Newsflash

Pentru cardiologi… şi nu numai

de Alexandru NEAGU - feb. 6 2013
Pentru cardiologi… şi nu numai
   Registrul naţional de boli cardiovasculare. În Monitorul Oficial nr. 873 din 20 decembrie 2012, a fost publicat Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.293 din 18 decembrie 2012 privind înfiinţarea şi funcţionarea Registrului naţional de boli cardiovasculare. De asemenea, prin centralizarea datelor aferente Subprogramului de tratament invaziv al infarctului miocardic acut, se constituie şi Registrul naţional de tratament invaziv al infarctului miocardic acut, parte integrantă a Registrului naţional de boli cardiovasculare.
   Actul normativ se adresează cu precădere unităţilor care derulează Programul naţional de boli cardiovasculare, inclusiv cele aparţinând ministerelor şi instituţiilor cu reţele sanitare proprii, precum şi medicilor de specialitate care îşi desfăşoară activitatea în cadrul acestora şi care sunt obligaţi să raporteze datele în Registrul naţional de boli cardiovasculare. Astfel, datele aferente Subprogramului de tratament invaziv al infarctului miocardic acut trebuie transmise începând cu 20 decembrie 2012, iar celelalte date din cadrul Programului naţional de boli cardiovasculare vor fi transmise imediat ce programul informatic va permite transmiterea şi centralizarea datelor respective.
   Coordonarea ştiinţifică a Registrului naţional de tratament invaziv al infarctului miocardic acut este asigurată de Comisia de cardiologie a Ministerului Sănătăţii, care colaborează cu Societatea Română de Cardiologie, iar coordonarea tehnică la nivel naţional este asigurată de Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti (SUUB). În acest sens, SUUB răspunde de realizarea, implementarea şi managementul Registrului, îndeplinind următoarele atribuţii: • administrează componentele hardware şi software alocate şi baza de date a Registrului • coordonează şi organizează colectarea datelor la nivel naţional • coordonează, monitorizează şi evaluează la nivel naţional modul în care se realizează raportarea datelor de către unităţile care derulează Subprogramul de tratament invaziv al infarctului miocardic acut • analizează trimestrial stadiul raportării datelor de către unităţile care derulează Subprogramul şi transmite această analiză Ministerului Sănătăţii în primele cinci zile lucrătoare ale lunii următoare pe­rioadei pentru care se face raportarea • calculează indicatorii de evaluare specifici Subprogramului • trans­mite Ministerului Sănătăţii, trimestrial, anual şi ori de câte ori este nevoie, indicatorii realizaţi în cadrul Subprogramului, centralizaţi la nivel naţional.
   Raportarea de către unităţile sanitare va fi efectuată lunar, până la data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, iar indicatorii realizaţi în cadrul Subprogramului, precum şi analiza stadiului raportării se publică pe site-ul Ministerului Sănătăţii, la adresa www.ms.ro, în termen de cinci zile lucrătoare de la data transmiterii acestora de către SUUB.
   Unităţile de supraveghere şi tratament avansat al pacienţilor cardiaci critici. Prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.322 din 20 decembrie 2012, publicat în Monitorul Oficial nr. 879 din 21 decembrie 2012, a fost aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de supraveghere şi tratament avansat al pacienţilor cardiaci critici din unităţile sanitare cu paturi. Actul normativ se aplică unităţilor sanitare din reţeaua Ministerului Sănătăţii, din reţeaua ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, unităţilor al căror management a fost transferat autorităţilor publice locale, dar şi unităţilor sanitare private.
   Prin definiţia unităţii de supraveghere şi tratament avansat al pacienţilor cardiaci critici (USTACC) se înţelege acel compartiment care îndeplineşte criteriile de spaţiu, dotare tehnică şi de personal pregătit pentru îngrijirea pacienţilor cardiovasculari critici, adică a pacienţilor cu o afecţiune cardiovasculară care a debutat brusc sau a celor cunoscuţi cu afecţiune cardiovasculară cronică a cărei evoluţie se agravează brusc şi a cărei evoluţie imediată poate conduce la deces sau la o disfuncţie cardiovasculară şi/sau multiorganică severă.
   USTACC sunt echivalate cu unităţi de terapie intensivă de categoria a doua şi sunt obligate să încheie protocoale de colaborare cu secţia de anestezie şi terapie intensivă (ATI) a spitalului, care să asigure îngrijirea intensivă a pacienţilor în situaţia în care suferinţa acestora se agravează, necesitând suport ventilator avansat, suport hemodinamic avansat şi/sau epurare renală sau hepatică ori dacă dezvoltă o suferinţă organică multiplă.
   Numărul paturilor din USTACC este cuprins între patru şi 16, dar nu mai puţin de 8% din numărul total al paturilor secţiei/secţiilor de cardiologie din spital; în unităţile sanitare incluse în programul de tratament intervenţional al infarctului miocardic, acest număr poate fi mai mare, adaptat la numărul pacienţilor trataţi prin program.
   Atribuţiile principale ale medicului coordonator al USTACC sunt: • coordonarea întregii activităţi a USTACC din punct de vedere medical, administrativ şi educaţional • decizia asupra modului de triaj al pacienţilor trimişi către USTACC sau internaţi în USTACC • întocmirea pentru medicii USTACC a programului de activitate, în vederea asigurării continuităţii asistenţei medicale • verificarea stării tehnice a aparaturii existente în dotarea USTACC şi întocmirea referatelor de necesitate privitoare la medicamentele, materialele, dispozitivele medicale, aparatura necesară USTACC, precum şi cu privire la întreţinerea şi repararea acestora • elaborarea, adoptarea şi actualizarea protocoalelor şi procedurilor terapeutice specifice • asigurarea calităţii actului medical din USTACC • evaluarea anuală pentru personalul din USTACC • evidenţa la zi a datelor statistice referitoare la activitatea USTACC, în conformitate cu formularele de raportare a activităţii USTACC.
   Recomandăm persoanelor interesate lecturarea cu atenţie şi integrală a actului normativ, pentru a aprofunda dispoziţiile privitoare la: • patologia cardiovasculară care poate fi internată în USTACC • carac­teristicile structurale, arhitecturale şi tehnice ale USTACC • dotarea minimă cu echipamente şi aparatură medicală a USTACC • normativul minimal referitor la categoriile de personal din USTACC şi evaluarea USTACC.

Abonează-te la Viața Medicală!

Dacă vrei să fii la curent cu tot ce se întâmplă în lumea medicală, abonează-te la „Viața Medicală”, săptămânalul profesional, social și cultural al medicilor și asistenților din România!

  • Tipărit + digital – 249 de lei
  • Digital – 169 lei

Titularii abonamentelor pe 12 luni sunt creditați astfel de:

  • Colegiul Medicilor Stomatologi din România – 5 ore de EMC
  • Colegiul Farmaciștilor din România – 10 ore de EFC
  • OBBCSSR – 7 ore de formare profesională continuă
  • OAMGMAMR – 5 ore de EMC

Află mai multe informații despre oferta de abonare.

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul www.viata-medicala.ro, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.

Da, sunt de acord Aflați mai multe