Newsflash
Dosar

Tratamentul anticoagulant în bolile neurovasculare (1)

de Acad. Constantin POPA - oct. 26 2015
Tratamentul anticoagulant în bolile neurovasculare (1)

Acad. Constantin Popa conduce Clinica de Neurologie din Institutul Național de Neurologie și Boli Neurovasculare București și este președintele Asociației Naționale Române de Stroke (AVC).

 

 

 

 

 
 
 
     În bolile neurovasculare, înainte de a hotărî asupra terapiei anticoagulante, trebuie să răspundem la următoarele întrebări: Administrarea anticoagulantelor este necesară sau nu? Care este riscul hemoragiei? Care sunt medicamentele anticoagulante cele mai potrivite situației concrete? Cum se realizează controlul biologic al activității anticoagulante?
     Trebuie precizat că tromboza este elementul central în evenimentele arteriale cerebrale. Coagularea nu este tromboză. Un coagul rezultă din cuprinderea în masă a elementelor sanguine într-o rețea de fibrină. Coagularea are loc în exteriorul corpului. În general, aceasta este modificată prin anticoagulant. În consecință, tromboza nu este decât o indicație imperfectă a anticoagulantelor, pentru că acestea acționează inhibând formarea unuia sau mai multor factori ai coagulării.
     Pentru a decide asupra utilizării anticoagulantelor, trebuie îndeplinite trei cerințe: stabilirea certă a naturii ischemice a leziunii cerebrale; stabilirea dacă această leziune rezultă dintr-un accident în raport cu ateroscleroza sau legat de embolia cardiacă; clasarea accidentului clinic într-o categorie evolutivă. Prima cerință este fundamentală, iar în acest scop se utilizează imagistica cerebrală și (rareori) puncția lombară. A doua cerință impune identificarea cauzei accidentului ischemic. A treia cerință constă în stabilirea categoriei evolutive a atacului.
     Atacul constituit este caracterizat printr-un deficit neurologic focal și stabil. În general, această categorie nu ține seama de severitatea deficitului.
     Atacul în evoluție este caracterizat printr-o agravare a semnelor deficitare la examene succesive. Acest diagnostic este ușor de stabilit atunci când agravarea este rapidă și, în plus, este dificil de afirmat că nu se va agrava ulterior, în cazurile cu evoluție lentă. Intervalul de timp în perspectiva fibrinolizei în fereastra terapeutică de 3–4,5 ore ne obligă la o riguroasă stabilire a timpului.
     Atacul ischemic tranzitoriu este un episod de deficit neurologic în întregime regresiv (în câteva minute sau ore), fără să lase urme.
     Există unele dificultăți și incertitudini. În primul rând, corelația dintre tipul evolutiv și cauza infarctului este utilă, dar se întâlnesc numeroase excepții. Atacul constituit este tot atât de frecvent în aterotromboză, cât și în embolia de origine cardiacă. Atacul în evoluție este frecvent în ateroscleroză și apare mai rar în embolia cardiacă. Atacul ischemic tranzitoriu este frecvent în aterotromboză și nu este rar în embolia cardiacă. În al doilea rând, clasificarea însăși nu ține seama de cazurile în care se produce regresiunea fenomenelor, fapt ce se întâlnește foarte frecvent, și deci nu constituie un ghid de orientare sigură asupra atitudinii terapeutice în această situație. Conceptul de atac ischemic cerebral tranzitoriu, înglobând prin definiție toate accidentele ce regresează în timp scurt, include foarte probabil mecanisme ischemice diferite, cele hemodinamice prin hipodebit punând cele mai grele probleme de ordin practic.
     Datele moderne cu privire la orientarea în tratamentul anticoagulant în accidentul vascular cerebral ischemic au fost sintetizate în ghidurile din ultimii ani. Menționăm în cele ce urmează recomandările și revizuirile din cele mai recente ghiduri americane (Kernan WN et al. Guidelines for the prevention of stroke in patients with stroke and transient ischemic attack: a guideline for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke. 2014 Jul;45:2160-236). De asemenea, au fost incluse experiența europeană și concluziile congreselor americane de stroke cu privire la tratamentul anticoagulant.

