Newsflash
Diverse

Durerea omniprezentă

de Conf. dr. Elena ALBU - iun. 4 2015
Durerea omniprezentă
   În perioada 7–9 mai 2015, la Cluj-Napoca, s-au desfăşurat lucrările celui de al treilea congres naţional de durere, organizat de Asociaţia de Algeziologie din România (AAR) în colaborare cu Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu“ Cluj-Napoca. La conferinţa de presă, care a precedat lucrările primei zile a congresului, profesorul emerit Ostin C. Mungiu, preşedintele AAR, a trecut în revistă, pe scurt, câteva dintre realizările colectivului de la Iaşi, unde funcţionează, încă din 2001, Centrul pentru studiul şi terapia durerii, cu o secţiune experimentală şi una clinică. Tot la Iaşi a fost introdusă algeziologia ca disciplină de studiu din 1998, la nivel universitar şi postuniversitar, şi au fost elaborate ghiduri, manuale şi un tratat de algeziolgie. Arătând că durerea cronică este o problemă de interes naţional, profesorul Mungiu a subliniat necesitatea înfiinţării unei specialităţi de algeziologie şi a deplâns exodul medicilor tineri cu aptitudini de cercetare. În cuvântul său, prof. dr. Anca Buzoianu, decanul Facultăţii de Medicină a UMF „Iuliu Haţieganu“, a prezentat cuprinsul sesiunilor dedicate farmaciştilor şi medicilor şi a arătat că managementul interdisciplinar al durerii este nu numai o provocare, dar şi o necesitate a medicinii moderne. Arătând că durerea este simptomul omniprezent în majoritatea afecţiunilor, este firesc ca o manifestare precum cea de la Cluj-Napoca să se adreseze tuturor profesioniştilor din domeniul sănătăţii, indiferent de specializare.
   Prima sesiune a congresului, adresată în special farmaciştilor, a debutat cu remarcabila prezentare a profesorului emerit Marius Bojiţă, intitulată „Durerea altfel“. Expunerea, de fapt un inspirat eseu, a enumerat tipurile de dureri cu care omul poate „vieţui“ (fizice, sufleteşti, spirituale), subliniind că: „durerea reprezintă mijlocul prin care înţelepciunea universului ne trezeşte faţă de aspectele în care suntem adormiţi, favorizând declanşarea unui proces de dezvoltare, de creştere, de vindecare“. În aceeaşi sesiune, au fost urmărite cu deosebit interes şi expunerile: „Sarcina, alăptarea şi medicaţia analgezică“ (prof. dr. Camil Vari, Tg. Mureş), „Repere privind asistenţa farmaceutică a pacientului cu durere în farmacia comunitară“ (farm. pr. Speranţa Iacob, preşedinta Colegiului Farmaciştilor Cluj), „Canalopatiile implicate în patogenia migrenei“ (Monica Neamţu, Iaşi) şi „Placeboanalgezia: controverse şi realităţi“ (Delia Bulea, Iaşi).
   Ultima sesiune a primei zile a congresului a fost dedicată durerii în reumatologie. Moderată de prof. dr. Simona Rednic, care, prin expunerea „Durerea în reumatologie – ce trebuie să ştim?“, a trasat liniile principale de diagnostic şi conduită terapeutică, sesiunea a marcat, ca vârfuri de atenţie, temele „Fibromialgia“ (conf. dr. Elena Răzuş, Iaşi) şi „Tratamentul durerii în reumatologie – ce s-a schimbat?“ (dr. Corina Bocşa, prof. dr. Anca Buzoianu, Cluj-Napoca). Din ultima prezentare am reţinut atenţionarea că antiinflamatoarele nesteroidiene (AINS) neselective au risc de reacţii adverse nu numai la nivelul tractului gastrointestinal superior, ci şi la nivelul tractului inferior, mai ales la populaţia vârstnică. S-a evidenţiat, de asemenea, şi potenţialul AINS de a creşte valorile tensionale, fapt de care trebuie să se ţină seama la bolnavii hipertensivi care urmează un tratament cronic pentru boli reumatismale. De altfel, aceste atenţionări au fost reiterate şi dezvoltate în ziua următoare în prezentarea realizată de prof. dr. Anca Buzoianu – „Managementul durerii în geriatrie, o problemă controversată“.
