Newsflash
Reportaje

Medicina de piață și profitorii care parazitează sănătatea

de Dr. Constantin BOGDAN - apr. 6 2017
Medicina de piață și profitorii care parazitează sănătatea

     Comercializarea medicinii, inclusiv a domeniilor necomercializabile ale acesteia, este în ultimele decenii în plină ofensivă și e promovată ca o evoluție firească, din păcate, de tot mai mulți medici. Nu-i mai puțin adevărat că, pentru a face față crizei de resurse, e nevoie de introducerea unor mecanisme de piață care să asigure resursele financiare necesare funcționării și progresului activității de asistență medicală; aceste mecanisme trebuie alese însă cu grijă și adaptate, spre a nu transforma asistența medicală într-o activitate comercială ca oricare alta. Mai întâi, trebuie evitat ca mecanismele de reglare și control etic să fie înlocuite de mecanisme de piață, fiind necesară o relație de complementaritate care să conserve cadrul etic atât de necesar și definitoriu pentru actul medical.

 

Excluziunea medicală

 

     Conservarea eticii, în condițiile progresului tehnologic, este obligatorie și această complementaritate împiedică medicina să se transforme în ateliere de reparații, reci și neutre. Ne putem imagina o medicină a viitorului desprinsă în totalitate de etică, de o componentă structurală care a definit-o și însoțit-o de la începuturile sale ca practică? Vom putea avea o medicină înalt tehnicizată, informatizată, robotizată și comercializată, dar dezumanizată? O astfel de evoluție, în care etica este facultativă sau de-a dreptul exclusă, va avea sau are deja consecințe nefavorabile asupra pacienților. De pildă, mecanismele de piață restrâng accesibilitatea la serviciile necesare din cauza creșterii costurilor, greu de suportat de categorii sociale din ce în ce mai largi. Efectul? Excluziunea medicală a unui număr din ce în ce mai mare de persoane care au, în conformitate cu drepturile omului și cu legislația în vigoare, dreptul la sănătate, la îngrijire medicală; excluziunea medicală, proces sociologic care se adaugă altor excluziuni (socială, familială, economică etc.), se materializează în complicații, agravări, chiar decese, ceea ce vine în contradicție cu scopurile fundamentale și nobile ale medicinii. S-ar putea vorbi, exagerând puțin, de o nouă cauză de deces: privarea de asistență medicală prin nealocarea de resurse financiare.
     De altfel, organismele internaționale au sesizat acest risc de discriminare a pacienților și, în mai multe dezbateri și documente, au atras atenția asupra necesității asigurării accesului neîngrădit la servicii de sănătate. Victimele discriminării prin comercializare și costuri înalte, prin abandonarea comandamentelor etice sunt persoanele defavorizate, grupurile vulnerabile – săracii, vârstnicii, o parte importantă a bolnavilor cronici. Adunarea Mondială ONU consacrată îmbătrânirii (Madrid, 2002) recomandă acces universal și egal la serviciile de sănătate, eliminarea inegalității sociale și economice bazate pe vârstă, sex sau bariere lingvistice și dezvoltarea serviciilor de sănătate astfel încât acestea să îndeplinească inclusiv necesitățile vârstnicilor.

 

Medicina cu mai multe viteze

 

     În condițiile discriminării în accesul la servicii, se delimitează o medicină cu mai multe viteze: medicina maximală, rezervată celor cu „dare de mână”, medicina optimală și medicina minimală, „de supraviețuire” (sau nici atât, în cazuri nefericite), rezervată celor defavorizați, fără resurse.
     Repartiția serviciilor medicale se face, din păcate, în funcție de situația social-economică și de vârstă, contrar principiilor etice. Țări dezvoltate au introdus restricții diverse la accesul diferitelor servicii pe criteriile costurilor, victimele fiind pacienții în vârstă, cei săraci, cei grav bolnavi. Efectul – nu îndrăznește nimeni s-o recunoască – este unul eutanasic. Ne putem întreba: câți semeni de-ai noștri mor lipsiți de ajutorul medical de care au nevoie?
     Întorcându-ne la principiile etice reglementate să guverneze asistența medicală, așa cum apar în legislația internațională, în constituțiile țărilor și în codurile etice, ne putem pune o nouă întrebare: n-ar trebui să revizuim aceste reglementări, de vreme ce, în multe cazuri, au rămas literă moartă, pe hârtie, și să le adaptăm la realitățile zilei? Principial, orice persoană bolnavă are dreptul de a beneficia de ceea ce are medicina mai performant în momentele critice. Accesul la asistența medicală necesară trebuie să se facă neîngrădit, fără deosebire de rang social, situație economică, rasă, etnie, vârstă, sex. Dar aceste principii au rămas fără suport în realitate. Statele ar trebui să aibă obligația fundamentală de a identifica soluții pentru materializarea acestor principii. În acest domeniu ar trebui să se facă o excepție de la generalizarea modelelor utilitariste, pentru că aici utilitarismul sacrifică vieți ale semenilor noștri. Este, în realitate, o privare de dreptul fundamental la sănătate.

