Newsflash
Dosar

Terapia de bridging la pacienții tratați cu anticoagulante orale

Terapia de bridging la pacienții tratați cu anticoagulante orale

Dr. Camelia Diaconu este medic primar internist și specialist cardiolog la Spitalul Clinic de Urgență București, precum și șef de lucrări la UMF „Carol Davila“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Irina Istrate este medic rezident cardiolog la Spitalul Clinic de Urgență București.
 

 

 

     Abordarea terapeutică în cazul pacienților tratați cu anticoagulante orale și care necesită întreruperea temporară a acestui tratament în perioada perioperatorie constă în găsirea unui echilibru între reducerea riscului tromboembolic și prevenirea evenimentelor hemoragice. Decizia de a opri tratamentul anticoagulant oral perioperator nu este una ușoară, deoarece întreruperea temporară a acestuia crește riscul embolic, în timp ce continuarea tratamentului în timpul procedurii invazive crește riscul de sângerare, ambele evenimente asociindu-se cu un risc crescut de mortalitate pe termen scurt. Nu există încă rezultate din studii randomizate în acest sens, majoritatea recomandărilor bazându-se pe opinia experților.
     Conduita terapeutică în cazul tratamentului anticoagulant la pacienții care necesită o intervenție chirurgicală se bazează pe decizia clinicianului luată în urma estimării riscului tromboembolic, a riscului de sângerare, a momentului în care se întrerupe anticoagulantul și a evaluării necesității terapiei de bridging. Terapia de bridging se recomandă în general la pacienți cu risc tromboembolic înalt sau foarte înalt la care este necesară întreruperea prelungită a anticoagulării orale.
     Principalii factori care cresc riscul embolic sunt fibrilația atrială, prezența unei valve cardiace mecanice și antecedentele de tromboză venoasă sau arterială recentă (în ultimele trei luni).
     În cazul pacienților cu fibrilație atrială, riscul embolic se apreciază conform scorului CHA2DS2-VASc care ia în calcul următorii factori: vârstă, hipertensiune arterială, insuficiență cardiacă congestivă, diabet, accident vascular cerebral în antecedente sau alte boli vasculare (boală arterială periferică, infarct miocardic, placă de aterom la nivelul aortei). În funcție de acest scor, pacienții sunt încadrați în trei categorii de risc embolic preoperator:
     risc tromboembolic foarte înalt: scor CHA2DS2-VASc ≥ 6 (sau scor CHADS2 5–6), accident vascular cerebral recent (în ultimele trei luni) sau accident ischemic tranzitoriu, valvulopatie postreumatism articular acut;
     risc tromboembolic înalt: scor CHA2DS2-VASc 4–5 sau scor CHADS2 3–4;
     risc tromboembolic moderat: scor CHA2DS2-VASc 2–3 sau scor CHADS2 0–2.
     Problema pacienților cu fibrilație atrială tratați cu anticoagulante orale care necesită întreruperea temporară a tratamentului a fost evaluată în trei studii clinice: RE-LY (dabigatran vs. warfarină), care a arătat că nu există diferențe în ceea ce privește riscul embolic perioperator între cele două medicamente; ROCKET-AF (rivaroxaban vs. warfarină), care a evidențiat un risc similar între cele două grupuri; ARISTOTLE (apixaban vs. warfarină), care a arătat că în grupul celor tratați cu apixaban rata de sângerare a fost mai scăzută comparativ cu grupul tratat cu warfarină.
     La pacienții cu valve cardiace protetice, riscul operator se apreciază în funcție de tipul de valvă și alți factori de risc asociați (fibrilație atrială, accident vascular cerebral în antecedente sau accident ischemic tranzitoriu, insuficiență cardiacă congestivă, diabet, hipertensiune arterială, vârstă peste 75 de ani). În funcție de acest risc, bolnavii se împart în trei categorii:
     risc tromboembolic foarte înalt – orice tip de proteză valvulară în poziție mitrală; orice proteză aortică tip bilă în cușcă sau tilting-disc; accident vascular ischemic recent (în ultimele șase luni) sau accident ischemic tranzitoriu;
