Un articol recent apărut în revista Harefuah îi prilejuieşte dlui prof. dr. Gabriel Gurman, corespondentul săptămânalului „Viaţa medicală“ în Israel, un amplu şi avizat comentariu pe marginea unui subiect controversat: dreptul medicului la grevă.

 "> Precepte greu de apărat - Viața Medicală
Imagine campanie proprie
Cultură

Precepte greu de apărat

de Prof. dr. Gabriel M. GURMAN - feb. 14 2012
Precepte greu de apărat

Un articol recent apărut în revista Harefuah îi prilejuieşte dlui prof. dr. Gabriel Gurman, corespondentul săptămânalului „Viaţa medicală“ în Israel, un amplu şi avizat comentariu pe marginea unui subiect controversat: dreptul medicului la grevă.

 

   Publicarea unui foarte interesant articol (Glick S, Schwartzfuchs D. Dreptul inalienabil al medicului la grevă, un precept greu de apărat. Harefuah 2012; 151:12-14), în urmă cu doar o săptămână, în revista ebraică HAREFUAH, a Asociaţiei Medicilor din Israel, a fost prilejuită de finalul uneia din cele mai lungi greve a medicilor din această ţară. Subiectul pare interesant pentru orice comunitate medicală dintr-o ţară bazată pe principii democratice. În cele ce urmează, voi încerca să recenzez articolul de mai sus fără a intra în amănuntele care aparţin eminamente atmosferei medicale israeliene.

O istorie succintă

   Asociaţia Medicilor Israelieni (AMI) a fost înfiinţată în 1912, cu câţiva ani înainte de apariţia uniunii sindicatelor în comunitatea evreiască din Palestina de dinaintea înfiinţării, în 1948, a statului Israel. Acesta este motivul pentru care AMI nu a fost încorporată în organizaţia naţională sindicală şi şi-a păstrat independenţa şi libertatea de acţiune până în ziua de azi. Hotărârile acestei organizaţii nu pot fi influenţate din afară şi sunt apărate de legislaţia israeliană.
   Medicii israelieni au fost dintotdeauna prost remuneraţi şi recompensaţi, în comparaţie cu colegii lor din alte ţări dezvoltate. Aşa se face că, în Israel, costul sănătăţii pe cap de locuitor reprezintă doar ceva mai mult de jumătate din suma alocată sănătăţii în marea majoritate a celor 34 de state care fac parte din Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică.
   Prima grevă organizată a medicilor israelieni a avut loc în anul 1976 şi, graţie acesteia, corpul medical şi-a îmbunătăţit situaţia materială, mai ales prin introducerea gărzilor la domiciliu, plătite printr-o formulă foarte asemănătoare sistemului de remunerare din agricultura comunistă, căci ia în considerare preţul unei zile de muncă (salariul lunar împărţit la 25 de zile lucrătoare) şi fiecare gardă (inclusiv cea de la domiciliu) e plătită ca un multiplu al costului unei zile de muncă a medicului respectiv. În plus, şefii de secţii şi unităţi au fost compensaţi suplimentar pentru a rămâne la dispoziţia instituţiei sanitare zi şi noapte, pe tot parcursul anului (cu excepţia concediilor sau prestării serviciului militar de rezervă).
   Anul 1982 a adus cu el o grevă „sălbatică“, însoţită de greva foamei din partea medicilor de spital. Ea a fost urmată de creşterea posturilor pentru medici în toate instituţiile sanitare israeliene şi de o anumită creştere a salariului mediu al medicului.
   O grevă de aproape şase luni a avut loc în anul 2000 şi s-a soldat cu trimiterea celor două părţi (patronii şi AMI) în faţa unei comisii superioare de arbitraj. Verdictul comisiei a fost finalizat abia în 2010 (!) şi a cuprins, printre altele, hotărârea de a mări venitul medicilor cu aproximativ 25%. Nemulţumirea legată de tergiversarea aplicării verdictului de mai sus, suplimentată de o lipsă serioasă de medici în ultimii ani, a creat o situaţie stranie, pentru că, la mai puţin de un an de la deznodământul final al grevei din anul 2000, o nouă grevă a izbucnit în 2011!
   Spaţiul pe care îl avem la dispoziţie nu poate cuprinde o dare de seamă completă a acestei ultime greve. De altfel, rezultatele finale ale acesteia, încheiată doar de câteva luni, sunt încă dezbătute şi neaplicate. Dar greva anului 2011 e cea care a prilejuit autorilor articolului citat să discute aspectele etice ale grevei medicului.
   O remarcă foarte importantă: toate grevele amintite mai sus au avut un numitor comun. Întreruperea activităţii medicale din întreaga ţară a inclus numai tratamentele elective, planificate şi nicidecum medicina de urgenţă. Pe tot parcursul grevelor, a continuat activitatea de urgenţă, sălile de operaţie, secţiile de terapie intensivă şi dializă au funcţionat normal, ambulanţele nu şi-au încetat activitatea nicio clipă, iar tratamentele oncologice nu au fost niciun moment întrerupte.

