Newsflash
Dosar

Reabilitarea medicală a pacientului postinfarct miocardic

Reabilitarea medicală a pacientului postinfarct miocardic

Florin Mitu este profesor de cardiologie la UMF „Grigore T. Popa” Iași și șeful Clinicii de recuperare cardiovasculară din Spitalul Clinic de Recuperare Iași. Este membru în boardul Societății Române de Cardiologie din 2005 și președintele grupului de lucru de ateroscleroză și aterotromboză al SRC (2014–2017). În perioada 2008–2011, a condus grupul de lucru de cardiologie preventivă și recuperare al SRC. Din 2016, este membru în boardul editorial al Revistei Române de Cardiologie


Iulia-Cristina Roca este șef de lucrări la UMF „Grigore T. Popa” Iași și medic primar medicină de urgență la Spitalul Clinic Județean de Urgențe „Sf. Spiridon” Iași


Mihai Roca este șef de lucrări la UMF „Grigore T. Popa” Iași și medic primar pneumologie la Spitalul Clinic de Recuperare Iași

    Reabilitarea cardiovasculară reprezintă un complex de măsuri de natură fizică, mentală și socială, menite să ofere cadrul optim pentru redobândirea capacității funcționale a pacientului cardiovascular. Deși ideea reabilitării cardiovasculare era definită încă din anii ʼ60 ai secolului trecut, principiile acesteia s-au modificat radical în ultimii treizeci de ani. Această situație a avut la bază o schimbare de concept privind activitatea fizică a pacientului cu patologie cardiovasculară. Dacă, până în anii ʼ60, repausul la pat reprezenta o măsură indiscutabilă în patologii precum infarctul miocardic acut sau insuficiența cardiacă, rezultatele din multiple studii clinice au furnizat dovezi referitoare la rolul exercițiului fizic în patologia cardiovasculară și au determinat o schimbare la 180 de grade a acestui principiu. Astfel, la momentul actual, rolul activității fizice este recunoscut nu doar în prevenția primară a patologiei coronariene, ci și ca măsură esențială postinfarct miocardic acut, cu efecte favorabile pe termen lung din punctul de vedere al mortalității de cauză cardiovasculară, al recurenței evenimentelor coronariene acute și al calității vieții pacienților. Schimbarea de concept a făcut ca activitatea fizică să devină nucleul programelor de reabilitare cardiovasculară în general, a reabilitării pacienților postinfarct miocardic acut în particular.
    La modificarea principiilor reabilitării cardiovasculare a pacientului postinfarct miocardic acut au contribuit și folosirea pe scară largă a resurselor terapeutice moderne precum tromboliza sau tehnicile de angioplastie coronariană aplicate în urgență. Acestea au permis introducerea unui alt principiu, acela al inițierii precoce, la câteva ore de la evenimentul coronarian acut fără complicații, a programului de reabilitare cardiovasculară pe bază de exercițiu fizic.
    Reabilitarea cardiovasculară modernă a pacientului cu infarct miocardic are, de asemenea, la bază principiile stadializării și individualizării programelor în funcție de complicațiile și evoluția evenimentului coronarian acut, de factorii de risc și de comorbiditățile preexistente. În plus, pentru menținerea efectelor și beneficiilor obținute în condițiile inițierii precoce, reabilitarea cardiovasculară trebuie continuată pe perioadă nedeterminată.
    În afară de exercițiul fizic, reabilitarea cardiovasculară postinfarct miocardic acut include măsurile clasice de educare a pacientului și familiei, de modificare a stilului de viață, de control al factorilor de risc cardiovascular și reintegrare socială.

 

Efectele reabilitării bazate pe exercițiul fizic

 

