Autentificare

Dacă ești abonat medichub.ro, autentificarea se face cu adresa de E-mail și parola pe care le utilizezi pentru a intra în platformă.
Abonează-te la „Viața medicală” ca să ai acces la întreg conținutul săptămânalului adresat profesioniștilor din Sănătate!

Căutare:

Căutare:

Acasă

Aplicarea Contractului-cadru

Viața Medicală
Alexandru NEAGU vineri, 20 iunie 2014
Aplicarea Contractului-cadru. Având în vedere adoptarea şi publicarea în Monitorul Oficial a Hotărârii Guvernului (HG) nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru ce reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014–2015, subiect despre care am scris în numărul din 31 mai 2014, semnalăm de această dată emiterea mai multor acte normative menite să pună în aplicare dispoziţiile respectivei HG.
Astfel în M. Of. nr. 403 din 30 mai 2014 au fost publicate: • Ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/30.05.2014 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a HG nr. 400/2014 • Ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 620/362/30.05.2014 privind aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiilor constituite în baza prevederilor HG nr. 400/2014 şi • Ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 621/361/30.05.2014 privind aprobarea regulamen­telor-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor constituite în baza prevederilor HG nr. 400/2014.
Ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/ 30.05.2014 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014, prin cele 48 de anexe, reglementează la nivel de detaliu condiţiile acordării diverselor pachete de servicii, inclusiv modelele de contractare şi modalităţile de plată a acestor servicii.
Având în vedere complexitatea întregului cadru legislativ în domeniu, recomandăm persoanelor implicate în sistemul me­dical românesc lecturarea actelor normative menţionate mai sus.

 

Planul naţional de paturi. Prin HG nr. 449/28 mai 2014, publicată în M. Of. nr. 402 din 30 mai 2014, a fost aprobat Planul naţional de paturi pentru perioada 2014–2016 după cum urmează: • pentru anul 2014, numărul total de paturi este de 121.579 • pentru anul 2015, 120.579 de paturi, iar • pentru anul 2016, numărul total de paturi este de 119.579, fiind cuprinse paturile din secţiile de spitalizare continuă pentru afecţiuni acute, respectiv pentru afecţiuni cronice inclusiv paturile din sanatorii şi preventorii. Pentru toate acestea, casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale cu spitalele publice, indiferent de subordonare, cu spitalele private, precum şi cu sanatoriile şi preventoriile din România, în condiţiile prevăzute în Contractul-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.
Nu au fost incluse paturile aprobate pentru pacienţii care se află în executarea unei măsuri educative ori de siguranţă privative de libertate şi nici numărul de paturi din penitenciarele-spital, pentru acestea contractându-se separat cu casele de asigurări de sănătate.
Stabilirea pe judeţe a numărului total de paturi se reglementează anual prin ordin al ministrului sănătăţii. În acest sens prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 618 din 29 mai 2014, publicat în M. Of. nr. 403 din 30 mai 2014 (şi rectificat în M. Of. nr. 412 din 3 iunie 2014), a fost aprobată detalierea pe judeţe a numărului total de paturi, pe anul 2014, din unităţile sanitare publice şi private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti.
 Aşa cum arătam şi mai sus, în numărul de paturi pe judeţ se includ paturile din unităţile sanitare publice cu paturi din reţeaua Ministerului Sănătăţii, din unităţile sanitare cu paturi aflate în subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, inclusiv cele al căror management a fost transferat autorităţilor administraţiei publice locale, din subordinea Academiei Române, precum şi din Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă şi paturile din unităţile sanitare private, care oferă servicii medicale de spitalizare continuă. De asemenea, au fost avute în vedere şi paturile din sanatorii şi preventorii.

Abonează-te la Viața Medicală

Dacă vrei să fii la curent cu tot ce se întâmplă în lumea medicală, abonează-te la „Viața medicală”, săptămânalul profesional, social și cultural al medicilor și asistenților din România!
Avem două tipuri de abonamente anuale:
• Tipărit + digital – 200 de lei
• Digital – 129 de lei

Prețul include TVA și taxele poștale de expediere a ziarului.
Titularii abonamentelor pe 12 luni sunt creditați astfel de:
• Colegiul Medicilor Dentiști din România – 5 ore de EMC
• Colegiul Farmaciștilor din România – 10 ore de EFC
• OBBCSSR – 7 ore de formare profesională continuă
• OAMGMAMR – 5 ore de EMC