Printre urmările accidentelor vasculare cerebrale responsabile pentru alterarea calităţii vieţii pacienţilor se numără şi depresia post-AVC. Despre influenţa diferitelor leziuni cerebrovasculare şi despre rolul neuroimagisticii în cercetarea mecanismelor fiziopatologice posibil implicate în această afecţiune, în articolul semnat de dl acad. Constantin Popa, la rubrica Creierul vascular.

 "> Depresia după accidentul vascular cerebral, importanţa studiilor de neuroimagistică - Viața Medicală
Imagine campanie proprie
Ars Medici

Depresia după accidentul vascular cerebral, importanţa studiilor de neuroimagistică

de Acad. Constantin POPA - ian. 11 2012
Depresia după accidentul vascular cerebral, importanţa studiilor de neuroimagistică

Printre urmările accidentelor vasculare cerebrale responsabile pentru alterarea calităţii vieţii pacienţilor se numără şi depresia post-AVC. Despre influenţa diferitelor leziuni cerebrovasculare şi despre rolul neuroimagisticii în cercetarea mecanismelor fiziopatologice posibil implicate în această afecţiune, în articolul semnat de dl acad. Constantin Popa, la rubrica Creierul vascular.

 

   Accidentele vasculare cerebrale (AVC) sunt potenţial responsabile de o alterare majoră a calităţii vieţii pacienţilor, nu numai prin handicapul fizic pe care îl pot genera, ci şi prin tulburările cognitive şi timice (1). Depresia post-AVC (DPAVC) reprezintă una din complicaţiile psihiatrice bine evaluate ale accidentului vascular cerebral. Diagnosticul acesteia rămâne adesea dificil de stabilit din cauza absenţei criteriilor de diagnostic consensual şi a unor scale adaptate evoluţiei simptomelor depresive, ţinând cont şi de manifestările somatice sau cele umorale reacţionale. Totuşi, trei scale frecvent utilizate au fost validate într-o populaţie aflată în situaţie de post-AVC (2). Cu toate acestea, dificultatea evaluării simptomelor depresive post-AVC apare în cazul tulburărilor de comunicare secundare unei afazii sau unui sindrom demenţial. În mod invers, anumite manifestări clinice care apar precoce, cum sunt iritabilitatea sau acuzele excesive, reacţionale impactului psihologic reprezentat de AVC, constituie factori de confuzie potenţială ce pot conduce la punerea diagnosticului în exces. Totuşi, se estimează că DPAVC afectează 30–40% din pacienţi în lunile următoare evenimentului cerebrovascular, o incidenţă crescută ce pare să rămână stabilă în cursul următorilor zece ani (1).
   Impactul negativ al DPAVC asupra calităţii vieţii pacienţilor, dar şi asupra prognosticului funcţional şi vital impune identificarea pacienţilor cu risc, permiţând detecţia precoce şi aplicarea unei strategii terapeutice în acelaşi timp farmacologică şi non-medicamentoasă (3).
   Fiziopatologia DPAVC rămâne încă necunoscută şi rolul propriu al leziunilor cerebrovasculare în apariţia acesteia rămâne încă obiectul dezbaterilor. Observaţia unei frecvenţe mari a sindroamelor depresive ca urmare a unui AVC în raport cu sindromul Guillain-Barré, potenţial responsabil de apariţia unui handicap motor sever în absenţa leziunilor sistemului nervos central, sugerează influenţa leziunilor structurale în disfuncţia reţelelor neuronale specific implicate în reglarea umorală (4). În sens invers, frecvenţa similară a sindroamelor depresive observate în evoluţia unui AVC şi a unui sindrom coronarian acut (5) evocă rolul preponderent al determinanţilor psihologici – cum este reacţia la stres, puternic dependentă de structura de personalitate a pacientului sau de modificările biochimice sistemice, afectând în special neurotransmiţătorii serotoninergici (1).
   Primele conexiuni potenţiale între apariţia tulburărilor umorale post-AVC şi leziunea cerebrală au fost stabilite pe baza studiilor descriptive anatomopatologice. Dezvoltarea, în ultimele decenii, a diferitelor tehnici de imagistică cerebrală a permis abordarea acestei conexiuni in vivo şi explorarea ipotezei existenţei corelaţiilor anatomoclinice. Ameliorarea progresivă a rezoluţiei spaţiale în explorările de imagistică anatomică (computer tomograf şi apoi IRM) şi dezvoltarea imagisticii moleculare – tomografia cu emisie de pozitroni (PET) şi tomografia cu emisie monofotonică (TEMP) – şi funcţionale – IRM funcţional de repaus şi cu activare – ne oferă astăzi posibilitatea de a analiza mecanismele fiziopatologice implicate în DPAVC. Comparaţia acestor studii în starea depresivă majoră sau depresia subiectului de vârstă avansată, de asemenea apreciate ca depresie vasculară, permite o evaluare a respectivei leziuni cerebrovasculare acute şi a stării bazale a parenchimului cerebral asupra căruia acestea survin în riscul de a dezvolta un DPAVC.