 

Fibrilația atrială

 

     Consecința principală a fibrilației atriale o reprezintă atacul cerebral ischemic. Estimarea riscului de stroke se calculează prin intermediul scorurilor CHADS2 și CHA2DS2-VASc. Ambele pot subestima riscul de stroke la pacienții fără factori de risc.
     Tratamentul fibrilației atriale este esențial în prevenirea evenimentelor ischemice cerebrale. Studiile clinice au demonstrat eficacitatea terapiei anticoagulante în profilaxia primară și secundară în stroke.
     Aproximativ 10% din pacienții cu atac ischemic cerebral acut sau atac ischemic cerebral tranzitoriu sunt diagnosticați cu fibrilație atrială. În cazul pacienților care au prezentat un atac ischemic cerebral sau atac ischemic tranzitoriu fără vreun factor de risc ori o cauză aparentă, se recomandă monitorizarea prelungită a ritmului cardiac (în medie 30 de zile) pentru identificarea unei eventuale fibrilații atriale, în termen de șase luni de la eveniment (recomandare nouă).
     Tratamentul cu antagonist de vitamină K, apixaban sau dabigatran este indicat în profilaxia secundară a unui posibil stroke la pacienții cu fibrilație atrială non-valvulară paroxistică sau permanentă. Alegerea unui agent antitrombotic trebuie individualizată în funcție de factorii de risc, cost, tolerabilitate, preferința pacientului, posibile interacțiuni medicamentoase, funcția renală (recomandare revizuită).
     În cazul în care anticoagulantele orale sunt contraindicate, se recomandă aspirina. Adăugarea clopidogrelului la terapia cu aspirină, comparativ cu aspirina (monoterapie), ar putea fi rezonabilă (recomandare revizuită).

 

Terapia cu warfarină

 

  Multe studii clinice au demonstrat efectul superior al terapiei cu warfarină comparativ cu placebo în prevenirea evenimentelor tromboembolice cardiovasculare în grupul pacienților cu fibrilație atrială non-valvulară.
Eficacitatea warfarinei în ceea ce privește prevenția secundară a fost confirmată în European Atrial Fibrillation Trial (EAFT). Acest studiu a inclus 669 de pacienți cu fibrilație atrială non-valvulară care au urmat tratament cu warfarină (cu menținerea INR la 3), cu aspirină 300 mg administrată zilnic și placebo. În comparație cu placebo, tratamentul cu warfarină a evidențiat un risc mult mai scăzut în producerea evenimentelor cardiovasculare (infarct miocardic, stroke sau embolii sistemice), însă cu o rată anuală de hemoragie majoră de 1,3%, comparativ cu 1% la pacienții tratați cu aspirină sau placebo.
     Pe durata tratamentului cu anticoagulant oral în prevenirea accidentelor vasculare cerebrale ischemice la pacienții cu fibrilație atrială, se recomandă menținerea valorii INR între 2 și 3. Eficacitatea terapiei cu anticoagulante orale scade semnificativ dacă INR este mai mic de 2. Un procent crescut de pacienți cu fibrilație atrială incorect anticoagulată vor prezenta un stroke. O valoare mai mare de 3 a INR este asociată cu creșterea riscului de sângerare.
     Nu există date clinice privind menținerea INR la o valoare mai mare de 3 pentru a preveni alte evenimente ischemice în cazul pacienților cu fibrilație atrială corect anticoagulată care au prezentat un stroke sau un atac ischemic cerebral tranzitoriu.
     În cazul în care se optează pentru tratamentul cu antagonist de vitamină K la pacienții cu stroke sau AIT și fibrilație atrială paroxistică sau permanentă se recomandă menținerea valorii INR la 2,5 (interval 2–3).
     În cazul tratamentului cu warfarină, din cauza interacțiunii cu alte medicamente sau cu anumite alimente se impune o urmărire periodică a valorii INR.

 

Alte anticoagulante orale

 

