Newsflash
Istoria Medicinei

Vise literare

de Dr. Constantin BOGDAN - dec. 30 2013
Vise literare
Visul a fost tema principală a Congresului Uniunii Mondiale a Scriitorilor Medici de anul acesta, într-o abordare cum altfel decât… multidisciplinară. În cadrul de vis de la poalele Alpilor elveţieni, printre chiparoşi, măslini, leandri şi palmieri, autorii-medici au abordat subiectul, în urmă cu două luni, din perspectivă neuropsihologică, psihanalitică, spirituală şi filosofică. Congresul Uniunii Mondiale a Scriitorilor Medici (UMEM) este un eveniment anual ajuns la cea de a 57-a ediţie, care are în fiecare an o altă gazdă, anul acesta fiind vorba de Elveţia. Sediul de bază al reuniunii a fost oraşul Locarno, iar unele părţi ale programului au avut ca loc de desfăşurare Ascona, situat la patru kilometri distanţă.
Limba congreselor este franceza, iniţiativa înfiinţării federaţiei societăţilor naţionale care este UMEM aparţinând Franţei (1956); a doua limbă este germana, urmată de engleză. Însă autorii pot alege să-şi prezinte creaţiile şi în limba nativă, pentru sonorităţile specifice. Deşi toată această diversitate ar putea sugera un „turn al lui Babel“, dimpotrivă, se realizează o bună înţelegere, pe linia unui multilingvism din care toţi participanţii au de învăţat.
Tema congresului, „Le rêve“, în formularea sa completă „Les rêves évéillés et ceux qui meurent“ (Visele trezite şi cele care mor*), a fost propusă de subsemnatul la precedenta întâlnire de la Lisabona şi acceptată de Comitetul director. Lucrările prezentate – proză, fragmente de roman, nuvele, schiţe, eseuri, memorialistică şi versuri s-au înscris acestei teme, existând evident şi sesiuni varia de lecturi libere.
 Cei 60 de participanţi au reprezentat societăţile naţionale de profil din următoarele ţări europene: Franţa, Germania, Italia, Bulgaria, Polonia, România, Portugalia, Anglia, Elveţia, precum şi din America de Sud – Ecuador şi Africa – Mozambic.
    Fiecare congres are o anumită particularitate prin creaţiile prezentate şi ceea ce poate fi remarcat ca o caracteristică a acestei întâlniri este paleta largă de abordări chiar în cadrul temei principale. Visul sugerează autorilor subiecte de inspiraţie narativă şi lirică, Şedinţă de lucru, deschisă, a Comitetului Director UMEM. De la stânga la dreapta: reprezentanta Bulgariei, reprezentantul Ecuadorului, reprezentantul Elveţiei, preşedintele UMEM, Harald Rauchfuss, reprezentantul României, reprezentanta Portugaliei, reprezentantul Polonieiabordări din perspectivă neuropsihologică, psihanalitică, spirituală şi filosofică. Participanţii au putut audia lecturi cu subiecte de filosofie, teologie, sociologie, politică, etnologie, interferenţe medicină-cultură, psihologie, psihanaliză, istorie, memorii de călătorie, futurologie.
     Dincolo de a rămâne cantonaţi într-un registru liric, confesiv şi intim, medicii scriitori se angajează prin scrisul lor ca militanţi sociali în slujba unor idealuri. Drepturile omului, educaţia civică şi morală, lupta împotriva discriminării, sărăciei şi ignoranţei şi, evident, educaţia pentru sănătate sunt idealuri pentru care lupta se dă având la îndemână autoritatea şi prestigiul social al medicului (în societatea noastră în scădere din cauze ce se cer a fi analizate) şi instrumentul specific – talentul scriitoricesc.
