Newsflash

Reţea şi avize

de Alexandru NEAGU - dec. 9 2014
Reţea şi avize
   Reţeaua de genetică medicală. Prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.358 din 13 noiembrie 2014, publicat în Moni­torul Oficial nr. 848 din 20 noiembrie 2014, a fost regle­mentată înfiinţarea reţelei de genetică medicală, cuprinzând următoarele structuri: centre regionale de genetică medicală (CRGM), cabinete (CGM) şi laboratoare (LGM).
   Cele şase CRGM reprezintă structuri funcţionale fără per­so­nalitate juridică, cu rolul de a coordona întreaga activitate de profil din zona arondată, şi se organizează desfăşurând activitatea la nivelul următoarelor spitale clinice: Centrul Regional Bucureşti – organizat în structura Institutului pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului „Prof. dr. Alfred Rusescu“ Bucureşti (judeţe arondate: Argeş, Buzău, Călăraşi, Giurgiu, Dâmboviţa, Ilfov, Ialomiţa, Prahova, Teleorman, Tulcea, Constanţa şi municipiul Bucureşti); Centrul Regional Cluj – organizat în structura Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca (judeţe arondate: Cluj, Bistriţa-Năsăud, Sibiu, Mureş, Covasna, Harghita, Braşov); Centrul Regional Timiş – organizat în structura Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Louis Ţurcanu“ Timişoara (judeţe arondate: Timiş, Arad, Caraş-Severin, Hunedoara); Centrul Regional Iaşi – organizat în structura Spitalului Clinic de Urgenţă pen­tru Copii „Sf. Maria“ Iaşi (judeţe arondate: Iaşi, Bacău, Botoşani, Neamţ, Suceava, Vaslui, Vrancea, Galaţi, Brăila); Centrul Regional Bihor – organizat în structura Spitalului Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu“ Oradea (judeţe arondate: Alba, Maramureş, Satu Mare, Sălaj, Bihor); Centrul Regional Dolj – organizat în structura Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova (judeţe arondate: Dolj, Gorj, Vâlcea, Olt, Mehedinţi).
   CRGM sunt coordonate de un medic primar genetică medicală şi trebuie să aibă angajaţi: minimum doi medici în specialitatea genetică medicală, din care un medic primar, care este şi şeful centrului; un medic în specialitatea medicină de laborator sau biolog; un asistent medical; un asistent medical de laborator; personalul sanitar mediu şi sanitar auxiliar din secţia/compartimentul cu paturi. Dintre medicii implicaţi în problema bolilor genetice, CRGM va desemna coordonatorul de profil pe judeţ; acesta va cere trimestrial tuturor structurilor publice şi private din judeţ implicate datele necesare pentru a putea fi raportate centrului regional de boli genetice la care este arondat. Structurile de genetică medicală din cadrul unităţilor sanitare publice şi private au obligaţia de a comunica datele necesare către coordonatorul de profil pe judeţ.
   Avizul de practică temporară/ocazională pentru medicii străini. În Monitorul Oficial nr. 844 din 19 noiembrie 2014, a fost publicată Decizia Colegiului Medicilor din România nr. 9 din 31 octombrie 2014 privind eliberarea Avizului de practică temporară/ocazională a profesiei pentru medicii străini. Avizul este necesar pentru exercitarea activităţii medicale cu caracter temporar/ocazional pe teritoriul României pentru medicii cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene, stabiliţi în unul dintre aceste state, aceştia fiind astfel exceptaţi de la obligativitatea înscrierii în Colegiul Medicilor din România.
   Potrivit reglementărilor, prin activitate medicală cu carac­ter temporar se înţelege activitatea desfăşurată pe o perioadă limitată de timp, precizată clar în cererea de solicitare a avi­zu­lui, iar prin activitate medicală cu caracter ocazional se înţe­lege activitatea desfăşurată cu o anumită ocazie, de ase­menea specificată clar în cererea de solicitare a avizului (de exemplu, conferinţe, congrese, intervenţii şi/sau manevre tera­peutice/diagnostice ce se doresc a fi împărtăşite medi­cilor români, inclusiv activităţi cu caracter umanitar şi de voluntariat).
   Cu o valabilitate de un an, avizul se eliberează de CMR în termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii următoarelor documente: cerere-tip de emitere a avizului; documentul de cetăţenie; diplomele, certificatele sau alte titluri de medic prevăzute de lege ori de normele Uniunii Europene pentru prestarea activităţii medicale; dovada prin care autorităţile competente ale statelor în care medicul este stabilit atestă că, la data eliberării acestui document, medicul solicitant este stabilit legal pe teritoriul lor, deţine titlurile şi calificările necesare exercitării profesiei de medic, nu a suferit suspendări temporare sau definitive ale activităţilor medicale ori condamnări penale rămase definitive (documentul are o valabilitate de trei luni de la data emiterii); certificat sau atestat privind abilităţile lingvistice profesionale necesare pentru a practica în România, la nivel B1; dovada achitării echivalentului în lei al sumei de 50 de euro, reprezentând contravaloarea eliberării avizului. În cazul susţinerii probei de aptitudini pentru diferenţe între calificările profesionale ale medicului prestator şi formarea impusă în România, contravaloarea eliberării avizului este echivalentul în lei al sumei de 150 de euro. Pentru acţiunile umanitare şi de voluntariat nu se percepe această taxă.
   Prezenta decizie reglementează şi exercitarea activităţii medicale cu caracter ocazional pe teritoriul României pentru medicii cetăţeni ai unui stat terţ altul decât cele menţionate mai sus, documentaţia necesară obţinerii avizului fiind una similară, în plus apărând obligativitatea depunerii invitaţiei unităţii medi­cale româneşti ori a unei instituţii de învăţământ medical, precum şi decizia conducerii unităţii medicale, prin care se nominalizează medicul sub supravegherea şi în responsa­bilitatea căruia se va desfăşura activitatea medicală pentru care se solicită avizul. Această categorie de avize se eliberează pentru trei luni, cu posibilitatea de prelungire pentru o durată de încă maximum trei luni pe an.

Abonează-te la Viața Medicală!

Dacă vrei să fii la curent cu tot ce se întâmplă în lumea medicală, abonează-te la „Viața Medicală”, publicația profesională, socială și culturală a profesioniștilor în Sănătate din România!

  • Tipărit + digital – 249 de lei
  • Digital – 169 lei

Titularii abonamentelor pe 12 luni sunt creditați astfel de:

  • Colegiul Medicilor Stomatologi din România – 5 ore de EMC
  • Colegiul Farmaciștilor din România – 10 ore de EFC
  • OBBCSSR – 7 ore de formare profesională continuă
  • OAMGMAMR – 5 ore de EMC

Află mai multe informații despre oferta de abonare.

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul www.viata-medicala.ro, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.

Da, sunt de acord Aflați mai multe