Newsflash
Imagine campanie proprie
Ars Medici

Posibilități de reducere a proporției de operații cezariene în România

Posibilități de reducere a proporției de operații cezariene în România
      Prevalența operației cezariene a înregistrat o creștere alarmantă în ultimele trei decenii. Ponderea operației cezariene în diferite țări variază de la 22,5% în Canada (2002), 31,8% în SUA (2007), 46% în China (2008), până la 60% în Italia (2008), și chiar 80% în Brazilia, în sectorul privat (în vreme ce ponderea este de 35% în sectorul public) (1, 2). Acest procedeu a adus beneficii incontestabile sănătăți materno-fetale, însă multe voci – fie ale specialiștilor, fie opinia publică – se întreabă până unde poate ajunge frecvența operației cezariene (3).
     În România, rata operației cezariene a crescut dramatic după 1990. Un studiu efectuat în 60 de maternități din România a arătat creșteri semnificative în toate aceste unități spitalicești. Alte două studii prezintă o pondere de 30% în 2009, respectiv de 35% în 2010. În sectorul privat, rata operațiilor cezariene depășește 70%. Conform studiului „Health and care of pregnant women and babies in Europe”, în 2011, România se situa pe locul al treilea în Europa, cu 36% operații cezariene din numărul total de nașteri (4–6).
     Studiile au relevat că una din indicațiile frecvent observate ale operației cezariene este legată de vârsta maternă. În condițiile în care femeile aleg să conceapă la vârste din ce în ce mai înaintate, riscul acestora de a naște prin cezariană crește semnificativ. Un studiu efectuat în Marea Britanie între anii 1980 și 2005, care a analizat operația cezariană și asocierea cu vârsta mamei, a arătat că, în condițiile în care nu ar fi existat creșterea prevalenței nașterilor prin cezariană în funcție de vârsta femeii, 38% din cezarienele suplimentare ar fi fost evitate (7). Studiile au arătat baza fiziologică a indicațiilor operației cezariene la parturiente mai în vârstă și anume disfuncțiile contractile uterine (reducerea gradului de contracție spontană și modificări ale tipului de contracție spontană).
     Patologia maternă constituie una din cele mai frecvente indicații pentru operația cezariană. Există probleme evidente de sănătate ale mamei, care recomandă o astfel de intervenție. Astfel, creșterea prevalenței bolilor cardiovasculare, a diabetului zaharat, a bolilor de nutriție, corelată cu vârsta crescută a parturientelor, a dus la creșterea ponderii operației cezariene (5, 8).
     Distocia constituie o altă indicație majoră de operație cezariană – mai ales distocia mecanică, bazinele osoase viciate sunt considerate cele mai frecvente cauze (prezente la 20–30% din cazuri). Distocia dinamica, tradusă printr-un travaliu lung, laborios, însoțit deseori de necesitatea asistării instrumentare, înregistrează un număr mare de incidențe. Gifford și colab. estimau într-un studiu retrospectiv, în anul 2000 prevalența travaliului distocic ca indicație de operație cezariană, într-un studiu retrospectiv, la 9,4% din numărul total de nașteri și 69% din numărul cezarienelor (indicație principală – travaliul distocic, „failure to progress”). În România, se constată un aspect similar, specialiștii considerând că diagnosticul de „distocie” este abuziv folosit pentru a justifica operația cezariană, mai ales în situația operației la cerere. În acest context, multe cezariene sunt realizate în faza latentă a travaliului și în cea de-a doua fază a acestuia, atunci când travaliul nu este prelungit (9, 10).
     Distociile de prezentație constituie o altă controversă între adepții nașterilor pe cale vaginală și cei ai operațiilor cezariene. Punctul central al discuțiilor îl constituie prezentația pelviană.
     Faptul că suferința fetală reprezintă un factor de risc de sine stătător pentru cezariană este universal recunoscut, însă, în condițiile în care această indicație este mai frecvent întâlnită în prezent, există o prevalență crescută a suferinței fetale sau este vorba de efectul unei mai intense monitorizări fetale în timpul travaliului? Pentru sarcinile cu risc obstetrical crescut, prognosticul este evaluat prin efectuarea profilului biofizic fetal, a velocitometriei ultrasonice Doppler, a testului de stres și non-stres. Însă, în cazul sarcinilor normale, poate monitorizarea de rutină să influențeze riscul de cezariană? Numeroase studii și-au propus să demonstreze o legătură directă, dar, în majoritatea cazurilor, rezultatele anormale înregistrate nu au putut fi obiectivate ulterior, opinia generală fiind că aceste cezariene au fost inutile și că sarcinile respective ar fi putut fi finalizate pe cale vaginală fără ca prognosticul fetal să fi fost afectat. Ceea ce a putut fi însă incontestabil demonstrat a fost o creștere a costurilor aferente nașterii. În prezent, este cercetată îmbunătățirea prognosticului fetal în condițiile unui raport cost/beneficiu favorabil, prin utilizarea de rutină a pulsoximetriei și a electrocardiogramei fetale.
