Newsflash

Raportarea cazurilor spitalizate

de Alexandru NEAGU - aug. 29 2016
Raportarea cazurilor spitalizate
Prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 412 din 4 iulie 2016 publicat în Monitorul Oficial nr. 566 din 26 iulie 2016, au fost aprobate regulile de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice și medicale la nivel de pacient pentru cazurile încadrate în regim de spitalizare continuă și de zi, precum și a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice și medicale, pentru care se solicită reconfirmarea.
Aceste hotărâri se aplică pentru cazurile externate, pe perioada de valabilitate a reglementărilor Hotărârii Guvernului nr. 61 din 2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru, care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016–2017, cu modificările și completările ulterioare.
Până la data de 4 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, spitalele vor furniza în format electronic setul minim de date la nivel de pacient în spitalizarea continuă (SMDPC) aferent pacienților externați, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576 din 2006 privind înregistrarea și raportarea statistică a pacienților care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, tot până la aceeași dată, spitalele vor raporta în format electronic setul minim de date la nivel de pacient în spitalizarea de zi (SMDPZ), aferent cazurilor rezolvate/serviciilor furnizate în luna respectivă, conform prevederilor aceluiași Ordin.
Trimestrial, în perioada 14–18 a lunii următoare trimestrului încheiat, spitalele vor transmite în format electronic cazurile/serviciile neconfirmate pentru care se solicită reconfirmarea, precum și cazurile/serviciile neraportate din lunile anterioare. În perioada 10–14 decembrie, spitalele vor transmite în format electronic cazurile/serviciile neconfirmate pentru care se solicită reconfirmarea, precum și cazurile neraportate până la data de 30 noiembrie. Cazurile/serviciile neconfirmate pentru care se solicită reconfirmarea, precum și cele neraportate până la sfârșitul anului pot fi raportate în perioada 14–18 ianuarie a anului următor.
Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București, denumită în continuare SNSPMPDSB, va transmite lunar, până la data de 7, în format electronic, datele/informațiile de confirmare clinică și medicală a activității aferente lunii precedente către Casa Națională de Asigurări de Sănătate, în formatul solicitat de aceasta. De asemenea, Casa Națională de Asigurări de Sănătate va primi de la SNSPMPDSB trimestrial, în format electronic, datele/informațiile de confirmare clinică și medicală a activității, în formatul solicitat, până la data de 21 a lunii următoare trimestrului încheiat, iar pentru trimestrul IV până la data de 16 decembrie, respectiv până la data de 21 ianuarie a anului următor.
Lunar, respectiv trimestrial, SNSPMPDSB va transmite Casei Naționale de Asigurări de Sănătate datele/informațiile cu detalierea cauzelor de neconfirmare pentru fiecare caz, în formatul solicitat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate și potrivit Metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punct de vedere al datelor clinice și medicale pentru care se solicită reconfirmarea prevăzută în acest act normativ.
Recomandăm persoanelor implicate direct în aplicarea acestor reglementari lecturarea integrală a acestora, având în vedere inclusiv necesitatea decontării activității lunare și trimestriale, pentru care spitalele vor utiliza, după caz, desfășurătoarele prevăzute în ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activității realizate de către furnizorii de servicii medicale – formulare unice pe țară, fără regim special.
 

Abonează-te la Viața Medicală!

Dacă vrei să fii la curent cu tot ce se întâmplă în lumea medicală, abonează-te la „Viața Medicală”, publicația profesională, socială și culturală a profesioniștilor în Sănătate din România!

  • Tipărit + digital – 249 de lei
  • Digital – 169 lei

Titularii abonamentelor pe 12 luni sunt creditați astfel de:

  • Colegiul Medicilor Stomatologi din România – 5 ore de EMC
  • Colegiul Farmaciștilor din România – 10 ore de EFC
  • OBBCSSR – 7 ore de formare profesională continuă
  • OAMGMAMR – 5 ore de EMC

Află mai multe informații despre oferta de abonare.

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul www.viata-medicala.ro, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.

Da, sunt de acord Aflați mai multe