    La momentul actual, există dovezi clare privind efectele favorabile ale exercițiului fizic asupra mecanismelor patogenice implicate în infarctul miocardic acut, rezultatul fiind o ameliorare semnificativă a funcției miocardice.
    Cercetările utilizând scintigrafia cardiacă au arătat îmbunătățirea semnificativă a perfuziei miocardice după șase săptămâni de antrenament fizic la pacienții post-infarct miocardic acut (1).Rezultatele au fost confirmate de alte cercetări utilizând rezonanța magnetică, ce au arătat că un program de reabilitare implicând exercițiu fizic la o intensitate de 55–70% din capacitatea aerobică determină o îmbunătățire a rezervei de perfuzie miocardică cu 25% în zona infarctată și cu 30% în miocardul învecinat, aceste modificări funcționale corelându-se cu o îmbunătățire a capacității de efort cu 15% (2).
    Exercițiul fizic desfășurat în cadrul programelor de reabilitare cardiovasculară are efecte favorabile și asupra funcției ventriculare stângi, fără efecte negative legate de remodelarea miocardică. Un studiu clinic incluzând pacienți cu disfuncție ventriculară stângă după infarctul miocardic acut a arătat o creștere semnificativă a fracției de ejecție a ventriculului stâng (de la 45,14 ± 5,77%, până la 50,44 ± 8,70%, p < 0,001) după un program de reabilitare cu durata de opt săptămâni. Creșterea fracției de ejecție s-a corelat cu îmbunătățirea capacității de efort (creștere de la 8 ± 2,56, până la 10,08 ± 3 echivalenți metabolici – MET, p < 0,001). Diametrele telediastolic și telesistolic ale ventriculului stâng nu au prezentat modificări semnificative (3).
    Multiple studii clinice au confirmat efectele pe termen lung ale reabilitării cardiovasculare, de reducere a mortalității și morbidității de cauză cardiovasculară a pacienților după infarctul miocardic acut, precum și de reducere a recurenței evenimentelor coronariene acute.
    Studiul clinic GOSPEL (Global Secondary Prevention Strategies to Limit Event Recurrence After Myocardial Infarction) a evaluat efectele unui program complex, asociind reabilitarea cardiovasculară și intervențiile de tip educațional/comportamental la îngrijirea medicală obișnuită pentru pacienții cu infarct miocardic acut. Programul a continuat până la trei ani după evenimentul coronarian acut. În comparație cu îngrijirea obișnuită, programul complex intensiv de reabilitare s-a dovedit superior din punctul de vedere al recurenței infarctului miocardic acut (1,4 vs. 2,7%; HR 0,52; CI 95%: 0,31–0,86) și al indicatorului compozit incluzând mortalitatea cardiovasculară, incidența infarctului miocardic acut și incidența accidentului vascular cerebral (3,2 vs. 4,8%; HR 0,67; CI 95%: 0,47–0,95). Grupul implicat în programul intensiv a fost caracterizat și printr-o îmbunătățire semnificativă a calității vieții (4).
    O metaanaliză având ca obiectiv evaluarea efectelor reabilitării cardiovasculare la pacienți postinfarct miocardic acut a inclus 6.111 subiecți din 34 de studii clinice randomizate, implicând programe de reabilitare cu durata de cel puțin două săptămâni. Rezultatele au dovedit o diminuare a riscului de recidivă a infarctului miocardic (OR 0,53, CI 95%: 0,38–0,76), o reducere a mortalității de cauză cardiacă (OR 0,64, CI 95%: 0,46–0,88), dar și a mortalității globale (OR 0,74, CI 95%: 0,58–0,95), la pacienții cu infarct miocardic acut care au fost incluși în programe de reabilitare cardiovasculară, comparativ cu cei care nu au beneficiat de astfel de intervenții. Efectele favorabile pe termen lung ale reabilitării cardiovasculare au fost obiectivate și pentru duratele scurte ale acestor programe. Secundar, s-au obținut și efecte benefice asupra celor mai importanți factori de risc cardiovascular: fumatul, tensiunea arterială, masa corporală și profilul lipidelor plasmatice (5).
    Un studiu incluzând 2.991 de pacienți postinfarct miocardic acut a arătat că reabilitarea cardiovasculară reduce nu doar mortalitatea după evenimentul coronarian acut (HR 0,58; CI 95%: 0,49–0,68; p < 0,001), dar și frecvența reinternărilor de cauză cardiovasculară (HR 0,80; CI 95%: 0,65–0,99; p = 0,037) (6).
    Un alt studiu, cu o perioadă medie de urmărire de zece ani, a evaluat beneficiile reabilitării cardiovasculare la pacienții postinfarct miocardic acut din punctul de vedere al supraviețuirii pe termen lung. Studiul a inclus pacienți de sex masculin cu vârsta sub 65 de ani, cu risc redus (spitalizare fără complicații, absența semnelor de ischemie miocardică, capacitate funcțională peste 7 MET, fracție de ejecție peste 50% și absența aritmiilor ventriculare). Mortalitatea de cauză globală a fost semnificativ mai redusă în grupul supus reabilitării cardiovasculare, comparativ cu grupul de control, care nu a beneficiat de reabilitare: supraviețuirea la zece ani a fost de 91,8%, respectiv de 81,7% (p = 0,04). A fost confirmat același efect asupra mortalității de cauză cardiovasculară: supraviețuire la zece ani de 91,8%, respectiv 83,8%. S-a constatat o incidență mai mică a anginei instabile (15,7 vs. 33,9%, p = 0,02), a insuficienței cardiace (3 vs. 14,4%, p = 0,02), a intervențiilor coronariene (8,4 vs. 22,9%, p = 0,02) și a complicațiilor non-fatale (35,2 vs. 63,2%, p = 0,03) în grupul supus reabilitării, față de grupul de control (7).
