Aflată deja în top, UMF „Iuliu Haţieganu“ Cluj-Napoca a înscris încă o izbândă memorabilă. Centrul de Aptitudini Practice şi Simulare în Medicină, unic în ţările sud-est europene, şi-a deschis, recent, porţile. Studenţii şi-au depăşit repede emoţiile. Încercând proceduri sau încurajându-şi colegii, au rămas ore în şir în preajma manechinelor şi echipamentelor de simulare, sub îndrumarea cadrelor didactice şi a colegilor din anii terminali. Mai multe detalii în reportajul realizat de dl Iftimie Nesfântu.

 "> Certificat de renaştere - Viața Medicală
Reportaje

Certificat de renaştere

de Iftimie NESFÂNTU - dec. 13 2011
Certificat de renaştere

Aflată deja în top, UMF „Iuliu Haţieganu“ Cluj-Napoca a înscris încă o izbândă memorabilă. Centrul de Aptitudini Practice şi Simulare în Medicină, unic în ţările sud-est europene, şi-a deschis, recent, porţile. Studenţii şi-au depăşit repede emoţiile. Încercând proceduri sau încurajându-şi colegii, au rămas ore în şir în preajma manechinelor şi echipamentelor de simulare, sub îndrumarea cadrelor didactice şi a colegilor din anii terminali. Mai multe detalii în reportajul realizat de dl Iftimie Nesfântu.

 

Inaugurarea Centrului de Aptitudini Practice şi Simulare în Medicină al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu“ Cluj-Napoca a coincis cu aniversarea zilei mele de naştere. Şi chiar fără această coincidenţă, aş fi trăit momentul cu acelaşi sentiment al începerii unui nou şi important ciclu al vieţii. Am văzut asistenţi, conferenţiari, profesori cu lacrimi în ochi, lacrimi de bucurie... „Parcă a venit Crăciunul şi am primit cele mai frumoase jucării...“, îmi spunea dna conf. dr. Natalia Hagău. „Îmi pare rău că nu mai sunt iarăşi studentă!“

O altă, minunată, poveste
   Mă întorsesem de la Cluj-Napoca. Ajunsesem, iarăşi, într-o situaţie imposibilă. Un noian de fotografii, declaraţii, interviuri... Ce să aleg mai întâi? Ce era cu adevărat important? Graba, suita de evenimente la care participasem, oboseala nu-mi mai lăsaseră timp să decantez lucrurile... Informaţiile, dacă m-aş fi oprit doar la ele, nu arătau esenţa unei izbânzi importante. Era nevoie de o poveste. Şi povestea, în stare născândă, se afla undeva departe, palimpsest, reimprimată peste alte amintiri mai vechi. A izbucnit însă dintr-odată, însoţită de flori de prun, miros de pământ şi de primăvară. Ca un vis eliberator, ţâşnind din străfunduri după o perioadă zbuciumată.

   Eram în Haţeg, în comuna Râu de Mori, dincolo, către porţile Retezatului. Mănăstirea Colţ. Sus, pe un pinten de stâncă, scară spre cer sau spre un alt timp, mai înalt, cetatea Colţ de lup (nume străvechi, dacic, păstrat apoi doar în memoria bătrânilor). Un călugăr bătrân, Daniil, care îmi amintea prin înfăţişare de gravurile ce-l reprezentau pe Daniil Sihastru, sfătuitorul lui Ştefan cel Mare, venise cu mine să mă însoţească pe drumul spre cetate. Făcuse chiar el ceva cercetări, descoperise un tunel ce cobora spre măruntaiele muntelui trecând apoi văile, către cetatea Devei. Tocmai traversam o livadă cu pruni înfloriţi... Sunt clipe când miracolul prinde consistenţă lăsându-ţi senzaţia că faci tu însuţi parte din el.
   – Oare unde or fi frunzele? a întrebat Daniil, ca pentru sine, privind mirat spre prunii înfloriţi.
   Privisem în fiecare primăvară pruni înfloriţi. Copilărisem într-un sat, la poalele unei păduri seculare. Dar niciodată nu văzusem ceea ce vedeam atunci, ecou lăuntric la acea întrebare simplă, ce nu-mi era adresată.
   – Unde or fi merele în mărul abia înmugurit, primăvara? repet eu, privind către un măr hârtop, stingher parcă în acea mare de flori de prun.
   – Unde se afla acest incredibil Centru de Aptitudini Practice şi Simulare în Medicină înainte să fie aşa cum îl putem vedea acum – clădire impozantă, echipamente de 4,5 milioane euro, studenţi, rezidenţi, cadre didactice universitare, emoţionaţi deopotrivă ca nişte copii ce se trezesc în jurul pomului de Crăciun şi fiecare poate întrezări acolo un dar anume pentru el? 

