rezecţie şi a terminologiei se datorează Academiei Americane de ORL şi Chirurgie a Capului şi Gâtului (American Academy of Otolaryngology – Head and Neck Surgery).
   Cel mai important factor prognostic la pacienţii cu afecţiuni tumorale cervicale s-a dovedit a fi statusul morfologic al ganglionilor regionali. Acesta stă la baza clasificării TNM propuse de American Joint Commitee on Cancer (AJCC).
   Nx – nodulii cervicali nu se pot evalua
   N0 – fără noduli cervicali metastatici
   N1 – metastază ganglionară unică (cel mult 3 cm diametru)
   N2a – metastază unică (mai mare de 3 cm dar până la 6 cm în diametru)
   N2b – noduli metastatici multipli ipsilateral (niciunul mai mare de 6 cm în diametru)
   N2c – noduli multipli metastatici bilaterali sau contralaterali (niciunul mai mare de 6 cm în diametru)
   N3 – adenopatie masivă (mai mare de 6 cm în diametru)
   Standardizarea se realizează utilizând evaluarea clinică în combinaţie cu imagistica performantă (examen CT, IRM, ecografie, Doppler carotidian, angiografie cerebrală) şi cu citologia de aspiraţie ecoghidată. O menţiune specială merită tomografia cu emisie de pozitroni (PET), care furnizează informaţii despre activitatea metabolică a ţesuturilor prin fixarea diferenţiată a unui trasor anume (ex: carcinomul cu celule scuamoase captează selectiv fluoro-2-dezoxi-D-glucoza).
   Ca urmare a extensiei şi a plasării în zone cu risc vital a tumorilor, chirurgia oncologică din ORL practică rezecţii dificile, laborioase, „de mare virtuozitate“ tehnică. A apărut astfel necesitatea unei anestezii de fineţe, ce include intubaţia oro-traheală dificilă sau imposibilă la inducţie, profunzime în menţinere şi o trezire prudentă, cu securizarea căii aeriene.

Evaluarea preoperatorie

   Pacientul tipic pentru chirurgia oncologică a capului şi gâtului este vârstnic, consumator cronic de etanol şi/sau fumător. Patologia asociată cel mai frecvent şi care necesită evaluare şi optimizare preoperatorie cuprinde: bronhopneumopatia cronică obstructivă, emfizemul pulmonar, boala coronariană ischemică, hepatopatia cronică, coagulopatiile asociate acesteia, malnutriţia, anemia, deshidratarea şi tulburările electrolitice.
   Calea aeriană dificilă se datorează nu atât malformaţiilor (deşi se pot asocia uneori), cât tumorii în sine, care poate ocupa parţial lumenul sau determină uneori compresie extrinsecă prin volum. Radioterapiei preoperatorii, menite să reducă dimensiunile cancerului, i se datorează fibroza extinsă şi fragilitatea vasculară a zonei. Libertatea căii aeriene se evaluează clinic pe baza prezenţei disfoniei, a stridorului inspirator, a dispneei, a sibilantelor, a wheezingului, a gradului limitat de mişcare a gâtului şi de deschidere a gurii, precum şi prin vizualizarea directă a tumorii în gură, pe limbă sau în gât.
   Informaţiile se coroborează cu cele obţinute de specialistul orelist prin examinarea specifică, asociată uneori cu fibroscopia, iar decizia de traheostomie de elecţie, sub anestezie locală, se ia de comun acord. Excesul de prudenţă se motivează prin toleranţa scăzută la hipoxie a acestor pacienţi, asociată cu probabilitatea mare de dislocare a unor fragmente tumorale în cursul manevrei de intubare, cu sângerare consecutivă şi aspiraţie pulmonară secundară. Managementul căii aeriene a evoluat spectaculos în ultimele decenii, atingând o extensie ce depăşeşte cu mult cadrul acestei lucrări.
   Evaluarea paraclinică de rutină include: hemoleucograma cu formula completă, glicemia, ionograma, ureea, creatinina, proteinograma, radiografia pulmonară, electrocardiograma (ECG). Pentru pacienţii cu hepatopatie cronică se adaugă: enzime de citoliză hepatică (ALAT, ASAT, gamma-GT), LDH, fosfataza alcalină, bilirubina totală (directă şi indirectă) şi markerii virali. Pacienţii pulmonari se explorează suplimentar prin spirometrie, gazometrie sanguină, eventual CT pulmonar. În foaia de observaţie se consemnează preoperator grupul sanguin şi Rh-ul pacientului, pentru că necesitatea de transfuzie poate apărea în orice moment. În funcţie de contextul clinic, specialistul ATI poate indica extinderea explorărilor paraclinice şi a examenelor cerute altor specialităţi medicale (ex.: patologia cardiacă decompensată; patologia osoasă severă ce modifică în plus planurile cervicale).

