Newsflash
OPINII

Formarea profesională continuă, între drept și obligație

de Estera STĂMOIU - dec. 15 2017
Formarea profesională continuă, între drept și obligație
     Am adus de multe ori în atenția asistenților medicali formarea profesională ca o obligație a asistentului medical, pentru că de îndeplinirea acesteia este direct legată exercitarea legală a profesiei, asistentul medical riscând în caz contrar sancțiuni, chiar suspendarea contractului individual de muncă până la îndeplinirea acestei obligații.
     Fără dorința de a acumula mereu cunoștințe noi, progresul este imposibil, pentru că vremurile moderne aduc permanent noutăți care reclamă învățarea pe tot parcursul vieții, iar asistenții medicali au conștientizat cu siguranță aceasta. Dar îndrăznesc să mă întreb: cum se raportează angajatorul la formarea profesională? Obligația angajatorilor prevăzută de dispozițiile art. 194 din Codul muncii este „sublimă, dar lipsește cu desăvârșire”. Recunosc că această obligație a angajatorului este implicit un drept al angajatului, care sună destul de frumos pe hârtie. Prea puțini angajatori-spitale o îndeplinesc invocând finanțarea neadecvată, ceea ce în contextul socio-economic actual este, până la un punct, de înțeles.
     Nu aceeași este situația în administrația publică sau în marile companii, de exemplu, care au tot interesul de a-și perfecționa angajații, în scopul atingerii unor performanțe cât mai bune. Codul muncii alocă un întreg capitol acestui drept al angajatului: formarea profesională (art. 193). Conform acestui articol, formarea profesională a salariaților se poate realiza prin următoarele forme: participarea la cursuri organizate de angajator sau de furnizorii de servicii de formare profesională din țară ori din străinătate; stagii de adaptare profesională la cerințele postului și ale locului de muncă; stagii de practică și specializare în țară și în străinătate; ucenicie organizată la locul de muncă; formare individualizată; alte forme de pregătire convenite între angajator și salariat.
     Conform art. 194, angajatorii au obligația de a asigura participarea la programe de formare profesională pentru toți salariații, după cum urmează: cel puțin o dată la 2 ani, dacă au cel puțin 21 de salariați și cel puțin o dată la 3 ani, dacă au sub 21 de salariați. Cheltuielile cu participarea la programele de formare profesională, asigurată în condițiile de mai sus, se suportă de angajatori. Art. 195 stipulează că angajatorul persoană juridică care are mai mult de 20 de salariați elaborează anual și aplică planuri de formare profesională, iar salariații au dreptul să fie informați cu privire la conținutul planului de formare profesională. Participarea la formarea profesională poate avea loc la inițiativa angajatorului sau la inițiativa salariatului. Modalitatea concretă de formare profesională, drepturile și obligațiile părților, durata formării profesionale, precum și orice alte aspecte legate de formarea profesională, inclusiv obligațiile contractuale ale salariatului în raport cu angajatorul care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesională, se stabilesc prin acordul părților și fac obiectul unor acte adiționale la contractele individuale de muncă (art. 196). Codul muncii continuă reglementarea formării profesionale până la art. 200 inclusiv.
     Ce riscă angajatorul dacă nu-și îndeplinește aceste obligații? Dar angajatul? În cazul angajatului asistent medical, sancțiunile sunt dure: neîndeplinirea acestor obligații poate fi asimilată unei abateri disciplinare simple, angajatul riscând o sancțiune disciplinară, mustrare sau avertisment, situație în care consiliul județean al filialei OAMGMAMR poate suspenda exercitarea profesiei, potrivit normelor exercitării profesiei. În plus, chiar angajatorul poate să procedeze la suspendarea contractului individul de muncă, potrivit Codului muncii. Cu totul diferită este situația în cazul angajatorului, aș spune chiar diametral opusă. Aici sancțiunile nu există.
     Astfel, în lipsa unui cadru normativ coercitiv, angajatorul poate să nu respecte acest drept al angajatului. În schimb, în contextul coercitiv aplicabil angajatului, acesta își respectă obligația de formare profesională continuă.
     Departe de mine intenția de a sindicaliza acest drept al asistentului medical, cunoscut fiind că OAMGMAMR, ca organism profesional și furnizor permanent de educație medicală continuă, este constant preocupat de calitatea muncii care să ducă la îmbunătățirea continuă a calității practicii și competenței profesioniștilor, pentru a asigura dreptul pacienților la sănătate.
     Lăsată exclusiv în sarcina asistentului medical, formarea profesională continuă devine vulnerabilă. Poate că un efort conjugat al tuturor factorilor direct interesați de asigurarea unor servicii medicale de calitate ar consolida pregătirea continuă a asistenților medicali. Un semnal pozitiv în acest sens îl dă însuși Ministerul Sănătății, care în Planul național privind resursele umane din sănătate cuprinde necesitatea unei strategii naționale de educație medicală continuă bazată pe un mecanism de finanțare adecvat și pe necesitățile sistemului național de sănătate în educație (necesități individuale și instituționale de instruire).
     În contextul în care acreditarea spitalelor este condiționată și de instruirea personalului medical privind planul de îngrijiri, prevenirea malpraxisului medical, comunicarea cu pacientul, colectarea selectivă și în siguranță a deșeurilor, managementul riscului, atitudinea în urgență, drepturile pacientului, și multe altele, este o motivație determinantă pentru asigurarea, și de angajator, a formării profesionale. În concluzie, îmi exprim speranța că în viitor formarea profesională nu va rămâne doar în stadiul de obligație, ci, treptat, cu voința factorilor relevanți va fi recunoscută și ca un drept.

Abonează-te la Viața Medicală!

Dacă vrei să fii la curent cu tot ce se întâmplă în lumea medicală, abonează-te la „Viața Medicală”, publicația profesională, socială și culturală a profesioniștilor în Sănătate din România!

  • Tipărit + digital – 249 de lei
  • Digital – 169 lei

Titularii abonamentelor pe 12 luni sunt creditați astfel de:

  • Colegiul Medicilor Stomatologi din România – 5 ore de EMC
  • Colegiul Farmaciștilor din România – 10 ore de EFC
  • OBBCSSR – 7 ore de formare profesională continuă
  • OAMGMAMR – 5 ore de EMC

Află mai multe informații despre oferta de abonare.

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul www.viata-medicala.ro, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.

Da, sunt de acord Aflați mai multe