    Programul reuniunii a inclus trei sesiuni de proză şi două sesiuni de poezie, acestea din urmă programate ca „soirée de poésie“ şi desfăşurându-se în locuri alese de organizatori pentru atmosfera adecvată rostirii de versuri – muzeu, restaurant cu profil tradiţional local situat în munţi, la 1.500 m altitudine, o sesiune de lecturi libere (corespun­zătoare sesiunii de „varia“ la întâlnirile cu teme medicale) şi, în sfârşit, programul de vizite „de cunoaştere şi documentare“, echiva­lentul programului so­cial din întâlnirile me­dicale şi care, în cadrul reuniunilor medicilor scriitori, fac parte din ordinea de zi a con­gresului. Fiecare ţară organizatoare şi-a pre­zentat în cadrul acestui program cultura, tradi­ţiile, monumentele na­turii, muzeele şi expo­ziţiile, siturile arheo­logice, monumentele religioase, mânăstirile şi bisericile. În cazul Elveţiei, ţară a munţilor prin excelenţă, am participat la excursii cu funicularul şi telefericul. Organizatorii au oferit participanţilor şi o croazieră pe lacul Maggiore şi tururi ghidate ale oraşelor Locarno şi Ascona. Frumuseţea naturii acestor locuri, ambianţa de linişte favorabilă reveriei şi meditaţiei, pitorescul localităţilor presărate la poalele Alpilor şi pe malul maiestuosului lac adună turişti din toată lumea şi, printre aceştia, scriitori, poeţi şi pictori care vin să-şi petreacă aici vacanţele şi să creeze inspiraţi de atmosfera acestor locuri.
  Prozatorii s-au înscris cu o paletă largă de subiecte şi de genuri literare, iar unii dintre ei au citit şi versuri, în cadrul sesiunilor de poezie. Între genurile literare abordate s-au numărat schiţele, nuvela şi romanul, din care s-au citit fragmente. Câteva titluri, bine alese, ar putea fi sugestive pentru conţinut, transcrierea titlului în limba oficială a congresului fiind mai potrivită decât o traducere: Rêve – cauchemar (Vis-coşmar, fragment de roman) Hanspeter Padrutt, Elveţia, Rêvérie du jour (Reverie diurnă) – Barbara Jordan, Germania, La vie est-elle un rêve? (Este viaţa un vis?) – Guillermo Alvarez, Ecuador, Rêve de sentier (Visare drum) – David Kuntzler, Elveţia, Un rêve (Un vis) – Marie Bot-Excluse, Franţa, Il est permis de rêver (Este permis să visezi) – FranÎoise Verrey-Bass, Elveţia. Alte texte s-au înscris într-o abordare mai mult ştiinţifică, visul prezentând încă unele necunoscute privind mecanismele fiziologice.
   Astfel de abordări – fiziologice, psihologice, psihanalitice – au fost cele prezentate de prof. dr. Jean-Claude Turpin (Franţa): Le rêve (Visul). Dincolo de mecanismele neurofizio­logice, autorul a încercat să schiţeze răspunsuri la întrebări precum: Care sunt sursele visului? Care sunt conţinuturile? Care le sunt funcţiunile? Care este semnificaţia? În sfârşit, o trecere în revistă a mesajelor viselor în diverse culturi şi cum i-au ajutat visele în creaţia lor pe Descartes, Poincaré şi Baudelaire au reprezentat interfeţele ştiinţelor neuro-psiho-fiziologice cu filosofia, cultura, literatura.
  O altă lucrare care s-a impus în acest mod de abordare a aparţinut compatriotului nostru dr. Alexandru Trifan, secretar literar al Societăţii Medicilor Scriitori şi Publicişti din România – Féerie rêvé et fantasme chez l’enfant (Feerie visată şi fantasmă la copil), prezentată de subsemnatul, o analiză din perspectivă în special psihanalitică, urmărită cu interes de participanţi. Lucrarea a desprinsConstantin Bogdan şi Andreas Steiner (Elveţia) opinia că fantasmatizarea la copil nu este de natură psihopatologică ci, dimpotrivă, este benefică dezvoltării gândirii, construirii personalităţii şi găsirii identităţii sale psihologice, argumentele provenind din datele neuro-psihologice, datele introspective, eseurile şi ficţiunile literare şi din propria experienţă profesională a autorului.
            Alte creaţii prezentate în secţiunile de proză au adus în atenţia participanţilor problematici sociale, reflexii despre culturi şi tradiţii în diferite comunităţi, influenţa acestora asupra sănătăţii. Abraham de Voogd (Franţa) lansează, în eseul său intitulat „A quelle humanité rêve-t-on?“ (La ce fel de umanitate visăm?), interogaţii şi reflexii asupra evoluţiilor noii civilizaţii, pe care o numeşte a „Mediatizării“, care a urmat precedentelor, adică celei a „Luminii“ (siècle de Lumière) şi celei a „Ştiinţelor“. Printre altele, analizează noua „Théorie du genre“ (Teorie a genului) şi una din tezele puse în circulaţie, controversată, şi anume „mariage pour tous“ (căsătorie pentru toţi), cu referire la mult dezbătuta căsătorie între persoanele de acelaşi sex.