   O abordare originală asupra analgeziei farmacologice a fost expusă de prof. dr. Ioan Fulga (UMF „Carol Davila“ Bucureşti), care, încercând să identifice o a treia cale (în afară de opioide şi metaboliţii acidului arahidonic), a prezentat rezultatele obţinute de echipa sa de cercetare cu molecule de structură diferită, cum ar fi dietilamina sau gemcitabina, care vădesc mecanisme diferite de acţiune analgezică.
   Într-una din expuneri, prof. dr. Ostin C. Mungiu a reamintit audienţei că anul 2015 a fost declarat de Asociaţia internaţională pentru studiul durerii (IASP) „anul durerii neuropate“. Vorbitorul a arătat că durerea neuropată are un impact profund asupra vieţii pacienţilor, însoţindu-se adesea de depresie, tulburări de somn, precum şi de deteriorarea funcţiilor fiziologice şi psihice, care afectează semnificativ activităţile cotidiene, familiale sau sociale. În continuare, profesorul Mungiu a prezentat expunerea „Durerea cronică: între strategie globală şi realitate naţională“. Adevărat document programatic, materialul a trecut în revistă progresele realizate la nivel continental şi global în lupta pentru recunoaşterea durerii cronice ca boală în sine (Declaraţia de la Bruxelles, 2001), precum şi pentru elaborarea unor strategii care recunosc faptul că durerea este o problemă majoră de sănătate şi că pacienţii au dreptul de a beneficia de metodele non-invazive sau invazive de tratament (Declaraţia de la Montreal, 2010). În contrast cu datele statistice din ţările europene dezvoltate (şi chiar cu cele din unele ţări vecine), situaţia consumului de analgezice puternice din România (unul dintre principalii indicatori ai managementului durerii cronice în lume) denotă (acolo unde poate fi evidenţiată) valori cu mult mai mici decât media europeană. Acest fapt nu poate să ne mire, deoarece, în România, durerea cronică nu este recunoscută ca boală în sine, algeziologia nu este recunoscută ca specialitate medicală şi nu există clinici sau spitale destinate exclusiv tratamentului durerii cronice (în afara centrelor de îngrijire a bolnavilor terminali).
   Expunerea, atent urmărită, s-a încheiat cu creionarea unor direcţii strategice ce ar trebui să fie în atenţia factorilor de decizie: necesitatea organizării de centre medicale şi clinici destinate exclusiv managementului durerii cronice non-oncologice ca boală în sine, unde să profeseze specialişti în terapia durerii; deplasarea diagnosticului şi (unde este posibil) a terapiei durerii acute şi subacute la nivelul medicului de familie, în scopul prevenirii cronicizării fenomenului dureros; intensificarea informării în domeniul diagnosticului şi al mijloacelor moderne de terapie a durerii şi educarea potenţialilor pacienţi pentru a evita condiţiile generatoare de durere la locul de muncă; identificarea de resurse financiare (altele decât de la Ministerul Sănătăţii) pentru amplificarea cercetărilor în vederea descoperirii unor analgezice noi, mai eficiente.
