Autentificare
Dacă ești abonat medichub.ro, autentificarea se face cu adresa de E-mail și parola pe care le utilizezi pentru a intra în platformă.
Abonează-te la „Viața medicală” ca să ai acces la întreg conținutul săptămânalului adresat profesioniștilor din Sănătate!
#DinRecunostinta
Căutare:
Căutare:
Acasă

Norme pentru asistenţa medicală transfrontalieră

Viața Medicală
Alexandru NEAGU marţi, 20 mai 2014
    Prin Hotărârea de Guvern nr. 304 din 16 aprilie 2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 318 din 30 aprilie 2014, au fost aprobate Normele metodologice privind asistenţa medicală transfrontalieră. Se abrogă astfel prevederile art. 8 din anexa Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 729/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind rambursarea şi recuperarea cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală acordată în baza documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare. Cererile privind rambursarea cheltuielilor depuse anterior acestor noi norme, precum şi cele pentru care serviciile au fost efectuate tot anterior acestor reglementări se vor soluţiona potrivit reglementărilor mai vechi, cu condiţia ca toate cererile în cauză să fie depuse până la data de 31 decembrie 2014. 
   Normele metodologice reglementează, în primul rând, asistenţa medicală ce face obiectul autorizării prealabile, condiţiile de autorizare şi termenul de răspuns la cererile de autorizare: PET-CT în regim ambulatoriu; serviciile medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare continuă mai mare de 24 de ore pentru implant sau înlocuire de defibrilator cardiac, endoprotezare articulară tumorală, implant seg­mentar de coloană, bypass coronarian cu sau fără investigaţii cardiace invazive, naştere; medicamente în tratamentul ambulatoriu pentru care este necesară aprobarea comisiilor de experţi de la nivelul CNAS.
 Pentru eliberarea autorizării prealabile pentru rambursarea contravalorii asistenţei medicale transfrontaliere, asiguratul, un membru al familiei sau o persoană împuternicită de acesta va depune, la casa de asigurări de sănătate unde este luat în evidenţă asiguratul, o cerere însoţită de: copie de pe actul de identitate sau de pe certificatul de naştere; confirmarea scrisă din partea furnizorului de servicii medicale din statul membru al Uniunii Europene în care urmează să se acorde asistenţă medicală transfrontalieră, cu privire la disponibilitatea acestuia de a acorda respectiva asistenţă medicală transfrontalieră în perioada indicată de persoana solicitantă; document eliberat de punctul naţional de contact pentru asistenţă medicală transfrontalieră din statul membru al Uniunii Europene în care urmează să se acorde asistenţă medicală transfrontalieră, din care să rezulte că furnizorul de servicii medicale nu determină suspiciuni serioase şi specifice legate de respectarea standardelor şi a orientărilor privind calitatea îngrijirii medicale şi siguranţa pacienţilor, inclusiv dispoziţii privind supravegherea; documentele relevante prevăzute pentru fiecare caz în parte în prezentele norme. După înregistrarea cererii şi verificarea atât a statutului de asigurat, cât şi a documentaţiei corespunzătoare solicitării, răspunsul se comunică în termen de cinci zile.
   Noul act normativ reglementează şi metodologia de rambur­sare a cheltuielilor cu asistenţa medicală transfrontalieră, inclusiv nivelul acestora şi excepţiile de la plată. Aceste excepţii sunt: tratamentul bolnavilor care necesită izolare sau internare obligatorie şi tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instanţa de judecată a dispus executarea pedepsei într-un penitenciar spital; îngrijirile medicale la domiciliu şi îngrijirile paliative la domiciliu; alocarea de organe şi accesul la organe în scopul transplantului de organe; medicamentele ce fac obiectul unei prescripţii medicale speciale; vaccinurile prevăzute în programelor de vaccinare a populaţiei împotriva bolilor infecţioase, care sunt exclusiv menite să protejeze sănătatea populaţiei şi care fac obiectul unor măsuri specifice de planificare şi implementare; asis­tenţa medicală pentru care nu există autorizare prealabilă pen­tru rambursarea contravalorii asistenţei medicale transfrontaliere.
   În termen de maximum 60 de zile de la data alocării de prevedere bugetară, casa de asigurări de sănătate care a întocmit solicitarea de acordare trebuie să restituie, în lei, contravaloarea asistenţei medicale transfrontaliere. Refuzul aprobării decontării se comunică în scris solicitantului în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, cu indicarea temeiului legal. În situaţia în care casa de asigurări de sănătate s-a adresat, în acest interval de timp, punctului naţional de contact din România (PNC) pentru clarificarea conţinutului documentelor de plată, aceasta va comunica în scris solicitantului acest fapt în termen de trei zile lucrătoare de la formularea solicitării către punctul naţional de contact din România, dar nu mai târziu de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de rambursare. Dacă, în continuare, cererea de rambursare a contravalorii asistenţei medicale transfrontaliere nu este aprobată din cauza răspunsului de la PNC, acest lucru se comunică în scris solicitantului în termen de maximum zece zile lucrătoare de la data primirii răspunsului PNC.

Abonează-te la Viața Medicală

Dacă vrei să fii la curent cu tot ce se întâmplă în lumea medicală, abonează-te la „Viața Medicală”, săptămânalul profesional, social și cultural al medicilor și asistenților din România!
  • Tipărit + digital – 199 de lei
  • Digital – 149 lei
Titularii abonamentelor pe 12 luni sunt creditați astfel de:
  • Colegiul Medicilor Stomatologi din România – 5 ore de EMC
  • Colegiul Farmaciștilor din România – 10 ore de EFC
  • OBBCSSR – 7 ore de formare profesională continuă
  • OAMGMAMR – 5 ore de EMC