     Dabigatranul (inhibitor direct de trombină) este primul anticoagulant de generație nouă utilizat în tratamentul fibrilației atriale. Într-un studiu randomizat, pivot deschis, ce a comparat administrarea de dabigatran 150 mg de două ori pe zi, dabigatran 110 mg de două ori pe zi și warfarină, în care au fost incluși mai mult de 18.000 de pacienți cu fibrilație atrială și un alt factor de risc adițional unui eveniment vascular (stroke), s-a demonstrat că administrarea de dabigatran indiferent de doză nu a avut rezultate inferioare warfarinei. Pacienții cu un clearance al creatininei (ClCr) sub 30 ml/min, sarcină în evoluție sau patologie hepatică au fost excluși. Dabigatran 150 mg administrat de două ori pe zi a prezentat o rată mai scăzută de evenimente embolice (stroke, sistemice).     În cazul pacienților care au prezentat un stroke sau un accident ischemic tranzitoriu, riscul relativ pentru un stroke sau un eveniment embolic sistemic este asemănător în cazul dabigatranului în doze de 150 mg și 110 mg administrate de două ori pe zi.
     Rivaroxabanul (inhibitor direct al factorului Xa) în doză de 20 mg/zi a fost comparat cu antagonistul de vitamină K (cu ajustarea dozei în funcție de valoarea INR) în studiul ROCKET-AF, care a urmărit prevenirea evenimentelor vasculare (stroke) și a emboliilor la un lot de 14.265 de pacienți cu fibrilație atrială non-valvulară. Doza de rivaroxaban a fost redusă în funcție de valoarea clearance-ului creatininei, respectiv 15 mg la un ClCr cuprins între 30 și 49 ml/min. Pacienții cu ClCr sub 30 ml/min au fost excluși din studiu. Datele au arătat un risc scăzut în apariția atacului cerebral ischemic sau a emboliilor sistemice (269 de pacienți), spre deosebire de warfarină (306 de pacienți). Rata de sângerare a fost similară în ambele grupuri de pacienți, observându-se o predispoziție a hemoragiei digestive (3,2%) comparativ cu cea cerebrală intraparenchimatoasă (0,5%) în terapia cu rivaroxaban.
     Rivaroxaban se preferă în profilaxia secundară a unui stroke, la pacienții cu fibrilație atrială non-valvulară (recomandare nouă).
     Efectele pozitive ale tratamentului cu apixaban (inhibitor direct al factorului Xa), un alt anticoagulant de ultimă generație, versus aspirină, administrat în doză de 5 mg de două ori pe zi, au fost studiate în AVVEROES (Apixaban Versus Acetylsalicylic acid to Prevent Strokes) pe un lot de 5.599 de pacienți cu fibrilație atrială non-valvulară asociind un alt factor de risc vascular și contraindicația administrării antagonistului de vitamină K. Pacienții cu insuficiență renală (creatinină > 2,5 mg/dl) au fost excluși. După o perioadă de urmărire de aproximativ un an și o lună, studiul a fost oprit, observându-se rapid efectul favorabil al tratamentului cu apixaban. Studiul a demonstrat că 51 dintre pacienții tratați cu apixaban au prezentat un stroke sau un eveniment embolic sistemic, spre deosebire de 113 pacienți tratați cu aspirină. Rata de evenimente hemoragice a fost similară, 1,4% pentru apixaban și 1,2% pentru aspirină. Rata de hemoragie digestivă a fost identică (0,4% pe an).
     Studiul ARISTOTLE (Apixaban for Reduction in Stroke and Other Thromboembolic Events in Atrial Fibrillation) a comparat eficiența tratamentului cu apixaban 5 mg de două ori pe zi și cu warfarină (cu INR menținut în limite terapeutice pe toată durata studiului în proporție de 62%). După o urmărire de un an și opt luni, 212 pacienți tratați cu apixaban au prezentat un atac ischemic cerebral, hemoragie cerebrală sau un eveniment embolic sistemic, spre deosebire de 265 de pacienți ce au urmat tratament cu warfarină. Trebuie menționat că rata de hemoragie cerebrală a fost semnificativ mai mică în cazul pacienților tratați cu apixaban.
     Spre deosebire de warfarină, pentru care vitamina K și plasma proaspătă congelată se pot folosi în cazul hemoragiilor acute, anticoagulantele de ultimă generație nu beneficiază de un asemenea antidot.