 

Practici comerciale în sănătate

 

     Alte efecte ale pătrunderii intempestive a comercialului în medicină o reprezintă preluarea unor mecanisme ale pieței, neadaptabile domeniului, chiar exagerate, în vederea multiplicării profitului: reclama exagerată, non-etică, competiția, concurența, libertatea de a produce și de a lansa pe piață (inclusiv off-label) produse insuficient verificate sau inutile („medicina nenecesară”), dar și produse venite din afara medicinii, ca, de pildă, alimentele.
     Dacă reclama în medicină era strict reglementată până în urmă cu câteva decenii, în prezent aceasta s-a liberalizat, la presiunile celor interesați să-și lanseze produsele și să atragă clienți. Deși au fost necesare reglementări riguroase pentru evitarea reclamei neetice (înșelătoare, mincinoase, manipulatoare) – la noi, Legea 148/2000 privind publicitatea și Ordinul m. s. 263/2003 –, există destule exemple de încălcări ale acestor reglementări care nu sunt sancționate. Se poate vorbi și de reclama nocivă, cu efect grav asupra sănătății. De altfel, reclama care aduce daune sănătății ar trebui taxată ca un delict și sancționată ca atare.
     Apropo de calitatea de „client” aplicată bolnavului în unele țări, aceasta reflectă din nou imixtiunea comercialului, deoarece clientul cumpără servicii sau produse, negociază sau renunță în cazul celor foarte scumpe, definiție care nu se aplică în medicină. Dacă, eventual, putem numi clienți beneficiarii serviciilor de medicină estetică, poate fi potrivit acest apelativ în medicina de urgență, în pediatrie ori în cazul bolnavilor terminali?
     Publicitatea medicală ar trebui să rămână informativă, dar, din păcate, ea devine comercială, cu manipulările specifice: exagerarea calităților unui produs, ascunderea defectelor și a efectelor secundare, compararea directă sau deghizată cu alte produse, garanții privind eficacitatea, formulate ferm. La noi, întâlnim afirmații ca: avem cei mai buni medici, cea mai performantă aparatură, în farmacia noastră sunt cele mai ieftine medicamente etc.
     Publicitatea medicală sub formă de reclame, clipuri, interviuri, pe ecranele televizoarelor, are o pondere estimată la 70–80% din totalul publicității difuzate. Această ofensivă de piață către publicul telespectator are consecințe nefavorabile: îndemnul la consum exagerat, ocolind medicul, consumul de produse inutile (medicina nenecesară), sugestionarea celor sănătoși și anxioși. Producătorii sunt interesați să își vândă produsele cât mai mult, nu doar cât este nevoie. Există cursuri pentru farmaciști unde se predau metode pentru a atrage cât mai mulți clienți.

 

Intrușii prosperi ai profesiei medicale

 

