Newsflash
Imagine campanie proprie
Reportaje

Replica

de Remus ANGHEL - nov. 24 2011
Replica
   Întoarcere în timp. În urmă cu cinci ani, împreună cu dna dr. Corina Şebe, directorul executiv al ASP a judeţului Călăraşi, şi dna dr. Camelia Truică, director executiv adjunct, păşeam prin zonele unde apele revărsate ale Dunării loviseră cu furie oameni şi locuri. În special în comunele Spanţov, Chiselet şi Mânăstirea. Traversam un peisaj dezolant. Curţi cu gospodării inundate, case care mai ieşeau la suprafaţă doar cu jumătatea de sus. Pereţii, acoperişurile cedaseră lucrăturii apei. Cimitirele îşi mai anunţau prezenţa doar prin jumătăţi de cruci. 12 medici şi alţi 28 de oameni – personal sanitar, o adevărată armată în halate albe, au vegheat şi acţionat din primele ore, spre a asana orice posibil focar de infecţie. În toate cele şapte tabere de sinistraţi veghea nonstop câte o ambulanţă. 400 de persoane fuseseră găzduite în corturi. Oamenii au primit pe parcurs loturi de case. Prin septembrie, numărul corturilor s-a redus la jumătate, fiind înlocuite peste iarnă cu 100 de căsuţe modulare. Situaţia epidemiologică a fost bine stăpânită, nu au fost înregistrate incidente majore.
   În Mânăstirea, chiar clădirea dispensarului, cu semnificaţie istorică, ridicată sub autoritatea regelui Carol al II-lea, înainte de ultimul război, a suferit avarii importante, luată în stăpânire de ape până la o înălţime de aproape doi metri. Delegaţiile oficiale au vizitat locurile sinistrate, dar nu au trecut şi clădirea respectivă pe lista celor calamitate. În consecinţă, nu s-au primit nici fonduri pentru reabilitare.
   La subsol, înainte de inundaţii, erau găzduite dispensarul şi locuinţa medicului Cătălin Petrencic, omul care s-a numărat printre marii sinistraţi. Primăria i-a repartizat atunci două cămăruţe, pentru dispensar şi locuinţă. Condiţii precare, improprii. Se apropia iarna şi nu avea un acoperiş deasupra capului.
   Poposit aici în 1987, din anul 2002, dr. Cătălin Petrencic îşi scosese buletin de Mânăstirea. Drum de întoarcere în Bucureştiul natal nu mai avea. A cumpărat la început un teren unde să se împământenească. Apoi a început să bată drumuri pe la băncile din judeţ. Patru din ele l-au refuzat. Nu putea garanta cu salariul lui returnarea împrumutului. În fine, la a cincea încercare, a găsit înţelegere. I s-a acordat un credit de două miliarde lei vechi. Alt miliard şi jumătate de lei au provenit din sprijinul familiei. A mai găsit înţelegere la o firmă de materiale de construcţii, care i-a facilitat reduceri de preţuri.
   Pentru medic a început o viaţă grea, epuizantă, cu un program de activitate prelungit. Dimineaţa devreme, zilnic, supraveghea lucrările pe şantier, se îngrijea de asigurarea materialelor necesare. Până la 10 dimineaţa, la dispensarul improvizat, acorda asistenţă medicală populaţiei necalamitate din comună. Apoi, până noaptea, alături de colegi, se afla în taberele de sinistraţi. Luni întregi de efort epuizant şi stres sporit. A pierdut 10 kg în greutate, a suferit două crize de angină. Răsplata şi-a câştigat-o la 25 decembrie 2006, când cabinetul medical propriu a putut intra în funcţiune. Cabinet privat 100%.

