Newsflash

REGULAMENTUL OFICIAL AL Campaniei „Știința microbiomului”

de - feb. 19 2024
REGULAMENTUL OFICIAL AL Campaniei „Știința microbiomului”

Perioada Campaniei 23.02.2024 – 29.02.2024

Capitolul 1. Organizatorii 

 1. Campania „Știința microbiomului este organizata si desfasurata de catre Viata Medicala Romaneasca SRL, societate romana cu sediul in Bucuresti, Bd. Tudor Vladimirescu nr. 22, etaj 11, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/11770/1993 cod unic de inregistrare 4197070 , reprezentata prin Laura Davidescu in calitate de director editorial, denumita in continuare „Organizatorul”.
 2. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile acestui regulament oficial, denumit in cele ce urmeaza ”Regulamentul”.
 3. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania, pe pagina  de internet www.viata-medicala.ro pe intreaga durata a Campaniei, sau (iii) poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul social al acestuia mentionat la punctul 1.1. de mai sus, pe toata durata de desfasurare a Campaniei.
 4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea in mod public a modificarilor respective prin intermediul acelorasi canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost facut public anterior, precum si prin notificarea autoritatilor competente, dupa caz, daca modificarile efectuate necesita o astfel de notificare. 
 5. Campania va putea fi intrerupta de catre Organizator, oricand in timpul duratei de desfasurare, in cazul aparitiei unei situatii de forta majora sau caz fortuit. 
 6. Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania. Anexele sau actele aditionale la Regulament fac parte integranta din acesta.
 7. In ceea ce priveste operatiunile privind colectari si/sau prelucrari de date cu caracter personal, acestea vor fi realizate de catre Organizator.
 8. Participarea la aceasta Campanie se face pe baza acceptarii  Regulamentului de catre participanti. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

 

Capitolul 2. Durata si aria de desfasurare a Campaniei

2.1. Campania „Știința microbiomului se va desfasura in perioada 23 febr. Ora 09.00 - 29 februarie 2024 ora 24:00  pe retelele de socializare Facebook și Instagram.

 

Capitolul 3. Drept de Participare

3.1 Campania este deschisa participarii persoanelor fizice cu varsta de peste 18 ani impliniti pana la data inceperii Campaniei, cetateni romani sau cetateni straini, rezidenti in Romania sau cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania.

 1. La acesta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:
 1. prepusi (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii Organizatorului);
 2. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) prestatorilor de servicii de leasing de personal ai Organizatorului, indiferent de locatia Organizatorului in care sunt alocati acesti prepusi, daca este cazul;
 3. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) prestatorilor de servicii de orice fel ai Organizatorului, care presteaza aceste servicii in interiorul sediului social, al punctelor de lucru, al depozitelor, si al oricaror imobile/locatii in cadrul carora Organizatorul isi desfasoara activitatea. Se aplica prezenta prevedere indiferent de tipul de activitate pe care angajatii acestor prestatori o desfasoara, sau de timpul pe care il petrec in imobilele/locatiile in cadrul carora Organizatroul isi desfasoara activitatea;
 4. membrii familiilor prepusilor mentionati la punctele a. – c. de mai sus (insemnand copii, parinti, sot/sotie, frate/sora);
 5. persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor cu varsta minima acceptata conform prezentului regulament.
 6. Persoanele juridice.

 

Capitorul 4. Marcile si Produsele Participante

4.1  La acesta Campanie vor participa produsele La Roche-Posay denumite in continuare “Produse Participante”.  

 

Capitolul 5. Mecanismul Campaniei

5.1. Produse Participante: produsele La Roche-Posay comercializate de catre L’Oreal Romania SRL, din gamele Lipikar, Effaclar, si Cicaplast

5.2. Website: este o platforma web (accesibila prin web de pe desktop sau dispozitive mobile)

5.3. Utilizator : persoana care acceseaza websiteul www.viata-medicala.ro in perioada campaniei. 

5.4. Mecanism: pentru a participa in Campania „Știința microbiomului, participantii trebuie sa parcurga pasii necesari inregistrarii in Campanie. 

1. Să dea follow paginilor de Facebook/Instagram Viața Medicală și La Roche Posay România.

2. Să răspundă într-un comentariu la întrebarea din postarea de concurs – „Cum influențează microbiomul cutanat diferite afecțiuni ale pielii??”