     Comercializarea medicinii a stimulat practici neconforme cu spiritul și valorile adevărate ale profesiei, deschizând larg porțile unor intruși. Dacă vindecătorii empirici sunt cunoștințe vechi, care, în parte, erau justificați la începuturile medicinii de succesul limitat al tratamentului, practicile lor apelând mai ales la magie, astăzi ei continuă să prolifereze, să prospere pe seama credulității oamenilor. Sunt bioterapeuții, energoterapeuții, cei care identifică din ce în ce mai multe plante-miracol care vindecă cele mai grave boli, utilizatorii de aparate-minune atotvindecătoare, comercianții de remedii „garantate” pentru „detoxifiere” (găselniță a multor producători de suplimente alimentare), în realitate indivizi interesați de profituri pe seama ignoranței și credulității bolnavilor. Intrușii aceștia nu uită să atace medicina reală, căreia îi atribuie nevindecările (firești în unele cazuri – boli incurabile în stadiul actual al medicinii), iar medicamentele sunt, în discursul lor, toxice care fac numai rău organismului.
     Este surprinzător că practicile empirice coexistă și prosperă în paralel cu medicina modernă bazată pe dovezi, tot așa cum, în sens mai larg, progresele științifice nemaiîntâlnite intră într-o falsă competiție cu prejudecățile, superstițiile, credința în supranatural, practicile magice și oculte ori cu teorii ale conspirației.
     De adăugat că acești așa-numiți vindecători provin din cele mai diferite profesii, adesea nu au vreo urmă de formare medicală și nici cunoștințele minime necesare pentru a administra remedii celor bolnavi. Un paradox este și acela că se poate vorbi de o ocrotire a celor ce practică ilegal medicina, în vreme ce medicii care greșesc primesc sancțiuni de malpraxis și se „bucură” de o mediatizare negativă și de procese în instanță.
     Un alt intrus în medicină, care vine tare din urmă și se alătură vindecătorilor empirici, practicanților ilegali ai exercițiului medical, este producătorul de alimente. În ultimul timp, tot mai mulți producători de alimente își lansează produse alimentare pe post de „medicamente”. Deși OMS a atras atenția producătorilor și promotorilor acestor remedii (de fapt banale alimente investite cu funcții terapeutice vindecătoare inexistente) să nu mai înscrie pe etichetă recomandări de eficacitate în anumite boli, atenționările nu au fost luate în seamă, tentația câștigurilor fiind mai atrăgătoare. OMS face recomandări, nu impune reguli.
     Producătorii de „alimente-medicament” au fost ajutați și de falși nutriționiști (autointitulați astfel, fără vreo pregătire de specialitate), care au invadat mass-media. Ofensiva este amplă, producătorii și „nutriționiștii” sunt foarte activi pe toate canalele și ne spun că alimentele sunt superioare medicamentelor fiindcă sunt... naturale! Internetul este plin de texte având ca subiect nutriția sănătoasă, terapeutică, semnate de persoane fără formare în domeniu. Strategia se diversifică – s-a lansat mitul „alimentului sănătos”, îndemnuri precum: „să mâncăm sănătos”, „să ne creștem imunitatea prin alimente”, „să combatem prin alimente radicalii liberi”, „să ne creștem longevitatea” etc. Autointitulații nutriționiști sunt foarte vocali și acoperă specialiștii adevărați, așa cum se întâmplă în general în cazul practicanților ilegali ai exercițiului medical, mult mai activi în comparație cu reprezentanții medicinii științifice adevărate, a căror reacție este palidă sau chiar nu există. Pasivitatea și indiferența acestora din urmă poate explica proliferarea acestor intruși.

 

Specialiștii în terapii miraculoase

 

     În presa de larg consum și pe internet la noi găsim ceea ce considerăm că poate fi calificată, prin efecte, publicitate nocivă: un confrate (îl numim „confrate” pentru că este medic, nu pentru că am împărtăși un asemenea comportament) propune un tratament-minune de vindecare a cancerului cu ajutorul unui amestec de zece plante exotice; un altul susține că toate formele de cancer au o singură cauză, ciuperca „candida”, tratamentul garantat fiind simplul bicarbonat de sodiu (praful de copt!). Lista remediilor-miracol în cancer este bogată și reacțiile medicinii adevărate aproape că nu există, comparativ cu reacțiile acestor vindecători „miraculoși” cu diplomă medicală, care periodic atacă medicina clasică, științifică, bazată pe dovezi, în care s-au format: face rău, administrează medicamente toxice etc. Un alt medic (?) propune un amestec din șapte plante ca terapie eficace, „vindecătoare” în... tuberculoză.
     Exemplele sunt numeroase și credem că acești „confrați” ar putea fi incluși într-o nouă specializare: specialiști în terapii miraculoase, garantate. Ei nu aduc dovezi științifice, ci mărturii ale unor pacienți manipulați. La acest grup ar trebui atașați și medicii care se opun vaccinărilor. Apropo de nocivitate: în urmă cu aproximativ cinci-șase ani, în Spania, un cunoscut producător de remedii naturiste, lansa, speculând interesul tinerelor pentru siluetă, un produs de slăbit „garantat”. Utilizarea acestuia s-a soldat cu cinci decese ale unor tinere! Sancțiunea a fost blândă: retragerea produsului de pe piață, iar firma producătoare există și prosperă în continuare. La puțin timp, în Franța, un alt produs de slăbit a făcut ravagii printre tinerele care l-au folosit, fără decese, dar cu spitalizări. Reacția autorităților franceze a fost mult mai fermă, au fost implicate guvernul și parlamentul.