Dreptul medicului la grevă

   În orice societate democratică, salariatului i se permite organizarea într-un cadru profesional, care să-i ofere apărare în faţa oricărei încercări de subminare a intereselor sau a poziţiei sale profesionale. Din acest punct de vedere, medicii nu constituie o entitate diferită. Asociaţiile medicale din diverse ţări acţionează legal şi, în acelaşi timp, independent de administraţia birocratică. Ca urmare, dreptul la grevă e inclus în complexul de măsuri pe care o organizaţie profesională medicală le poate lua pentru a-şi apăra membrii de pericolul afectării veniturilor, a condiţiilor de pensionare, a statutului profesiunii etc.
   Prima întrebare care se impune (discutată în articolul lui Glick şi Schwartzfuchs) pare a fi perfect legitimă: împotriva cui este declanşată greva sau, mai bine-zis, cine urmează să sufere de pe urma luării acestei drastice hotărâri? Consecinţele grevei muncitorilor dintr-o fabrică se resimt imediat de către patron: producţia încetează, potenţialii clienţi caută produsul respectiv pe alte pieţe, renumele firmei e afectat şi toate aceste rezultate negative ar trebui să aibă ca urmare un proces de negociere între patronul serios afectat de grevă şi organizaţia care îi reprezintă pe grevişti. Întrucât, în marea majoritate a cazurilor, greviştii se bucură de existenţa unui fond de grevă care le permite să subziste pe tot timpul încetării lucrului, cel interesat de scurtarea duratei grevei e, în general, numai patronul. Dar, în cazul grevei medicilor, aceasta se declanşează împotriva patronului (în Israel medicii sunt salarizaţi de către mai multe organizaţii, printre care Ministerul Sănătăţii şi casele de asigurare), dar cei care suferă consecinţele ei sunt pacienţii! De fapt, pacienţii cărora li se refuză tratamentul sunt practic luaţi ostatici de către medicii grevişti şi iată de ce, în ochii multora, greva medicilor reprezintă un fenomen social necivilizat şi complet lipsit de etică, o situaţie care aminteşte de folosirea forţei fizice pentru rezolvarea unui conflict. Iar societatea umană, de sute de ani, încearcă să limiteze utilizarea forţei pentru aplanarea unei dispute şi cere membrilor săi să apeleze la alte mijloace pentru a rezolva un conflict de orice natură. Folosirea, chiar şi indirectă, a pacientului – căruia nu i se acordă tratamentul cuvenit – în scopul obligării uneia din părţile conflictului de a ceda şi a răspunde pozitiv la pretenţiile celeilalte părţi e considerată şantaj. Ca urmare, această modalitate nu-şi mai poate găsi azi locul în arsenalul metodelor de rezolvare a conflictelor de muncă.
   Autorii articolului aduc în discuţie un exemplu pe cât de interesant pe atât de straniu. E vorba de hotărârea guvernului israelian, în urmă cu zeci de ani, de a nu elibera deţinuţi de origine libaneză care îşi ispăşiseră pedeapsa şi urmau a fi trimişi în ţara de baştină, până când guvernul libanez nu elibera soldaţi israelieni aflaţi în captivitate. Cu alte cuvinte, foştii deţinuţi libanezi fuseseră reţinuţi ca ostatici, deşi nu aveau nicio vină în legătură cu captivitatea soldaţilor israelieni!
   În ambele situaţii, consideră autorii, atitudinea celor în cauză – guvernul israelian şi medicii – trebuie considerată lipsită de etică şi complet nejustificată.