   Cum era şi firesc, prezentarea principală, dar şi cele care au urmat, dintre care amintim: „Neuropatia diabetică – o paradigmă pentru durerea neuropată“ (conf. dr. I. Vereşiu, G. Inceu, Cluj-Napoca), „Canabinoizii în durerea neuropată: o evaluare critică“ (conf. dr. Elena Albu, prof. dr. O. C. Mungiu, Iaşi), „Tratamente topice bazate pe nanoparticule – o nouă abordare în durerea neuropată“ (dr. Bogdan I. Tamba, Iaşi), „Modificări genetice la nivelul cornului dorsal într-un model de durere neuropată experimentală“ (conf. dr. R. Ancuceanu, Bucureşti) au determinat discuţii aprinse la care au participat nu numai farmacologi de prestigiu (profesorii Şandor Vlaicu, Ioan Fulga, Anca Buzoianu, Virgil Safta), cât şi specialişti din alte centre medicale universitare (Oradea, Sibiu, Braşov, Tg. Mureş). În cuvântul lor, vorbitorii au pledat pentru necesitatea implementării unor măsuri concrete pentru optimizarea tratamentelor durerilor cronice severe şi a eliminării acelei „abordări catastrofice“ în privinţa utilizării analgezicelor puternice.
   Un moment inedit în desfăşurarea lucrărilor congresului a fost oferit de prof. dr. Gabriel M. Gurman (Universitatea „Ben Gurion“, Israel), care, în expunerea „Serviciul de durere acută în spital: o necesitate reală sau un lux?“, menţionând experienţele personale (nu lipsite şi de eşecuri), a pledat pentru necesitatea unui astfel de serviciu, care, corect organizat, ar evita perioadele de durere intensă petrecute în anticamera cabinetelor de consultaţii în aşteptarea medicului (în aceste cazuri, calmarea durerii ar fi o sarcină nonstop a unei echipe multidisciplinare).
   Sesiunea „Durerea orofacială“ s-a bucurat de prezenţa unui cvintet de prim rang de prezentatori din Cluj-Napoca: prof. dr. Mihaela Băciuţ, prof. dr. Ioan Mărginean, prof. dr. Silviu Albu, prof. dr. Radu Septimiu Câmpean şi conf. dr. Horaţiu Rotaru, care au prezentat unui numeros auditoriu diversele aspecte ale durerii orale şi craniofaciale.
   În colaborare cu Societatea Română de Medicină Psihosomatică (preşedinte – prof. dr. Dan L. Dumitraşcu), a urmat sesiunea „Durerea psihosomatică“, din care au fost remarcate prezentările: „Perspective etico-culturale în abordarea durerii în practica medicală“ (prof. dr. Liliana Rogozea, Universitatea „Transilvania“ din Braşov), „Durerea funcţională abdominală“ (prof. dr. Dan Dumitraşcu, Cluj-Napoca) şi „Durerea în tulburările din spectrul autismului“ (prof. emerit dr. Vlaicu Şandor, Cluj-Napoca). Sesiunea a prilejuit vii discuţii între medici şi psihologi referitoare la tehnicile de control şi ameliorare a durerii.
   „Durerea la mamă şi copil“ a constituit tema primei sesiuni a celei de a treia zi a manifestării. Prezentatorii, din centrele universitare Cluj-Napoca şi Iaşi, au abordat variate aspecte ale durerii, de la durerea la naştere (prof. dr. Dan Mihu, Cluj-Napoca), „Durerea la prematur şi nou-născut – o provocare pentru neonatolog?“ (prof. dr. Gabriela Zaharie, Cluj-Napoca), până la „Durerea la copil“ (dr. Alina Murgu, dr. Bogdan Stana, Iaşi).
   Ultima sesiune a oferit posibilitatea studenţilor şi medi­cilor tineri de a se evidenţia prin prezentări orale şi comunicări tip poster. Cele câteva zeci de lucrări au fost urmărite cu atenţie de studenţi – care, de altfel, au avut intrare liberă la toate sesiunile congresului şi i-au aplaudat, cum se cuvenea, pe colegii lor premiaţi.
  Lucrările s-au desfăşurat conform programului şi datorită unei remarcabile echipe organizatorice coordonate de dr. Bogdan I. Tamba, din care au făcut parte dr. Corina Bocşan, farm. Rodica Aluaş, dr. Teodora Alexa şi alţi tineri inimoşi.
   În final, apreciem că a fost o manifestare reuşită şi utilă, din care se poate desprinde concluzia că sunt necesare în continuare eforturi susţinute pentru ameliorarea stării de sănătate din ţara noastră, în privinţa atât a diagnosticului, cât şi a managementului durerii cronice. Pentru că, după cum arăta profesorul Mungiu, „în România există încă multă durere insuficient sau inadecvat tratată“.
 