     Creșterea vârstei medii la care femeia decide să procreeze a determinat, grație progresului medical, apariția unei noi indicații pentru operația cezariană: sarcina obținută în urma fertilizării in vitro (FIV) și a embriotransferului. Venită ca o soluție pentru cuplurile cu probleme de infertilitate, FIV a beneficiat de o largă mediatizare, iar ratele de succes sunt în creștere continuă. Sarcina obținută în acest mod presupune însă riscuri crescute, de la hipertensiunea asociată sarcinii la rate crescute ale prematurității, ale greutății mici la naștere și ale mortalității și morbidității neonatale. Incidența crescută a sarcinilor multiple pare să constituie explicația unora din aceste riscuri. Sarcina obținută prin tehnici de FIV predispune la o creștere de până la patru ori a riscului de naștere prin cezariană (11).
     Antecedentele de operație cezariană predispun femeia, în aproximativ 90% din cazuri, la o nouă intervenție chirurgicală. În România, creșterea proporției de operații cezariene primare a dus inevitabil la creșterea proporției ulterioare de operații cezariene. Nașterea pe cale naturală la femeile cu uter cicatriceal după operație cezariană nu are prea mulți adepți, din teamă de malpraxis.
     Deși o complicație majoră a probei de travaliu la parturientele cu risc scăzut, cu antecedente de operație cezariană, ruptura uterină nu a înregistrat incidente care să contraindice această procedură (12). Astfel, American College of Obstetricians and Gynecologists, la femeile cu istoric de cezariană transversală joasă, cu pelvis clinic adecvat, fără cicatrice uterină clasică sau ruptură uterină, internate într-o clinică ce dispune de personalul și dotarea tehnică adecvate, afirmă că se poate efectua proba de travaliu și nașterea pe cale vaginală.
     Rata de succes a nașterii vaginale după operația cezariană este cuantificată, în două studii recente, între 73,4 și 75,5%, riscul de ruptură uterină simptomatică fiind cuprins între 0,7 și 0,9%. Nașterea finalizată în acest mod a prezentat multiple beneficii, incluzând o durată de spitalizare mai scurtă, hemoragii mai rare și reduse cantitativ, mai puține infecții și episoade tromboembolice comparativ cu operațiile cezariene repetate.
     Rata insuccesului nașterii pe cale vaginală după o cezariană anterioară este dificil de estimat și au fost identificați mai mulți factori de risc ce pot predispune la ruptură uterină: necesitatea inducerii travaliului, vârsta maternă înaintată și recurența indicației inițiale de cezariană (de exemplu, disproporția cefalo-pelvică). Antecedentele de naștere pe cale vaginală reușită după o cezariană anterioară cresc probabilitatea unui rezultat asemănător. În SUA, nașterea vaginală după o cezariană anterioară a scăzut frecvența, de la 26% în 1996, la 8,5% în 2007 (13, 14).
     Dreptul femeii de a alege modul de finalizare a sarcinii a contribuit semnificativ la creșterea ratelor cezarienelor în întreaga lume. Deși intens dezbătută în ultima decadă, rata cezarienelor la cerere s-a dovedit dificil de cuantificat, parțial din cauza necodificării acestui diagnostic, dar și a implicațiilor financiare și medico-legale. Astfel, evoluția prevalenței cezarienelor la cerere este deseori dedusă prin metode indirecte.
     În condițiile în care proporția cezarienelor primare este în continuă creștere, neexplicată doar prin variația factorilor de risc clinici, este plauzibil să considerăm că o parte din această creștere este urmarea cezarienelor efectuate la cererea mamei. Un studiu din SUA, incluzând doar nașterile prin cezariană primară, fără factori de risc, din perioada 1991–2001, a arătat o creștere globală de la 3,3 la 5,5% din toate nașterile, cu rate mai mari la grupele de vârstă înaintată (la gravidele primipare peste 40 de ani, de la 18,2 la 25,7%). Cezariana cazuri. În Norvegia, un studiu național estima o rată de 7,6% între 1998 și 1999 (15).