 

De ce proliferează practicile neștiințifice

 

     De ce am numit publicitatea „nocivă”? Pentru că pacienții creduli, manipulați sunt extrași tratamentelor eficace și deturnați către terapii fanteziste, pierzând astfel momentul oportun al inițierii unui tratament alopat. Cu toate acestea, nu se poate să nu fie remarcată cvasiabsența acestei infracțiuni de pe agenda tribunalelor noastre, în timp ce, în alte țări, practicile diagnostice și terapeutice de către persoane neautorizate, fără studii de specialitate, fac frecvent obiectul unor procese urmate de sancțiuni. În Franța, de pildă, prima reglementare a exercițiului ilegal al medicinii calificat drept contravenție a făcut obiectul unei legi din 1892, revizuită și actualizată în 1945 și integrată Codului francez de sănătate publică.
     La noi, încă din secolul XIX, Carol Davila a declanșat o ofensivă împotriva celor neautorizați de a practica medicina. În 1874, cu prilejul primei legi sanitare moderne, a inclus menționarea sancționării pentru „oricine va exercita medicina, farmacia și veterinăria în contra prescripțiunilor, se va pedepsi cu amendă: 100–1.000 lei, închisoare corecțională: 17 zile – 6 luni”.
     În regimul trecut, practicanții exercițiului ilegal al medicinii, vindecătorii empirici nu numai că nu erau combătuți, ci erau chiar încurajați. Un exemplu este cel al croitorului Cozac, din anii ʼ70–ʼ80, căruia, la ordinul cuplului prezidențial, i s-au repartizat paturi la Spitalul Fundeni și a primit titlul de cercetător. În prezent, însă, sunt greu de explicat indiferența și lipsa de reacție a autorităților, a oficialităților sănătății, a justiției împotriva nocivității acestor practici.
     Deși progresele medicinii științifice ar trebui să elimine practicile neștiințifice ale „intrușilor” în medicină, ale celor fără studii de specialitate, ele proliferează, se multiplică, stimulate de credulitatea și de lipsa de educație medicală și științifică a populației, încurajate de autorități, promovate de presă, de publicitatea plătită, dar și de indiferența și lipsa de reacție a medicinii oficiale. Este regretabil că acestei mișcări aducătoare de bani (nu de sănătate) i s-au atașat și profesioniști – medici, farmaciști, producători de medicamente. Exemplele sunt numeroase, din nefericire, și nu slujesc, ci dimpotrivă, știrbesc prestigiul medicinii.
     Într-o țară vest-europeană, doi medici stomatologi mutilau pacienții cu dinți sănătoși provocându-le infirmități; au fost trimiși în judecată pentru o fraudă estimată la câteva milioane de euro. La noi, unui copil i se propune intervenția chirurgicală pe retină pentru o afecțiune inexistentă, altui copil (de 4 ani) cu o pneumonie i se propune bronhoscopie (nenecesară). Sunt câteva exemple, dintre multe altele, de medicină nenecesară din ce în ce mai răspândită, stimulată de goana după profit cu încălcarea eticii și, mai grav, cu adevărate agresiuni asupra stării de sănătate.