 

Terapia combinată anticoagulantă și antiplachetară

 

     Nu există dovezi clare asupra reducerii riscului de stroke sau infarct miocardic la pacienții cu fibrilație atrială în cazul asocierii tratamentului anticoagulant cu antiplachetar. Această terapie combinată prezintă un risc mai mare de hemoragie și din acest motiv ar trebui evitată asocierea aspirinei la tratamentul anticoagulant în cazul pacienților cu fibrilație atrială și stroke.
     Asocierea este permisă în anumite situații, respectiv în patologia coronariană – sindrom coronarian acut sau în cazul pacienților cu stenturi. Aproximativ 20% din pacienții cu atac ischemic cerebral secundar fibrilației atriale prezintă, de asemenea, o patologie coronariană clinic simptomatică, iar alții vor dezvolta un sindrom coronarian acut. Deoarece terapia antiplachetară este eficientă în prevenția secundară a unui sindrom coronarian, clinicienii recomandă asocierea tratamentului antiplachetar la cel anticoagulant în cazul pacienților cu fibrilație atrială și o patologie coronariană asociată. Pacienții cu sindrom coronarian acut sau stent coronarian montat au indicație de dublă antiagregare.
     Asocierea terapiei anticoagulant oral–antiplachetar după un eveniment cerebrovascular (stroke, AIT) este recomandată la pacienții cu patologie coronariană – sindromul coronarian acut sau montarea de stent coronarian (recomandare nouă).

 

Inițierea terapiei

 

     Riscul de recurență precoce a accidentului vascular cerebral ischemic în cazul pacienților cu fibrilație atrială este de aproximativ 8% în primele 14 zile. Teoretic, inițierea cât mai rapidă a tratamentului anticoagulant este indicată în prevenirea unui alt eveniment cerebrovascular, însă trebuie avut în vedere și riscul de apariție a hemoragiilor cerebrale intraparenchimatoase. A fost realizat un singur studiu randomizat comparativ al tratamentului cu dalteparină și aspirină în prevenirea recurențelor, pe un lot de 449 de pacienți cu atac cerebral ischemic și fibrilație atrială. S-a constatat că dalteparina nu a avut rezultate pozitive, însă riscul de hemoragie cerebrală a fost scăzut în ambele grupuri (2,7% la cei tratați cu dalteparină, 1,8% cu aspirină); 260 de pacienți fără factori de risc pentru o eventuală hemoragie (de exemplu infarct cerebral întins, transformare hemoragică secundară ori evidențiată imagistic de la început, o valoare crescută a tensiunii arteriale rezistentă la tratament) au prezentat un risc de 1,5% de hemoragie cerebrală intraparenchimatoasă simptomatică în primele 14 zile de la inițierea tratamentului anticoagulant.
     Studiul EAFT a demonstrat o eficiență de 50% în ceea ce privește inițierea tratamentului anticoagulant oral, în primele 14 zile de la debutul simptomatologiei, la pacienții cu atac ischemic tranzitoriu sau atac ischemic cerebral minor.
     După revizuirea datelor disponibile, ACCP (American College of Clinical Pharmacy) recomandă inițierea tratamentului anticoagulant în termen de două săptămâni de la debutul accidentului vascular cerebral cardioembolic, excepție făcând pacienții cu infarcte cerebrale mari sau cu alți factori de risc pentru hemoragie. Datele disponibile nu arată o mai mare siguranță în cazul administrării în fază acută a anticoagulantului asociat antiagregantului plachetar în atacul cerebral ischemic cardioembolic.
     Pentru majoritatea pacienților cu un stroke sau AIT și fibrilație atrială se recomandă inițierea anticoagulării orale în termen de 14 zile de la debutul simptomatologiei (recomandare nouă).
     În prezența riscului crescut de hemoragie (de exemplu, infarct mare, transformarea hemoragică, hipertensiune arterială necontrolată), se recomandă amânarea inițierii tratamentului anticoagulant oral după 14 zile (recomandare nouă).

 

Managementul eșecului terapeutic

 

     Pentru pacienții cu fibrilație atrială care au suferit un accident vascular cerebral ischemic sau un atac ischemic tranzitoriu aflați în tratament cu anticoagulant oral (INR terapeutic), nu există date care ar putea indica o posibilă protecție suplimentară împotriva unor alte evenimente vasculare ischemice în cazul introducerii unui agent antiplachetar.
     În studiul SPORTIF (Stroke Prevention Using Oral Thrombin Inhibitor in Atrial Fibrillation), au fost selectați pacienții cu fibrilație atrială și stroke sau atac ischemic tranzitoriu aflați în tratament cu aspirină și warfarină care au prezentat un risc considerabil mai mare de hemoragii majore dar fără o reducere a numărului de evenimente ischemice. Valoarea crescută a INR este asociată cu un risc crescut de apariție a hemoragiilor, acesta crescând dramatic la o valoare a INR > 4.

