Newsflash
Cultură

Contribuţii la istoria psihiatriei româneşti

de Dr. Mihail MIHAILIDE - iun. 18 2015
Contribuţii la istoria psihiatriei româneşti
    Studiul profesorului timişorean Florin Gâldău (1938–2013) – „Statutul juridic al bolnavului psihic în dreptul istoric românesc“, dovedind cercetări săvârşite cu o remarcabilă acribie, deschide volumul Alte capitole de istorie a psihiatriei româneşti, apărut la Editura Universităţii din Oradea (2014), în coordonarea profesorilor Gavril Cornuţiu şi Octavian Buda. Cu o răbdare de benedictin, autorul se apleacă întâi asupra unor texte juridice din dreptul civil roman (începând cu secolele II/III), cu reproducerea şi insertul cu petit al traducerii pasajelor din latină în franceză, de folos cititorului actual, puţin sau deloc familiarizat cu limba autorilor antici sau a celor mai recenţi. Apropiindu-ne de secolele XII şi XIII, lucrarea regretatului psihiatru legist, care ocupă trei sferturi din cele 400 de pagini ale cărţii, citează şi comentează legi, coduri, pravile din spaţiul geografic al ţării noastre de astăzi, de un interes sporit aş zice pentru noi, fără a blasfemia truda deja evidenţiată a antologării textelor latine. Vom avea referiri (de exemplu) la „Pravila lui Alexandru cel Bun“, cea a lui „Eustratie“ ori la „Carte Românească de învăţătură (...)“, scriere scoasă pe cheltuiala Voievodului Vasile, domnul ţării Moldovei (1646); la „Pravilniceasca condică“ de la 1780, „Condica Ţivilă a Prinţipatului Moldovii“ (1817), până – hăt! departe – în secolul douăzeci, şi chiar un capitol cu referire la „Evoluţia şi involuţia (sic) psihiatriei comunitare după 1989“. Toate cele prezentate adaugă referiri la statutul juridic nu numai al bolnavului psihic, dar şi al minorului. Ceea ce este o noutate ca preocupare în cunoaşterea uzuală. Îmi dau seama că e o nedreptate postumă faţă de autor aceea de a mă limita la acest survol asupra truditelor sale pagini, care, cred, ar fi trebuit să constituie materia unei monografii, inclusiv prin dimensiunile ample ale textului.
    Medicul, psihologul şi psihoterapeutul timişorean Mugur Ciumăgeanu semnează „o incursiune subiectivă“ în ceea ce numeşte „Psihoterapiile şi spaţiul românesc“. Probabil că, doar ca exprimare retorică, pe încă tânărul autor îl surprinde „tăcerea destul de apăsată, întreruptă de sporadice menţiuni, asupra a ceea ce înseamnă psihoterapia românească înainte de 1989“. Pe cei din generaţia uneori ireverenţios numită „expirată“, această ocultare nu nedumereşte. Aşa erau vremurile. Iar citarea unor psihiatri ori iatroistorici care au îndrăznit totuşi să se apropie de subiect şi chiar să publice asupra lui cărţi cuminţi e onorantă pentru semnatarul studiului. E remarcabilă astfel menţionarea numelor doctorilor Ion Popescu-Sibiu (1901–1974), unul dintre fondatorii psihanalizei în România, şi Constantin Vlad, ambii autori (cu valoroase teze de doctorat) din interbelic. După 1989, s-a produs o adevărată „revoluţie“ în domeniul publicaţiilor, îndeosebi prin contribuţia Editurii „Trei“ (condusă de profesorul Vasile Dem. Zamfirescu) şi a lucrărilor sale ori a celor (necitate dar... existente) ale dr. Al. Trifan („Psihanaliză pentru medici“, 2001; „Personologie marginală şi psihotraumaică“, 2006 ş.a.). Acest autor a susţinut aproape două decenii rubrici pe teme de psihanaliză în „Viaţa medicală“, dar săptămânalul, deşi de răspândire naţională, nu a fost consultat de dr. Mugur Ciumăgeanu. Ca un amănunt bibliografic, iatroistoricul G. Brătescu îndrăzneşte să publice, în 1973, articolul „Freud în România“; în 1980 – „Sigmund Freud sau dreptul la adevăr“, iar după 1990 mult mai multe texte în legătură cu celebrul medic austriac şi preocupările sale. Deosebit de interesante şi aproape exhaustive din punctul de vedere al citării unor autori şi ale preocupărilor acestora sunt subcapitolele studiului pe care autorul le intitulează „dosare“ (Hipnoza, Relaxarea, Comportamentalismul, Psihanaliza). La dosarul „Hipnoza“, domeniu aproape ocultat după al Doilea Război Mondial, aş adăuga prelegerile şi demonstraţiile la subiect, desfăşurate fără (aparente) restricţii prin anii 1956–1960 de dr. Mirahorian, la Facultatea de Medicină din Bucureşti. Armeneag Mirahorian (n. 1899) era doctor al acestei facultăţi (1938), figurând ca practician în anuarul medicilor din 1948. Remarcabilă este menţionarea unor cărturari preocupaţi de psihanaliză: între aceştia, Lucian Blaga, „creditat cu asimilarea conceptelor atât de psihanaliză freudiană, cât şi jungiană, atât în opera sa ştiinţifică, cât şi în cea literară“.
