Autentificare
Dacă ești abonat medichub.ro, autentificarea se face cu adresa de E-mail și parola pe care le utilizezi pentru a intra în platformă.
Abonează-te la „Viața medicală” ca să ai acces la întreg conținutul săptămânalului adresat profesioniștilor din Sănătate!
#DinRecunostinta
Căutare:
Căutare:
Acasă

Achiziţiile publice

Viața Medicală
Alexandru NEAGU miercuri, 24 iulie 2013
   Achiziţiile publice directe. Prin Legea nr. 193 din 26 iunie 2013 publicată în Monitorul Oficial nr. 387 din 28 iunie 2013 a fost aprobată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. În realitate au fost aduse unele schimbări majore asupra legislaţiei achiziţiilor publice în sensul că au fost crescute pragurile valorice pentru care se poate face achiziţie directă şi anume 30.000 de euro exclusiv TVA pentru fiecare achiziţie de produse ori servicii şi respectiv 100.000 de euro exclusiv TVA pentru fiecare achiziţie de lucrări, acestea realizându-se pe bază de document justificativ.
   Totodată a fost înlăturată din definirea ca autoritate contractantă „orice regie autonomă sau companie naţională/societate comercială cu capital integral ori majoritar deţinut de o autoritate contractantă, astfel cum este definită la lit. a) a art. 8 din OUG 34/2006 adică oricare organism al statului – autoritate publică sau instituţie publică care acţionează la nivel central ori la nivel regional sau local, sau de către un alt organism de drept public“. Concomitent, pentru a nu lăsa nereglementat acest sector important al economiei naţionale, a fost introdusă obligativitatea pentru  aceste entităţi, adică regiile autonome sau companiile naţionale/societăţile comerciale care nu se încadrează în prevederile art. 8 sau 9 din OUG 34/2006, dar al căror capital integral ori majoritar este deţinut de un organism al statului, pentru atribuirea contractelor de furnizare/prestare de servicii/execuţie de lucrări a căror valoare estimată depăşeşte pragul prevăzut pentru achiziţii directe, să elaboreze norme procedurale interne care să asigure respectarea principiilor nediscriminării şi egalităţii de tratament, transparenţei, proporţionalităţii şi recunoaşterii reciproce. Normele procedurale interne vor fi aprobate de către autoritatea tutelară.
   În cazul în care autoritatea contractantă constată din oficiu că sunt necesare clarificări cu privire la documentaţia de atribuire, fiind în acelaşi timp pusă în imposibilitate de a respecta termenul prevăzut pentru răspunsul autorităţii contractante la aceste solicitări de şase zile înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor, iar prin clarificarea adusă se modifică informaţiile deja publicate, se afectează modul de elaborare a ofertelor şi devine necesară publicarea unei erate, situaţia astfel creată poate determina aprecierea că au fost săvârşite abateri grave de la prevederile legislative.
   În privinţa angajamentelor ferme pentru acordarea susţinerii financiare sau a celei tehnice şi profesionale s-a eliminat obligativitatea de a fi formulate în formă autentică, notarială. Iar asupra certificărilor respectării standardelor de asigurare a calităţii, precum şi a celor de protecţie a mediului s-a clarificat că acestea nu pot face obiectul susţinerii acordate de către o altă persoană.
   Dacă până acum, o ofertă era apreciată ca având un preţ aparent neobişnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat 70% din valoarea estimată a contractului sau mai puţin de 85% decât media aritmetică a ofertelor (depinzând şi de numărul de ofertanţi), acum s-a fixat un prag unic, preţul ofertat, fără TVA, reprezintă mai puţin de 80% din valoarea estimată a contractului respectiv. Tot asupra preţului aparent scăzut, dar în raport cu situaţia unui ajutor de stat acordat ofertantului, acesta are la dispoziţie un termen minim de trei zile, în care trebuie să demonstreze, că ajutorul de stat a fost acordat în mod legal, în caz contrar autoritatea contractantă în urma solicitării clarificărilor poate respinge o oferta. Până acum, legiuitorul reglementase că termenul era unul „rezonabil“, ceea ce lăsa loc la interpretări.
   Prin acest act normativ au mai fost aduse modificări asupra nivelului unora dintre amenzile aplicabile contravenţiilor şi au fost eliminate dispoziţiile ce confereau dreptul Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice de a solicita instanţelor de judecată nulitatea contractelor de achiziţie publică.

 

   Achiziţiile centralizate în sistemul sanitar. Semnalăm cu această ocazie publicarea în Monitorul Oficial nr. 411 din 8 iulie 2013 a Deciziei nr. 320 din 19 iunie 2013 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2012 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca unitate de achiziţii publice centralizată, prin care a fost respinsă sesizarea referitoare la neconstituţionalitatea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2012 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca unitate de achiziţii publice centralizată, formulată de 80 de deputaţi aparţinând grupurilor parlamentare ale Uniunii Democrate Maghiare din România, Partidului Democrat Liberal şi Partidului Poporului – Dan Diaconescu.
   Nu vom detalia în paginile acestei reviste temeiurile de drept şi de fapt care au determinat invocarea excepţiei de neconstituţionalitate, cât şi cele ce au stat la baza motivării respingerii acesteia de către instanţa constituţională, recomandând însă celor pasionaţi în domeniu lecturarea atentă a acestora, mai ales că a existat şi o „opinie separată“ din partea dnei judecător Mona-Maria Pivniceru, de curând numită în acest înalt for, dar care la vremea aprobării ordonanţei de urgenţă vizate era ministrul justiţiei în respectivul guvern.

Abonează-te la Viața Medicală

Dacă vrei să fii la curent cu tot ce se întâmplă în lumea medicală, abonează-te la „Viața Medicală”, săptămânalul profesional, social și cultural al medicilor și asistenților din România!
  • Tipărit + digital – 160 de lei
  • Digital – 103 lei
Titularii abonamentelor pe 12 luni sunt creditați astfel de:
  • Colegiul Medicilor Stomatologi din România – 5 ore de EMC
  • Colegiul Farmaciștilor din România – 10 ore de EFC
  • OBBCSSR – 7 ore de formare profesională continuă
  • OAMGMAMR – 5 ore de EMC
Află mai multe informații despre oferta de abonare.