Newsflash
Ars Medici

Şocul neurogen (2)

de Dr. Cornelia TÎRÎŞ - iul. 20 2012
Şocul neurogen (2)

Contextul diagnostic: cazuri şi „necazuri“

     În terapia intensivă neurochirurgicală, întâlnirea cu hipotensiunea şi şocul stă mereu sub semnul unei provocări. În special la pacientul plegic, recunoaşterea semnelor ameninţătoare de viaţă (de tip tahicardie, vasoconstricţie, centralizarea circulaţiei) este mascată de absenţa tonusului simpatic sub nivelul leziunii neurologice. Ne putem afla în faţa unui pacient bradicardic fără paloare, dar în şoc hemoragic. Semnele de iritaţie peritoneală pot fi, din acelaşi motiv, absente.
     Pneumonia (de aspiraţie, prin suprainfecţie a unor teritorii atelectatice sau urmarea bronhoplegiei centrale) complică într-un procent de până la 70% evoluţia pacienţilor tetraplegici din terapia intensivă. Toaleta bronşică riguroasă şi ridicarea capului la 30 de grade faţă de planul orizontal se dovedeşte indispensabilă. Deşi inervaţia diafragmului îşi are originea la nivel cervical (C3–C5), tusea eficientă şi inspiraţia adâncă implică musculatura respiratorie intercostală şi, în consecinţă, participarea inervaţiei toracice. Pacienţii cu secţiuni cervicale înalte (C3–C5) experimentează adesea „oboseala respiratorie“ de denervare. Fumătorii, pulmonarii cronici sau cei care au aspirat sânge sau conţinut gastric în momentul impactului (chiar în cantitate mică) pot avea dificultăţi în ceea ce priveşte clearence-ul căii aeriene. Aceştia impun o monitorizare atentă, pentru a beneficia de intubaţia oro-traheală electivă, de protecţie. Evaluările precoce ale indicaţiei de protezare respiratorie se referă la capacitatea vitală mai mică de 20 ml/kgc şi la presiunea negativă a inspirului fiziologic peste –20 cm H2O. Tahipneea (frecvenţa respiratorie peste 35 de respiraţii/minut), balansul toraco-abdominal important, tirajul suprasternal şi intercostal aparţin semiologiei clasice, dar sunt utile şi azi în faţa pacientului cu efort respirator. Hipoxia şi hipercapnia evaluate de gazometria arterială sunt semne tardive de insuficienţă respiratorie, iar intubaţia oro-traheală nu trebuie să le aştepte. Aceasta este necesară pentru orice pacient neurologic a cărui stare de conştienţă nu-i mai permite menţinerea patentă a căii aeriene. Hipoxia (paO2 sub 60 mm Hg, cu SaO2 sub 90%) dublează în mod independent mortalitatea acestei categorii de pacienţi (de la 27 la 50%). În aceeaşi ordine de idei, pneumonia asociată ventilaţiei mecanice apare ca „lider“ al infecţiilor pulmonare enumerate, pentru că o evoluţie neurologică dificilă ne pune adesea în imposibilitatea de a extuba pacientul cu GCS mai mic de 8. Traheostomia de elecţie intervine ca soluţie temporară.
     O menţiune aparte merită ventilaţia mecanică cu presiune pozitivă la sfârşitul expirului. Aceasta creează presiuni crescute intratoracice, care scad întoarcerea venoasă şi duc la diminuarea suplimentară a presiunii arteriale medii, la pacienţi deja vulnerabili. Se compromite, în plus, fluxul sanguin cerebral, prin accentuarea instabilităţii hemodinamice.
     Contextul diagnostic se completează cu evaluarea riscului de tromboză venoasă profundă şi de trombembolism pulmonar (aşa-zisul„silent killer“).
     Este cunoscut faptul că creierul uman conţine tromboplastină, iar după leziunea cerebrală activitatea acesteia creşte, mai ales în lobii frontal, parietal şi temporal. Se activează astfel cascada coagulării şi devine posibilă apariţia coagulării intravasculare diseminate. Detectarea trom­bilor se realizează în prezent cu fibrinogen marcat, prin angio-CT. Incidenţa trombembolismului la pacientul cu trau­mă cerebrală gravă este încă subestimată, dar variază pro­cen­tual între 41 şi 60%. Datele se completează cu rapoartele necroptice ale pacienţilor asimptomatici intra vitam.
