Newsflash
OPINII

123

de Dr. Mihail MIHAILIDE - mai 22 2009
123
<i>Liviu Vulcu, S&Atilde;N&Atilde;TATE PUBLIC&Atilde;, vol. I, vol. II</i>, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2008
    <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Un tratat masiv, &icirc;n dou&atilde; volume, cuprinz&acirc;nd aproape 800 de pagini, a sosit recent la redactie: <b>Liviu Vulcu, S&Atilde;N&Atilde;TATE PUBLIC&Atilde;,</b> Editura Argonaut, Cluj-Napoca. Autorul este profesor la Facultatea de Medicin&atilde; "Victor Papilian", a Universit&atilde;tii "Lucian Blaga" din Sibiu, medic primar S&atilde;n&atilde;tate public&atilde; si management sanitar, membru al mai multor societ&atilde;ti savante, printre care Academia de Stiinte din New York si Societatea International&atilde; de Biostatistic&atilde; Clinic&atilde;, dar si scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din Rom&acirc;nia. Primul volum al lucr&atilde;rii cuprinde 21 de capitole, &icirc;ncep&acirc;nd cu acela introductiv, intitulat <i>Politica s&atilde;n&atilde;t&atilde;tii si S&atilde;n&atilde;tate public&atilde;.</i> Sunt expuse pe larg, dup&atilde; o cuprinz&atilde;toare list&atilde; de definitii acceptate, obiectivele domeniului si anume: "O politic&atilde; a s&atilde;n&atilde;t&atilde;tii viitorului Europei, descrierea si rolul sistemelor de s&atilde;n&atilde;tate (&icirc;ntr-o) abordare economic&atilde; si politic&atilde;", exemplific&atilde;ri ale sistemelor de s&atilde;n&atilde;tate din Europa si SUA si modalit&atilde;ti ale sistemelor de s&atilde;n&atilde;tate, &icirc;n "contextul social al s&atilde;n&atilde;t&atilde;tii si bolii", inclusiv cu ajutorul epidemiologiei. Sunt, apoi, examinate: <i>S&atilde;n&atilde;tatea ca expresie a calit&atilde;tii vietii; S&atilde;n&atilde;tatea public&atilde;</i> (&icirc;nglob&acirc;nd medicina clinic&atilde;, igiena public&atilde;, medicina social&atilde; si medicina preventiv&atilde;), unele dintre strategiile/viziunile OMS &icirc;n domeniu - evaluarea (ne)&icirc;ndeplinirii Programului "S&atilde;n&atilde;tate pentru toti p&acirc;n&atilde; &icirc;n anul 2000", strategiile pentru anii 2000-2005 &icirc;n cinci sectoare esentiale si "Noua strategie OMS", lansat&atilde; &icirc;n 1996, ca si "gravele amenint&atilde;ri" la adresa umanit&atilde;tii, estimate &icirc;n anul 2002 (subalimentatia, practicile sexuale cu risc, HTA, tabagismul, alcoolismul, utilizarea apei nepotabile, deficientele igienei publice, carenta de fier, fumul locuintelor &icirc;nc&atilde;lzite cu combustibili solizi, hipercolesterolemia, obezitatea si noua provocare: manifest&atilde;rile climatice). Si dup&atilde; sectiunile introductive citate, sunt expuse m&atilde;surile recomandabile, apoi aportul dezirabil al epidemiologiei &icirc;n prevenirea bolilor transmisibile si cercetarea morbidit&atilde;tii, promovarea s&atilde;n&atilde;t&atilde;tii "sociale" (incluz&acirc;nd educatia fizic&atilde;, igiena cardiac&atilde; si "un stil de viat&atilde; favorabil s&atilde;n&atilde;t&atilde;tii"), educatia sanitar&atilde; pentru promovarea s&atilde;n&atilde;t&atilde;tii si pentru s&atilde;n&atilde;tate, strategiile clinice preventive si interventiile lor &icirc;n promovarea s&atilde;n&atilde;t&atilde;tii, mediul determinant al st&atilde;rii de s&atilde;n&atilde;tate (determinanti sociali, biologici, economici, cultural-educativi, politici, precum si determinantii bun&atilde;st&atilde;rii si ai traditiilor, geografici, ai standardului alimentatiei, ai tehnologiei medicale, "de gestiune ai mediului fizic extern", juridici si ocupationali); <i>Metodologia planific&atilde;rii sanitare.</i> Urm&atilde;toarele capitole exploreaz&atilde; caracteristicile si dimensiunile <i>impactului factorului demografic</i> asupra s&atilde;n&atilde;t&atilde;tii publice: caracteristicile demografice ale populatiei, complexitatea influent&atilde;rii st&atilde;rii de s&atilde;n&atilde;tate si efectele &icirc;n consecint&atilde; asupra calit&atilde;tii vietii societ&atilde;tii, miscarea natural&atilde; a populatiei, &icirc;mb&atilde;tr&acirc;nirea populatiei, morbiditatea populatiei, structurile - resursa uman&atilde;, nevoile de s&atilde;n&atilde;tate ale populatiei. Capitole aparte sunt consacrate <i>drepturilor pacientilor</i> drept component&atilde; si adaptare specific&atilde; &icirc;n contextul drepturilor omului; <i>problemelor medicamentului,</i> influent&acirc;nd societatea