Premedicaţia

   Premedicaţia cuprinde, alături de anxiolitic (midazolam), obligatoriu un antisecretor parasimpatolitic de tip atropină sau glicopirolat. Protectorul gastric (inhibitor de pompă de protoni sau antagonist de receptori H2) se administrează având în vedere intervenţiile lungi, potenţial şocogene, pentru a preveni reacţia digestivă la stresul operator.

Managementul intraoperator

   Dat fiind riscul mereu prezent al sângerării masive şi prevalenţa afecţiunilor cardiopulmonare preexistente, este necesară instalarea unui cateter arterial pentru monitorizarea invazivă a tensiunii arteriale, a gazelor sanguine şi a hematocritului.
   Accesul venos periferic se obţine cu cel puţin două linii cu diametru mare. Cateterizarea venoasă centrală va permite repleţia volemică în timp real şi va asigura o cale separată pentru suportul vasopresor şi/sau inotrop, la nevoie.
   Se preferă inserţia femurală a accesului, facil la injectare şi la distanţă de câmpul operator (uneori intervenţiile presupun şi timpi septici). Rareori, poate fi necesară cateterizarea arterei pulmonare prin cateter Swan-Ganz.
   Se montează cateter urinar pentru măsurarea diurezei.
   Preoperator, se montează dispozitivele standard de monitorizare neinvazivă şi continuă a TA, AV, SpO2 şi a temperaturii. Vasoconstricţia indusă de hipotermie şi hipotensiunea severă pot compromite microvascularizaţia lamboului de reconstrucţie, devitalizându-l. Ideal, gazele inspirate vor fi încălzite şi umidificate, iar suprafaţa corpului va fi atent acoperită.