Una din componentele motorului ce ne va duce mai departe

   – Centrul este un loc de formare pentru studenţi, rezidenţi, specialişti, asistente medicale şi paramedici, va relua, într-un scurt interviu, dl prof. dr. Constantin Ciuce, rectorul UMF „Iuliu Haţieganu“. Dar este, în acelaşi timp, şi un loc pentru dezvoltare şi colaborare cu alte sectoare de activitate.
   – Un mesaj pentru cititorii săptămânalului „Viaţa medicală“?
   – Aş vrea să vă mulţumesc că sunteţi alături de noi şi prin ceea ce scrieţi şi publicaţi, şi prin felul în care puneţi suflet în cuvinte, încurajând astfel şi eforturile de schimbare în bine din lumea medicală. Aş vrea să mulţumesc şi colectivelor din UMF şi acelor colegi care au identificat cele mai performante sisteme, ajutând astfel ca activitatea de simulare în universitatea noastră să facă un pas înainte. Îmi doresc şi sunt convins că vom izbuti ca în următorii ani să devenim un centru european de referinţă în acest domeniu.
   – Cui anume îi vor fi încredinţate responsabilităţile privind activităţile din centru?
   – Laboratoarele vor fi coordonate de medici, personalităţi medicale, recunoscute nu doar prin calitatea muncii de educaţie, ci şi prin contribuţiile profesionale pe care le aduc şi le dezvoltă, fiind şi lideri de opinie; mă refer la poziţia lor în lumea ştiinţifică. Responsabil de centru – director – deja nominalizat, este un tânăr coleg de-al nostru, dl dr. George Dindelegan, şi chiar vă recomand să vorbiţi şi cu dânsul. Şi, dacă timpul şi structura reportajului vă permit, să vorbiţi şi cu ceilalţi coordonatori ai activităţilor. Sunt oameni care trăiesc deja în viitor.

„Cel ce gândeşte singur şi scormone aiurea...“

   „Este cea mai bună metodă de a determina cadrele didactice să ţină pasul cu noutăţile“, mi-a spus un student care tocmai izbutise să facă o manevră dificilă. „Pentru noi e mai simplu, dar ei sunt deja îndoctrinaţi cu vechile metode, apucături...“ În acea zi era singurul răspuns ce nu semăna celorlalte... Mi-am blocat la jumătatea drumului gestul de a-l poza. Era mirat.
   – Am reţinut remarca, i-am spus, dar nu voi menţiona numele dv. Vă vor descoperi profesorii, dacă până acum n-au făcut-o...