si starea de s&atilde;n&atilde;tate a populatiei; necesit&atilde;tii schimb&atilde;rii &icirc;nv&atilde;t&atilde;m&acirc;ntului medical universitar, pentru a putea face fat&atilde; noilor provoc&atilde;ri. Ultimul capitol al volumului 1 face referire la <i>principalii indicatori de m&atilde;surare a st&atilde;rii de s&atilde;n&atilde;tate a populatiei</i> - exprim&acirc;nd aspecte pozitive si negative, precum si ai dezvolt&atilde;rii umane si ai suferintei. &Icirc;n volumul 2 al lucr&atilde;rii sunt analizate aspecte oarecum particulare ale s&atilde;n&atilde;t&atilde;tii publice. Primul capitol se intituleaz&atilde; <i>S&atilde;n&atilde;tatea orasului,</i> el fiind generat de o realitate alarmant&atilde;: "Cele mai izbitoare transform&atilde;ri ale situatiei societ&atilde;tii contemporane - fat&atilde; de bog&atilde;tie si s&atilde;r&atilde;cie - <i>&icirc;n sensul c&atilde; 2/3 din populatia mondial&atilde; &icirc;si duce viata &icirc;n str&atilde;fundurile societ&atilde;tii",</i> aici &icirc;ntre problemele de real&atilde; important&atilde;/gravitate este aceea c&atilde; "&icirc;n centrele urbane <i>cu industrializare mare, poluarea este de trei ori mai mare"</i>. &Icirc;n continuare, este explicitat avertismentul "S&atilde; nu realiz&atilde;m c&atilde; suntem o 'problem&atilde; international&atilde;' &icirc;n 'acoperirea' s&atilde;n&atilde;t&atilde;tii", pozitia autorului fiind onest&atilde; si lipsit&atilde; de echivoc: "Ca medic, as considera ca, din <i>marea resurs&atilde;</i> national&atilde;, 's&atilde; d&atilde;m ceva' pentru ca acesti indicatori care stabilesc o stare inferioar&atilde; a Rom&acirc;niei pe plan international - <i>s&atilde; dispar&atilde;,</i> indicatorii stabiliti care fac parte din t&atilde;rile pe cale de dezvoltare, &icirc;n sensul t&atilde;rilor lumii a treia, a patra..." (!). Sunt trecute &icirc;n revist&atilde; <i>problemele mortalit&atilde;tii infantile, tuberculozei, accidentelor de circulatie, tumorilor, bolilor psihice, &icirc;mb&atilde;tr&acirc;nirii populatiei, mortalit&atilde;tii evitabile, cresterii mortalit&atilde;tii generale.</i> Sectiunile urm&atilde;toare se refer&atilde; la <i>poluarea mediului</i> &icirc;n care tr&atilde;im "o fantastic&atilde; amenintare a s&atilde;n&atilde;t&atilde;tii, a vietii oamenilor", <i>problemele eticii &icirc;n leg&atilde;tur&atilde; cu s&atilde;n&atilde;tatea, la imperativul descentraliz&atilde;rii</i> "pe cuprinsul judetelor" (cu o estimare comparativ&atilde; a situatiei din alte t&atilde;ri europene, din SUA, Australia, Israel, Canada si Noua Zeeland&atilde;. Urm&atilde;torul grupaj se refer&atilde; la <i>bolile cronice</i> &icirc;n aprecierile OMS si sub aspectul de boli ale societ&atilde;tii moderne &icirc;n general si &icirc;n particular la BCV, tuberculoz&atilde;, SIDA, diabet zaharat, bolile psihice, accidentele de circulatie ca problem&atilde; de s&atilde;n&atilde;tate public&atilde;, tumorile, infectia cu VHC, obezitatea, toxicomaniile, tabagismul, alcoolismul. Ultimul capitol al volumului 2 si al tratatului are &icirc;n vedere <i>bolile viitorului si s&atilde;n&atilde;tatea general&atilde; a lumii.</i> &Icirc;n Anexe sunt prezentate sisteme de s&atilde;n&atilde;tate ale t&atilde;rilor din UE. Valoarea didactic&atilde; a c&atilde;rtii este crescut&atilde; de prezenta rubricii de &icirc;ntreb&atilde;ri si r&atilde;spunsuri aflate la sf&acirc;rsitul fiec&atilde;rui capitol, de marele num&atilde;r de diagrame ilustrative si de tabele recapitulative si sinoptice, ca si de o bibliografie substantial&atilde;, &icirc;nsum&acirc;nd 287 de referinte, &icirc;n majoritate dintre cele mai recente.

 

Abonează-te la Viața Medicală!

Dacă vrei să fii la curent cu tot ce se întâmplă în lumea medicală, abonează-te la „Viața Medicală”, publicația profesională, socială și culturală a profesioniștilor în Sănătate din România!

  • Tipărit + digital – 249 de lei
  • Digital – 169 lei

Titularii abonamentelor pe 12 luni sunt creditați astfel de:

  • Colegiul Medicilor Stomatologi din România – 5 ore de EMC
  • Colegiul Farmaciștilor din România – 10 ore de EFC
  • OBBCSSR – 7 ore de formare profesională continuă
  • OAMGMAMR – 5 ore de EMC

Află mai multe informații despre oferta de abonare.

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul www.viata-medicala.ro, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.

Da, sunt de acord Aflați mai multe