     Anomalii ale timpilor de coagulare (PT, APTT, INR) sau ale numărului de trombocite sunt prezente la mai mult de jumătate din pacienţii cu traumatism craniocerebral. Trombocitopenia se corectează prin administrarea de masă trombocitară, dar poate apărea şi în contextul heparino­terapiei. Riscul maxim de tromboză se situează în primele două săptămâni de la traumă, dar se menţine înalt pentru încă şase săptămâni. Ghidurile în vigoare recomandă anticoagularea sistemică cu heparine în tot acest interval, chiar dacă în prima perioadă pacienţii sunt supuşi doar profilaxiei mecanice cu dispozitive de compresie externă. Chimioprofilaxia cu heparină nefracţionată (sub controlul coagulogramei) sau cu heparine cu greutate moleculară mică trebuie iniţiată cât mai curând posibil.
     Cazurile de şoc neurogen refractar trebuie întotdeauna evaluate pentru embolismul pulmonar. Se folosesc electro­cardiograme seriate, dozări enzimatice succesive şi radio­grafii toracice, căutând surprinderea în timp real a modificărilor patologice. Congestia pulmonară, silueta cardiacă, modificările electrice pot fi înalt sugestive, dar trebuie ţinut cont de faptul că în aproape 57% din cazuri rezultatele acestora au fost normale la pacienţi cu emboli dovediţi angiografic. Singura situaţie care justifică decizia de a nu trata sau de a nu continua evaluarea este obţinerea unei scintigrame de perfuzie normale. Posttraumă spinală însă, anticoagularea corectă protejează contra trombozei pulmonare acute şi ischemiei miocardice. Riscul major este reprezentat de apariţia unui eventual hematom epidural acut. Acesta se evacuează rapid, pentru a nu afecta prognosticul neurologic.
     Ca o consecinţă gravă a şocului neurogen, indiferent de forma etiopatogenică, apare tubul digestiv de stres. Ulceraţiile mucoasei gastrice, plasate pe fund şi pe corp, au fost evidenţiate endoscopic la peste 91% din pacienţii ventilaţi mecanic în primele 24 de ore de la producerea leziunii cerebrale. Prevenţia se realizează tipic prin menţinerea unui pH intraluminal peste 5 şi prin blocada receptorilor H2. În prezent, se utilizează în egală măsură sucralfat, antagonişti H2 şi inhibitori ai pompei de protoni. Nutriţia enterală precoce are efect protector. Aceasta trebuie administrată cât mai curând posibil, cu formule hipercalorice şi hiperprotidice, prevenind astfel şi fenomenul de trans­locaţie bacteriană intestinală, cu rol-cheie în iniţierea răspunsului infla­mator sistemic, atât de defa­vorabil pentru pacientul critic.
     În cursul primelor şapte zile care urmează traumatis­mului cerebral grav, fără a se putea stabili clar o relaţie de cauzalitate cu şocul neuro­gen, se descriu fenomenele convulsive. Acestea bene­ficiază de tratament antiepi­leptic cu fenitoin şi carbama­zepină, pentru a preveni creşterea supli­mentară a consumului de oxigen cere­bral. Adminis­trarea cronică de anticomiţiale nu poate însă preveni apariţia convulsiilor tardive, consemnate chiar la patru-cinci ani de la trau­matism.
     Susţinerea pacientului cu şoc neurogen în terapia inten­sivă justifică pe deplin moni­torizarea atentă şi complexă.
     Hemodinamica se eva­luează prin determinarea presiunii venoase centrale şi a tensiunii arteriale măsurate continuu, invaziv, prin cateter arterial. Rareori, poate fi necesară instalarea catet­e­rului de tip Swan-Ganz.
     Accesul venos central măsoară PVC şi asigură administrarea de fluide şi medicamente, în special infuzia de vasopresor la nevoie. Chiar cu riscuri mai mari la instalare, venele subclaviculare sunt preferate pentru că se evită teoretic staza venoasă care apare pe venele jugulare la pacienţii cu presiune intracraniană crescută. În plus, subiecţii cu traumă cerebrală prezintă adesea leziuni ale coloanei cervicale şi poartă contenţie externă de tip guler. Aceasta scade accesibilitatea venei jugulare interne la puncţie.