Responsabilitatea medicului faţă de pacientul său

   Greva medicilor pune în pericol viaţa bolnavilor, indiferent dacă se iau măsurile necesare pentru a evita catastrofe în domeniul medicinii de urgenţă. Medicul e responsabil pentru viaţa pacienţilor săi şi acest precept devine evident pentru oricine citeşte jurământul lui Hipocrate. A nu se uita faptul că, în multe şcoli de medicină din întreaga lume, tinerii depun acest jurământ odată cu intrarea în profesiune (apropo, la Facultatea din Beer Şeva, cei care depun acest jurământ sunt studenţii de anul I, pentru că, odată integraţi în lumea medicală, şi studenţii pot fi consideraţi responsabili pentru soarta pacienţilor la al căror tratament participă). Jurământul lui Hipocrate pretinde supunerea interesului medicului în faţa grijii pentru soarta pacientului său, iar interpretarea autorilor articolului duce la concluzia că medicul aflat în grevă trădează, de fapt, interesele pacientului său în favoarea propriilor sale interese materiale.
   De altfel, noţiunea de profesionalism, idee care se aplică perfect poziţiei sociale şi profesionale a medicului modern, presupune supremaţia interesului pacientului faţă de cel al medicului său curant. Deci, şi din acest punct de vedere, susţin Glick şi Schwartzfuchs, medicul grevist calcă în picioare cele mai elementare principii etice ale relaţiei medic–pacient.
   Consecinţele acestei situaţii sunt lesne de înţeles. În prim-plan se situează pierderea încrederii pacientului în propriul său medic curant şi în capacitatea acestuia de a juca în mod eficient rolul de apărător al sănătăţii pacienţilor săi. Negarea dreptului bolnavului la tratament duce de multe ori la un conflict serios între medici, de o parte, şi pacienţi şi familiile acestora, de cealaltă parte. Nu de puţine ori, grevele medicilor produc altercaţii verbale, care cu uşurinţă degenerează în conflicte fizice, cu urmări dezastruoase.
   După o grevă cu consecinţe dureroase pentru asistenţa medicală, în general, se deteriorează şi relaţiile dintre corpul medical şi organizaţiile sanitare care joacă rolul patronului. Suspiciunea reciprocă, totala lipsă de încredere de ambele părţi creează o atmosferă care, foarte adesea, capătă un caracter de ireversibilitate.
   Din acest amalgam de situaţii neplăcute şi uneori periculoase nu lipsesc nici conflictele dintre medici, pentru simplul motiv că unii confraţi consideră – pe drept sau nu – că declararea grevei e un gest lipsit de etică şi, prin urmare, aceştia nu pot lua parte la acţiunile legate de declararea grevei.
   Un amănunt interesant legat de această ultimă consecinţă a grevei medicilor este conflictul intern al acelui coleg care pe de o parte ridică glasul împotriva grevei, nu ia parte la acţiunile iniţiate de ceilalţi medici, dar nicidecum nu se opune ca, la terminarea cu succes a grevei, să primească aceleaşi beneficii pecuniare pentru care s-au luptat propriii săi confraţi!
   În sfârşit, e cazul să amintim faptul că nicio grevă a medicilor israelieni nu a afectat vreodată activitatea instituţiilor medicale particulare (spitale sau cabinete private), care îşi continuă nestingherite activitatea cotidiană. E adevărat însă că medicina particulară din Israel nu acoperă decât într-o relativ mică măsură activitatea de îngrijire a pacientului. Şi, cu toate acestea, orice grevă a medicilor pare a crea condiţii optime pentru îmbunătăţirea situaţiei materiale a acelor doctori care-şi dedică o anumită parte a activităţii profesionale medicinii private. Această situaţie, departe de a fi ipotetică, aruncă o umbră neplăcută asupra adevăratelor cauze ale declanşării oricărei greve în domeniul medical.