Pe cont propriu într-un sat din Bărăgan

   Dincolo de admiraţia colegilor de breaslă şi a locuitorilor comunei, dincolo de satisfacţia personală, îndreptăţită pentru un om care şi-a investit toate resursele şi speranţele în edificarea unui cabinet medical onorabil, doctorul Petrencic a avut şi o surpriză neaşteptată. Odată cu mutarea în cabinetul personal, a constatat şi o schimbare importantă în mentalitatea sătenilor. Demagogia şi populismul ieftin al aserţiunii din regimul trecut, potrivit căreia asistenţa medicală este gratuită, nu-şi mai avea niciun temei. Vechiul sediu aparţinea primăriei. Sătenii considerau că le aparţine de drept, iar medicul, care oricum locuia acolo, putea fi deranjat la orice oră. Oamenii i se adresau când îşi făceau… timp, nu de puţine ori într-o fază avansată a suferinţei, când tratamentul devenea mai complicat şi mai costisitor. Obiceiul s-a schimbat, sătenii se simt de-acum obligaţi să se prezinte la medic la primele semne de boală, respectându-i şi programul de lucru. Un succes meritoriu, în ultimii 15 ani: nu a mai înregistrat niciun caz de mortalitate infantilă. Deşi a avut în îngrijire şi micuţi pacienţi care suferiseră intervenţii chirurgicale majore, cazul unor malformaţii congenitale. Este drept, şi numărul naşterilor a scăzut de trei ori: de la 120 în 1987, la 40 în prezent. Mamele au fost instruite să-şi supravegheze atent şi responsabil pruncii, apelând la medic la primele semne de boală. O singură excepţie, un copil de un an şi jumătate, care a făcut o formă supraacută de leucemie, conducând galopant la deces.
   Medicul şi-a asigurat o minimă dotare, în măsură a rezolva cât mai multe cazuri prin forţe proprii, înainte de a-i trimite spre spital: un electrocardiograf şi un sterilizator, procurate prin finanţarea Băncii Mondiale, iar, pe cont propriu, un minilaborator unde poate efectua analiza glicemiei, colesterolemiei, trigliceridemiei; o trusă de mică chirurgie şi materiale sanitare consumabile, cântar, masă ginecologică, frigider, TV, video, două calculatoare, trei imprimante, două copiatoare, fax. Are acces permanent la internet. Beneficiind de mijloace de lucru moderne, şi-a elaborat un soft propriu de cabinet, care-i permite să susţină o evidenţă completă şi la zi a morbidităţii, grupele de vârstă, programele de vaccinări, evoluţia gravidelor, starea locuinţelor. Morbiditatea mânăstirenilor – complexă: boli respiratorii, digestive, psihice, osteomusculare.
   Programul naţional de evaluare a stării de sănătate a populaţiei, desfăşurat în 2007 şi 2008, singurul program preventiv pentru medicii de familie, a facilitat o mai bună cunoaştere a morbidităţii decât în trecut. Numărul diabeticilor în evidenţă a crescut, de pildă, cu 100%. La început, avea înscrişi pe lista proprie 2.800 de pacienţi. Acum numărul lor s-a redus la 2.200 – cu scăderea proporţională a câştigului medicului –, pacienţi pe care-i îngrijeşte împreună cu asistentul său,Gheorghe Cristea. Printr-un exerciţiu birocratic, Casa de Asigurări scoate de pe listă tinerii care împlinesc 18 ani, a căror evidenţă apoi este neglijată. Medicul este obligat să se descurce cu pacienţii săraci care nu plătesc asigurări, precum şi cu apelurile din afara programului. Centru de permanenţă nu există în zonă, gărzile la domiciliu nu sunt plătite, deşi sumele ar fi foarte mici. În schimb, deplasarea unei ambulanţe de la Călăraşi, reşedinţa judeţului, costă nu mai puţin de 400 de lei. În 2010, 6% din numărul consultaţiilor au fost în afara programului. Boala, suferinţa nu pot fi planificate.
   Mai demult, medicii primeau unele indemnizaţii pentru condiţiile de mediu rural şi de izolare. Din 2011, prin reglementări ale Ministerului Sănătăţii, mai au acest drept doar colegii din Delta Dunării. Membrii departamentului rural al Societăţii Naţionale de Medicină de Familie militează, deocamdată fără sorţi de izbândă, pentru reglementarea raţională a continuităţii asistenţei medicale prin înfiinţarea centrelor de permanenţă şi a instituirii gărzilor la domiciliul medicilor, sensibil mai ieftine. Apoi, criteriile de acordare a sporurilor din mediul rural: se cere a ţine seama, în mod obligatoriu, de specificul zonei geografice, care distinge Bărăganul de Munţii Apuseni, de Moldova sau de Delta Dunării. Sprijinul acordat medicilor va rămâne încă un deziderat: chiria pentru un cabinet concesionat echivalează cu chiria unui butic comercial – aproximativ 65 de euro metrul pătrat; în Călăraşi, la vânzarea spaţiilor întreţinute şi amenajate de medici ani la rând, primăria solicită un preţ de circa 550 de euro pe metrul pătrat. Cu astfel de preţuri, mai poate fi practicată o medicină preventivă?
   În luna mai a acestui an, la Sinaia, Departamentul de Medicină Rurală a izbutit să organizeze, pentru prima oară în România, o reuniune internaţională a EURIPA – Departamentul de Medicină Rurală la nivel european. Au sosit 50 de colegi din Anglia, Olanda, Finlanda, chiar şi SUA, care au dezbătut problemele cu care se confruntă în viaţa de zi cu zi, participanţii români prezentându-şi dificultăţile şi aspiraţiile. Cu totul îndreptăţite, dacă se iau în seamă realităţile din ţările avansate.