Traheostomia electivă

   Traheostomia electivă face parte din actul chirurgical propriu-zis. Se efectuează la pacientul treaz, cu intubaţie apreciată ca fiind dificilă sau imposibilă, sub anestezie locală (xilină 1%), preoxigenat. Eliberarea de catecolamine se poate preveni prin administrarea unui betablocant înalt selectiv (esmolol sau labetalol) în doză mică.
   După cuplarea pacientului la circuitul anestezic cu ajutorul sondei de intubaţie special conformate (în formă de „J“), se verifică poziţia acesteia prin caprografie (prezenţa curbei de ETCO2) şi prin auscultaţia simetrică a zgomotelor pulmonare.
   Traheostomia se poate efectua şi la finalul intervenţiei, la pacientul sub anestezie generală, iniţial intubat orotraheal, ca ultim pas al chirurgiei.
   Stoma traheală poate fi definitivă, certificând absenţa totală a laringelui secundară disecţiei, sau temporară, protejând calea aeriană de o eventuală sângerare sau de edemul postchirurgical.
   Intraoperator, vaporizorul se închide, pacientul se ventilează cu FiO2 = 1 pentru scurt timp, iar sonda de intubaţie se extrage cefalic. Circuitul anestezic se recuplează la canula de traheostomă (cu balonaş) instalată de chirurg.
   Pentru primele 24 de ore postoperator, în locul canulei, prin stoma traheală se poate insera o noua sondă IOT, cu diametru superior primei, fixată sub control vizual de echipa chirurgicală. La primul pansament se va schimba cu canula corespunzătoare.
   O creştere bruscă a presiunilor de asistare sau o desaturare importantă, imediat după montarea acesteia, pot indica: bronhospasm sever, poziţionare incorectă sau colmatare cu sânge şi/sau resturi tisulare a stomei recente.
   Pentru chirurgia oncologică din ORL, de elecţie este anestezia generală balansată cu intubaţia orotraheală, pe pivot inhalator.
   Componentele fundamentale ale anesteziei generale – hipnoza, analgezia şi relaxarea neuromusculară – se realizează prin participarea echilibrată a agenţilor intravenoşi, a volatilelor şi a relaxantelor musculare.
   Profunzimea anesteziei se poate modifica pe parcursul intervenţiei chirurgicale, astfel încât să se obţină protecţie maximă la nocicepţie, stabilitate hemodinamică fără modificări de ritm cardiac şi trezire în condiţii de maximă siguranţă.
   Administrarea succesivă de substanţe diferite ca structură şi farmacocinetică îi conferă anesteziei balansate complexitate, dar creşte riscul de apariţie atât a reacţiilor adverse, cât şi a „trezirii intraanestezice“. Funcţiile renală şi hepatică ale pacientului influenţează decisiv eliminarea anestezicelor intravenoase, stabilind variaţiile individuale pentru timpul de acţiune.
   Folosirea relaxantelor neuromusculare impune antagonizarea acestora la sfârşitul intervenţiei (în funcţie de tipul de curarizare).
   Chirurgia oncologică cervicală solicită o anestezie specială, bipolară, cu analgezie profundă şi hipnoză, dar adesea fără relaxare musculară. Se permite astfel identificarea, prin stimulare în timpul disecţiei, a unor structuri nervoase de tip spinal (n. accesor, n. facial) şi evaluarea funcţiei acestora la finalul intervenţiei. Tehnica permite pacienţilor reluarea respiraţiei spontane rapid, la trezire, fără disconfort sau risc de reacţii adverse decurarizării (ex.: disritmii grave, bronhospasm, convulsii, depresie respiratorie la neostigmină).
   Agenţii anestezici administraţi inhalator conferă mai multe avantaje pentru aceste intervenţii oncologice: scad bronhoconstricţia acţionând direct pe muşchiul neted bronşic, produc un nivel stabil de relaxare musculară fără folosirea curarizantelor şi determină un grad variabil de hipotensiune arterială. Prin eliminarea rapidă, prin plămâni, permit revenirea promptă, la finalul chirurgiei, a reflexelor de protecţie a căilor aeriene.
   Sevofluranul pare a fi cel mai utilizat dintre volatile, în acest scop. Formula chimică conţine un analog fluorinat al izofluranului. Solubilitatea scăzută în lipide determină trezirea rapidă. Proprietăţile bronhodilatatoare, vasodilatatoare sistemice, minima depresie miocardică, lipsa efectului iritant respirator îl recomandă ca „agent de croazieră“ în anestezia generală, în parteneriat cu un opioid major (fentanyl, sufentanyl, remifentanyl).

Inducţia anesteziei intravenoase

   Inducţia anesteziei intravenoase se realizează, de obicei, prin hipnoza indusă de: barbiturice, etomidat, propofol şi ketamină. După administrarea intravenoasă, efectul acestora se instalează rapid, în funcţie de timpul specific de circulaţie braţ-creier. La atingerea concentraţiei cerebrale critice, somnul anestezic înlocuieşte starea de veghe. Pentru menţinere, pacientul este „preluat“ de combinaţia volatil plus opioid.
   Barbituricele sunt compuşi alcalini al căror nucleu central rezultă prin fuziunea dintre uree şi acid malonic. Cuprind două subgrupe: tiobarbiturice (tiopental, pentobarbital) şi oxibarbiturice (methohexital). Produc inconştienţă la trei minute de la injectarea i.v., iar trezirea are loc în zece minute de la doza iniţială. Sunt deprimante respiratorii, inotrop negative, produc hipotensiune în hipovolemia severă, prin eliberare de histamină. La pacienţii cu cale aeriană compromisă se administrează cu precauţie pentru că nu protejează împotriva laringospasmului şi bronhospasmului.
   Etomidatul este un compus imidazolic, structural înrudit cu antifungicele de tip ketoconazol. Se utilizează la pacienţii instabili hemodinamic sau cu performanţă cardiacă scăzută, dat fiind impactul minim asupra funcţiei cardiovasculare. Produce supresia sintezei de cortizol, nu eliberează histamină, alegându-se pentru pacienţii polialergici. Miocloniile care apar uneori la inducţia cu etomidat se combat cu benzodiazepină şi/sau opioid.
   Propofolul este un fenol substituit, cu debut rapid şi durată scurtă de acţiune. Trezirea după o doză administrată i.v. este promptă, fără sedare reziduală. La vârstnici şi la hipovolemici determină hipotensiune arterială marcată, prin vasodilataţie periferică. Este inotrop şi cronotrop negativ. Deprimă marcat respiraţia. Suprimarea completă a răspunsului presor la intubaţie şi a reflexelor laringiene (tuse, laringospasm) îl recomandă de elecţie pentru inserţia şi menţinerea măştii laringiene.
   Ketamina are structură şi funcţie similare halucinogenului fenciclidină. Modul său de acţiune în producerea anesteziei se dovedeşte unic. Întrerupe percepţia corticală a durerii prin blocarea receptorilor NMDA. După doza de inducţie, pacientul pare conştient, dar nu reacţionează la stimuli dureroşi şi nici nu are memoria acestora. Descrierea corespunde „efectului disociativ“ al ketaminei. Chiar în doze mici, subanestezice (0,5–1 ml/kgc), produce analgezie intensă, amnezie retrogradă şi anterogradă şi susţine tensiunea arterială prin eliberare de catecolamine endogene.
   Combinaţia ketamină plus propofol şi-a câştigat locul în tehnica TIVA (anestezia totală intravenoasă), oferind stabilitate hemodinamică şi efecte secundare minime la trezire. Ketamina nu deprimă respiraţia, dar creşte producţia de secreţii orale şi incidenţa laringospasmului. Cu precauţie, se poate folosi ca supliment i.v. pentru anestezia locală, la traheostomia de elecţie pe pacientul treaz.