     În prezenţa febrei şi a instabilităţii hemodinamice, monitorizarea presupune întotdeauna recoltarea de hemoculturi. De la prezentare, se instituie tratament antibiotic – cu spectru ultralarg în aceste cazuri.
     Culturile şi antibiogramele obţinute din lichidul cefalorahidian au importanţă deosebită pentru că ghidează acoperirea antibiotică a unor potenţiale infecţii grave ale sistemului nervos central. Acestea sunt redutabile şi pot apărea în special după trauma cerebrală care a creat soluţii de continuitate în baza de craniu sau la nivelul sinusurilor. Contaminarea bacteriană poate apărea şi după manevre instrumentale cerebrale sau pe canalul spinal. Terenul imunosuprimat modifică în plus regimul antibiotic.
     Informaţiile furnizate de senzorul de monitorizare a presiunii intracraniene nu intervin în diagnosticul şocului neurogen, dar conduc osmoterapia astfel încât presiunea arterială medie să permită o presiune de perfuzie cerebrală mai mare de 65 mm Hg.
     Determinările seriate de cortizol seric se obţin în primele zile de traumă cerebrală, pentru a pune în discuţie forma neuroendocrină a şocului.
    O menţiune specială, în acest context, merită utilizarea steroizilor în terapia intensivă neurochirurgicală. Rezultatele studiului CRASH, desfăşurat cu metilprednisolon, au „demolat“ efectul antiinflamator presupus a fi „magic“ în trauma spinală. Steroidele administrate falsifică întotdeauna rezultatele dozărilor de cortizol, iar administrarea lor nu este suficientă pentru a trata adecvat insuficienţa corticosupra­renală.
     Hipotensiunea severă din şocul neurogen contraindică formal retragerea steroizilor din schema de tratament. Dexametazona, foarte populară în terapia intensivă neurologică şi neurochirurgicală, este însă complet lipsită de efect mineralocorticoid. De aceea, se impune înlocuirea ei cu hidrocortizon atunci când se suspectează forma neuroendocrină a şocului neurogen. Doza va fi de 50 mg i.v. la fiecare şase ore, în acelaşi regim ca pentru şocul septic.
     Din interpretarea datelor nu putea lipsi hiperglicemia. Are drept cauză eliberarea de catecolamine şi cortizol la momentul traumei. Ischemia pituitară instalată astfel sau debutul unui diabet zaharat latent poate creşte suplimentar nivelul glicemic. Acesta accentuează, la rândul său, leziunea neurologică prin inducerea unui stres oxidativ legat de radicalii liberi şi de mediatorii proinflamatori. Hiperglicemia este responsabilă de creşterea globală şi a edemului cerebral, potenţând intrarea directă a calciului în neuron. Terapia cu insulină, pentru menţinerea unui nivel al glucozei circulante sub 110 mg/dl, a redus semnificativ mortalitatea şi morbiditatea în trauma cerebrală.
     Pe modele experimentale, s-a constatat că insulina reduce semnificativ afectarea cerebrală în timpul ischemiei acute, atribuindu-şi astfel un rol inedit în neuroprotecţie. În plus, suprimă mediatorii inflamaţiei şi ai coagulării, crescând eliberarea endotelială de oxid nitric, cu rol vasodilatator cerebral.
    În hemoragia subarahnoidiană, rinichiul răspunde în cadrul şocului neurogen cu o varietate de nefropatii. Pierderea de sodiu duce la hiponatremie şi depleţie volemică dacă nu este recunoscută în timp util.
     Nu în ultimul rând, la capitolul „necazuri“ se citează apariţia diabetului insipid ca o consecinţă directă a traumei cerebrale. Debutul apare şi la o oarecare distanţă de eve­ni­mentul acut, iar cauza este suferinţa acută a hipofizei. Diag­nosticul se pune pe apariţia hipernatremiei serice şi a hipo­to­niei urinare apărute în acest context. Corecţia trebuie rea­lizată lent dacă durata dezechilibrului a depăşit câteva ore.