   Eram student, la Bucureşti, într-unul din anii terminali. După orele de practică pedagogică, urma să ţinem, fiecare dintre noi, câte o lecţie deschisă la un liceu central din Bucureşti. Nimerisem – sau în mod deliberat fusese aleasă – o clasă-problemă. Asistasem la ore şi înţelesesem şi motivul. Prinsă cu alte griji, poate fără să fi dorit, tovarăşa profesor, în acea vreme şi director al şcolii, rămăsese în urmă cu multe. Emancipaţi, dar fără înţelepciunea şi toleranţa pe care o dobândeşti cu trecerea anilor, aceştia reacţionaseră negativ şi, sub un asemenea scut, nu mai ascultau şi nu mai învăţau nimic. Observasem şi că reacţiile lor taxau altfel de greşeli şi nicidecum pe cele făcute de profesor la disciplina predată. Orele deschise ale colegilor eşuaseră. Pe acest fundal mi-am început ora. „Mi-am făcut o listă cu reproşurile pe care voi le aduceţi tovarăşei director“, am început eu. Vacarmul a încetat brusc. „Aş vrea să vă spun că sunt lucruri banale, mulţi dintre voi le cunoaşteţi şi de acasă. Şi părinţii fac aceleaşi greşeli...“ Am văzut cum profesoara a luat şi ea loc în bancă, lângă elevi, începând să se lumineze la faţă. „Dacă vreţi, am continuat eu, vă pot învăţa într-o singură oră cum să puneţi întrebări încuietoare tovarăşei, chiar din disciplina predată.“ Deveniseră dintr-odată curioşi, în clasă se făcuse linişte. „Bine, deschideţi atunci manualele. Citim prima frază. Nu e nevoie să ştiţi mai multe. Iată şi câteva întrebări ce se pot pune. Sunt simple, dar nici profesori din facultate nu v-ar putea răspunde la ele...“ „Trecem la următorul paragraf. Acum, încercaţi voi să formulaţi câteva întrebări.“ A început dialogul. La primele întrebări le-am răspuns eu. La altele, m-au rugat ei să nu le răspund, ca să mai rămână şi pentru tovarăşa... La sfârşitul celor 50 de minute, lecţia era deja învăţată, iar tinerii liceeni radiau. Tovarăşa director era însă vânătă: „O să fac raport. Să vă ţineţi orele de practică unde vreţi. În acest liceu nu mai călcaţi!“ Am întâlnit-o câţiva ani mai târziu, într-o vacanţă. A venit spre mine să-şi ceară scuze şi să-mi mulţumească pentru ceea ce făcusem atunci. Pe elevi nu-i putea scoate afară din şcoală. Şi, neavând încotro, s-a apucat să înveţe, ca să poată răspunde la întrebările lor tot mai pătrunzătoare, mai bine formulate. „Cei care duc mai departe învăţământul şi chiar societatea sunt tinerii. Cu o condiţie: să fie motivaţi, iar motivaţiile să fie dirijate într-un sens constructiv!“, mi-a spus.

Purtători de imagine

   – Conducerea Facultăţii de Medicină a avut în ultimii ani ca obiectiv prioritar punerea în acord a valorilor tradiţionale ale Şcolii de medicină clujene cu noile direcţii de dezvoltare a educaţiei, ne va mărturisi dna prof. dr. Anca Dana Buzoianu, decanul Facultăţii de Medicină. Reproducerea cât mai fidelă a situaţiilor clinice în activitatea  de învăţare este foarte importantă. Medicina este o profesie practică, iar absolvenţii trebuie să aibă competenţa de a efectua în deplină siguranţă pentru pacient anumite manopere.
   – Ce anume vizaţi prin astfel de proiecte?
   – Credem că ne îndreptăm într-o direcţie bună şi că, prin dezvoltarea activităţilor de simulare, vom creşte mult latura practică a pregătirii studenţilor noştri, iar în final asta va duce la creşterea calităţii îngrijirilor medicale acordate de cei formaţi la Cluj. Şi indiferent unde vor lucra, ei vor duce mai departe şi amintirea anilor de studenţie de aici şi eforturile făcute de cadrele didactice. Ei vor da adevărata valoare a universităţii noastre. Cum îi formăm, aşa vom fi văzuţi...

