Autentificare
Dacă ești abonat medichub.ro, autentificarea se face cu adresa de E-mail și parola pe care le utilizezi pentru a intra în platformă.
Abonează-te la „Viața medicală” ca să ai acces la întreg conținutul săptămânalului adresat profesioniștilor din Sănătate!
#DinRecunostinta
Căutare:
Căutare:
Acasă  »  PROIECTE

Ácele unor modificări importante în fânul Legii 95

Viața Medicală
Dr. Mariana MINEA joi, 28 noiembrie 2013
Dacă analizăm schimbările aduse Legii 95/2006 prin ordonanţă de urgenţă, putem trece peste modul de redactare a textului, în care folosirea diacriticelor este opţională, în funcţie de paragraf, peste unele greşeli de tastare şi peste unele formulări neclare. Să subliniem aşadar câteva din schimbările importante aduse de ordonanţă:
– În noua variantă, printre ministerele şi instituţiile cu reţele sanitare proprii vor fi incluse şi universităţile de medicină şi farmacie, facultăţile de medicină, medicină dentară şi farmacie.
– Instituţiile care desfăşoară activităţi în domeniul sănătăţii publice la nivel naţional, teritorial, judeţean şi local, cu personalitate juridică, aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, se înfiinţează, reorganizează şi se desfiinţează tot prin hotărâre a Guvernului, doar că sunt denumite structuri de specialitate ale MS.
– Structurile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii (nu autorităţile teritoriale de sănătate publică) întocmesc rapoarte privind starea de sănătate a comunităţii, care sunt înaintate Ministerului Sănătăţii, precum şi partenerilor instituţionali la nivel local.
– Dispare Agenţia Naţională pentru Programe de Sănătate „Art. 47. (1) Programele naţionale de sănătate sunt elaborate, coordonate şi evaluate de către Ministerul Sănătăţii prin structura de specialitate, aprobată prin hotărâre a Guvernului“.
Beneficiarii programelor nationale de sănătate sunt persoanele care au calitatea de asigurat, precum şi persoanele cu domiciliul în România şi care nu realizează venituri.
– Dispare diferenţierea dintre programe naţionale de sănătate publică şi programe naţionale de sănătate curative. Toate se vor numi programe naţionale de sănătate, iar normele tehnice de realizare a lor se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS.
– Listei unităţilor de specialitate care implementează programe naţionale de sănătate se adaugă organizaţii nonguvernamentale avizate, potrivit condiţiilor stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii.
Medicii de familie asigură continuitatea asistenţei medicale primare a colectivităţilor locale arondate prin consultaţii de urgenţă înregistrate prin sistemul naţional de urgenţă, în afara programului normal de lucru al cabinetelor de medicină de familie, precum şi în regim de gardă, prin intermediul centrelor de permanenţă.
Centrele de permanenţă sunt menţionate la articolul 66: „Asistenţa medicală primară şi continuitatea în acest domeniu se desfăşoară în cabinete de medicină de familie şi centre de permanenţă înfiinţate în condiţiile legii“.
– Articolul 88 privind primul ajutor de bază şi primul ajutor calificat se completează cu prevederea potrivit căreia „în spaţiile frecventate de publicul larg este obligatorie prezenţa defibrilatoarelor semiautomate externe. Achiziţionarea şi întreţinerea defibrilatoarelor semiautomate sunt în responsabilitatea proprietarului sau, după caz, a administratorului spaţiului respectiv. Criteriile de desemnare a spaţiilor, criteriile de amplasare a defibrilatoarelor semiautomate în spaţiile respective, caracteristicile lor minime, precum şi cuantumul amenzilor în cazul nerespectării prevederilor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului“.
– Unităţile de primire a urgenţelor din cadrul spitalelor judeţene de urgenţă pot include în structura administrativă proprie compartimentele de primire urgenţă din unităţile sanitare de pe raza administrativ-teritorială a judeţului respectiv. Finanţarea acestor CPU este asigurată din bugetul de stat, prin bugetul UPU în a cărei structură administrativă sunt incluse.
