Newsflash
Imagine campanie proprie
Reportaje

PRINCIPIUL LUCRULUI BINE FĂCUT

de Dr. Maria DRAGOTĂ - iul. 10 2009
PRINCIPIUL LUCRULUI BINE FĂCUT
În centrul atenţiei – pacientul

    „Reuşita este garantată, dacă te călăuzeşte principiul lucrului bine făcut, dublat de credinţă şi de respectul pentru lege“. Cu această convingere a pornit la drum, în urmă cu 10 ani, dl prof. dr. Petre Iacob Calistru… Ideea i-a venit în a treia zi de Paşte a lui 1999, iar la 27 iunie, în acelaşi an, a fost inaugurat, în Capitală, Centrul de Diagnostic şi Tratament „Dr. Victor Babeş“, unitate privată avand capital 100% autohton, bază materială şi personal proprii. Patronul spiritual şi ştiinţific (al cărui nume a fost ales pentru „nou-născut“) este promotorul Medicinii ştiinţifice în ţara noastră. „Realizarea unui obiectiv ca acesta nu este rezultatul unei inspiraţii de moment, a flerului, ci rodul muncii susţinute pe principii solide, realiste, dobandite în urma analizei riguroase a fenomenului medico-social“, mărturiseşte preşedintele fondator. Indelungata sa experienţă de clinician, din Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale „Dr. Victor Babeş“, îl îndreptăţeşte să creadă că medicina privată este uneori alternativa, alteori completarea celei de stat. „Pentru optimizarea actului medical, pacientul trebuie plasat în centrul activităţii, iar în jurul lui să graviteze, în cercuri concentrice, cu raza din ce în ce mai mare, medicul, asistenta medicală, investigaţiile de laborator şi explorările paraclinice, fără ca între ei să existe intermediari. Serviciile medicale cu plata directă sau sub formă de abonamente reprezintă soluţia optimă“, e de părere interlocutorul meu. Revăzand, cu ochii minţii, filmul celor 10 ani, continuă: „Azi îmi vine mult mai simplu să spun că CDTVB este o unitate medicală corect şi bine structurată, cu activitate medicală integrată, normală, firească: la bază există asistenţa medicală primară largă, urmează cea secundară (ambulatoriul de specialitate), apoi cea terţiară (spitalicească) şi recuperarea medicală. Peste toate tronează cercetarea ştiinţifică, «locomotiva» care ne-a plasat în plutonul fruntaş al unităţilor sanitare private, nu numai în Romania (prin resursele financiare atrase şi deschiderea către lume). Au fost nenumăraţi Oameni care, de la început, m-au ascultat şi m-au înţeles, m-au sprijinit, m-au încurajat. Vreau să-i amintesc pe dnii profesori doctori D. Sarafoleanu, E. Brătucu, Al. Campeanu, B. Marinescu, N. Calomfirescu, I. Matei, I. Bălănescu, I. Lascăr, E. Ceauşu, V. Balbaie. Sunt, apoi, toţi cei care ne-au susţinut financiar, căci, se ştie, fără bani nu poţi face nimic, chiar dacă ai idei bune. Si cei din mass-media, mai ales Asociaţia Presei Medicale“.