Pentru orice medic există „o primă dată“

   – Un chestionar adresat absolvenţilor facultăţilor de medicină, inclusiv celor din Cluj, ne arată un lucru îngrijorător: procentul celor care nu au efectuat nici măcar o injecţie ori nu au inserat o sondă urinară – am dat doar două exemple din recuzita uzuală – este foarte mare. Şi nu e normal să fie aşa. Studenţii sunt tot mai mulţi, pacienţii sunt mai bine informaţi şi mai atenţi la ceea ce se întâmplă cu ei în spitalele din România. Şi nu putem rezolva problemele decât într-un centru de simulare, cu echipamente performante. Lucrul cu manechinele, în condiţii asemănătoare celor din clinică, ne permite să învăţăm aceste manopere, să le efectuăm corect.
   Dl dr. George Dindelegan, directorul Centrului, nu s-a obişnuit cu interviurile. Pare stânjenit de întrebările – aceleaşi – puse de jurnalişti. Voi comuta pe un alt registru.
   – Cum pot învăţa ceva ce n-am ştiut niciodată înainte? Pentru astfel de manopere nu sunt întipărite engrame în reţelele noastre neuronale (aşa cum există cele ce reglează mişcările organelor şi sistemelor interne, mersul, vorbirea...).
   – Pentru fiecare dintre noi există o „primă dată“; există şi pentru un pilot, când conduce singur, fără supraveghere, un avion. Dar el are în spate zeci şi sute de încercări pe simulator. Asta dorim şi noi. Când medicul va merge să facă unui pacient o intervenţie minim invazivă, să aibă în spate zeci, sute de manopere efectuate cu succes. Pacientul va simţi acest lucru şi se va simţi în siguranţă.
   – Lucrul pe manechine nu-l îndepărtează pe viitorul medic de practica din spital? Totuşi, un manechin nu poate substitui un om în carne şi oase.
   – Nu, nu este aşa cum se crede. Folosită corect, ca procedură de învăţare, simularea îmi va da mie, viitor medic – vorbesc din poziţia de student –, acea siguranţă de care am nevoie, mă va apropia de un act medical corect făcut. Voi şti că fac bine ceea ce fac şi voi avea mult mai mult curaj când voi aborda un pacient.
   – Cum veţi dezvolta acest centru?
   – Prin extinderea bazei materiale şi a modului în care va fi folosită, a personalului şi a structurilor organizatorice, astfel încât să fie acoperite toate zonele de solicitare pentru un viitor medic sau farmacist. De altfel, Caietul de abilităţi practice lansat acum acoperă peste 260 de proceduri şi încercări, începând de la recunoaşterea urgenţelor medico-chirurgicale, la instalarea unei sonde urinare, spirometrie, teste serologice sau genetice, ştiu eu, test de sarcină, puncţie biopsie, asistarea naşterii pe cale normală sau prin alte mijloace decât cea vaginală, precauţiile standard şi adiţionale împotriva infecţiilor, imobilizarea unor fracturi, investigaţii de laborator, incizia şi drenajul unor leziuni, bronhoscopie, ECG şi Holter, endoscopie digestivă, mergând până la cateterism sau testarea abilităţilor manageriale şi acreditarea profesională... În aceleaşi caiete – fiecare student va avea un asemenea caiet – sunt prevăzute şi rubrici de înregistrare a orelor de laborator, proceduri, diagnostic şi descriere şi chiar semnătura şi parafa îndrumătorului. Dorim să strângem relaţiile cu instituţiile interne şi internaţionale de acreditare, să obţinem competenţe şi să facem în aşa fel ca acest centru să fie recunoscut. Şi, nu în ultimul rând, va trebui asigurat un echilibru financiar, între activităţile care consumă bani – training cu studenţii – şi activităţile care vor aduce bani centrului şi Universităţii, cum sunt cursurile universitare şi postuniversitare.
   – Am văzut lângă manechine medici tineri, în halate albe. Cine sunt?
   – Sunt colegi de-ai noştri, unii dintre ei chiar şi studenţi din anii terminali. Ei vor face ca acest vis – încă un vis – să funcţioneze, să se întrupeze în performanţe ale medicilor de mâine.