 

Factorii care au dus la creșterea numărului de operații cezariene în România

 

     Teama de malpraxis. În România, numeroase operații cezariene se fac de teama implicării medicului în acuzații și procese de malpraxis. Asistăm la o medicină (obstetrică) defensivă exagerată, care nu este nici în folosul pacientei, nici în cel al medicului.
     Scăderea numărului de intervenții obstetricale. În România, la fel ca în alte țări, folosirea unor manevre și instrumente obstetricale (forceps, ventuză, versiuni asistate în nașterea pelviană) a scăzut fie din teama sus-menționată de malpraxis, fie din faptul că noile generații de obstetricieni nu sunt antrenate să folosească aceste manevre (4, 9). Operația cezariană este o intervenție programată, o cale de a evita complicațiile și acuzațiile de malpraxis.
     Factorii și importanța lor în România, în comparație cu datele din literatura medicală, sunt prezentate în tabelul 1.

Tabelul 1. Factorii care au dus la creșterea proporției de operații cezariene în România (comparație cu datele din literatura medicală)

 

România

În lume

Vârsta maternă

+

+

Nulipare

+

+

Monitorizarea fetală

+

++

Scăderea utilizării manevrelor obstetricale (forceps, pelviană)

++

+

Obezitatea

+

++

Patologia asociată sarcinii

+

+

Nașterea vaginală după cezariană

+/–

Teama de malpraxis

++

++

Dreptul femeii de a alege

+

++

Implicarea femeilor obstetricieni

+/–

+

Cezariene la cerere

+

+

Prezentația pelviană

++

++

Sectorul privat

++

+++

Uter cicatriceal

++

+

Statusul socioeconomic al gravidei

+

+

Prognosticul fetal

++

+

 

 

Program de educare a femeilor

 

     Este nevoie de un program susținut de educare a femeilor cu privire la sarcină și naștere. Deși operația cezariană este considerată relativ sigură, există risc crescut de apariție a complicațiilor materne – o pacientă cu operație cezariană necesită un timp mai mare de recuperare față de o pacientă care a născut natural.
     Riscurile operației cezariene rămân în actualitate și fac din intervenție un act cu multe neprevăzute, simplitatea operației și siguranța fiind uneori uneori aparente. Nașterea naturală prezintă multiple beneficii, incluzând o durată de spitalizare mai scurtă, hemoragii mai rare și reduse cantitativ, mai puține infecții și episoade tromboembolice comparativ cu operațiile cezariene repetate (12, 16).

 

Prognosticul matern

 

     În țările dezvoltate, cu un sistem sanitar bine organizat, mortalitatea maternă atribuită exclusiv operației cezariene este foarte rară. Studiile arată o rată de 2,2 decese materne la 100.000 de cezariene. Numărul mare de cezariene de urgență se asociază cu o rată de mortalitate de nouă ori mai mare comparativ cu nașterea pe cale naturală și de trei ori mai mare față de cezariana electivă.
     Studiul mortalității în funcție de momentul efectuării intervenției arată că înainte și în timpul travaliului riscul este de trei ori și, respectiv, de nouă ori mai mare față de nașterea pe cale naturală (17). Studii britanice și franceze au găsit un risc comparabil mediu de 2,7 (1,2–5,9), explicat în principiu prin hemoragie și infecție (18).
     Mortalitatea maternă după operația cezariană este influențată de mai mulți factori: tipul de cezariană – înainte, în travaliu (în urgență), la cerere; patologia obstetricală asociată; riscul legat de intervenția chirurgicală (ATI, intra- și postoperator); calitatea echipei obstetricale și a protocolului de realizare a operației cezariene; statusul socioeconomic al parturientei.
     Studiul mortalității materne în România, în perioada 2006–2010, a decelat 110 decese prin risc obstetrical direct, adică 0,1% la 1.000 de născuți vii, 12 cazuri prin cauze colaterale și 68 de decese prin risc obstetrical indirect. Din acestea, 22 de decese materne au fost la femei care au avut operații cezariene (5).