    Dr. Ileana-Pepita Stoica, psihiatru timişorean, abordează tema „Psihiatria comunitară în România – 40 de ani de istorie“, grăbindu-se, în beneficiul cititorului, să definească mai întâi domeniul, apoi să-i contureze acestuia trecutul (etapele istorice). În continuare, reproduce adnotat Ordinul nr. 86/1974 al ministrului sănătăţii (prof. dr. Th Burghele) privind aprobarea Normelor generale de organizare şi funcţionare a unităţilor sanitare şi a normelor tehnice în unele domenii ale asistenţei medicale. Şi se referă îndeosebi la organizarea variatelor aşezăminte psihiatrice şi îndatoririle personalului medical. Autoarea remarcă similitudini cu norme britanice, acestea cu o vechime şi verificată experienţă, de cel puţin două decenii, faţă de cele româneşti (Mieux vaut tard que jamais!). Şi relatează experienţa bănăţeană în terapia ocupaţională şi ergoterapie, citând numele unor promotori ai psihiatriei comunitare. În judeţul Timiş, arată autoarea, a fost implementat şi ulterior recomandat pentru extindere şi în alte teritorii „un aşa-numit sistem terapeutic zonal“, observat ca fiind eficient. După 1989, preocupările faţă de psihiatria comunitară se dezvoltă aproape exponenţial în raport cu starea de lucruri anterioară evenimentelor din decembrie ’89, în sensul apariţiei unor ONG-uri, ligi, asociaţii, societăţi, fundaţii, federaţii psihiatrice etc. Multitudinea acestora, care miră prin extraordinara eflorescenţă, neîntâlnită în alte domenii medicale, precum şi meritul celor care le-au înfiinţat vor fi importante informaţii pentru iatroistorie. Este prezentat, de asemenea, cadrul legislativ, relativ nou, asigurat de Ordinul ministrului sănătăţii din 1999, prin care laboratorul de sănătate mintală este integrat în spitalul psihiatric sau în cel general cu secţie de psihiatrie. În 2007, apar programele de sănătate mintală, iar în 2008, regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului naţional de sănătate mintală. Nu lipseşte din lucrarea trudnicei autoare subcapitolul „Evaluarea României (din punct de vedere psihiatric) de către organisme internaţionale“, între care observaţiile aspre făcute la adresa României de Amnesty International, cu privire la subfinanţarea sistemului sanitar şi încălcarea, uneori, a drepturilor omului (pacientului psihic).
    De o valoare teoretică incontestabilă este studiul profesorului Octavian Buda: „Pentru o bibliografie a psihiatriei româneşti. Despre discurs şi metodă în studiile iatroistorice“. Construcţia materialului se bazează pe dezvoltarea următoarelor subcapitole: Repere în constituirea psihiatriei instituţionalizate şi a învăţământului clinic la noi; Biografia psihiatriei – probleme de istoriografie şi metodologie; Psihiatrie, societate şi învăţământ universitar – România vs. Occident. În subcapitolul dezvoltând aspecte de metodologie, autorul examinează critic deosebirile existente până în prezent între şcolile occidentale şi situaţia de la noi, în speţă între principalele teme de cercetare ale istoricilor medicinii şi psihiatriei occidentale şi cele ale iatroistoricilor autohtoni. Iatroistoricii români s-ar fi preocupat mai mult de: biografii şi activităţi medicale; dezvoltarea cronologică a sistemului sanitar; istoria instituţiilor de profil; istoria publicisticii medicale. Această „tendinţă [a fost] păstrată până recent, contribuţiile din domeniu fiind în continuare publicate majoritar tot de medici, foarte descriptive în plan istoriografic şi fără o preocupare consistentă pentru contextualizare şi demers comparativ“. În plus, autorul consemnează cu regret faptul că istoriografia medicală a Europei de Est a fost ignorată până în 1989. Acum, această contribuţie i se pare a fi „readusă gradual în actualitate“, prin lucrări „specifice şi esenţiale“. Opinez că, în absenţa unor modalităţi de eficientă difuzare a acestor „contribuţii“ (congrese organizate în ţară, reviste de circulaţie cu rezumate în engleză, germană, franceză, rusă, poate şi chineză, participări active la reuniuni internaţionale, unirea forţelor într-un institut naţional de istoria medicinii, care să elaboreze teme prioritare de cercetare), cvasiignorarea iatroistoriografiei româneşti dincolo de hotare va continua.
    Volumul coordonat de profesorii Cornuţiu (care asigură şi prefaţa) şi Buda se încheie cu restituirea unor biografii de lideri ştiinţifici pe nedrept uitaţi ai psihiatriei româneşti, în speţă profesorii Petre Tomescu (1890–1977) şi Eduard Pamfil (1912–1994).

Abonează-te la Viața Medicală!

Dacă vrei să fii la curent cu tot ce se întâmplă în lumea medicală, abonează-te la „Viața Medicală”, publicația profesională, socială și culturală a profesioniștilor în Sănătate din România!

  • Tipărit + digital – 249 de lei
  • Digital – 169 lei

Titularii abonamentelor pe 12 luni sunt creditați astfel de:

  • Colegiul Medicilor Stomatologi din România – 5 ore de EMC
  • Colegiul Farmaciștilor din România – 10 ore de EFC
  • OBBCSSR – 7 ore de formare profesională continuă
  • OAMGMAMR – 5 ore de EMC

Află mai multe informații despre oferta de abonare.

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul www.viata-medicala.ro, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.

Da, sunt de acord Aflați mai multe