O garanţie că Şcoala medicală clujeană va duce mai departe un asemenea program ambiţios

   M-am adresat şi dlui Cristian Turcu, director al companiei Karl Storz România, partener oficial al centrului realizat la Cluj-Napoca.
   – Deşi am văzut multe, mă simt ca într-un basm cu feţi-frumoşi şi zâne. Spuneţi-mi, când şi cum s-a născut această frumoasă poveste?
   – În urmă cu 17 ani... Atunci, la UMF Cluj-Napoca, s-a desfăşurat primul curs de training pentru chirurgie laparoscopică din România. Ca orice început, a fost dificil. Chirurgii care încercau să introducă în practica de zi cu zi o asemenea tehnică erau consideraţi excentrici şi contra curentului. Cei mai mulţi medici credeau că laparoscopia nu are niciun viitor. Cu toate astea, cadrele didactice ale UMF „Iuliu Haţieganu“ şi-au depăşit propriile inerţii şi au mers mai departe. Pentru ca astăzi, iată, să vedem această universitate în topul instituţiilor de învăţământ superior şi echipa de conducere se ambiţionează să ajungă şi să depăşească universităţi europene cu tradiţie. Şi sunt convins că vor izbuti. Pionieri şi promotori ai acestor tehnici în ORL, urologie, chirurgie, medicină de urgenţă şi alte domenii s-au format la Cluj. Anii au trecut. Tehnicile minim invazive reprezintă deja prima opţiune în abordul chirurgical. Şi văd înfiinţarea acestui Centru ca o garanţie că Şcoala medicală clujeană va duce mai departe un asemenea program ambiţios şi va şti să-i sprijine pe cei care pot într-adevăr să deschidă drumuri. Compania noastră va fi în continuare alături de UMF Cluj-Napoca şi vom susţine pe mai departe cursurile interdisciplinare cu instrumentar specific, vom invita medici din ţară şi din străinătate să împărtăşească aici din vasta lor experienţă, aşa cum am făcut şi în primăvară cu workshopul ERAS, prezentat în„Viaţa medicală“ într-un excelent reportaj, vom facilita accesul formatorilor din UMF în alte centre europene, astfel încât să-şi menţină şi să-şi dezvolte un standard înalt de pregătire. Vom promova cursurile ţinute aici, astfel încât acest centru să fie accesat de medici din toată Europa...

Un punct obligatoriu de trecere

   – Vă reţin de la documentarea făcută la noi în secţie, la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, mi-a spus de cum m-a văzut dl dr. Dan Sebastian Dârzu, medic specialist ATI.
   – Cum aţi ajuns în poziţia de îndrumător?
   – Eu sunt un norocos! Prezint un simulator de pacient, cel mai avansat dintre cele ce există în lume la ora actuală. Între tot ce aţi văzut în celelalte laboratoare, unde studenţii învaţă manopere simple, individualizate, acesta este de departe cel mai complex şi mai performant. Este un loc obligatoriu de trecere pe drumul de la manopere pe manechin la diagnostic şi intervenţii pe pacienţi adevăraţi. Ei vor trece – etapă crucială – pe la acest simulator, să facă puncţii, să monteze un cateter. Simulatorul integrează toate celelalte proceduri, se comportă aproape ca un pacient adevărat. Imită boli, imită reacţii la medicamente, atât pe cele fireşti, când medicamentul este bine administrat, dar şi reacţii la administrarea greşită a unui medicament sau la o procedură efectuată greşit. Îmi permit să las studenţii să facă o manevră eronată ori să administreze o medicaţie nepotrivită. Manechinul-simulator va reacţiona şi apoi pot face o discuţie privind ce s-a greşit, de ce au optat pentru acea atitudine terapeutică. Cu un pacient adevărat nu îţi permiţi niciodată să faci aşa ceva. Oamenii trebuie să facă şi greşeli pentru a învăţa...
   Şi ce faceţi cu acel dispozitiv?
   – De aici pot controla tot ce se întâmplă. Celălalt e monitorul de pacient, arată ca orice monitor dintr-o secţie obişnuită de terapie. Iar de aici, eu pot controla şi simulatorul şi acel monitor. De exemplu, acum, îl pun să simuleze convulsii... Îl pun să lăcrimeze şi lăcrimează. Poate şi să transpire...
   – Puteţi să instalaţi şi o sondă?
   – Sigur, orice manoperă se poate face şi el se comportă ca un pacient real în timpul aceleiaşi proceduri. Centrul acţiunii în acest punct de lucru este decizia; el – manechinul – simulează boala, patologia, iar eu, medicul, trebuie să iau o decizie corectă. Este un simulator prea scump pentru a fi folosit să se înveţe o manoperă; este extrem de util pentru a verifica deciziile corecte în situaţii complexe. Pot improviza de pe acest „panou de control“ orice fel de scenariu doresc. Am fost într-un alt punct de lucru şi-am învăţat să intubez, la un altul să fac corect o puncţie, în altă parte am învăţat să fac masajul cardiac, La sfârşit, trec toate aceste manopere în practica din clinică; medicul nu trebuie să pună branule, ci să recunoască boli şi situaţii complexe şi să recomande un tratament. Sau să intervină...