 

Prognosticul fetal

 

     Prognosticul fetal în operația cezariană s-a modificat considerabil în ultimii 20 de ani. Acest lucru se datorează în primul rând progreselor înregistrate în monitorizarea fetală antepartum, realizate în anestezie-reanimare, dar și folosirii unor tehnici din ce în ce mai bune de practicare a operației cezariene, utilizării raționale a antibioticoterapiei și urmăririi atente și competente a lăuzei și a nou-născutului în postoperator.
     Prognosticul fetal este condiționat de indicația operației cezariene. Suferința fetală, bolile asociate sarcinii (cardiopatiile, anemiile hemolitice), prematuritatea, sarcinile prelungite, disgravidiile, placenta praevia, rupturile uterine au un prognostic fetal mai puțin bun.
     De asemenea, anestezia folosită și chiar operația cezariană însăși, cu traumatizarea fătului la extragere, precum și nerespectarea indicațiilor și a condițiilor de practicare a operației cezariene sunt cauze care influențează negativ prognosticul fetal.
     Raportarea scăderii mortalității perinatale se consideră a fi și consecința importantelor progrese în urmărirea fătului ca pacient, în posibilitățile de investigație pre- și perinatală, cum ar fi testele antepartum (testul de non-stres, testul de stres, ecografia și stabilirea profilului biofizic fetal, determinarea maturației pulmonare). De asemenea, un rol foarte important îl are și extinderea posibilităților de terapie agresivă intrauterină, cum ar fi corticoterapia, administrarea de surfactant, transfuzia intrauterină în caz de izoimunizare Rh.
     Operația cezariană și-a extins indicațiile în ultima vreme deoarece constituie o metodă modernă de rezolvare a nașterii, incomparabil mai puțin traumatizantă pentru mamă, dar mai ales pentru făt, decât intervențiile obstetricale majore, versiunea internă, marea extracție și aplicarea de forceps, cu condiția ca executarea operației cezariene să se facă după tehnici chirurgicale perfecționate, cu scopul scăderii morbidității și mortalității materno-fetale (9, 14).

 

Operația cezariană și morbiditatea perinatală

 

     Complicațiile neonatale sunt prezentate în tabelul 2. Operația cezariană, inclusiv cea programată, predispune la creșterea numărului detreselor respiratorii și a hipertensiunii pulmonare neonatale, comparativ cu nașterile naturale. Riscul scade invers proporțional cu vârsta gestațională (19, 20).

Tabelul 2. Complicații neonatale ale operației cezariene în comparație cu nașterea naturală

Complicații neonatale imediate

– Mortalitatea

Risc relativ crescut consecutiv nașterii prin cezariană comparativ cu nașterea vaginală spontană necomplicată;

– Prematuritatea iatrogenă

Risc crescut în cezariene;

– Morbiditatea respiratorie neonatală

Risc crescut prin intervenție chirurgicală, scăzând cu creșterea vârstei gestaționale;

– Encefalopatia neonatală

Risc crescut în travaliile laborioase, comparabil în cezarienele și nașterile vaginale necomplicate;

– Traumatisme, leziuni de plex brahial și fracturi

Risc crescut în nașterile vaginale;

– Infecții

Risc relativ crescut în nașterile vaginale, însă corelat cu sarcina neurmărită și cu patologia maternă;

– Alimentație artificială

Risc crescut (după momentul instalării ei) pentru născuții prin cezariană;

– Durata spitalizării

Risc crescut după nașterile cezariene, în concordanță cu durata spitalizării materne.

Complicații neonatale tardive

– Stabilirea legăturilor afective mamă–copil, probleme comportamentale

Risc relativ crescut asociat cu nașterile prin operație cezariană.