 

Profitul de pe urma suferinței

 

     În aceeași categorie a afacerii cu boala și a profitului de pe urma suferinței se adaugă și un alt fenomen: „cartelurile”, relații între terapeuți și laboratoare de investigații sau specialiști cunoscuți, pentru realizarea de examene nenecesare. Răspândirea acestor practici se face, între altele, și cu ajutorul reclamei („publicitate medicală”), instrument de „informare” a populației. Promovarea chiar de către decidenți a unor instrumente specifice comerțului – competiția și concurența, cu motivarea stimulării calității actului medical – face loc reclamelor înșelătoare, manipulative, concurenței neloiale, luptei fără scrupule pentru atragerea de „clienți”, îndemnurilor pentru supraconsum de servicii, de medicamente nenecesare.
     Producătorii de medicamente se întrec în obținerea de profituri. Dincolo de efectul benefic asupra sănătății, există practici care au drept scop profitul, indiferent de consecințele negative, care sunt ignorate. Medicamentul-miracol, pluripotent, „medicamentul longevității” ori al „regenerării” și altele fac parte dintr-o strategie de marketing agresiv. În domeniul științific, nu are ce căuta marketingul care exagerează, pune în lumină avantajele și omite dezavantajele. Este cazul, între altele, al unor medicamente denumite „geriatrice”, care ar avea ca efect reîntinerirea, proces biologic în realitate imposibil. Un „coleg” garantează că tratamentul său „anti-aging” scade vârsta cu 20% și probează aceasta prin markeri specifici; nu aflăm tratamentul, metodologia, mecanismul ori care sunt markerii.
     Un aspect al competiției dintre producători este întrecerea, concurența pentru ieșirea pe piață cu un medicament nou, dar uneori insuficient testat. Între cinci și șase la sută din aceste medicamente sunt repede retrase, ca efect negativ al competiției.
     Recent, la Bruxelles s-au căutat soluții pentru o nouă problemă care se extinde: vânzarea medicamentelor pe internet fără prescripție medicală, multe contrafăcute. Dacă înainte era vorba în special de medicamente pentru slăbit, tratamentul impotenței sexuale, hormoni de creștere sau suplimente alimentare, în ultimul timp oferta s-a diversificat cu antibiotice, somnifere și insulină. Aceste practici sunt posibile în unele țări occidentale și prin existența farmaciilor ilegale, neautorizate.

 

Naturismul fantezist și aducător de profit

 

     Deși în ultimele decenii au apărut și reacții mai bine organizate, fundamentate științific împotriva derapajelor etice, alunecărilor spre profituri exagerate în practica medicinii, adepții practicilor medicale non-etice au ignorat sau chiar au combătut pozițiile științifice argumentate.
     În legătură cu terapiile naturiste bazate în special pe folosirea plantelor, exceptând fitoterapia științifică bazată pe dovezi, se remarcă o ofensivă crescândă a recomandărilor și utilizării, care nu poate să nu fie legată de interesele comerciale, argumentul suprem fiind acela că „tot ce este natural este favorabil sănătății”, ceea ce nu este tocmai adevărat – multe elemente venite din natură pot fi neutre sau chiar nocive pentru sănătate.
     Promotorii medicației naturiste atotvindecătoare, remediu pentru creșterea imunității, longevității, vigorii fizice ș.a. nu aduc dovezi științifice în sprijinul afirmațiilor lor. Practica și cercetarea medicală au relevat, de pildă, că utilizarea de plante pe termen lung, fără recomandare medicală, poate afecta funcția renală, iar boala cronică de rinichi, tot mai frecventă, poate recunoaște și acest factor etiologic.
     Ca urmare, recomandarea utilizării de remedii din plante trebuie făcută de medic, dar nu în maniera fantezistă și neștiințifică utilizată de un medic care invocă legături (inexistente) între forma plantei (a legumei) și un anumit organ. De pildă, ne explică acest „coleg”, prazul, care se aseamănă cu osul, ar fi util în tratarea afecțiunilor osoase, iar roșia pentru bolile de inimă.
     Avem, într-adevăr, o presă liberă și, teoretic, putem scrie și publica orice; dar nu și texte care derutează populația, care creează confuzie, doar pentru că aduc venituri nemeritate autorilor și editorilor. Este o altă imixtiune neavenită a comercialului în problemele sănătății.
     Un alt aspect al amestecului comercialului în medicină este reclama „deghizată” pe care și-o fac unii medici, utilizând procedeul publicității plătite, procedeu interzis nu doar de codurile etice, ci și de jurisprudența din domeniu: sub acoperirea unui text de educație pentru sănătate, de pildă, autorul își pune nu numai semnătura, ci și coordonatele personale, adresa cabinetului și telefonul de contact.

 

Alimente sau medicamente?