Va fi cine să lucreze, avem tineri minunaţi!

   Alături de aceeaşi unitate de lucru şi de dl dr. Dan Dârzu, pe care-l întâlnisem şi în primăvară în secţia ATI, se afla şi dna conf. dr. Natalia Hagău.
   – Din câte am înţeles, dv. veţi coordona laboratorul de simulare ATI...
   – E adevărat; eu o să vin cu experienţa mea medicală şi o să o transformăm în scenarii. Colegii tineri vor transforma aceste scenarii în şedinţe de simulare, iar studenţii şi rezidenţii vor căuta şi vor experimenta acele atitudini care să salveze pacientul. Astfel, cele învăţate aici vor putea fi oricând utilizate în practica de zi cu zi.
   – După cum observaţi, intervine dl prof. dr. Constantin Ciuce – aflat aproape, auzise şi răspunsul interlocutoarei mele – în centru se întâmplă deja mai multe decât am izbutit să vă prezint eu; s-a creat o anumită infrastructură, se creează roluri, sunt preluate sau transferate din mers atribuţii şi responsabilităţi, se definesc ori se recunosc ierarhii, fireşte, pe criterii de profesionale, de competenţă...
   – Şi încă n-aţi spus tot...
   – Ca întotdeauna, dv. vedeţi dincolo de cuvinte. Mi-aş dori să vă pot invita şi în ianuarie sau februarie 2012, la inaugurarea Centrului de cercetări, mi-aş dori să transform Universitatea în... aşa cum sunt şi marile universităţi din Vest. Sunt multe, multe de făcut...
   Şi vorbele rectorului s-au retras în spatele unui zâmbet, iar zâmbetul a devenit bucurie, parte din lumina nefirească, sublimă, a acelei zile inaugurale... Undeva, în amintiri, aproape sau departe, nu mai ştiam, răsuna clinchet de clopoţei. Toţi cei prezenţi în laboratoare, studenţi, rezidenţi, cadre didactice universitare, membri ai senatului UMF erau ca nişte copii ce despachetau fericiţi jucăriile primite în dar. O altfel de colindă inundase întregul spaţiu... Era un semn: se apropia Crăciunul. Cel adevărat!
 

Abonează-te la Viața Medicală!

Dacă vrei să fii la curent cu tot ce se întâmplă în lumea medicală, abonează-te la „Viața Medicală”, săptămânalul profesional, social și cultural al medicilor și asistenților din România!

  • Tipărit + digital – 249 de lei
  • Digital – 169 lei

Titularii abonamentelor pe 12 luni sunt creditați astfel de:

  • Colegiul Medicilor Stomatologi din România – 5 ore de EMC
  • Colegiul Farmaciștilor din România – 10 ore de EFC
  • OBBCSSR – 7 ore de formare profesională continuă
  • OAMGMAMR – 5 ore de EMC

Află mai multe informații despre oferta de abonare.

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul www.viata-medicala.ro, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.

Da, sunt de acord Aflați mai multe