Opiozii şi antagoniştii lor

   Agoniştii narcoticelor oferă analgezia de bază în tehnicile cu suport intravenos. Acţiunea lor se datorează legării stereospecifice de receptorii opioizi din creier şi măduva spinării. Analgezia obţinută, de bună calitate, are ca preţ cunoscutele reacţii adverse: mioză, depresie respiratorie, constipaţie, retenţie urinară şi, uneori, prurit.
   Morfina, cap de serie, e un compus natural, derivat de opiu, folosit de secole ca narcotic şi antidiareic. Aproape insolubilă în lipide, este inactivată în cea mai mare parte la primul pasaj hepatic. Se administrează i.m., i.v., epidural şi intratecal. Ieftină, cu durată de acţiune acceptabilă (patru-şase ore), în doze mici poate fi folosită pentru premedicaţie şi controlul postoperator al durerii. Chiar în aceste condiţii, poate produce apnee la vârstnici sau la pacienţii taraţi. Eliberarea de histamină produce hipotensiune severă la hipovolemici.
   Folosirea opioizilor sintetici, potenţi, cum sunt: fentanyl, alfa-fentanyl, sufentanyl şi remifentanyl, este limitată la sala de operaţie unde este disponibil echipamentul de suport ventilator. Solubilitatea mare în lipide le conferă un debut rapid şi o acţiune intensă. Depresia respiratorie, bruscă şi profundă, poate coincide cu instalarea analgeziei. Hipotensiunea şi bradicardia, comune clasei la injectarea rapidă de doze mari, sunt mai pronunţate pentru alfa-fentanyl. Apariţia rigidităţii toracice, cu dificultăţi de ventilaţie, impune administrarea rapidă de relaxant muscular.
   Opioizii fac parte din „standardul de aur“ pentru anestezia generală, oferind analgezie profundă, cu stabilitate cardiovasculară. Împreună cu un hipnotic pot asigura desfăşurarea actului chirurgical, excluzând chiar pivotul inhalator (tehnica TIVA).
   Deformarea mecanică prin tumoră sau manevră instrumentală brutală a sinusului carotidian (situat la bifurcaţia arterei carotide comune) poate declanşa prin baroreceptori un răspuns vagal exagerat, cu hipotensiune, bradicardie sau chiar oprire cardiacă.
   Lezarea chirurgicală a ganglionului stelat pe partea dreaptă şi a lanţului cervical în timpul disecţiei radicale a gâtului poate prelungi intervalul QT şi scădea pragul pentru apariţia fibrilaţiei ventriculare. Tahiaritmii severe şi oprire cardiacă sunt citate în literatură în acest context, în special asociate hipopotasemiei.
   Administrarea promptă de vagolitic, doze mari de opioid în menţinerea anesteziei şi infiltrarea zonelor susceptibile cu anestezic local pot preveni acest tip de incidente, potenţial fatale. Iradierea preoperatorie determină, în multe cazuri, un grad de stenoză carotidiană cu consecinţe severe pe debitul cardiac, mai ales în condiţii de „hipotensiune controlată“. De asemenea, disecţia bilaterală a gâtului poate determina atât HTA postoperatorie, cât şi pierderea drive-ului hipoxic prin denervarea bilaterală a sinusurilor carotidiene.
   Dintre opioizi, pentru chirurgia oncologică din ORL, cu durata lungă, se preferă fentanylul si sufentanylul, care acoperă, prin analgezia reziduală, şi primele ore postoperator.
   Naloxona este antidotul depresiei respiratorii şi al celorlalte efecte secundare ale narcoticelor. Efectul se realizează prin competiţie, deplasând agoniştii de pe situsurile receptoare. Două menţiuni însoţesc noţiunea de antagonist: a) durata de acţiune a antidotului poate fi depăşită de metabolismul lent al unor doze mari de opioid, administrate intraoperator; depresia respiratorie poate reapărea astfel în postoperator, necesitând administrarea repetată sau continuă a naloxonei; b) s-au raportat cazuri de asociere între administrarea antidotului şi apariţia edemului pulmonar acut şi a unor aritmii cardiace grave la trezire; se impune prudenţă la pacienţii fragili, taraţi cardiac.