 

 

Nașterea pe uter cicatriceal după operația cezariană

 

     În ultimii ani, în România, principala problemă a obstetricii este managementul uterului cicatriceal după operația cezariană. Dilema este atitudinea, și anume fie vechea atitudine – operația cezariană necesită o altă cezariana –, fie naștere naturală la o femeie cu uter cicatriceal după operație cezariană. Vechea atitudine trebuie păstrată, dar este necesară selecția atentă a pacientelor cu cezariană în antecedente, astfel încât nașterea pe cale vaginală să fie posibilă fără riscuri mai mari decât o nouă cezariană (7, 12).
     Condițiile pentru a propune nașterea pe cale vaginală unei femei cu uter cicatriceal sunt: originea și tipul cicatricei uterine; indicația primei operații cezariene; evoluția travaliului înainte de prima operație cezariană; calitatea cicatricei uterine (evoluția primei operații cezariene se face prin aprecierea cicatricii prin mijloace imagistice – ecografie); bazin osos fără modificări; echipa medicală formată din obstetrician și anestezist trebuie să fie prezentă la naștere.
     Permanentă sursă de controverse în lumea obstetricală, nașterea vaginală după operația cezariană poate fi încurajată în cazul gravidelor cu risc scăzut, cu făt unic, în prezentație craniană, fără antecedente patologice preexistente sau asociate sarcinii, cu istoric de cezariană transversală joasă, fără complicații perinatale, în clinici ce dispun de suportul tehnic și de personal în cazul necesității de a efectua o intervenție de urgență.
     Cezariana la cerere, fără indicații medicale, reprezintă probabil factorul a cărui scădere în frecvență ar prezenta un raport risc/beneficiu favorabil pentru toate părțile implicate. Recunoscând dreptul femeii de a-și alege modul de terminare a sarcinii, studiile indică însă factorii ce determină viitoarea mamă să aleagă intervenția chirurgicală. Frica de durere și de neprevăzut, sentimentul de nesiguranță și singurătate, convingerea marii majorități că o cezariană în antecedente ar indica automat o nouă cezariană, dar și multiple prejudecăți rapid răspândite determină gravida să opteze pentru o operație cezariană (21, 22).
     Organizarea multidisciplinară a unor grupuri de informare și sprijin pentru gravide – incluzând medici obstetricieni, pediatri, psihologi, asistenți medicali, moașe – ar asigura un cadru optim pentru informarea și clarificarea nelămuririlor gravidelor (23).
     Multiplele anchete sociale realizate asupra dreptului femeii de a alege modul de finalizare a sarcinii par să arate că satisfacția pacientei se află în relație directă cu senzația ei de implicare în luarea deciziilor medicale. În plus, este demonstrat că nivelul acestei implicări este invers proporțional cu numărul litigiilor. În România, această opțiune a femeii este susținută și de medicul obstetrician care a urmărit sarcina și a realizat și prima cezariană.
     Încurajator pentru nașterea pe cale vaginală după cezariana în antecedente este că rata de rupturi uterine după histerorafia segmentară este cuprinsă între 0,3 și 1% (9).

 

Modalități de reducere a ratei de cezariene

 

     Pentru a reduce rata cezarienelor, ar trebui promovate, susținute și încurajate nașterea și travaliul fiziologice. Elemente ale îngrijirii nașterii fiziologice precum așteptarea declanșării spontane a travaliului, oferirea libertății de mișcare a femeii în travaliu, punerea la dispoziție a alternativelor nonfarmacologice pentru managementul durerii, evitarea mijloacelor de inducere a travaliului ori ruperea artificială a membranelor, stimularea împingerii spontane în locul celei dirijate demonstrează posibilitatea de reducere a ratei cezarienelor și de creștere a numărului femeilor care alăptează.
     Ar fi necesară dezvoltarea unor modele inovatoare de furnizare a serviciilor și de plată a acestora, cu recompensarea serviciilor care demonstrează o îngrijire de bună calitate.
     Trebuie realizată implicarea moașelor și a medicilor de familie, care pot oferi servicii maternale primare în colaborare cu obstetricienii.
     Este nevoie de programe educaționale care să cuprindă informații și să formeze atitudini legate de nașterea fiziologică.
     În fine, este nevoie de strategii care să ducă la îmbunătățirea mediului în care are loc nașterea și la creșterea accesibilității la nașterea vaginală asistată după cezariană. Aplicarea unor strategii standard în travaliu poate reduce rata operației cezariene, fără a compromite siguranța mamei și a fătului (23, 24).
    Crearea unei campanii de sănătate maternă în spitale sau în centrele de asistență medicală primară, pentru abordarea diverselor probleme legate de sarcină și naștere, ar putea ajuta la reducerea ratei operației cezariene. Intervențiile făcute la acest moment sunt minime, necontrolate și nu vizează cauzele profunde ale problemei (25).
 