 

     Revenind la alimentele promovate ca medicamente, constatăm că producătorii lansează produse cu indicații medicale, cu virtuți pretins terapeutice curative sau preventive în anumite boli, fără alte explicații și argumente în afara unor înscrisuri pe etichete. Tot periodic, acești întreprinzători înregistrează și eșecuri peste care trec însă cu ușurință, achitând o simplă amendă, pentru a o lua apoi de la capăt cu un alt produs.
     Unui producător celebru de lactate prezentate ca eubiotice eficace, întăritoare ale imunității, i-au fost infirmate prin cercetări științifice aceste pretinse efecte. Producătorul a avut de achitat o sumă mare drept sancțiune și a renunțat la menționarea funcției de medicament a produselor sale. Un alt gigant alimentar a investit într-o băutură circa o sută de milioane de euro – în producție și promovarea multiplelor „virtuți de vindecare” în numeroase afecțiuni. Cercetarea științifică nu a constatat efectele pretinse, astfel că producătorul și-a suspendat producția și a pierdut sume importante.
     Comunitatea internațională a sesizat problemele pe care le pune în prezent alimentația, cu influențe negative asupra stării de sănătate – prin introducerea a diverse ingrediente în procesarea industrială (amelioratori, conservanți, controversatele E-uri) sau prin inventarea funcției de medicament pentru unele alimente (cu riscul ca bolnavii să înlocuiască medicamentele adevărate) – și, în consecință, a pus în acțiune o serie de organisme de reglementare și control. Cu toate acestea, lupta continuă, pentru că interesele financiare ale investitorilor în domeniu sunt puternice și în creștere.
     Și la noi, vocile profesioniștilor – nutriționiști calificați, medici, farmaciști, chimiști – sunt acoperite de agresivitatea falșilor specialiști, fără studii, animați doar de profituri cât mai mari. Aceștia din urmă inundă internetul, presa audio-vizuală și scrisă, cu susțineri fără argumente științifice, fără probe clinice, argumentul obișnuit fiind smulgerea (probabil și recompensată) a unor mărturii individuale, fără valoare științifică, în realitate nimic altceva decât manipulări preluate cu ușurință de presă. Autorii acestor reclame nu se semnează, nu-și indică studiile, pregătirea.
     Temele acestui marketing agresiv (produse naturiste, plante, alimente) sunt: creșterea imunității atribuită (fals) anumitor alimente sau plante, detoxifierea, calul de bătaie al tuturor reclamelor (proces care nu există, organismul nu este plin de toxine, nu se spune care sunt acelea, organismul are propriile căi de eliminare a unor produse rezultate din metabolism), alimente anticancer, antiboli, în general, cu accent pe boli grave, chiar incurabile, alimente care vindecă tot, care prelungesc viața... Toate aceste pretinse beneficii nu există, iar promotorii acestor falsuri nu sunt în nici un fel trași la răspundere.

 

În loc de concluzii

 

     Pentru adevăr, pentru știință, pentru o practică medicală bazată pe dovezi și etică, se impune o contraofensivă a autorităților științifice, de sănătate publică, a medicilor adevărați, practicanți ai unui exercițiu medical bazat pe dovezi.
     Observațiile și opiniile de mai sus sunt ale unui etician care continuă să creadă că „afacerile cu suferința”, comercializarea medicinii, utilitarismul nu vor reuși să elimine etica din practica medicinii, din cercetare, în pofida faptului că militanții pentru conservarea eticii sunt destul de puțini.

 

Abonează-te la Viața Medicală!

Dacă vrei să fii la curent cu tot ce se întâmplă în lumea medicală, abonează-te la „Viața Medicală”, publicația profesională, socială și culturală a profesioniștilor în Sănătate din România!

  • Tipărit + digital – 249 de lei
  • Digital – 169 lei

Titularii abonamentelor pe 12 luni sunt creditați astfel de:

  • Colegiul Medicilor Stomatologi din România – 5 ore de EMC
  • Colegiul Farmaciștilor din România – 10 ore de EFC
  • OBBCSSR – 7 ore de formare profesională continuă
  • OAMGMAMR – 5 ore de EMC

Află mai multe informații despre oferta de abonare.

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul www.viata-medicala.ro, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.

Da, sunt de acord Aflați mai multe