Aportul imagisticii convenţionale

   Scan-ul cerebral şi imagistica prin rezonanţă magnetică reprezintă actualmente examenele de primă intenţie în bilanţul diagnostic al patologiei cerebrovasculare. Aceste investigaţii permit, pe de o parte, evaluarea caracteristicilor leziunilor cerebrovasculare acute, identificând tipul, volumul, caracterul unic sau multiplu şi localizarea acestora, iar, pe de altă parte, indică starea anterioară a parenchimului cerebral, parcurgând diferite etape cum este leucoencefalopatia.

Influenţa leziunii acute

   Cu toate că puţine studii au explorat în mod specific frecvenţa tulburărilor umorale în cursul hemoragiilor cerebrale, acestea par echivalente cu cele observate în urmările produse de un infarct cerebral, ceea ce nu susţine ipoteza unei influenţe a tipului leziunii cerebrovasculare asupra riscului de apariţia a DPAVC. Apoi, influenţa volumului AVC este foarte controversată: într-adevăr, dacă lucrările iniţiale au stabilit o relaţie pozitivă între talia infarctului cerebral şi severitatea DPAVC, se pare că această legătură ar putea fi mai degrabă consecinţa severităţii handicapului funcţional asociat infarctelor de talie mare, decât a extinderii atingerii structurale. Aceste date sunt întărite de studiile recente ale lui Zhang şi colab. (6), care au raportat o slabă corelaţie între volumul infarctului şi apariţia depresiei post-AVC. În schimb, prezenţa leziunilor multiple, susceptibile de alterarea diferitelor reţele neuronale, pare să fie un factor asociat unei creşteri a riscului de dezvoltare a depresiei.
   Influenţa localizării lezionale, atât în termeni de lateralizare, cât şi de structură anatomică specifică, a făcut obiectul a numeroase publicaţii. Astfel, într-o metaanaliză a principalelor studii realizate prin CT şi IRM, Narushima şi colab. (7) au arătat o asociere între apariţia depresiei post-AVC şi o lateralizare emisferică stângă a leziunii cerebrovasculare. Mecanismele fiziopatologice care susţin această legătură sunt încă enigmatice şi rolul derutant al tulburărilor de limbaj, frecvent asociate acestei localizări lezionale, nu poate fi exclus. Pornind de la această lateralizare a leziunii, atingerile cortico-subcorticale frontale, temporale, limbice, ale braţului posterior al capsulei interne sau ale ganglionilor bazali au fost asociate unei creşteri a riscului de apariţie a DPAVC (6). Dacă rolul predominant al leziunilor subcorticale (nucleul caudat, putamen, braţul posterior al capsulei interne) a fost sugerat de către unii autori, leziunile cortexului prefrontal (incluzând BA24), cingular anterior dorsal (BA32) şi subgenual (BA32), ca şi cele de la nivelul subiculumului (BA28/36) şi al amigdalei (BA34) se demonstrează a fi determinante (8–10). Totuşi, ipoteza „localizaţionistă“, bazându-se pe atribuirea apariţiei unui sindrom de DPAVC unei leziuni produse de una sau câteva structuri cerebrale, nu este în prezent consensuală, din cauza absenţei identificării pattern-ului lezional specific, raportată de mulţi autori şi metaanalize (11). Câteva situaţii izolate nu pot oferi o explicaţie completă a fiziopatologiei DPAVC la cei mai mulţi pacienţi. Din această cauză, numeroşi autori au evocat rolul predominant al leziunilor reţelelor neuronale striotalamocorticale, implicând cortexul frontal şi limbic (8–10). Întărind această ipoteză, Tang şi colab. (12) au identificat, într-o serie de aproape 600 de pacienţi, o relaţie între riscul apariţiei depresiei post-AVC şi prezenţa leziunilor în regiunile subcortico-frontale. În plus, Terroni şi colab. (8) au raportat recent o relaţie între volumul lezional în circuitul striato-talamo-cortical stâng şi riscul de apariţie a DPAVC.