 

Notă autor:

Bibliografie

1. C sections around the globe at “epidemic” level. AP/msnbc.com. 2010 Jan 12

2. Mason M. China’s rate of births by C-section soars. Boston Globe. 2010 Jan 13

3. Cabrol I et al. Traité d’obstetrique, Flammarion Médicine – Sciences, 2003

4. Stativa E et al. Evaluarea programelor naționale de sănătate – eșantion reprezentativ pe țară în România. 2010

5. Nanu D (coord.). Operația cezariană. Ghiduri clinice pentru Obstetrică și Ginecologie. 2010 Dec 12

6. Evaluation du taux de césarienne, www.cesarine.org. 2010 Oct

7. American College Of Obstetrics and Gynecology. Vaginal birth after caesarean section delivery. 2010 Aug

8. Ehrenberg HM et al. The influence of obesity and diabetes on the risk of cesarean delivery. Am J Obstet Gynecol. 2004 Sep;191(3):969-74

9. Nanu D. Esențialul în obstetrică. Ed. 5. Editura Medicală Amaltea, București, 2015

10. Brown HL. Physiology of pregnancy. In: Merck Manual. 19th ed. 2011

11. Koudstaal J et al. Obstetric outcome of twin pregnancies after in-vitro fertilization: a matched control study in four Dutch university hospitals. Hum Reprod. 2000 Apr;15(4):935-40

12. Nistorescu D et al. Eșantion reprezentativ pe țară în România. Editura Alpha, 2011

13. Smith GC et al. The effect of delaying childbirth on primary cesarean section rates. PLoS Med. 2008 Jul 1;5(7):e144

14. Williams Obstetrics. 23rd ed. MCGraw-Hill, 2010

15. Yeh J et al. Temporal trends in the rates of trial of labor in low-risk pregnancies and their impact on the rates and success of vaginal birth after cesarean delivery. Am J Obstet Gynecol. 2006 Jan;194(1):144

16. Cotzias CS et al. Obstetricians say yes to maternal request for elective caesarean section: a survey of current opinion. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2001 Jul;97(1):15-6

17. Clark SL et al. Maternal death in the 21st century: causes, prevention, and relationship to cesarean delivery. Am J Obstet Gynecol. 2008 Jul;199(1):36.e1-5

18. Subtil D et al. Maternal consequences of cesarean as related to vaginal delivery. J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris). 2000 Nov;29(2 Suppl):10-6

19. Morrison JJ et al. Neonatal respiratory morbidity and mode of delivery at term: influence of timing of elective caesarean section. Br J Obstet Gynaecol. 1995 Feb;102(2):101-6

20. Smith GC et al. Risk of perinatal death associated with labor after previous cesarean delivery in uncomplicated term pregnancies. JAMA. 2002 May 22-29;287(20):2684-90

21. National Institute of Health. State of the Science Conference Statement – Caesarean Delivery on Maternal Request. 2006 Mar

22. Heimann S. La césarienne sur démande maternelle: quelle est la vraie demande de la mere? Revue Française de Médecine Périnatale. 2001

23. Hartmann KE et al. Strategies to Reduce Cesarean Birth in Low-Risk Women. Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and Quality (US); 2012 Oct.

24. Chaillet N, Dumont A. Evidence-based strategies for reducing cesarean section rates: a meta-analysis. Birth. 2007 Mar;34(1):53-64

25. Ayres-De-Campos D et al. Lowered national cesarean section rates after a concerted action. Acta Obstet Gynecol Scand. 2015 Apr;94(4):391-8

Abonează-te la Viața Medicală!

Dacă vrei să fii la curent cu tot ce se întâmplă în lumea medicală, abonează-te la „Viața Medicală”, publicația profesională, socială și culturală a profesioniștilor în Sănătate din România!

  • Tipărit + digital – 199 de lei
  • Digital – 149 lei

Titularii abonamentelor pe 12 luni sunt creditați astfel de:

  • Colegiul Medicilor Stomatologi din România – 5 ore de EMC
  • Colegiul Farmaciștilor din România – 10 ore de EFC
  • OBBCSSR – 7 ore de formare profesională continuă
  • OAMGMAMR – 5 ore de EMC

Află mai multe informații despre oferta de abonare.

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul www.viata-medicala.ro, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.

Da, sunt de acord Aflați mai multe