Autentificare

Dacă ești abonat medichub.ro, autentificarea se face cu adresa de E-mail și parola pe care le utilizezi pentru a intra în platformă.
Abonează-te la „Viața medicală” ca să ai acces la întreg conținutul săptămânalului adresat profesioniștilor din Sănătate!
#DinRecunostinta

Căutare:

Căutare:

Acasă  »  ACTUALITATE  »  Știri

Asistenţa medicală transfrontalieră

Viața Medicală
Dan M. DUMITRU vineri, 11 octombrie 2013
   Directiva 2011/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 martie 2011 obligă statele membre ca, până la 25 octombrie a.c., să-şi armonizeze legislaţia naţională (adoptare, publicare, intrare în vigoare) cu dispoziţiile acestei directive în ceea ce priveşte asistenţa medicală transfrontalieră. Vor trebui plasate în contextul naţional deciziile cu privire la pachetul asistenţei medicale la care au dreptul cetăţenii şi la mecanismele folosite pentru finanţarea şi furnizarea asistenţei medicale respective, cum ar fi măsura în care este adecvat să se recurgă la mecanismele de piaţă şi la presiunea concurenţei pentru a administra sistemele de sănătate.
   În acest context, Ministerul Sănătăţii a pus în dezbatere publică, la 27 septembrie, proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, prin care completează legea actuală cu Titlul XVIII „Asistenţă medicală transfrontalieră“. Astfel, se stabileşte cadrul general de facilitare a accesului la asistenţă medicală transfrontalieră sigură şi de înaltă calitate şi se promovează cooperarea în domeniul asistenţei medicale între România şi statele membre ale Uniunii Europene (UE).
   În capitole distincte se stabilesc obiectul şi domeniul de aplicare, înţelesul noţiunilor şi termenilor utilizaţi, responsabilităţile în vederea acordării de asistenţă medicală transfrontalieră, rambursarea costurilor, cooperarea în domeniul asistenţei medicale, reţelele europene de referinţă, bolile rare, e-Sănătatea, cooperarea privind evaluarea tehnologiei medicale.
   Prezentul titlu se aplică serviciilor de asistenţă medicală acordate pacienţilor, fără a ţine seama de modul de organizare, de furnizare şi de finanţare a furnizorilor de servicii de asistenţă medicală şi nu se aplică serviciilor în domeniul îngrijirii pe termen lung, al căror scop este asistenţa acordată persoanelor care au nevoie de ajutor pentru îndeplinirea sarcinilor zilnice, de rutină, servicii de îngrijire pe termen lung, alocării de organe şi accesului la organe în scopul transplantului de organe.
   Într-un capitol special se stabileşte înfiinţarea, pe lângă CNAS, a Punctului naţional de contact (PNC), ca structură fără personalitate juridică, pentru a ajuta pacienţii să ia hotărâri în cunoştinţă de cauză, atunci când solicită asistenţă medicală în alt stat membru al UE. Totodată, PNC se va asigura că pacienţii din alte state primesc, la cerere, informaţiile relevante privind standardele de siguranţă şi de calitate aplicate pe teritoriul lor, precum şi informaţii privind furnizorii de servicii medicale cărora li se aplică respectivele standarde.
   În vederea asigurării continuităţii asistenţei medicale transfrontaliere se stabileşte dreptul persoanelor fizice de a avea acces la propriile date cu caracter personal privind starea lor de sănătate. De exemplu, datele din dosarele lor medicale, care conţin informaţii precum diagnostice, rezultate ale examinărilor, evaluări realizate de medicii curanţi şi orice alt tratament sau alte intervenţii realizate.
   Se stabileşte obligaţia furnizorilor de servicii medicale să aplice pacienţilor din alte state membre UE aceeaşi gamă de onorarii pentru asistenţa medicală care se plăteşte în cazul pacienţilor autohtoni aflaţi într-o situaţie medicală comparabilă sau să ceară un preţ calculat în conformitate cu criterii obiective şi nediscriminatorii, dacă nu există preţuri comparabile pentru pacienţii autohtoni.
   Prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS se vor stabili modalităţile de rambursare a cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală transfrontalieră, categoriile de asistenţă medicală supusă autorizării prealabile, precum şi condiţiile de autorizare prealabilă.
   MS poate, de asemenea, coopera, în virtutea acestui act normativ, cu celelalte state membre UE, în ceea ce priveşte dezvoltarea capacităţii de diagnosticare şi tratament, urmărind, în special, sporirea gradului de informare a cadrelor medicale cu privire la instrumentele care le stau la dispoziţie, la nivelul UE, pentru a oferi asistenţă în vederea diagnosticării corecte a bolilor rare – în special baza de date Orphanet – şi cu privire la reţelele europene de referinţă, precum şi sporirea gradului de informare a pacienţilor, a cadrelor medicale şi a organismelor responsabile cu finanţarea asistenţei medicale cu privire la posibilităţile oferite de Regulamentul (CE) nr. 883/2004 de a trimite pacienţii cu boli rare în alte state membre, pentru diagnosticare şi tratamente care nu sunt disponibile în statul membru de afiliere.
   Termenul limită până la care se pot face propuneri este cea de-a zecea zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ.

Abonează-te la Viața Medicală

Dacă vrei să fii la curent cu tot ce se întâmplă în lumea medicală, abonează-te la „Viața medicală”, săptămânalul profesional, social și cultural al medicilor și asistenților din România!
Avem două tipuri de abonamente anuale:
• Tipărit + digital – 200 de lei
• Digital – 129 lei

Prețul include TVA și taxele poștale de expediere a ziarului.
Titularii abonamentelor pe 12 luni sunt creditați astfel de:
• Colegiul Medicilor Dentiști din România – 5 ore de EMC
• Colegiul Farmaciștilor din România – 10 ore de EFC
• OBBCSSR – 7 ore de formare profesională continuă
• OAMGMAMR – 5 ore de EMC