Newsflash
Imagine campanie proprie

Norme privind cardul naţional de asigurări sociale de sănătate

de Alexandru NEAGU - sept. 27 2012
 Norme privind cardul naţional de asigurări sociale de sănătate
   Prin Hotărârea de Guvern nr. 900 din 1 septembrie 2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 643 din 10 septembrie 2012, au fost aprobate Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX „Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate“ din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
   Folosirea efectivă a acestui instrument de către asiguraţi şi furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale se doreşte a fi începută la 1 ianuarie 2013, cardurile naţionale fiind emise pentru dovedirea calităţii de asigurat în vederea furnizării unor servicii medicale, pentru fiecare asigurat cu vârsta peste 18 ani împliniţi. În prealabil, testarea funcţionalităţilor cardului naţional – componenta informatică se va face la nivelul judeţului Arad, ca judeţ-pilot. Termenul de valabilitate a cardului naţional este de cinci ani de la data emiterii, iar pentru cele emise până la data de 31 decembrie 2012, termenul de valabilitate începe de la data de 1 ianuarie 2013.
   Compania Naţională „Imprimeria Naţională“ S.A. va fi producătorul acestui card şi îl va trimite ulterior pentru persona­lizare Centrului Naţional Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice (Centrul Naţional Unic) din cadrul Direcţiei Generale de Paşapoarte, personalizare ce se va efectua în baza informaţiilor puse la dispoziţie de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.
   După personalizarea de către Centrul Naţional Unic, Compania Naţională „Imprimeria Naţională“ S.A. realizează sortarea cardurilor naţionale pe case de asigurări de sănătate şi medici de familie, pe baza datelor puse la dispoziţie de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, şi predă cardurile naţionale Ministerului Sănătăţii, care le transferă Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, care le trimite înapoi Companiei Naţionale „Imprimeria Naţională“ S.A., în vederea distribuirii acestora la casele de asigurări de sănătate. În final, prin intermediul şi în conformitate cu evidenţele caselor de asigurări de sănătate, cardurile se distribuie către reprezentanţii legali ai furnizorilor de servicii medicale din asistenţa medicală primară sau împuterniciţilor legali ai acestora de pe listele medicilor de familie pe care îi reprezintă.
   Medicii de familie vor avea obligaţia de a preda cardurile titularilor şi, de asemenea, de a constata dacă unele carduri aparţin unor persoane asigurate care nu se mai regăsesc pe lista acestora ori dacă prezintă defecţiuni tehnice sau erori ale informaţiilor înscrise, aceste carduri urmând a fi returnate caselor de asigurări de sănătate de reprezentantul legal al medicilor de familie, însoţite de un borderou centralizator, cu menţionarea numărului de identificare al cardului şi a cauzelor pentru care acestea sunt returnate. Cardurile defecte sau conţinând informaţii eronate vor fi returnate Companiei Naţionale „Imprimeria Naţională“ S.A., iar aceasta, în termen de 30 de zile lucrătoare, retipăreşte cardurile respective şi le distribuie caselor de asigurări de sănătate.
   Cardurile persoanelor aflate în imposibilitate de a le ridica de la medicii de familie se păstrează de către aceştia, dar nu mai mult de trei luni, după care se predau casei de asigurări de sănătate de la care a fost primit, fiind apoi arhivate în conformitate cu prevederile Legii arhivelor naţionale nr. 16/1996, urmând ca la expirarea perioadei de arhivare stabilite în condiţiile legii să se procedeze la distrugerea acestora.
   Pe suprafaţa cardului naţional se vor putea vizualiza informaţii minime şi anume: • numele şi prenumele asiguratului • codul unic de identificare în sistemul de asigurări sociale de sănătate • numărul de identificare al cardului naţional • data expirării cardului naţional. Pe cipul cardului vor fi înregistrate informaţiile minime de mai sus, precum şi următoarele informaţii: • diag­nostice medicale cu risc vital şi boli cornice • grupa sanguină şi Rh • acceptul exprimat, în timpul vieţii, pentru prelevarea de organe, ţesuturi şi celule, după deces • medicul de familie (nume, prenume, date de contact).
   În cazul solicitării eliberării unui duplicat ca urmare a pierderii, furtului sau deteriorării acestuia, precum şi în situaţia modificării datelor personale de identificare, asiguratul va suporta contravaloarea cardului naţional, va trebui să ceară în termen de 15 zile emiterea unui nou card naţional, aceasta făcându-se în termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea unei cereri la casa de asigurări de sănătate în a cărei evidenţă se află persoana respectivă, prin medicul de familie. Până la eliberarea noului card naţional, acordarea serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale se realizează pe baza unei adeverinţe eliberate de casele de asigurări de sănătate, cu o perioadă de valabilitate de maximum 30 de zile calendaristice.
   Pentru o analiză exhaustivă a acestui subiect, recomandăm persoanelor interesate, cu precădere medicilor de familie, lecturarea integrală a respectivului act normativ împreună cu dispoziţiile vizate din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
 

Abonează-te la Viața Medicală!

Dacă vrei să fii la curent cu tot ce se întâmplă în lumea medicală, abonează-te la „Viața Medicală”, publicația profesională, socială și culturală a profesioniștilor în Sănătate din România!

  • Tipărit + digital – 199 de lei
  • Digital – 149 lei

Titularii abonamentelor pe 12 luni sunt creditați astfel de:

  • Colegiul Medicilor Stomatologi din România – 5 ore de EMC
  • Colegiul Farmaciștilor din România – 10 ore de EFC
  • OBBCSSR – 7 ore de formare profesională continuă
  • OAMGMAMR – 5 ore de EMC

Află mai multe informații despre oferta de abonare.

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul www.viata-medicala.ro, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.

Da, sunt de acord Aflați mai multe