„Scopul nostru – sănătatea ta!“

    Aflu care sunt cele mai importante realizări, de-a lungul anilor. 2000. A fost lansat programul de abonamente pentru sănătate, prin care specialiştii CDTVB efectuează direct toate serviciile medicale necesare pacientului (consultaţii, investigaţii de laborator, imagistică medicală, spitalizare, saună, masaj, fitness). Beneficiarii sunt atat persoane fizice (individual, cuplu, familie, adulţi/copii), cat şi juridice (cu servicii complete de Medicina muncii). S-a introdus sistemul computerizat de evidenţă a pacienţilor şi a programărilor. 2001. Au sporit dotările: clădire proprie, cu 26 de cabinete medicale, aparatură modernă, laborator, sală de gimnastică medicală, două săli de operaţii, cinci saloane, departament de Fizioterapie clinică, patru ambulanţe. A demarat Programul de recuperare şi asistenţă medicală la domiciliu (RAMD), sub deviza „O bătraneţe decentă şi confortabilă“. S-a derulat proiectul de cercetare „Complex de îngrijiri socio-medicale la domiciliu pentru varstnicii sectorului 3“. 2002. 77 de angajaţi permanenţi (14 medici, 27 de asistente medicale, 6 referenţi, 11 infirmiere, doi biochimişti, un maseur, un fiziokinetoterapeut) şi 61 de medici colaboratori. A fost primul centru medical privat din Bucureşti care a implementat un sistem de management al calităţii în concordanţă cu standardul european SR EN ISO 9001:2000. Au fost date în folosinţă secţia Chirurgie şi două săli de operaţii dotate ultramodern. Condiţii hoteliere de trei stele: televizor, telefon, frigider, sală de baie proprie, aer condiţionat, PC, regim alimentar special. Proiecte: „Cercetare privind obţinerea prin sinteză a unor noi agenţi antiinfecţioşi (antimicrobieni şi antivirali) originali“, „Palliative Care in Romania – PACARO“, „Centru de prevenire şi consiliere antidrog pentru sectorul 3“. 2003. A fost certificat de IQNet şi SRAC pentru activităţile: consultaţii de specialitate, analize de laborator şi explorări paraclinice, servicii chirurgicale operatorii, imunizări, Medicina muncii, Fizioterapie şi recuperare. Proiecte: „Iniţierea unui program de reabilitare geriatrică pentru varstnicii din Bucureşti“, „Metode de diagnostic molecular al infecţiilor SNC la copiii infectaţi HIV“, „Factori genetici, imunologici şi virali în stabilirea programului şi monitorizarea infecţiei VHC“. 2004. A fost lansat programul SANOSCOP, bazat pe conceptul „Scopul nostru = sănătatea ta“, prin care pacientul este permanent în grija unui medic personal, fiind programat la controale periodice (evitandu-se aşteptările). Proiecte: „European Cancer Health Indicator Project (EUROCHIP-2)“; „Studiul Sănătăţii Reproducerii în Romania 2004“, „Program de supraveghere clinico-epidemiologică a bolilor cu impact bioterorist“, „Tratamentul cu macrolide noi în infecţii respiratorii cronice cu P. aeruginosa“. 2005. Informatizarea integrală a Centrului; Proiectul de cercetare „Array Technologies for BSL3 and BSL4 Pathogens“ – acţiune COST B28, avand ca obiectiv creşterea cunoştinţelor referitoare la aceşti agenţi înalt patogeni (utilizabili ca arme biologice), în scopul înţelegerii epidemiologiei lor, al dezvoltării diagnosticului de acurateţe, a vaccinurilor şi terapiilor noi. 2006. S-a extins secţia Chirurgicală (14 saloane), a fost inaugurată secţia Medicală (10 saloane). Cercetare: „Evaluarea rolului etiologic al microorganismelor emergente în infecţiile umane; utilizarea unor markeri fenotipici şi moleculari în monitorizarea acestora“, „Produs nutraceutic destinat bolnavilor cu hepatită cronică virală, obţinut prin metode biotehnologice“ etc. 2007. S-a îmbogăţit gama de servicii cu: FibroScan (cuantificarea fibrozei şi stadializarea hepatopatiei), FibroMax şi FibroTest–Actitest (informaţii despre diagnosticul hepato-fibrozei/necrozei/steatozei), IRM şi TC, endoscopie digestivă. A fost înfiinţată secţia de Angiografie. 2008. Implicarea în desfăşurarea, la Bucureşti, a „The 6th Management Comittee and WG1, WG2, WG3, WG4 and WG5 Meetings“ – acţiunea COST B28 „Array Technologies for BSL3 and BCL4 Agents“, primul eveniment din Romania în domeniul Medicină biomoleculară şi Bioştiinţe, în scopul creşterii participării ţării noastre la COST (Programul Uniunii Europene de Cooperare în Stiinţă şi Tehnologie, ce permite coordonarea la nivel european a cercetărilor din surse naţionale). Cercetare: „EUROCHIP-3“, „Conceperea, dezvoltarea şi transferul tehnologiei de obţinere a unor bioproduse fitoterapeutice originale pe bază de principii active naturale“ etc. 2009. Au fost date în folosinţă o sală modernă de conferinţe (în care funcţionează şi Centrul de telemedicină şi documentare ştiinţifică), alte opt cabinete medicale. Urmează finalizarea a două săli de chirurgie ultramoderne, a noii staţii de sterilizare, digitalizarea echipamentului radiologic, achiziţionarea unui aparat Termocycler (tehnici PCR) pentru laboratorul de biologie moleculară.