     risc tromboembolic înalt – proteză valvulară aortică (două hemidiscuri) plus oricare dintre factorii de risc enumerați mai sus;
     risc tromboembolic moderat – proteză valvulară aortică (două hemidiscuri) fără fibrilație atrială sau alți factori de risc pentru accident vascular cerebral.
     În cazul pacienților cu tromboembolism venos sau arterial recent, riscul tromboembolic este mai mare imediat după eveniment și scade cu timpul, de aceea este recomandată amânarea intervenției chirurgicale cât de mult posibil. Dacă este necesară intervenția chirurgicală de urgență, se utilizează terapia de bridging. Riscul perioperator la cei cu tromboembolism venos este mai mare în cazul unui eveniment trombo­embolic ce a avut loc în ultimele trei luni (tromboză venoasă profundă, trombo­embolism pulmonar) sau la cei cu status trombofilic cu risc înalt (deficit de proteină C sau S, deficit de AT III, anticorpi antifosfolipidici).
     Estimarea riscului de sângerare ține cont în primul rând de tipul intervenției chirurgicale, apoi de comorbiditățile pacientului (vârstă înaintată, funcție renală alterată) și de medicația care interferă cu hemostaza, împărțind procedurile în două categorii:
     proceduri cu risc înalt de sângerare (risc la două zile de 2–4%) – cura chirurgicală a anevrismului de aortă abdominală, orice procedură cu durată mai mare de 45 de minute, bypass aortocoronarian, înlocuire de valvă cardiacă, biopsie renală, cura chirurgicală a cancerului din sfera neurologică, urologică, ORL, rezecția prostatică transuretrală, chirurgie vasculară sau generală etc.;
     proceduri cu risc scăzut de sângerare (risc la două zile de 0–2%) – extracții dentare, cura chirurgicală a herniei abdominale, histerectomie, bronhoscopie, colecistectomie, implantare de stimulator/defibrilator cardiac, studiu electrofiziologic și ablație etc.
     După estimarea riscului embolic și a celui de sângerare se poate decide dacă este posibilă oprirea anticoagulării orale. În general, în cazul pacienților cu risc embolic crescut sau foarte crescut, anticoagularea orală cu antagonist de vitamina K se suspendă și se face bridging cu heparină cu greutate moleculară mică (HGMM) sau heparină nefrac­ționată (pentru pacienții cu disfuncție renală care au contraindicație pentru HGMM). Dacă pacienții sunt tratați cu unul dintre anticoagulantele orale noi (dabigatran, rivaroxaban, apixaban) de cele mai multe ori nu este necesară terapia de bridging datorită timpului de înjumătățire scurt al acestora.
     Momentul opririi anticoagulantului și reintroducerea acestuia postoperator diferă în funcție de fiecare medicament.
     Antagoniștii de vitamina K (warfarină, acenocumarol) se opresc cu cinci zile înainte de o intervenție chirurgicală electivă. Se verifică INR cu o zi anterior intervenției. Dacă INR este mai mare de 1,5 se administrează o doză mică de vitamina K (1–2 mg) și se reverifică INR în ziua următoare. Se poate efectua intervenția chirurgicală dacă INR ≤ 4. Pentru pacienții cu risc embolic crescut sau foarte crescut se poate administra terapie de bridging în doză terapeutică (HGMM) cu trei zile anterior procedurii, cu oprirea HGMM în dimineața dinaintea procedurii (dacă HGMM se administra de două ori pe zi, se omite și doza din seara precedentă intervenției chirurgicale); reintroducerea antagonistului de vitamina K în schema terapeutică se face după 12–24 de ore postoperator, în aceeași doză pe care pacientul o lua preoperator, fiind necesare aproximativ cinci zile până la obținerea unui INR terapeutic, timp în care se recomandă suprapunerea cu agentul de bridging la cei cu risc tromboembolic ridicat. Această strategie se bazează pe timpul de înjumătățire de 36–42 de ore al warfarinei (8–11 ore pentru acenocumarol) și pe observația că INR scade sub 2 în două-trei zile și revine la normal în patru-șase zile. Pentru procedurile de urgență care necesită normalizarea rapidă a INR se pot administra vitamină K i.v. 2–4 mg, plasmă proaspătă congelată sau concentrat de protrombină.