3. Să eticheteze minimum doi prieteni.

Capitolul  6. Despre produsele oferite in cadrul Campaniei (kit)

6.1.1 Produsele si valoarea acestora. 

In cadrul Campaniei, vor fi oferite 3 kituri de produse, fiecare kit avand valoarea totala de 199 RON, iar valoarea totala a celor 3 kit-uri este de 597 RON. Un kit contine urmatoarele produse :

 • EFFACLAR DUO+M Crema 40ml - 60 RON (pret de comercializare recomandat, ce include TVA) 
 • LIPIKAR Syndet AP+ Gel Curat 200ml - 41.50 RON (pret de comercializare recomandat, ce include TVA)
 • LIPIKAR BAUME LIGHT AP+M 200ml ECO - 62.50 RON (pret de comercializare recomandat, ce include TVA)
 • CICAPLAST B5+ Balsam 40ml - 35 RON (pret de comercializare recomandat, ce include TVA)

6.2. Procedura de acordare a produselor:

Criteriu de acordare a kiturilor de produse este prin tragere la sorți, cu aplicația Comment Picker Se vor acorda două premii participanților de pe Facebook și un premiu participanților de pe Instagram. Tragerea la sorți va avea loc pe 1 martie, zi în care vor fi anunțați câștigătorii prin comentarii la postările de concurs. Se vor extrage și 3 câștigători de rezervă. Participantii a caror inscriere respecta Drepturile de participare (Capitolul 3) si Mecanismul campaniei (Capitolul 5) vor primi kitul selectat prin curier, prin intermediul Viata Medicala Românească SRL , in termen de 30 de zile lucratoare de la incheierea Campaniei. Kiturile de produse acordate in cadrul prezentei Campanii pot fi livrate doar pe teritoriul Romaniei.

6.3. Toate produsele neacordate, indiferent de motiv, vor ramane in proprietatea Beneficiarului, care-si rezerva dreptul de a le folosi in campaniile urmatoare.

6.4. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui participant de a intra in posesia kitului castigat. 

Capitolul 7. Drepturi, obligatii, responsabilitati

8.1. Inscrierile inainte sau dupa perioada mentionata in Regulament nu se iau in considerare.

8.2. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Campanie, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa se inscrie in Campanie. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita inscrierea in Campaniei in perioada de desfasurare a Campaniei.

8.4. Participantul este pe deplin responsabil pentru fiecare actiune a sa in cadrul acestei Campanii.

Capitolul 8. Litigii si legea aplicabila

 1. Legea aplicabila acestui Regulament este legea romana. 

Capitolul 9. Taxe si Impozite Aferente

 1. Organizatorul nu este responabil de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii financiare legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa, pentru premii a caror valoare individuala depaseste 600 de lei, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul Viața Medicală Românească SRL se obliga sa calculeze, sa retina, sa vireze si sa plateasca din suma bruta a Premiului impozitul final datorat pentru venituri obtinute de castigator in conformitate cu prevederile Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
 2. Prin participarea la aceasta Campanie, fiecare participant declara ca este de acord cu mecanismul de impozitare aplicat de catre Organizator

Capitolul 10. Incetarea Campaniei

 1. Campania inceteaza prin urmatoarele modalitati:
 1. prin ajungere la termen;
 2. prin aparitia unui caz de forta majora;
 3. din motive independente de vointa Organizatorului de a continua Campania;
 4. prin decizia Organizatorului.
 1. In situatiile prevazute mai sus, Organizatorul nu are nicio obligatie fata de Participanti, cu privire la returnarea unor sume si/sau plata unor sume cu titlu de despagubire.

Capitolul 12. Prelucrarea datelor cu caracter personal

12.1.Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale participantilor pentru scopurile si in conditiile mai jos prezentate.

12.2. Scopurile prelucrarii datelor.Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, prelucreaza datele cu caracter personal enumerate mai jos, ce sunt furnizate direct de catre participanti in vederea participarii la Campanie, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate si in conformitate cu dispozitiile legale, pentru indeplinirea urmatorulor scopuri: 

12.2.1. organizarea si desfasurarea Campaniei „Știința microbiomului (”Campania”) bazata pe inscrierea participantilor pe platformele Facebook și Instagramin urma caruia Organizatorul trimite conform mecanismului Campaniei descris in acest regulament produsele mentionate la Sectiunea 6.