Se introduce un nou capitol, referitor la Asistenţa medicală comunitară.
– Se introduce un nou capitol, referitor la Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate.
Spitalele publice, prin secţiile private şi compartimentele cu paturi private şi spitalele private vor putea furniza servicii medicale decontate direct de către pacient, din asigurările sociale de sănătate.
– Medicii care îndeplinesc funcţia de manager pot desfăşura activitate medicală numai în instituţia respectivă, în afara orelor de program.
– Managerul negociază şi încheie contractele de furnizare de servicii medicale doar cu casa de asigurări de sănătate pentru implementarea programelor naţionale de sănătate şi pentru asigurarea cheltuielilor prevăzute de prezenta lege.
Din bugetele locale pot fi finanţate şi cheltuielile de personal.
– Contractul-cadru reglementează şi pachetul de servicii minimal, menţionat în premieră în ordonanţă.
– Se abrogă două articole referitoare la serviciile medicale stomatologice, aceste detalii urmând a fi stabilite prin contractul-cadru şi normele de aplicare.
– Dincolo de „structurile de specialitate“, şi Casa va avea un rol în prevenţie, cea referitoare la consumul de droguri, alcool şi tutun. Astfel, „în scopul prevenirii îmbolnăvirilor, al depistării precoce a bolii şi al păstrării sănătăţii,asiguraţii, direct sau prin intermediul furnizorilor de servicii cu care casele de asigurări se află în relaţii contractuale, vor fi informaţi permanent de către casele de asigurări asupra mijloacelor de păstrare a sănătăţii, de reducere şi de evitare a cauzelor de îmbolnăvire şi asupra pericolelor la care se expun în cazul consumului de droguri, alcool şi tutun“.
Transplantul de organe şi ţesuturi (cu excepţia cazurilor prevăzute în Contractul-cadru) nu va mai fi pe lista serviciilor care nu sunt decontate din Fondul Unic de Asigurări de Sănătate, contravaloarea acestora fiind suportată de asigurat, de unităţile care le solicită, de la bugetul de stat sau din alte surse, după caz. Reconstrucţia mamară prin endoprotezare în cazul intervenţiilor chirurgicale oncologice va putea fi decontată din Fondul Unic de Asigurări de Sănătate.
– Se introduce articolul: pentru protecţia şi îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei, se încredinţează serviciul de interes economic general Companiei Naţionale Unifarm SA pentru achiziţia de medicamente în vederea asigurării necesarului de medicamente pe piaţa din România, la solicitarea Ministerului Sănătăţii.
– Este detaliată asistenţa medicală transfrontalieră.
Institutul Naţional de Sănătate Publică se reorganizează prin reducerea posturilor şi a activităţii Centrului Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii. Ca urmare, posturile şi activitatea Centrului Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii se preiau de către structura de specialitate aflată în subordinea Ministerului Sănătăţii, înfiinţată prin hotărâre a Guvernului, care exercită atribuţii de specialitate în domeniul dispozitivelor medicale.
– În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti se desfiinţează, activitatea şi personalul acesteia fiind preluate de structurile de specialiate ale Ministerului Sănătăţii, prin hotărâre a Guvernului.

Abonează-te la Viața Medicală

Dacă vrei să fii la curent cu tot ce se întâmplă în lumea medicală, abonează-te la „Viața Medicală”, săptămânalul profesional, social și cultural al medicilor și asistenților din România!
  • Tipărit + digital – 199 de lei
  • Digital – 149 lei
Titularii abonamentelor pe 12 luni sunt creditați astfel de:
  • Colegiul Medicilor Stomatologi din România – 5 ore de EMC
  • Colegiul Farmaciștilor din România – 10 ore de EFC
  • OBBCSSR – 7 ore de formare profesională continuă
  • OAMGMAMR – 5 ore de EMC