Influenţa leziunilor anterioare ale parenchimului cerebral

   Plecând de la definirea leziunii vasculare acute, IRM permite vizualizarea şi cuantificarea leucoencefalopatiei, a lacunelor şi a microsângerărilor, ca şi a atrofiei cerebrale anterioare evenimentului cerebral acut. În acelaşi sens ca şi pentru tulburările cognitive post-AVC, Tang şi colab. (13) au raportat influenţa determinantă a intensităţii leziunilor substanţei albe profunde asupra riscului de dezvoltare a DPAVC (OR 13,8; p 0,016). Acest risc va fi cu atât mai important cu cât anomaliile amintite sunt localizate anterior şi cu cât talia infarctului este mai mică, subliniind rolul major al stării parenchimului cerebral prealabil apariţiei unui AVC asupra consecinţelor timice ulterioare. Aceste observaţii sunt apropiate de datele raportate în depresia subiectului de vârstă avansată, unde rolul anomaliilor substanţei albe a fost raportat de numeroşi autori, ceea ce sugerează ipoteza unei alterări structurale sau funcţionale a circuitelor striato-talamo-corticale (14).
   Sheline şi colab. (15) au raportat o creştere a încărcăturii lezionale a substanţei albe la nivelul fasciculelor longitudinal superior, fronto-occipital, uncinat, al capsulei interne şi la nivelul fasciculului longitudinal inferior la subiecţii deprimaţi de vârstă înaintată, după ajustarea pentru factorii de risc vascular.
   Aceste date sugerează astfel intensitatea alterărilor reţelelor subcortico-frontale, constituind un factor de predispoziţie la apariţia DPAVC. Poate intra în discuţie traversarea unei reţele în echilibru precar sau existenţa de modificări psihopatologice alterând capacităţile de reacţie a individului la stres. Microhemoragiile constituie o expresie radiologică particulară a microangiopatiei cerebrale.
   Anumiţi autori au pus în evidenţă o asociere între prezenţa microhemoragiilor globale şi riscul apariţiei DPAVC. În plus, se adaugă severitatea acestor simptome depresive (16). Dacă rolul direct al acestor microhemoragii în alterarea reţelelor neuronale nu poate fi exclus, asociaţia privilegiată cu localizarea lor lobară poate, de asemenea, evoca o legătură între angiopatia amiloidă şi tulburările umorale post-AVC.
   Dacă secvenţele T2/FLAIR şi T2* permit o excelentă evaluare a microangiopatiei cerebrale, secvenţele T1 oferă oportunitatea aprecierii influenţei atrofiei cerebrale asupra riscului de apariţie a depresiei post-AVC. În acelaşi mod ca leziunile substanţei albe, anumite atrofii cerebrale focale, care afectează structurile-cheie ale reţelelor de reglare umorală, ar putea constitui un factor predispozant în apariţia DPAVC. Dezvoltarea metodelor de analiză în mod progresiv a permis o anumită evaluare a rolului atrofiei cerebrale. Astfel, atunci când analizele vizuale globale observate la CT (9, 17) aveau să identifice rolul potenţial al atrofiei subcorticale, lucrările lui Vataja şi colab. n-au identificat legătura între atrofia corticală sau subcorticală şi riscul de depresie post-AVC. Aceste analize se bazează, totuşi, pe aprecieri vizuale ale atrofiei structurale şi deci puţin sensibile.
   Aportul metodelor noi, precum morfometria prin voxel, permite astăzi o măsurare numerică standardizată a compartimentelor şi a structurilor creierului. Astfel, Fu şi colab. (18) au identificat o asociere între gradul atrofiei girusului frontal inferior stâng şi prezenţa simptomelor depresive la pacienţii care prezentau un infarct lacunar. Mai multe ipoteze pot fi evocate pentru a ţine cont de această legătură între atrofia localizată şi riscul de depresie post-AVC. Aceasta poate fi consecinţa directă a bolii vasculare cerebrale, secundare unei hipoperfuzii cronice prin reducerea calibrului micilor artere sau unei dezaferentări secundare leziunilor subcorticale. Astfel, în cursul depresiei la subiecţii de vârstă avansată, atrofiile insulare, cingulare posterioare, hipocampice rostrale şi amigdaliene drepte (19) au fost asociate riscului de depresie, în timp ce atrofia orbito-frontală va fi asociată severităţii simptomelor depresive. Aceste date rămân, totuşi, controversate şi Koolschijn şi colab. (20) nu au găsit diferenţe de grosime corticală la pacienţii în vârstă deprimaţi în comparaţie cu pacienţii martori. Pe de altă parte, mai multe studii au demonstrat existenţa unei atrofii corticale progresive a mai multor structuri anatomice în cursul stării depresive majore – cortex limbic şi prefrontal, amigdala, hipocampul, girusul fusiform şi lingual, girusul temporal mediu superior, talamusul, girusul cingular, nucleul rafeului dorsal, cortexul orbito-frontal şi dorso-lateral prefrontal (21). O stare depresivă anterioară, în acest context, ar putea să fie interpretată în favoarea asocierii raportate în DPAVC. Atrofia prefrontală ar putea, de asemenea, să fie traducerea neuroanatomică a unei predispoziţii în dezvoltarea tulburărilor umorale, a căror apariţie va fi precipitată de stresul ocazionat de evenimentul cerebrovascular.
   Ansamblul acestor elemente sugerează că o atrofie frontală identificată direct după AVC ar putea fi un factor de risc în apariţia depresiei post-AVC.

Influenţa anomaliilor de perfuzie

   Într-un studiu realizat pe 127 de pacienţi, Chen şi colab. (22) au pus în evidenţă un mare număr de simptome depresive la pacienţii cu infarct lacunar atribuit unei boli de vase mari, dar mai puţin la bolnavii cu simptome legate de afectarea vaselor mici. Aceste elemente sugerează influenţa potenţială a anomaliilor perfuzionale asupra riscului de apariţie a DPAVC. Totuşi, niciun studiu nu a explorat până în prezent această ipoteză.