Oare există alternativă?

   Aparent, ar fi simplu de hotărât că, deoarece greva medicilor şi, în general, a personalului sanitar e un gest lipsit de etică şi potrivnic principiului responsabilităţii acestuia faţă de pacient, acest tip de protest trebuie nu numai descurajat de către opinia publică, ci chiar interzis prin lege. În această direcţie, există precedente, chiar în Israel, unde armatei, poliţiei şi judecătorilor le este interzis dreptul la grevă, indiferent de justeţea doleanţelor vreunuia din aceste grupuri. Fără discuţie, acest pas ar leza în mod clar drepturile medicului de a lupta pentru ameliorarea nu numai a situaţiei sale materiale şi/sau profesionale, dar şi pentru îmbunătăţirea îngrijirii medicale a pacienţilor săi (de exemplu, crearea de posturi suplimentare, modernizarea aparaturii, creşterea numărului de paturi de spital etc.).
   Autorii articolului sunt chiar de părere că, într-o societate democratică, grevele medicilor ar trebui complet interzise, iar soluţionarea conflictelor de muncă trebuie să-şi găsească un cadru adecvat prin instaurarea unui sistem de arbitraj neutru şi complet imparţial. Această propunere se bazează, printre altele, pe preceptele sistemului juridic religios iudaic (neaplicat în întregime nici în Israel!), dar ignoră o altă cerinţă a aceluiaşi sistem judiciar, vechi de mii de ani, care pretinde o remunerare onestă a medicului, ca o compensaţie pentru dedicaţia sa, zi şi noapte, spre binele pacientului său!
   Se pare că această ecuaţie, care reprezintă o balanţă între dreptul medicului de a protesta şi nivelul remuneraţiei sale pentru munca depusă, şi-a găsit soluţia în sistemul american. Autorului acestei recenzii nu-i sunt cunoscute exemple de greve ale medicilor din SUA, în ultimele zeci de ani. În schimb, nu lipsesc date privitoare la venitul material deosebit de satisfăcător al medicului american. Aceste date reprezintă, de fapt, o perfectă explicaţie a faptului că medicul american nu găseşte suficiente motive pentru a ieşi în stradă şi a-şi pretinde drepturile!
   Aşa cum se ştie, descoperirea Americii a avut loc în urmă cu sute de ani, dar se pare că pentru mulţi din guvernanţii noştri existenţa acestui continent este încă ignorată… Pentru cei familiarizaţi cu situaţia medicinii mondiale curente, datele oferite de New England Journal of Medicine în numărul său din 22 decembrie 2011 nu sunt deloc surprinzătoare. „Satul global“ în care trăim şi activăm duce o lipsă cumplită de medici, iar jurnalul menţionează că, la momentul actual, există un deficit, în lumea întreagă, de nu mai puţin de 4,3 milioane de cadre sanitare („health professionals“). În această situaţie, pare evident că orice naţiune care doreşte să-şi păstreze cadrele sale medicale, după ce a investit în formarea lor, trebuie să iniţieze măsurile necesare pentru îmbunătăţirea ecuaţiei de care aminteam mai sus: pe de o parte, respectul pentru dreptul medicului de a protesta şi, pe de altă parte, îmbunătăţirea condiţiilor sale de lucru şi de remunerare materială.
 

Abonează-te la Viața Medicală!

Dacă vrei să fii la curent cu tot ce se întâmplă în lumea medicală, abonează-te la „Viața Medicală”, publicația profesională, socială și culturală a profesioniștilor în Sănătate din România!

  • Tipărit + digital – 199 de lei
  • Digital – 149 lei

Titularii abonamentelor pe 12 luni sunt creditați astfel de:

  • Colegiul Medicilor Stomatologi din România – 5 ore de EMC
  • Colegiul Farmaciștilor din România – 10 ore de EFC
  • OBBCSSR – 7 ore de formare profesională continuă
  • OAMGMAMR – 5 ore de EMC

Află mai multe informații despre oferta de abonare.

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul www.viata-medicala.ro, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.

Da, sunt de acord Aflați mai multe