Blocada neuromusculară

   Blocada neuromusculară are ca rol principal facilitarea intubaţiei traheale şi creşterea, prin adiţie, a proprietăţilor relaxante intrinseci ale anestezicelor volatile. Chirurgia oncologică din ORL necesită un grad înalt de reversibilitate a relaxării neuromusculare intraoperator. Devine astfel posibilă evaluarea continuă a integrităţii structurilor nervoase esenţiale pentru sensibilitatea şi mimica feţei, care pot suferi în cursul disecţiei laborioase.
   Evaluarea efectului curarelor se realizează continuu, utilizând stimularea electrică periferică, cu tehnica suitei de patru stimuli.
   Ventilaţia mecanică intraoperatorie se produce ca o consecinţă a analgeziei profunde induse de dipolul opioid major – inhalator potent şi mai puţin ca efect direct al blocanţilor musculari.
   Intubaţia dificilă prezumată exclude folosirea la inducţie a curarei cu acţiune scurtă (succinilcolină). Bradicardia severă, hiperpotasemia, contribuţia la declanşarea hipertermiei maligne, hipotensiunea (indusă de histamină) au erodat folosirea succinilcolinei în practica curentă. Nu a putut fi însă îndepărtată definitiv, mai ales pentru secvenţa rapidă de inducţie.
   La menţinerea anesteziei generale se preferă curarele cu acţiune medie şi scurtă, de tip benzilizochinoline, cu metabolism prin degradare Hoffmann, independent de funcţia hepatică. Din triada mivacurium, atracurium şi cisatracunium, durata de acţiune de 30 de minute îl recomandă pe ce-l de-al doilea.
   Performanţa chirurgicală a echipei care realizează ablaţia influenţează decisiv durata intervenţiei şi, implicit, alegerea relaxantului muscular. Esenţială pare astfel comunicarea cu specialistul ORL, care va estima timpul necesar pentru intervenţie. Pentru operaţiile lungi (peste două ore), se preferă curarele cu acţiune medie şi lungă, de tip steroidian, clasice: vecuroniu, rocuroniu şi rapacuroniu.
   Avantajul esenţial al benzilizochinolinelor este însă lipsa antagonizării blocadei la finalul intervenţiei. Folosirea steroidienelor impune administrarea de antagonişti de tip neostigmină sau edrofoniu. Ambele substanţe, săruri cuaternare de amoniu, se leagă stereochimic de acetilcolinesterează, inhibând-o şi permiţând acetilcolinei să se acumuleze în fanta sinaptică. Activarea receptorilor nicotinici de la nivelul plăcii motorii de către Ach va facilita transmisia neuromusculară, iar a celor muscarinici ganglionari va răspunde de efectele sale adverse (aritmii, bronhospasm, stop respirator).
   Particular pentru disecţia radicală a gâtului, se citează posibilitatea apariţiei de emboli aerieni în circulaţia pulmonară, ca urmare a necesităţii deschiderii venelor jugulare în timpul intervenţiei. Prezenţa aerului în sânge se evidenţiază prin examen eco-Doppler precordial, efectuat după o scădere bruscă a valorii ETCO2. Hipotensiunea severă şi aritmiile sunt semne tardive.
   Tratamentul are ca scop drenajul aerian prin: ventilaţie mecanică cu presiune pozitivă, compresie pe vena jugulară, poziţie Trendelenburg şi laterală stângă, oxigenarea cu FiO2:1 şi, atunci când este posibil, aspirarea aerului printr-un cateter central.