12.2.2. indeplinirea de catre Organizatorul Viața Medicală Românească a obligatiilor legale care revin organizatorilor de campanii promotionale, inclusiv din perspectiva gestionarii obligatiilor fiscale, daca este cazul, precum si pentru pastrarea evidentelor acestei Campanii, in vederea indeplinirii obligatiilor legale ce ii revin Organizatorului;

12.2.3. Realizarea de rapoarte statistice si analize privind indeplinirea obiectivelor Concursului pentru realizarea intereselor legitime ale Organizatorilor. 

12.3. Datele cu caracter personal prelucrate. Pentru scopul organizarii si defasurarii Campaniei „Știința microbiomului  se vor prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal (”Datele Personale”): prenume, nume, numar de telefon, adresa de livrare, adresa de email, in lipsa furnizarii acestor date Participantii neputand beneficia de produsele aferente Campaniei.

12.4. Temeiul prelucrarii. Mentionam ca datele cu caracter personal enumerate mai sus sunt prelucrate de catre Organizator pentru urmatoarele temeiuri:  

12.4.1.      Prelucrarea si administrarea datelor pentru extragerea, identificarea si validarea Castigatorilor, atribuirea premiilor, in vederea executarii contractului la care Organizatorii si fiecare dintre Participanti sunt parte prin inscrierea la prezenta Campaniei „Știința microbiomului  in temeiul Art. 6 (1) lit. b) din GDPR;

12.4.2.      Indeplinirea de catre Organizator a obligatiilor legale care revin organizatorilor de campanii promotionale, inclusiv din perspectiva gestionarii obligatiilor fiscale, daca este cazul, precum si pentru pastrarea evidentelor acestei Campanii, in vederea indeplinirii obligatiilor legale ce ii revin Organizatorului, in temeiul Art. 6 (1) lit. c) din GDPR;

12.4.3.      Realizarea de rapoarte statistice si analize privind indeplinirea obiectivelor Campaniei pentru realizarea intereselor legitime ale Organizatorului, in temeiul Art. 6 (1) lit. f) din GDPR.

12.5. Colectarea datelor cu caracter personal. Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, colecteaza datele cu caracter personal ale participantilor la Campania „Știința microbiomului  direct de la Participanti, prin intermediul comentariilor publice pe Facebook și Instagram.

12.6. Destinatarii datelor cu caracter personal. Pentru indeplinirea scopurilor mentionate mai sus, Organizatorul colaboreaza cu diversi furnizori de servicii sau parteneri, de exemplu curieri, carora le pot fi divulgate datele participantilor cu caracter personal pentru a fi folosite strict in scopurile stabilite de Organizator si descrise in cuprinsul prezentului Regulament, respectiv: pentru trimiterea produselor.

12.7. Durata prelucrarii. Pentru indeplinirea scopului de organizare si defasurare a Campaniei „Știința microbiomului datele vor fi prelucrate pentru o perioada de maxim trei luni, de la data inceperii Campaniei. 

12.8. Securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal. Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, se angajeaza sa prelucreze datele furnizate numai in scopurile specificate mai sus, sa pastreze confidentialitatea si siguranta prelucrarii, in conformitate cu dispozitiile legii si sa nu dezvaluie datele furnizate catre terte parti altfel decat s-a indicat mai sus sau in alte cazuri decat cele prevazute de lege. Mentionam ca in mod constant Organizatorul evalueaza si imbunatateste masurile de securitate implementate pentru a asigura protectia datelor cu caracter personal pe care le prelucreaza si verifica ca toti destinatarii datelor sa asigure cel putin acelasi nivel de protectie a datelor.