    Prof. dr. Helder Martins (Mozambic) a adus în discuţie în lucrarea sa „Santé, Tradition et Culture – quelques reflexions dans le contexte Mozambicain“ (Sănătate, tradiţie şi cultură – câteva reflecţii în context mozambican), particularităţi ale acestei ţări africane, puternica influenţă (nu totdeauna benefică) a tradiţiilor şi culturii asupra sănătăţii. Roland Noel (Franţa) în comunicarea sa „Les rêves qui se réalisent et ceux qui s’evanouissent“ (Visele ce devin realitate şi cele ce se pierd) a prezentat o trecere în revistă a „visului“ în operele unor mari personalităţi ale medicinii şi culturii: Hipocrate, Shakespeare, Verlaine, Freud, Martin Luther King.
       În sfârşit, o altă lucrare prezentată de prof. dr. Peter Wise (Anglia) a adus în prim-plan o latură mai puţin cunoscută a marelui fiziolog Claude Bernard, medic dar şi scriitor, în comunicarea sa: „Claude Bernard – Médicien, et surtout litteraire“ (Medic, şi mai ales om de litere). Autorul celebrei şi clasicei „Introduceri în studiul medicinii experimentale“ a publicat vodevilul „La Rose du Rhone“ (Trandafirul Rhonului), prezentat cu succes pe scenele din vremea sa. Talentul său literar transpare şi în lucrările ştiinţifice publicate. Autorul comunicării şi-a prezentat cartea „A matter of doubt – the novel of Claude Bernard. Un defi sans fin“ (Sub semnul îndoielii, romanul lui Claude Bernard. O provocare fără de sfârşit) – despre viaţa romanţată a lui Claude Bernard.
    Programul congresului a inclus, ca de obicei, şi alte manifestări literare şi artistice: prezentări de carte beletristică scrisă de participanţi, reviste editate de unele din societăţile naţionale prezente, un recital de muzică de jazz susţinut de un coleg elveţian, autor şi al pieselor prezentate, în sfârşit, câteva lucrări de artă plastică, ale unor colegi: Maria das Dores Borges de Sousa (Portugalia), David Künzler (Elveţia), Sergio Marengo, fotografie artistică (Elveţia).
       S-a aprobat adeziunea la UMEM a unei noi societăţi naţionale, cea a „Medicilor Scriitori şi Artişti Mozambicani“, deschisă tuturor celor ce vorbesc limba portugheză; a fost prezentat statutul şi programul de activităţi, între acestea – un viitor congres al medicilor scriitori de limbă portugheză (Portugalia, Brazilia, Anglia, Guineea-Bissau, Macao) la Maputo, data urmând să fie stabilită şi comunicată în perioada următoare.
       Un alt punct important al ordinii de zi a fost stabilirea ţării organizatoare pentru Congresul al 58-lea din 2014, a datei de desfăşurare, precum şi a temei.
    Dintre propuneri, printre care Franţa, Germania, Ecuador, România (sugestiile pentru ţara noastră au venit din partea Elveţiei, Mozambicului, Franţei, dar au fost declinate motivat de subsemnatul), Comitetul Director a votat în favoarea Germaniei, oraşul ales fiind Leipzig, iar perioada de desfăşurare 24–28 septembrie 2014. Privind tema, dintre cele două propuneri, La Memoire (Memoria) şi L’Humanisme dans l’ère technologique – QuoVadis (Umanismul în era tehnologică – Quo Vadis), a fost aleasă cea din urmă.

Abonează-te la Viața Medicală!

Dacă vrei să fii la curent cu tot ce se întâmplă în lumea medicală, abonează-te la „Viața Medicală”, publicația profesională, socială și culturală a profesioniștilor în Sănătate din România!

  • Tipărit + digital – 249 de lei
  • Digital – 169 lei

Titularii abonamentelor pe 12 luni sunt creditați astfel de:

  • Colegiul Medicilor Stomatologi din România – 5 ore de EMC
  • Colegiul Farmaciștilor din România – 10 ore de EFC
  • OBBCSSR – 7 ore de formare profesională continuă
  • OAMGMAMR – 5 ore de EMC

Află mai multe informații despre oferta de abonare.

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul www.viata-medicala.ro, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.

Da, sunt de acord Aflați mai multe