Cercetări de viitor

   Pornind de la secvenţele de imagistică utilizate în practica zilnică, progresele neuroimagisticii permit aprofundarea mecanismelor fiziopatologice în DPAVC.
   Durata de achiziţie, accesibilitatea anumitor tehnologii (cum este PET) şi complexitatea analizei datelor limitează, totuşi, aceste explorări în domeniul cercetării.
   Imagistica funcţională oferă posibilitatea de analiză a funcţionării reţelelor neuronale în repaus şi aceasta independent de leziunea vasculară.
  Analiza semnalului Bold în IRM funcţional (IRMf), a consumului de glucoză în PET sau a markerilor de perfuzie în TEMP sunt tot atâtea metode care permit o cartografiere a activităţii cerebrale de repaus. IRMf de activare oferă posibilitatea observării activităţii cerebrale în timpul funcţiilor specifice – motorii, cognitive sau emoţionale. Deşi puţine studii au fost realizate în acest domeniu, Masada şi colab. (23) au identificat, totuşi, o reducere a perfuziei sanguine cerebrale în regiunea frontală utilizând TEMP, întărind ipoteza unei alterări funcţionale a acestei regiuni în apariţia depresiei post-AVC. Descrierea anomaliilor funcţionale identificate, raportate în PET, nu permite însă stabilirea cu exactitate a faptului că aceste anomalii ar fi consecinţa AVC, ele putând fi şi anterioare evenimentului cerebrovascular. IRMf permite, de altfel, explorarea implicaţiei reţelelor neuronale predefinite şi, într-un studiu recent, Lagadec şi colab. (24) au pus în evidenţă o asociere între o modificare precoce a conectivităţii funcţionale în cadrul unei reţele de repaus implicate în reglarea emoţiilor (reţeaua în „defect modal“) şi caracteristicile simptomelor depresive observate în DPAVC.
   Modificări funcţionale ale aceloraşi reţele au fost raportate în cursul studiilor, sugerând rolul determinant al acestora în apariţia simptomelor depresive, indiferent de originea disfuncţiei (25, 26). Locul unei alterări funcţionale a unei alte reţele implicând insula şi amigdala(„central executive network“) în fiziopatologia DPAVC rămâne a fi definit.
   Dacă diferitele studii de neuroimagistică sugerează influenţa majoră a leziunilor subcortico-frontale în apariţia acestor anomalii funcţionale, demonstraţia acestei asocieri rămâne fragilă.
   Imagistica tensorului de difuzie sau imagistica de transfer de magnetizare oferă posibilitatea explorării in vivo a integrităţii microstructurale cerebrale şi a organizării fibrelor mielinizate, dar şi a substanţei albe patologice. Aceste tehnici permit în particular studiul integrităţii fasciculelor de fibre din substanţa albă, elementele determinante în constituirea reţelelor neuronale. Aceste evaluări sunt interesante în explorarea regiunilor unde substanţa albă este aparent normală în secvenţele IRM clasice, cum sunt secvenţele FLAIR. În prezent, aceste tehnici au fost epuizate numai în unele studii, identificând în tensorul de difuzie o alterare a fasciculelor de fibre ale substanţei albe la nivelul regiunilor frontale (girus frontal superior şi mediu) şi temporale (girus parahipocampic), în timp ce modificări striato-limbice şi striato-frontale au fost raportate în transferul de magnetizare.
