Newsflash

Raportare, curriculumuri şi donaţii

de Alexandru NEAGU - mar. 1 2012
Raportare, curriculumuri şi donaţii
   Formulare de raportare. Prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 24/30.01.2012, publicat în Monitorul Oficial nr. 108 din 10 februarie 2012, au fost aprobate formularele unice pe ţară, fără regim special, constituind documentele justificative privind raportarea activităţii realizate de furnizorii de servicii medicale. Aceste formulare includ desfăşurătoarele necesare raportării activităţii medicilor din asistenţa medicală primară, din asistenţa medicală ambulatorie de specialitate, din unităţile sanitare cu paturi, ale furnizorilor de servicii medicale de urgenţă şi transport sanitar, ale furnizorilor de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu, din asistenţa medicală de recuperare-reabilitare a sănătăţii în unităţi sanitare cu paturi, precum şi cele necesare raportării listei persoanelor cu afecţiuni cronice pentru care se organizează evidenţă distinctă la nivelul medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriu. Utilizarea respectivelor documente se face împreună cu formularele tipizate de „Factură“ fără TVA, întocmite conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.226/2006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de către persoanele prevăzute la art. 1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată. Desfăşurătoarele menţionate în acest act normativ se completează separat pentru asiguraţi, pentru cazurile ce reprezintă accidente de muncă şi boli profesionale, pentru cazurile prezentate ca urmare a situaţiilor în care le-au fost aduse prejudicii sau daune sănătăţii de către alte persoane, pentru persoanele din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European, titulare ale cardului european de asigurări sociale de sănătate sau beneficiari ai formularelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, respectiv în baza Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii, după caz, precum şi pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care beneficiază de servicii medicale pe teritoriul României de la furnizori aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate.
   Noi curriculumuri pentru rezidenţi. În M. Of. nr. 119 din 16 februarie 2012, a fost publicat Ordinul comun al ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 1.670/3.106/25.01.2012 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală. Prin modificarea adusă, se introduc curriculumurile de pregătire în rezidenţiat pentru următoarele specialităţi a căror durată de pregătire a fost redusă începând cu seria de rezidenţi noiembrie 2010: alergologie şi imunologie clinică, anatomie patologică, boli infecţioase, cardiologie, chirurgie cardiovasculară, chirurgie pediatrică, chirurgie plastică-microchirurgie reconstructivă, chirurgie toracică, dermatovenerologie, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, endocrinologie, epidemiologie, expertiza medicală a capacităţii de muncă, gastroenterologie, genetică medicală, geriatrie şi gerontologie, hematologie, igienă, medicină de laborator, medicină legală, medicină sportivă, nefrologie, neonatologie, neurochirurgie, neurologie, neurologie pediatrică, oftalmologie, ortopedie şi traumatologie, otorinolaringologie, pneumologie, psihiatrie, psihiatrie pediatrică, radiologie-imagistică medicală, radioterapie, recuperare, medicină fizică şi balneologie, reumatologie. De asemenea, se introduce curriculumul de pregătire în specialitatea pediatrie, valabil începând cu seria de rezidenţi noiembrie 2011. Anexele Ordinului (curriculumurile propriu-zise) se publică în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 119 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al RA „Monitorul Oficial“ Bucureşti.
   Donaţii în situaţii de urgenţă. Având în vedere evenimentele meteorologice deosebite din ultima perioadă, în acelaşi M. Of. nr.119 din 16 februarie 2012, a fost publicat Ordinul ministrului sănătăţii nr. 140/14.02.2012 pentru aprobarea Normelor privind donaţiile de medicamente pe timpul situaţiei de urgenţă. Donaţiile astfel reglementate trebuie să se bazeze pe necesităţi medicale rezultate în urma declanşării situaţiei de urgenţă, beneficiarii donaţiei putând fi direcţiile de sănătate publică din zonele declarate în situaţie de urgenţă, care pot accepta numai produse care respectă normele de calitate şi siguranţă prevăzute de legislaţia în vigoare. Cei care doresc să doneze respectivele produse trebuie să notifice donaţia Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale conform formularului prezentat în acest act normativ, însoţit de datele de identificare a medicamentelor. Sunt acceptate ca donaţii numai medicamentele cu autorizaţie de punere pe piaţă validă în România, care nu conţin substanţe psihotrope şi stupefiante şi au termenul de valabilitate de cel puţin opt luni de la data notificării donaţiei.
   Invaliditatea militarilor şi poliţiştilor. Prin Hotărârea Guvernului nr. 56/25.01.2012, publicată în M. Of. nr. 117 din 15 februarie 2012, au fost aprobate criteriile şi normele de diagnostic clinic, diagnostic funcţional şi de evaluare a capacităţii de muncă pe baza cărora se stabileşte aptitudinea şi încadrarea în grade de invaliditate pentru cadrele militare, soldaţii şi gradaţii voluntari, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. Având în vedere caracterul special al instituţiilor şi persoanelor cărora se adresează respectivele norme, Anexa HG se publică în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 117 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al RA „Monitorul Oficial“ Bucureşti.
 

Abonează-te la Viața Medicală!

Dacă vrei să fii la curent cu tot ce se întâmplă în lumea medicală, abonează-te la „Viața Medicală”, săptămânalul profesional, social și cultural al medicilor și asistenților din România!

  • Tipărit + digital – 249 de lei
  • Digital – 169 lei

Titularii abonamentelor pe 12 luni sunt creditați astfel de:

  • Colegiul Medicilor Stomatologi din România – 5 ore de EMC
  • Colegiul Farmaciștilor din România – 10 ore de EFC
  • OBBCSSR – 7 ore de formare profesională continuă
  • OAMGMAMR – 5 ore de EMC

Află mai multe informații despre oferta de abonare.

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul www.viata-medicala.ro, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.

Da, sunt de acord Aflați mai multe