Newsflash

Reglementări pentru membrii CMR

de Alexandru NEAGU - aug. 22 2016
Reglementări pentru membrii CMR
    Certificatul de membru CMR. Prin Decizia Colegiului Medicilor din România nr. 16 din 24 iunie 2016 publicată în Monitorul Oficial nr. 542 din 19 iulie 2016, au fost adoptate noi reglementări privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România. Noul act normativ va intra în vigoare începând cu 17 octombrie 2016.
     Profesia de medic se exercită pe teritoriul României pe baza certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România, care se acordă, la cerere, persoanelor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții. Pentru început, trebuie să dețină un titlu oficial de calificare în medicină, să nu se găsească în vreunul dintre cazurile de nedemnitate sau de incompatibilitate prevăzute de lege și să fie apte din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de medic. Apoi, trebuie să nu își fi întrerupt exercitarea profesiei pe o perioadă mai mare de cinci ani sau să fi obținut diploma de licență în ultimii cinci ani.
     Certificatele de membru al Colegiului Medicilor din România vor fi emise și eliberate de colegiul teritorial al Colegiului Medicilor din România în a cărui rază își au, după caz, domiciliul/reședința sau locul de muncă/unitatea la care urmează să își desfășoară activitatea medicii solicitanți, conform modelelor prevăzute în anexele deciziei.
     Eliberarea certificatului de membru la înscrierea în Colegiul Medicilor din România se face în baza următoarelor documente: formular de înscriere, copie de pe documentul de identitate, copie legalizată a diplomei de absolvire a facultății, copie de pe titlul/titlurile oficial(e) de calificare în profesia de medic sau, după caz, documentul care atestă recunoașterea acestuia, dovada exercitării profesiei de medic în ultimii cinci ani, respectiv adeverință de la locul de muncă, dacă este cazul, sau dovada atestării competenței profesionale, cazierul judiciar sau certificatul de probitate profesională eliberat de statul membru de origine sau de proveniență, certificatul de sănătate tip A5, cu viza medicului psihiatru, declarația pe propria răspundere privind inexistența unei situații de incompatibilitate sau nedemnitate prevăzute de lege, copia certificatului de căsătorie, dacă este cazul și chitanța privind achitarea taxei de înscriere.
     Pentru medicii rezidenți se eliberează, la cerere, certificatul de membru, în baza acelorași documente, mai puțin cele care atestă experiența, fiind însă necesar carnetul de rezident.
     Actul normativ detaliază condițiile și documentele necesare eliberării certificatului și pentru absolvenții facultăților de medicină care au finalizat pregătirea în rezidențiat, dar nu au promovat examenul de specialitate, pentru absolvenții facultăților de medicină din promoțiile ulterioare anului 2005 care nu au fost confirmați în rezidențiat, pentru absolvenții facultăților de medicină din promoțiile anterioare anului 2005 care nu au dobândit calificarea de medic specialist, dar au întrunit condițiile de exercitare a profesiei.
     În cazul în care certificatul de membru nu mai corespunde nivelului de pregătire și titlului de calificare profesională, titularul va solicita eliberarea unui nou certificat de membru corespunzător calificării profesionale superioare dobândite.
     De asemenea, în cazul în care medicul își întrerupe activitatea profesională sau se află într-o situație de incompatibilitate pe o perioadă mai mare de 5 ani, eliberarea/vizarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România în vederea reluării activității medicale se va face numai după efectuarea stagiului de readaptare profesională și atestarea competenței profesionale, conform legii.
     În cazul modificării datelor personale (ca urmare a schimbării numelui titularului în urma căsătoriei, pe cale administrativă etc.), la cererea medicului, se va elibera un nou certificat de membru, pe baza documentelor justificative.
     La nivelul Colegiului Medicilor din România se înființează Registrul unic al certificatelor de membru, de unde la înscriere fiecare membru al Colegiului va primi un certificat de membru în care se va înscrie codul unic de identificare a titularului.
     Medicul este obligat să aducă la cunoștința colegiului teritorial orice modificări ale datelor/informațiilor conținute în formularul de înscriere/cererea de avizare anuală.

Abonează-te la Viața Medicală!

Dacă vrei să fii la curent cu tot ce se întâmplă în lumea medicală, abonează-te la „Viața Medicală”, publicația profesională, socială și culturală a profesioniștilor în Sănătate din România!

  • Tipărit + digital – 249 de lei
  • Digital – 169 lei

Titularii abonamentelor pe 12 luni sunt creditați astfel de:

  • Colegiul Medicilor Stomatologi din România – 5 ore de EMC
  • Colegiul Farmaciștilor din România – 10 ore de EFC
  • OBBCSSR – 7 ore de formare profesională continuă
  • OAMGMAMR – 5 ore de EMC

Află mai multe informații despre oferta de abonare.

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul www.viata-medicala.ro, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.

Da, sunt de acord Aflați mai multe