Foarte multă durere

 

   Discuţiile din cadrul congresului naţional de algeziologie au vizat utilizarea deturnată a analgezicelor, durerea psihosomatică, produsele naturale utilizate în tratamentul durerii, terapia durerii la vârstnic, durerea în reumatologie, durerea generalizată, durerea cronică între strategie globală şi realitate naţională, neuropatia diabetică, managementul durerii în geriatrie, cefaleea rinogenă, durerea orală şi cranio-facială, mecanismele psihologice ale durerii, durerea funcţională abdominală, tehnici psihologice de control şi ameliorare a durerii, durerea la naştere, durerea la prematur şi nou născut, evaluarea durerii musculo-scheletale la copil, prescrierea analgezicelor majore la pacienţii cu afecţiuni oncologice.

 

Congresul a avut substanţă

 

   Prof. dr. Anca Buzoianu: „Abordarea terapeutică a durerii s-a făcut interdisciplinar, evenimentul ştiinţific în sine fiind gândit şi materializat pe mai multe paliere. Primul a fost al colegilor de la Facultatea de Farmacie, al doilea al colegilor stomatologi, al treilea fiind dedicat medicilor de mai multe specialităţi, care au avut ocazia să aleagă între mai multe workshopuri de strictă specialitate. Congresul a avut substanţă, în primul rând datorită temelor abordate, toate actuale, de interes imediat. A avut substanţă datorită specialiştilor care au condus lucrările sau au avut lucrări în plen, şi mă refer la profesorii Andrei Tica, Carmen Cristescu, Dan Dumitraşcu, Marius Bojiţă, Ostin Mungiu, Felicia Loghin, Marin Burlea, Simona Rednic, Vlaicu Şandor, Radu Oprean, Dafin Mureşanu... Un punct de interes major a fost şi sesiunea dedicată studenţilor şi medicilor rezidenţi. Ca idee generală, trebuie subliniat faptul că avem specialişti, cărora trebuie să li se acorde atenţia cuvenită. Tratamentul durerii trebuie recunoscut ca disciplină independentă. La Cluj-Napoca, un centru de tratament al durerii a fost gândit în spaţiile noului spital judeţean de urgenţă“.

 

De unde sănătate?

 

   Prof. dr. Ostin C. Mungiu: „În România există durere – foarte multă durere – prost tratată, din păcate. Acesta este şi motivul pentru care ne-am întâlnit la Cluj-Napoca, pentru a găsi cele mai bune remedii de alinare a durerii. Trebuie acordată atenţie durerii cronice. Multe guverne au făcut şi fac acest lucru, dar nu şi cel al României. Suntem foarte departe de existenţa unor clinici axate pe durerea cronică. Avem biserici, dar ele tratează durerea sufletească, nu şi durerea fizică. Ca să ajungem la cele dorite, trebuie voinţă politică. Problema noastră este găsirea fondurilor necesare, totul e să vrei să le cauţi şi să le găseşti. La o recentă întâlnire cu ministrul Bănicioiu, am fost rugaţi să ne spunem păsurile, dorinţele, totul cu o singură condiţie: să nu cerem bani! Atunci, de unde cercetare, de unde rezultate, de unde sănătate?“.

 

Demostene ŞOFRON

 
 
 

Abonează-te la Viața Medicală!

Dacă vrei să fii la curent cu tot ce se întâmplă în lumea medicală, abonează-te la „Viața Medicală”, publicația profesională, socială și culturală a profesioniștilor în Sănătate din România!

  • Tipărit + digital – 249 de lei
  • Digital – 169 lei

Titularii abonamentelor pe 12 luni sunt creditați astfel de:

  • Colegiul Medicilor Stomatologi din România – 5 ore de EMC
  • Colegiul Farmaciștilor din România – 10 ore de EFC
  • OBBCSSR – 7 ore de formare profesională continuă
  • OAMGMAMR – 5 ore de EMC

Află mai multe informații despre oferta de abonare.

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul www.viata-medicala.ro, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.

Da, sunt de acord Aflați mai multe