     Dabigatranul (inhibitor direct de trombină) are un timp de înjumătățire de 12–14 ore și debut rapid al activității la reintroducere (două-trei ore după ingestie), administrarea lui ținând cont de funcția renală. La pacienții cu funcție renală normală sau ușor afectată (clearance al creatininei peste 50 ml/min), dabigatranul se poate opri cu trei zile înainte de intervenție și relua la 48–72 de ore postprocedural în cazul celor cu risc crescut de sângerare. Dabigatranul se întrerupe cu două zile înainte de intervenție, cu reluarea sa la 24 de ore postprocedural la bolnavii cu risc scăzut de sângerare. În cazul pacienților cu clearance al creatininei de 30–50 ml/min, dabigatranul se va opri cu cinci zile înainte de procedură și se va relua la 48–72 de ore după, în cazul bolnavilor cu risc crescut de sângerare. La bolnavii cu risc scăzut de sângerare, dabigatranul se oprește cu trei zile înainte de intervenție, cu reluarea administrării sale după 24 de ore. Tratamentul de bridging postoperator poate fi necesar doar la bolnavii cu risc tromboembolic foarte mare, la care nu se poate administra anticoagulantul oral postoperator, din cauza ileusului intestinal secundar intervenției chirurgicale.
     Rivaroxabanul (inhibitor direct de factor Xa) are un timp de înjumătățire de 7–11 ore. Se oprește cu trei zile anterior procedurii la bolnavii cu risc crescut de sângerare și cu două zile înainte la bolnavii cu risc scăzut. Dacă bolnavul urmează să fie supus unei intervenții chirurgicale majore, care impune obținerea unei hemostaze foarte bune, se recomandă un interval de întrerupere a rivaroxabanului chiar mai mare. În general, nu este necesară terapia de bridging la pacienții tratați cu rivaroxaban. Tratamentul de bridging postoperator poate fi necesar doar la bolnavii cu risc tromboembolic foarte mare, la care nu se poate administra anticoagulantul oral postoperator din cauza ileusului intestinal secundar intervenției chirurgicale. Reluarea postoperatorie a medicației anticoagulante se face după aceeași schemă ca la dabigatran.
     Apixabanul (inhibitor direct de factor Xa) are un timp de înjumătățire de 7–11 ore și se administrează în doză de 5 mg de două ori pe zi la cei cu funcție renală normală și 2,5 mg de două ori pe zi la cei cu disfuncție renală (clearance al creatininei de 30–50 ml/min). Tratamentul de bridging postoperator poate fi necesar doar la bolnavii cu risc trombo­embolic foarte mare, la care nu se poate administra anticoagulantul oral postoperator, din cauza ileusului intestinal secundar intervenției chirurgicale. Întreruperea și reluarea postoperatorie a administrării sale se face după aceeași schemă ca la rivaroxaban.
     În terapia de bridging se folosește în general HGMM (enoxaparină sau dalteparină) sau heparină nefracționată. Pentru pacienții cu un clearance al creatininei sub 30 ml/min se preferă administrarea heparinei nefracționate ca terapie de bridging. HGMM se folosește în doze profilactice, terapeutice (doza curativă utilizată pentru tratamentul afecțiunilor tromboembolice) sau intermediare între cele două. Doza terapeutică este adecvată pentru terapia de bridging la pacienții cu o sursă posibilă de embolie (fibrilație atrială, valvă cardiacă mecanică) sau cu boală tromboembolică venoasă în ultima lună, după următoarea schemă: enoxaparină 1 mg/kgc de două ori pe zi s.c.; dalteparină 100 U/kgc de două ori pe zi. Doza intermediară se folosește în aceleași condiții patologice ca și cea terapeutică, în cazul bolnavilor cu risc de sângerare crescut, administrându-se enoxaparină 40 mg de două ori pe zi sau dalteparină 5.000 U de două ori pe zi. Dozele profilactice (enoxaparină 40 mg o dată pe zi sau dalteparină 5.000 de unități s.c. o dată pe zi) nu se vor administra la cei cu fibrilație atrială, pentru că nu există studii care să dovedească eficacitatea acestor doze în prevenirea accidentului vascularcerebral.