   Aceste tehnici nu au fost aplicate în explorarea fiziopatologică a DPAVC. Influenţa anomaliilor microstructurale rămâne a fi determinată. Ipoteza unei alterări funcţionale a reţelelor neuronale implicate în reglarea umorală sub influenţa acestor leziuni rămâne o problemă de actualitate.
   Legătura dintre anomaliile structurale şi funcţionale poate fi apreciată în IRM spectrală. Această tehnică oferă posibilitatea aprecierii densităţii şi integrităţii membranelor neuronale, ca şi a suferinţei cerebrale, în condiţii metabolice speciale. O echipă a identificat o creştere a concentraţiei maxime de glutamat la nivel frontal, la pacienţii care dezvoltă DPAVC (27). Această creştere ar juca un rol predominant în faza precoce a infarctului cerebral şi sugerează influenţa alterării transmisiei glutamatergice în riscul de apariţie a depresiei post-AVC. Aceste elemente subliniază, astfel, că dacă atingerea lezională nu este direct responsabilă de starea depresivă, bulversarea neurochimică secundară AVC ar putea să contribuie direct la disfuncţiile neuronale implicate în DPAVC (27). Totuşi, observaţia diminuării de N-acetil-aspartat (NAA) – un metabolit neuronal – în lobul frontal şi a unei creşteri de colină şi mioinozitol – constituente ale membranei celulare – la nivelul ganglionilor bazali în cursul depresiei subiectului vârstnic ar putea, de asemenea, să indice o alterare funcţională a circuitelor striato-frontale ce predispun la riscul de DPAVC (22, 28). Originea mai degrabă funcţională decât lezională a acestor modificări este întărită de existenţa unei modulări prin antidepresive a diminuării de NAA şi a creşterii colinei la nivelul lobului frontal, dar şi în hipocamp şi talamus (29). De altfel, modularea acestor anomalii funcţionale, observată sub influenţa inhibitorilor specifici ai recaptării de serotonină, sugerează că alterările de transmisie joacă un rol în apariţia acestor manifestări depresive.
   Existenţa unei disfuncţii serotoninergice, atât în termeni de capacitate de sinteză a serotoninei, cât şi de expresie a anumitor tipuri de receptori (cum este 5-hidroxitriptamina 1a – 5HT1a), a fost subliniată de numeroase studii. Invers, rolul său în depresia legată de vârstă nu a fost stabilit.
   Puţine date sunt disponibile. Lucrările lui Mayerberg şi colab. sugerează o anomalie a reglării receptorilor de serotonină la nivelul emisferului lezat, în cazul pacienţilor cu DPAVC. Un studiu mai recent arată că polimorfismul alelelor transportorilor de serotonină şi al receptorilor de serotonină de tip 5-HTR2a şi alelele factorului neurotrofic BDNF (Brain-derived neurotrophic factor) constituie un factor de susceptibilitate în apariţia depresiei post-AVC. În plus, influenţa fiecăruia din aceşti factori şi interacţiunea lor vor fi în raport cu severitatea simptomelor depresive. Cu toate acestea, eficacitatea foarte scăzută a inhibitorilor de serotonină în tentativele terapeutice din DPAVC par să indice o posibilă disfuncţie a unor alte sisteme de neurotransmisie. Influenţa probabilă a unei disfuncţii dopaminergice în apatia post-AVC şi legăturile strânse dintre sistemele serotoninergice şi dopaminergice ar putea evoca implicarea dopaminei, dar niciun studiu de imagistică moleculară nu susţine această ipoteză.