Transfuzia

   În chirurgia oncologică din ORL, pierderea de sânge poate fi rapidă, importantă şi ameninţătoare de viaţă. Încercarea de a o reduce substanţial poartă numele de tehnica „hipotensiunii controlate“ sau „deliberate“.
   Pacientul oncologic, uneori sever deprimat imunitar, are indicaţii limitate de transfuzie, din cauza riscului crescut de recurenţă a cancerului posttransfuzional. Excepţie fac anemia preoperatorie (Hb mai mică de 8 g/dl) şi pierderea masivă de volum intraoperator (mai mare de o treime din volumul total), ce compromit sever oxigenarea organelor vitale, prin ischemii ireversibile. Accesul în circulaţie al produselor de sânge se realizează prin cateterul venos central instalat preoperator.
   Reologic, hematocritul va fi menţinut relativ scăzut (25–27%), pentru a evita colmatarea cu microemboli a vascularizaţiei lamboului. Umplerea se va realiza titrat, evitând diureticele cu efect de hemoconcentraţie.

Hipotensiunea controlată

   Reducerea deliberată a presiunii de perfuzie sistemică scade pierderea de sânge şi îmbunătăţeşte condiţiile vizuale din câmpul operator. Scăderea timpului total de intervenţie, hemostaza de bună calitate şi trauma minimă asupra ţesuturilor s-ar putea datora acestei tehnici.
   Mecanismul de autoreglare circulatorie permite prezervarea fluxului sanguin în organele vitale la valori ale TA medii cuprinse între 50 şi 150 mm Hg, datorită scăderii rezistenţei vasculare în paralel cu scăderea TA. Valoarea de siguranţă stabilită pentru limita inferioară pare a fi de 65 mm Hg, chiar la vârstnici.
   Aplicarea „hipotensiunii deliberate“ respectă trei reguli: selecţia riguroasă a pacienţilor; monitorizarea atentă şi complexă (este obligatorie prezenţa cateterului arterial pentru monitorizarea invazivă a TA şi a gazometriei sanguine); titrarea judicioasă a hipotensoarelor.
   Contraindicaţiile relative se leagă de lipsa de experienţă sau de monitorizarea inadecvată. Cele absolute vizează unele boli sistemice care compromit perfuzia şi/sau oxigenarea: diabetul zaharat, stenoza coronariană sau carotidiană, boala cerebrovasculară, creşterea presiunii intracraniene, compresia medulară, policitemia, hipovolemia, anemia severă, ciroza hepatică decompensată.
   Riscul major, care poate oricând depăşi beneficiile, e reprezentat de perfuzia inadecvată a organelor vitale, cu consecinţe funcţionale tranzitorii sau permanente.
   La nivel cardiovascular, reducerea debitului cardiac prin vasodilataţie sistemică scade presarcina, travaliul cardiac şi, în consecinţă, scade MVO2 (cererea de oxigen miocardică). Fluxul coronarian depinzând direct de presiunea de umplere diastolică, hipotensiunea severă va determina ischemie miocardică în special la pacienţii cu boală ischemică preexistentă.
   Vasodilataţia intensă duce la scăderea volumului sanguin circulant, impunând administrarea suplimentară de volum pentru menţinerea optimă a presarcinii. Dacă aceasta scade, apare tahicardia compensatorie (care creşte MVO2), mediată baroreflex. Fluxul sanguin pulmonar se reduce, ducând la creşterea spaţiului mort alveolar şi a valorii şuntului.

Abonează-te la Viața Medicală!

Dacă vrei să fii la curent cu tot ce se întâmplă în lumea medicală, abonează-te la „Viața Medicală”, publicația profesională, socială și culturală a profesioniștilor în Sănătate din România!

  • Tipărit + digital – 249 de lei
  • Digital – 169 lei

Titularii abonamentelor pe 12 luni sunt creditați astfel de:

  • Colegiul Medicilor Stomatologi din România – 5 ore de EMC
  • Colegiul Farmaciștilor din România – 10 ore de EFC
  • OBBCSSR – 7 ore de formare profesională continuă
  • OAMGMAMR – 5 ore de EMC

Află mai multe informații despre oferta de abonare.

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul www.viata-medicala.ro, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.

Da, sunt de acord Aflați mai multe