„Urcuşul inegal“

   Atunci când aprecierea stărilor de lucruri provine din afara cadrului de referinţă, aceasta câştigă în credibilitate şi forţă de convingere. Aşa s-a întâmplat recent, când prof. dr. Richard Roberts, preşedintele Organizaţiei Mondiale a Medicilor de Familie, a inserat, în publicaţia lor de specialitate, un text foarte sugestiv intitulat: „Urcuşul inegal“. După călătoriile recente întreprinse într-o serie de ţări europene, autorul notează că: „se văd nori de furtună deasupra orizontului medicinii de familie şi un peisaj politic care poate să-i împiedice ascensiunea“. În continuare, autorul prezintă prin contrast o ţară unde medicina de familie are o tradiţie îndelungată şi puternică (Danemarca) şi o ţară unde medicina de familie se zbate să capete stabilitate (România). Astfel, Danemarca are cinci milioane de locuitori şi 12.000 de medici, din care circa o treime de familie. Danezii au investit foarte mult în medicina de familie şi au redus la jumătate numărul de paturi din spitale în ultimii zece ani. Salariile anuale ale medicilor ajung acum la 200.000 de dolari. România are aproximativ 21,5 milioane de locuitori şi aproximativ 48.000 de medici, unul din patru fiind medic de familie. Din 1949 până în 1989, România a avut un sistem centralizat de sănătate, controlat de stat. După căderea comunismului, în 1989, au început reformele. Până acum trei ani, medicii de familie se descurcau destul de bine. Acum sunt împinşi în sistemul de asigurări de sănătate, controlat de stat. Nu le este permis să ceară pentru o consultaţie mai mult de un euro şi nu vor fi plătiţi dacă depăşesc 400 de consultaţii pe lună. Ei câştigă 600 de euro brut pe lună, aproximativ 860 de dolari. Medicii de familie români par a fi prinşi într-un sistem gândit să îi facă a da greş. Prin contrast, Danemarca beneficiază de un sistem medical bazat pe asistenţa medicală primară, bine finanţat şi performant. România are un sistem medical centrat pe specialişti şi spital, subfinanţat, cu numai 4,4% din PIB, jumătate faţă de Danemarca, mai puţin decât orice stat european. În timp ce medicii de familie danezi sunt priviţi ca un nod central al sistemului, cu putere şi resurse semnificative, colegii lor români sunt marginalizaţi şi au la dispoziţie prea puţine resurse. Comentariile devin de prisos.
*
   La finalul discuţiilor, un respiro. Dr. Cătălin Petrencic, omul care nu s-a lăsat covârşit de greutăţile ce-ar fi strivit pe mulţi alţii, trăieşte şi lucrează într-o locuinţă-cabinet onorabilă. Din strada centrală, aproape pustie şi plină de praf, la margine de comună, o pajişte verde, bine întreţinută te îndeamnă la popas, dezvăluind, în fundal, o casă cochetă, îngrijită, primitoare de oaspeţi – bolnavi, dar nu numai. Un mediu în care medicul îşi petrece în tihnă orele libere ce-i rămân peste zi. Venind vorba de timpul liber, mi se destăinuieşte că îi place să citească literatură medicală şi beletristică, accesează mult internetul, din dorinţa de a fi mereu la curent cu noutăţile profesionale şi cu politicile sanitare, ori de a comunica permanent cu colegii de breaslă. Un mic nobil de ţară – mi-am închipuit. Ştiind că în Mânăstirea se află o cunoscută baltă, Mostiştea, l-am întrebat dacă nu este ispitit să poposească la pescuit, în ceasuri de meditaţie. „– Am vrut, cu dragă inimă, dar am devenit superstiţios. De trei ori am încercat şi, ca un făcut, de fiecare dată, numai ce aruncasem undiţa, şi au venit să mă cheme la o urgenţă. M-am lăsat păgubaş. Pentru orice solicitare, prefer să mă găsească acasă.“ 

Abonează-te la Viața Medicală!

Dacă vrei să fii la curent cu tot ce se întâmplă în lumea medicală, abonează-te la „Viața Medicală”, publicația profesională, socială și culturală a profesioniștilor în Sănătate din România!

  • Tipărit + digital – 199 de lei
  • Digital – 149 lei

Titularii abonamentelor pe 12 luni sunt creditați astfel de:

  • Colegiul Medicilor Stomatologi din România – 5 ore de EMC
  • Colegiul Farmaciștilor din România – 10 ore de EFC
  • OBBCSSR – 7 ore de formare profesională continuă
  • OAMGMAMR – 5 ore de EMC

Află mai multe informații despre oferta de abonare.

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul www.viata-medicala.ro, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.

Da, sunt de acord Aflați mai multe