 

Întreruperea tratamentului anticoagulant

 

     Pacienții cu fibrilație atrială și istoric de accident vascular cerebral ischemic sau atac ischemic tranzitoriu care necesită întreruperea temporară a tratamentului anticoagulant oral (de obicei pentru intervenții sau proceduri chirurgicale) prezintă un risc crescut de recidivă a evenimentelor vasculare ischemice cerebrale. Se recomandă utilizarea terapiei cu heparină intravenos sau a heparinei cu greutate moleculară mică, până la reintroducerea tratamentului anticoagulant oral. Este preferată administrarea heparinei cu greutate moleculară mică în doză mare. Nu sunt studii în cazul întreruperii temporare a anticoagulantelor de ultimă generație.
     De notat că întreruperea bruscă a anticoagulantelor de ultimă generație poate fi asociată cu un risc crescut de stroke sau de alte evenimente ocluzive arteriale. În această situație, este indicată introducerea unui alt agent anticoagulant, fără întreruperea efectului terapeutic.
     Așadar, în cazul pacienților cu fibrilație atrială și istoric de accident vascular cerebral ischemic sau atac ischemic tranzitoriu care necesită întreruperea temporară a anticoagulării orale se recomandă tratament cu heparină cu greutate moleculară mică.

 

Infarctul miocardic acut

 

     Pacienții cu infarct miocardic anterior întins care asociază fracție de ejecție sub 40% și tulburare de cinetică a peretelui anteroapical au un risc crescut de a dezvolta trombi murali la nivelul ventriculului stâng, ca urmare a procesului de stază a sângelui și leziunii endocardului asociate inflamației.
     Într-un studiu randomizat cu durată de patru ani pe un lot de 3.630 de pacienți cu infarct miocardic acut, s-au comparat warfarina, aspirina și asocierea dintre cele două în ceea ce privește decesul, repetarea infarctului non-fatal și riscul de accident vascular cerebral trombembolic. Acestea au fost observate la 241 din 1.206 de participanți tratați cu aspirină (20%), 203 din 1.216 tratați cu warfarină (16,7%) și 181 din 1.208 de pacienți care au beneficiat de terapia combinată (15%). Reducerea riscului de accident vascular cerebral trombembolic a fost de 48% la pacienții tratați cu warfarină în monoterapie sau asociată aspirinei.
     Introducerea tratamentului anticoagulant în prevenirea formării trombilor murali de la nivelul ventriculului stâng și a unui eventual stroke/embolie arterială trebuie atent monitorizată, din cauza riscului de sângerare majoră, inclusiv de hemoragie cerebrală.
     Nu se poate preciza dacă introducerea tratamentului cu warfarină la dubla antiagregare oferă beneficii în profilaxia accidentului vascular cerebral la pacienții cu risc crescut. Deși riscul de hemoragie asociat triplei terapii variază considerabil în funcție de vârstă, sex și comorbiditățile asociate, o analiză realizată de ACCP a estimat că la pacienții cu STEMI anterior întins, fără tromb mural VS, adăugarea de warfarină la dubla antiagregare va preveni producerea a șapte accidente vasculare cerebrale non-fatale, cu un risc asociat de 15 hemoragii extracraniene la o mie de pacienți tratați. Dacă există tromb mural, atunci terapia va împiedica producerea a 44 de accidente vasculare ischemice, față de 15 hemoragii extracraniene.
     Durata riscului de formare a trom­bilor și a embolizării după un infarct miocardic întins este incertă, dar riscul pare a fi cel mai mare în primele una-două săptămâni, cu scăderea acestuia pe o perioadă de până la trei luni. După trei luni, riscul de embolizare scade odată cu organizarea (fibroza și aderența la perete) trombilor reziduali. Cu toate acestea, pacienții cu trombi mobili sau protuberanțe persistente, vizualizate la ecocardiografie sau prin altă metodă imagistică, prezintă un risc crescut de producere a unui accident vascular cerebral ischemic sau altor evenimente embolice după cele trei luni.
     Până în prezent, nu există studii asupra siguranței agenților antitrombotici de generație nouă, respectiv dabigatran, rivaroxaban, apixaban, pentru prevenirea formării trombului mural de VS sau a stroke-ului la pacienții cu infarct miocardic acut. Prin urmare, în cazul în care pe termen lung se alege un anticoagulant, în această situație se recomandă, ca primă opțiune, antagonist de vitamină K.
     În concluzie, tratamentul cu antagonist de vitamină K (INR țintă 2,5; terapeutic 2–3) timp de trei luni este recomandat în cazul pacienților cu accident vascular cerebral ischemic sau atac ischemic tranzitoriu și cu infarct miocardic acut cu tromb mural VS, identificat prin ecocardiografie. Tratamentul cu antagonist de vitamină K (INR țintă 2,5; terapeutic 2–3) timp de trei luni poate fi luat în considerare la pacienții cu accident vascular cerebral ischemic sau atac ischemic tranzitor și cu STEMI anterior acut fără tromb mural VS dar cu akinezie sau diskinezie anterioară apicală, identificate prin ecocardiografie sau prin altă metodă imagistică (recomandare nouă).
     Pacienții cu accident vascular cerebral ischemic sau atac ischemic tranzitoriu, cu infarct miocardic acut cu tromb mural VS sau tulburare de cinetică anterioară ori apicală și cu o fracție de ejecție sub 40% care prezintă intoleranță la administrarea de antagonist de vitamină K vor urma tratament timp de trei luni cu heparină cu greutate moleculară mică, dabigatran, rivaroxaban sau apixaban, pentru prevenirea recurenței evenimentelor cerebrovasculare (recomandare nouă).