Respectul pentru om…

    …stă la baza întregii activităţi din CDTVB. La recepţie, primeşti prompt toate informaţiile pe care le soliciţi. Pe langă aceasta, funcţionează sistemul de management al clienţilor. Bonurile sunt eliberate la un terminal, dotat cu un display „touch screen“ ce oferă opţiunile: Solicitare serviciu cu plată; A doua vizită (gratuită)/Consultaţie de control; Medicina muncii – contracte; Rezultate analize; Programări; Informaţii; Intervenţii chirurgicale/Servicii gravide/copii. Există şi afişiere amplasate în spaţiul special amenajat de aşteptare, care anunţă ordinea intrării tuturor celor programaţi. Civilizat, eficient.
    Programul SANOSCOP pune accentul pe restabilirea şi menţinerea sănătăţii. Iniţial, beneficiarului i se fac: un consult medical specializat, incluzand antecedentele (heredocolaterale, personale fiziologice şi patologice), condiţiile de viaţă şi muncă, anamneza, examen clinic, un complex individualizat de analize ce determină riscul de boală/boala în stadiu incipient. In funcţie de constatări, se stabilesc: frecvenţa controalelor ulterioare şi analizele necesare. Dacă, în condiţiile respectării recomandărilor medicale, persoana se va îmbolnăvi, tratamentul său va fi suportat de Centru.
    In toate saloanele, paturile au consolă digitală, pentru reglarea poziţiei, majoritatea operaţiunilor făcandu-se prin telecomandă. Sistemul de anunţare este foarte accesibil, ori de cate ori e nevoie, pacienţii fiind serviţi prompt. Condiţiile – trei stele: televizor, frigider, acces la internet, grup sanitar propriu, cabină de duş cu hidromasaj. In jumătate din saloane există elemente de terapie intensivă, oxigen, aer comprimat.
    Blocul operator, ultramodern, permite efectuarea intervenţiilor oncologice, urologice, de chirurgie generală, ORL, flebologie, chirurgie plastică şi reconstructivă. Centrul Hemodinamic se mandreşte cu realizarea de proceduri unice în ţara noastră: embolizarea fibroamelor uterine, chemoembolizări hepatice, vertebroplastie şi nucleoplastie.
    Asistenţa medicală la domiciliu, oferită de CDTVB, urmăreşte să transforme modelul clasic de îngrijiri medicale (cu accent pe spitale şi medici) într-unul mai implicat în social, cu accent pe îngrijiri comunitare şi pe calitatea vieţii, astfel scăzand presiunile asupra asistenţei din instituţiile cu paturi. Serviciile medicale de acest tip sunt adaptate patologiei pacienţilor: asistenţă medicală permanentă, intervenţii de urgenţă (nelimitat, cu ambulanţele din dotare), consultaţii periodice, recoltarea de produse biologice pentru analize, ECG, tratamente injectabile, îngrijirea plăgilor.

„Locomotiva“ numită Cercetarea ştiinţifică

    „Rămanem fideli principiului de a investi permanent în calitatea actului medical, prin încurajarea dezvoltării profesionale continue şi susţinerea participării la programe de pregătire, manifestări ştiinţifice şi proiecte de cercetare“, ne asigură dl prof. dr. Petre Calistru.
     Studiile clinice sunt parte integrantă a oricărui departament de cercetare care îşi propune o activitate la cel mai înalt nivel, pornind de la conceptul medicinii bazate pe dovezi. In Centru s-au derulat, mai ales în ultimii trei ani, studii clinice internaţionale multicentrice de fază II, III şi IV (4 privind astmul bronşic, 3 – BPOC, 3 – pneumoniile comunitare, unul – hepatita cronică virală tip C) şi două studii unicentrice (în cadrul unor proiecte finanţate prin programele naţionale de cercetare CEEX, pentru HCV tip C, respectiv imunomodularea la pacienţii varstnici), finalizate cu propuneri de brevetare. Rata de succes înregistrată în cadrul departamentului de cercetare a fost 53% – evaluată prin numărul de proiecte finanţate (28) din numărul total de aplicaţii (52). Calitatea a fost recunoscută prin acordarea unor diplome (brevet nr. 118622/2004, menţiune la „Gala Societăţii Civile“, membership al New York Academy of Science) şi atestarea activităţii de cercetare în Fundaţia „Dr. Victor Babeş“, conform HG nr. 551/2007. Cu prilejul aniversării a 10 ani de la înfiinţarea Centrului, a avut loc Prima sesiune de comunicări ştiinţifice; ea se doreşte punctul de plecare pentru acţiuni similare în anii următori, tot atatea ocazii de afirmare a preocupărilor specialiştilor în domeniul cercetării  medicale.