 

 

Tranziția între antivitaminele K și noile anticoagulante orale

 

     Tranziția de la antivitaminele K (AVK) la unul dintre noile anticoagulante orale (NOAC) se face astfel: se întrerupe tratamentul cu AVK și se inițiază tratamentul cu unul dintre NOAC (dabigatran, apixaban sau rivaroxaban) atunci când INR scade sub 2.
     Tranziția de la unul dintre NOAC la antivitaminele K se face în funcție de clearence-ul la creatinină (ClCr), și anume: dacă ClCr este ≥ 50 ml/min, tratamentul cu AVK se inițiază cu trei zile înainte de ultima doză de NOAC; dacă clearence-ul la creatinină este între 30 și 49 ml/min, tratamentul cu AVK se inițiază cu două zile înainte de ultima doză de NOAC. (Prof. dr. Dragoș Vinereanu)

Notă autor:

Bibliografie

1. Guo Y et al. Bridging therapy: a challenging area in the management of patients with atrial fibrillation. Am J Cardiovasc Drugs. 2013 Aug;13(4):259-61

2. BRIDGE Study Investigators. Bridging anticoagulation: is it needed when warfarin is interrupted around the time of a surgery or procedure? Circulation. 2012 Mar 27;125(12):e496-8

3. Douketis JD et al. Perioperative management of antithrombotic therapy: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. Chest. 2012 Feb;141(2 Suppl):e326S-50S

4. Ortel TL. Perioperative management of patients on chronic antithrombotic therapy. Blood. 2012;120(24):4699-705

5. Siegal D et al. Periprocedural heparin bridging in patients receiving vitamin K antagonists: systematic review and meta-analysis of bleeding and thromboembolic rates. Circulation. 2012;126(13):1630-9

6. Connolly SJ et al. Dabigatran versus warfarin in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med. 2009 Sep 17;361(12):1139-51

7. Patel MR et al. Rivaroxaban versus warfarin in nonvalvular atrial fibrillation. N Engl J Med. 2011 Sep 8;365(10):883-91

8. Granger CB et al. Apixaban versus warfarin in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med. 2011 Sep 15;365(11):981-92

Abonează-te la Viața Medicală!

Dacă vrei să fii la curent cu tot ce se întâmplă în lumea medicală, abonează-te la „Viața Medicală”, publicația profesională, socială și culturală a profesioniștilor în Sănătate din România!

  • Tipărit + digital – 249 de lei
  • Digital – 169 lei

Titularii abonamentelor pe 12 luni sunt creditați astfel de:

  • Colegiul Medicilor Stomatologi din România – 5 ore de EMC
  • Colegiul Farmaciștilor din România – 10 ore de EFC
  • OBBCSSR – 7 ore de formare profesională continuă
  • OAMGMAMR – 5 ore de EMC

Află mai multe informații despre oferta de abonare.

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul www.viata-medicala.ro, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.

Da, sunt de acord Aflați mai multe