 

Cardiomiopatia

 

     Pacienții cu cardiomiopatie dilatativă ischemică sau non-ischemică prezintă un risc crescut de accident vascular cerebral ischemic. În urma unui studiu efectuat pe o perioadă de 35 de luni pe un lot de 1.886 de pacienți cu fracție de ejecție a VS ≤ 35% și ritm sinusal, incidența de accident vascular cerebral a fost de 3,9%. Într-un alt studiu efectuat pe 2.114 de pacienți cu ritm sinusal și cu fracție de ejecție ≤ 35%, în lipsa tratamentului antitrombotic, s-a evidențiat o rată anuală de producere a evenimentelor tromboembolice de 1,7%. Incidența crescută de stroke este mai mare în anumite subgrupuri, respectiv la pacienții cu AVC sau AIT anterior, cu fracție de ejecție scăzută, cardiomiopatie peripartum și boala Chagas. Aproximativ 10% din pacienții cu stroke au fracția de ejecție a VS ≤ 30%.
     În studiul WARCEF (Warfarin versus Aspirin in Reduced Cardiac Ejection Fraction), efectuat pe 2.305 de pacienți cu ritm sinusal, cu insuficiență cardiacă și fracție de ejecție ≤ 35%, împărțiți în două grupuri (aspirină 325 mg/zi vs. warfarină cu INR țintă de 2–3,5), după o urmărire de trei ani și jumătate, nu s-a observat vreo diferență în ceea ce privește apariția primului eveniment vascular – fie stroke, fie hemoragie cerebrală. Warfarina a fost asociată cu un risc mai scăzut de stroke. Rata de apariție a hemoragiei cerebrale nu a fost diferită în cele două grupuri, însă riscul de hemoragii majore a fost mai mare în cazul warfarinei.
     Principalele concluzii ale studiului WARCEF au fost confirmate recent într-o metaanaliză a datelor de la 3.681 de pacienți incluși în patru studii randomizate. Warfarina a fost asociată cu o reducere de 41% a riscului de stroke și cu o creștere de aproape două ori a riscului de hemoragie. Nu au existat diferențe între warfarină și aspirină în ceea ce privește mortalitatea, infarctul miocardic sau decompensarea insuficienței cardiace.
     Deși mai puțin frecvente decât cardiomiopatiile dilatative, cele restrictive și sindromul Löffler sunt de asemenea asociate cu un risc crescut de stroke și de embolii arteriale, atribuite trombilor localizați la nivelul ventriculului stâng sau atriului stâng. În lipsa contraindicațiilor, se recomandă tratament anticoagulant.
     Așadar, în cazul pacienților cu AVC sau AIT cu ritm sinusal, cu tromb la nivelul VS sau AS evidențiat prin ecocardiografie, tratamentul anticoagulant cu antagonist de vitamină K este recomandat pentru cel puțin trei luni (recomandare nouă).
     La pacienții cu AVC sau AIT cu ritm sinusal, fie cu cardiomiopatie dilatativă (fracție de ejecție a VS ≤ 35%), fie cu cardiomiopatie restrictivă, fără dovada imagistică a trombului de la nivelul VS sau AS, eficacitatea tratamentului anticoagulant comparativ cu cel antiplachetar este necunoscută, alegerea modalității de tratament fiind individualizată (recomandarea revizuită).
     La pacienții cu AVC sau AIT cu ritm sinusal, cu cardiomiopatie dilatativă (fracție de ejecție ≤ 35%) sau cardiomiopatie restrictivă, eficiența tratamentului cu dabigatran, rivaroxaban, apixaban este incertă comparativ cu tratamentul cu antagonist de vitamină K pentru prevenirea recurenței AVC ischemic (recomandare nouă).