Concluzii

   Ansamblul acestor date sugerează că alterarea funcţională a reţelelor cortico-subcorticale ar implica cortexul prefrontal şi limbic, jucând un rol determinant în apariţia depresiei post-AVC. În vreme ce caracteristicile leziunilor cerebrovasculare acute par să joace un rol moderat, prezenţa alterărilor macro- şi microstructurale anterioare ar putea să constituie un element determinant în disfuncţia acestor reţele. Diferitele tehnici imagistice oferă posibilitatea evaluării mecanismelor moleculare, care, dependente de aceste modificări funcţionale, vor permite explorarea influenţei unor strategii terapeutice noi, farmacologice sau non-medicamentoase. Putem vorbi de o dublă abordare, imagistică şi cognitivo-comportamentală, ale cărei mecanisme ar putea fi descifrate.
 

Abonează-te la Viața Medicală!

Dacă vrei să fii la curent cu tot ce se întâmplă în lumea medicală, abonează-te la „Viața Medicală”, publicația profesională, socială și culturală a profesioniștilor în Sănătate din România!

  • Tipărit + digital – 199 de lei
  • Digital – 149 lei

Titularii abonamentelor pe 12 luni sunt creditați astfel de:

  • Colegiul Medicilor Stomatologi din România – 5 ore de EMC
  • Colegiul Farmaciștilor din România – 10 ore de EFC
  • OBBCSSR – 7 ore de formare profesională continuă
  • OAMGMAMR – 5 ore de EMC

Află mai multe informații despre oferta de abonare.

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul www.viata-medicala.ro, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.

Da, sunt de acord Aflați mai multe