12.9. Drepturile participantilor. In contextul prelucrarii datelor cu caracter personal, participantii au urmatoarele drepturi: 

a.     Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate – insemnand dreptul de a obtine din partea Organizatorului o confirmare ca prelucreaza sau nu date cu caracter personal care privesc participantul si, in caz afirmativ, accesul la datele respective si conditiile in care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri in acest sens utilizand datele de contact de mai jos;

b.    Dreptul de a solicita rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal – insemnand posibilitatea de a ne solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau stergerea datelor participantilor in anumite cazuri, prin adresarea unei solicitari in acest sens utilizand datele de contact de mai jos;

c.     Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii – insemnand dreptul de obtine din partea Organizatorului restrictionarea prelucrarii in anumite cazuri, respectiv atunci cand (i) participantul considera ca datele prelucrate de Organizator sunt inexacte, pana la rectificarea acestora; (ii) prelucrarea este ilegala, dar participantul nu doreste sa stergem datele; (iii) Organizatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopurile mai sus mentionate, dar participantul le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau (iv) participantul s-a opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale Organizatorului prevaleaza asupra drepturilor participantului; 

d.    Dreptul participantului de a-si retrage consimtamantul asupra prelucrarii – in cazul in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul participantului, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pana la la acel moment; 

e.     Dreptul de opozitie – insemnand dreptul participantului de a se opune prelucrarii din motive legate de situatia particulara in care se afla, atunci cand prelucrarea se intemeiaza pe interesele legitime ale Organizatorului;

f.     Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, inclusiv profilare – insemnand dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care ar produce efecte juridice asupra participantului sau l-ar afecta intr-o masura semnificativa;

g.    Dreptul la portabilitatea datelor – insemnand posibilitatea de a solicita mutarea, copierea sau transferul datelor participantului existente in baza noastra de date catre o alta baza de date, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, doar in cazurile in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul participantului. In contextul indeplinirii scopurilor din prezentul Regulament, datele cu caracter personal pot fi transferate in strainatate atat catre Parteneri ai Organizatorului sau Agentii imputernicite din state membre ale Uniunii Europene („UE”) sau Spatiului Economic European („SEE”). 

h.    Dreptul de a depune plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;

i.     Dreptul de a se adresa instantelor de judecata competente.

12.11. Exercitarea drepturilor de mai sus poate fi efectuata in orice moment utilizand datele de contact ale Organizatorului (i) prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul social al acestuia mentionat la punctul 1.1. de mai sus, (iii) sau prin e-mail la adresa de e-mail redactia@viata-medicala.ro , pe toata durata de desfasurare a Campaniei.

12.12. Responsabilul cu protectia datelor. Pentru orice intrebare sau orice aspect in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale participantilor, acestia sunt rugati sa transmita un e-mail la adresa: dana.stupariu@medichub.ro

Capitolul 13. Forta majora:

13.1 Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

13.2. Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform prevederilor C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Campanie pe pagina viata-medicala.ro in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

Capitolul 14. Diverse

 1. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestui Campaniei, decizia Organizatorului este definitiva.
 2. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: Viata Medicala – clădirea Green Gate, bd. Tudor Vladimirescu nr. 22, etaj 11 , in termen de maximum 2 (doua) saptamani de la data la care a luat nastere situatia contestata. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in consideratie nicio reclamantie.
 3. Reclamatiile referitoare la produsele castigate, ulterioare momentului acceptarii si primirii produselor de catre persoana castigatoare, nu vor fi luate in considere de catre Organizator.
 4. Deciziile Organizatorului privind Campania sunt definitive si aplicabile tuturor Participantilor.
 5.  Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campania promotionala se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de catre  instantele judecatoresti din Bucuresti.
 6. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Campaniei.  

ORGANIZATOR:

Viata Medicală Românească SRL

Laura-Daniela Davidescu

Director editorial

Abonează-te la Viața Medicală!

Dacă vrei să fii la curent cu tot ce se întâmplă în lumea medicală, abonează-te la „Viața Medicală”, publicația profesională, socială și culturală a profesioniștilor în Sănătate din România!

 • Tipărit + digital – 249 de lei
 • Digital – 169 lei

Titularii abonamentelor pe 12 luni sunt creditați astfel de:

 • Colegiul Medicilor Stomatologi din România – 5 ore de EMC
 • Colegiul Farmaciștilor din România – 10 ore de EFC
 • OBBCSSR – 7 ore de formare profesională continuă
 • OAMGMAMR – 5 ore de EMC

Află mai multe informații despre oferta de abonare.

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul www.viata-medicala.ro, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.

Da, sunt de acord Aflați mai multe