 

Valvulopatiile

 

     Riscul emboliei cerebrale la un pacient cu valvulopatii depinde de natura și de severitatea bolii. Pacienții cu risc crescut pot fi candidați pentru terapia anticoagulantă, alții – pentru cea antiplachetară. În toate cazurile, terapia necesită o cântărire atentă a riscurilor pentru tromboembolism și hemoragie.
     Pentru pacienții cu AVC sau AIT cu boală reumatismală mitrală și fibrilație atrială asociate, se recomandă tratament pe termen lung cu antagonist de vitamină K (INR țintă de 2,5, terapeutic 2–3) (recomandare revizuită).

 

Stenoza mitrală

 

     Principalele patologii mitrale includ stenoza, regurgitarea, prolapsul și calcificarea mitrală. Cea mai frecventă cauză a stenozei mitrale o reprezintă reumatismul articular acut. După o infecție streptococică, valva mitrală suferă modificări progresive (fibroză) ce vor determina îngustarea orificiului, fiind mulți ani asimptomatică. Principala cauză de accident vascular cerebral embolic la pacienții cu stenoză mitrală indiferent de etiologie este fibrilația atrială, deși uneori evenimentul embolic poate avea loc înainte de apariția fibrilației atriale. Alți factori asociați cu un risc crescut de stroke în stenoza mitrală sunt reprezentați de vârsta înaintată, creșterea dimensiunii atriului stâng și evenimentele embolice anterioare. Nu au fost efectuate studii clinice pentru a demonstra o eventuală eficiență a terapiei antitrombotice în stenoza mitrală. Se recomandă tratament anticoagulant în stenoza mitrală asociată fibrilației atriale cu evenimente embolice anterioare sau în cazul existenței unui tromb la nivelul atriului stâng.
     Anticoagularea se poate introduce atunci când diametrul atriului stâng depășește 55 mm (ecocardiografic). Siguranța și eficiența terapiei combinate (antiplachetar și anticoagulant) nu a fost demonstrată la pacienții cu valvulopatii de cauză reumatismală, dar este bine cunoscut faptul că această terapie presupune un risc crescut de sângerare.
     Pacienții cu AVC sau AIT cu boală reumatismală mitrală, dar fără fibrilație atrială sau o altă cauză, de exemplu stenoză carotidiană, vor urma pe termen lung tratament cu antagonist de vitamină K (INR țintă de 2,5, terapeutic 2–3) (recomandare nouă).
     Pacienții cu boală reumatismală mitrală cu tratament anticoagulant cu antagonist de vitamină K după AVC sau AIT nu vor beneficia de asocierea de rutină a terapiei antiplachetare. În grupul pacienților cu boală mitrală reumatismală cu AVC sau AIT, în timpul tratamentului cu anticoagulant corect condus (antagonist de vitamină K) se va lua în considerare introducerea tratamentului antiplachetar (aspirină) (recomandare nouă).

 

Abonează-te la Viața Medicală!

Dacă vrei să fii la curent cu tot ce se întâmplă în lumea medicală, abonează-te la „Viața Medicală”, săptămânalul profesional, social și cultural al medicilor și asistenților din România!

  • Tipărit + digital – 249 de lei
  • Digital – 169 lei

Titularii abonamentelor pe 12 luni sunt creditați astfel de:

  • Colegiul Medicilor Stomatologi din România – 5 ore de EMC
  • Colegiul Farmaciștilor din România – 10 ore de EFC
  • OBBCSSR – 7 ore de formare profesională continuă
  • OAMGMAMR – 5 ore de EMC

Află mai multe informații despre oferta de abonare.

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul www.viata-medicala.ro, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.

Da, sunt de acord Aflați mai multe