Ora bilanţului

    Sintetizand, comprimand, extrăgand esenţa dintr-un deceniu în doar cateva fraze, dl prof. dr. P. Calistru face bilanţul: „La acest ceas aniversar, CDTVB este o clinică în care funcţionează: un departament de cercetare medicală şi cooperare internaţională care a derulat cinci programe locale, 19 naţionale (prin competiţiile organizate de MEC), patru internaţionale (finanţate de UE); 30 de specialităţi medicale în ambulatoriu, o secţie Medicală (20 de paturi), una de Cardiologie (10 paturi), una de Chirurgie (40 de paturi), bloc operator cu patru săli, imagistică de ultimă oră (radiologie, mamografie, ecografie 3D şi 4D, TC, IRM, angiografie, osteodensitometrie, fibroscan), laborator de analize (hematologice, biochimice, serologice, imunologice, virusologice, bacteriologice, de biologie moleculară), 160 de angajaţi (din care 44 de medici şi 36 de asistente medicale) şi 91 de medici colaboratori. Este un model pentru sistemul medical privat, integrand în activitatea sa toate ramurile asistenţei medicale complexe: primară, de ambulatoriu, spitalicească, de recuperare, formare continuă, cercetare medicală“.
    Cateva cifre: de la inaugurare şi pană acum, 500 de medici au colaborat cu CDTVB, clinicieni experimentaţi sau mai tineri, cadre universitare de prestigiu; din noiembrie 2006 pană la sfarşitul lui 2008, au beneficiat de îngrijiri în secţia medicală 328 de pacienţi; în perioada octombrie 2007 – iunie 2009 au fost efectuate 947 de manevre endoscopice (676 endoscopii digestive superioare şi 271 de colonoscopii).

Despre viitor – numai de bine

    „Planuri? Mi-am schimbat de curand cartea de identitate, e valabilă pană în 2059! Aşa că, n-am încotro…, am de lucru, sănătoşi să fim!“, mărturiseşte dl profesor Calistru, gandindu-se, cu optimism, la ce va urma.
    Centrul de Diagnostic şi Tratament „Dr. Victor Babeş“ îşi propune completarea gamei de servicii, extinderea activităţii de cercetare, prezenţa mai vizibilă în domeniul medicinii preventive, prin programe de screening, promovarea educaţiei pentru sănătate (informaţii pe www.cdt-babeş.ro, în mass-media, publicarea unui buletin informativ).
    „Acţionăm astfel încat între medici şi pacienţi să fie o relaţie de încredere deplină! Primim acel omenesc «Mulţumesc!», zambetul celor care ne solicită ca pe un imbold de a continua ce am început. Pentru pacienţii noştri, pentru sănătatea lor, dar şi pentru satisfacţia că putem munci în condiţii optime“.
    Mulţumirea lucrului bine făcut răzbate din fiecare por al omului căruia, în urmă cu un deceniu, într-o zi de Paşte, „Dumnezeu îi dădea gandul cel bun“ (cum îi place să spună). Cu ajutor (mult) de Sus şi de la cei din jur, a reuşit să-l materializeze. Să ştii, să vrei, să poţi să faci bine. Cu oameni, pentru oameni. „Reţeta“ nu e complicată: dl prof. dr. Petre Calistru a aplicat-o. Rezultatele se văd.

 

Abonează-te la Viața Medicală!

Dacă vrei să fii la curent cu tot ce se întâmplă în lumea medicală, abonează-te la „Viața Medicală”, publicația profesională, socială și culturală a profesioniștilor în Sănătate din România!

  • Tipărit + digital – 199 de lei
  • Digital – 149 lei

Titularii abonamentelor pe 12 luni sunt creditați astfel de:

  • Colegiul Medicilor Stomatologi din România – 5 ore de EMC
  • Colegiul Farmaciștilor din România – 10 ore de EFC
  • OBBCSSR – 7 ore de formare profesională continuă
  • OAMGMAMR – 5 ore de EMC

Află mai multe informații despre oferta de abonare.

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul www.viata-medicala.ro, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.

Da, sunt de acord Aflați mai multe