Strategii de tratament

     Terapia urmăreşte două direcţii principale: prevenirea injuriei cerebrale secundare determinate de hipoxie şi hipotensiune, respectiv susţinerea energică a funcţiilor vitale, ştiindu-se că şocul neurogen – în special forma cardiogenică şi cea neuroendocrină – sunt tranzitorii şi se autolimitează.
     Prognosticul bun este regula, în ciuda aspectului clinic „de muribund“ al pacientului în faza acută.
     Menţinerea euvolemiei cu fluide şi/sau vasopresoare duce la obţinerea unei presiuni de perfuzie cerebrală mai mare de 65 mm Hg, cu toate că presiunea optimă nu este cunoscută.
     Hipertonia vagală din varianta vasodilatatorie poate duce la instalarea unei bradicardii cu indicaţie de pacing temporar.
     Forma cardiogenică impune adesea utilizarea anumitor forme de suport inotrop. Dobutamina şi milrinona au şi efecte vasodilatatoare, ducând la accentuarea hipotensiunii şi impunând folosirea concomitentă a unui alfa-agonist de tip fenilefrină sau noradrenalină. Creşterea postsarcinii în primul caz şi tahicardia în cel de-al doilea sunt factori care le limitează utilizarea şi care impun o monitorizare atentă.
     În şocul cardiogen de cauză neuro­genă, în mod tipic boala coronariană nefiind prezentă, tahicardia compen­satorie este modalitatea obişnuită de menţinere a debitului cardiac.
     Disfuncţia miocardică se evaluează complet la prezen­tarea iniţială şi apoi la câteva zile, pentru aprecierea evoluţiei.
     Balonul de contrapulsaţie aortică, necesar pentru a reduce mecanic postsarcina şi a îmbunătăţi perfuzia coronariană, este foarte rar folosit.
    Deşi nu se bucură de aceeaşi popularitate ca alţi „parteneri“ din familia şocului (septic, anafilactic), cel neurogen merită întreaga atenţie a intensiviştilor pentru că poate fi tratat cu un real succes. Viitorul va aduce informaţii ştiinţifice de mare acurateţe, fără a schimba semnificativ prognosticul.
 

Notă autor:

Bibliografie selectivă

1. Chang CWJ. Neurologic injury: prevention and initial care. In Civetta, Taylor & Kirby’s Critical Care, Gabrielli A, Layon AJ, Mihae J (eds). Lippincott & Wilkins, 3rd ed. 2009:1245-5500

2. Chandra P. Stress ulcer syndrome. In Manual of Intensive Care Medicine, Irwin LR, Rippe MJ (eds). Lippincott & Wilkins, 3rd ed. 2000:437-9

3. Chou L, DeMoya M. Neurological trauma. In Critical Care Handbook of the Massachusetts General Hospital, Bigatello L (ed.). Wolters Kluver, 5th ed. 2010:532-45

4. Greene C. Neurologic and intracranial pressure monitoring. In Manual of Intensive Care Medicine, Irwin LR, Rippe MJ (eds). Lippincott & Wilkins, 3rd ed. 2000:89-92

5. Manno E, Rabinstein AA. Central Nervous System. In Civetta, Taylor & Kirby’s Critical Care, Gabrielli A, Layon AJ, Mihae J (eds). Lippincott & Wilkins, 3rd ed. 2009:658-60

6. Marino PL. The ICU Book. Lippincott & Wilkins, 3rd ed. 2007:151-61

7. Muehlschlegel S, Greer DM. Neurogenic Shock. In Civetta, Taylor & Kirby’s Critical Care, Gabrielli A, Layon AJ, Mihae J (eds). Lippincott & Wilkins, 3rd ed. 2009:925-32

8. Protocoale clinice \n anestezie [i terapie intensiv`. S`ndesc D, Bedreag O, Papuric` M (eds). Editura Mirton. 2011:55-64

9. Ropper AH. Traumatisme craniene [i ale coloanei vertebrale. In Harrison: Principiile medicinii interne. 13th ed. Editura Teora. 1998:2575-9

10. Schaefer PO, Weg GJ. Pulmonary embolism and deep venous thrombosis. In Manual of Intensive Care Medicine, Irwin LR, Rippe MJ (eds). Lippincott & Wilkins, 3rd ed. 2000:283-7

Abonează-te la Viața Medicală!

Dacă vrei să fii la curent cu tot ce se întâmplă în lumea medicală, abonează-te la „Viața Medicală”, publicația profesională, socială și culturală a profesioniștilor în Sănătate din România!

  • Tipărit + digital – 249 de lei
  • Digital – 169 lei

Titularii abonamentelor pe 12 luni sunt creditați astfel de:

  • Colegiul Medicilor Stomatologi din România – 5 ore de EMC
  • Colegiul Farmaciștilor din România – 10 ore de EFC
  • OBBCSSR – 7 ore de formare profesională continuă
  • OAMGMAMR – 5 ore de EMC

Află mai multe informații despre oferta de abonare.

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul www.viata-medicala.ro, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.

Da, sunt de acord Aflați mai multe