    O problemă importantă, chiar și în țările dezvoltate din punctul de vedere al resurselor alocate sistemelor de îngrijiri medicale, o reprezintă subutilizarea programelor de reabilitare cardiovasculară în general, la pacientul postinfarct miocardic acut în particular. Un studiu realizat în SUA a analizat factorii care influențează participarea acestei categorii de pacienți la programele de reabilitare. Dintr-un grup de 1.821 de pacienți cu infarct miocardic acut, 55% au beneficiat de reabilitare. Participarea femeilor a fost cu 55% mai redusă, comparativ cu a bărbaților. Participarea la reabilitare a pacienților peste 70 de ani a fost cu 77% mai redusă comparativ cu a pacienților sub 60 de ani. Participarea a prezentat o tendință de scădere progresivă cu creșterea vârstei: 81% la pacienții sub 60 de ani, 66% la pacienții între 60 și 69 de ani, 32% la pacienții peste 70 de ani. Supraviețuirea la trei ani a fost de 95% (CI 95%: 93–96%), semnificativ mai bună în comparație cu subiecții care nu au beneficiat de reabilitare, care au prezentat o supraviețuire de 64% (CI 95%: 61–68%) (p < 0,001). Supraviețuirea în grupul pacienților care nu au desfășurat programe de reabilitare a fost semnificativ mai redusă față de supraviețuirea așteptată pentru populația respectivă (83%, p < 0,001). Din punctul de vedere al recurenței infarctului miocardic, studiul a arătat că reabilitarea cardiovasculară a asociat o reducere cu 28% a riscului de recurență, în condițiile ajustării din punct de vedere al vârstei și sexului (RR 0,72, CI 95%: 0,52–0,99, p < 0,049) (8).
    În 2016, au fost publicate rezultatele unui studiu desfășurat în Franța, incluzând 2.894 de pacienți, având ca obiectiv principal evaluarea efectelor reabilitării cardiovasculare după infarctul miocardic acut, din punctul de vedere al mortalității la cinci ani. Dintre pacienții cu infarct miocardic acut, doar 22,1% au participat la programe de reabilitare cardiovasculară, mai frecvent pacienții tineri, de sex masculin, cu infarct miocardic cu supradenivelare de segment ST (STEMI). Mortalitatea la cinci ani a fost de 25,9% la pacienții care nu au fost implicați în programe de reabilitare, față de 14,7% la pacienții care au fost implicați în astfel de programe. Studiul a demonstrat efecte semnificative de reducere globală a mortalității la pacienții care au beneficiat de reabilitare cardiovasculară (HR 0,76, CI 95%: 0,60–0,96). Stratificarea în funcție de vârstă (sub 60 de ani sau peste 60 de ani), sex și tipul infarctului (STEMI sau non-STEMI) a adus date suplimentare privind factorii care influențează eficiența programelor de reabilitare cardiovasculară. Astfel, reducerea mortalității a fost mai importantă la sexul masculin (HR 0,64, CI 95%: 0,48–0,87) față de sexul feminin (HR 0,95, CI 95%: 0,64–1,39), la pacienții sub 60 de ani (HR 0,34, CI 95%: 0,15–0,77) față de pacienții peste 60 de ani (HR 0,84, CI 95%: 0,65–1,07) și în infarctul non-STEMI (HR 0,63, CI 95%: 0,46–0,88) față de STEMI (HR 0,99, CI 95%: 0,69–1,40) (9).
    Datele destul de puține existente la momentul actual fac ca identificarea unor factori predictivi ai eficienței reabilitării cardiovasculare postinfarct miocardic acut să reprezinte un obiectiv important pentru cercetările viitoare.
    Dincolo de reducerea mortalității și morbidității cardiovasculare, ameliorarea capacității de efort și creșterea calității vieții reprezintă efectele cele mai evidente ale reabilitării, din punctul de vedere al pacientului postinfarct miocardic acut, reprezentând argumentul cel mai important pentru menținerea complianței la această intervenție. Un alt argument esențial este reprezentat de lipsa complicațiilor și a evenimentelor adverse importante în reabilitarea cardiovasculară, confirmată de studiile clinice.
    Un studiu publicat în 2015 a evaluat influența programelor de reabilitare cardiovasculară desfășurate precoce postinfarct miocardic acut, asupra calității vieții și capacității funcționale a pacienților. Aplicarea chestionarului de evaluare a calității vieții MacNew Heart Disease la 30 de zile de la externare a arătat rezultate superioare la pacienții care au început un program de reabilitare cardiovasculară bazat pe mers progresiv, la 12 ore de la infarctul miocardic acut, comparativ cu pacienții care nu au efectuat reabilitare pe bază de exerciții fizice. Această tendință a fost observată atât pentru domeniile fizice, cât și pentru cele emoționale ale scorului de calitate a vieții. În același timp, cu ajutorul testului de mers la șase minute, s-a obiectivat o asociere între reabilitarea cardiovasculară și îmbunătățirea capacității funcționale a pacienților (10).
    Un studiu publicat în 2016 a urmărit efectele antrenamentului fizic pe termen scurt la pacienții postinfarct miocardic acut care au beneficiat de angioplastie coronariană primară. Pacienții au desfășurat un program zilnic de reabilitare cu durata de trei săptămâni, bazat pe exerciții aerobice (mers sau pedalat), la o intensitate corespunzând la 70–80% din frecvența cardiacă maximă individuală. Rezultatele au arătat o îmbunătățire semnificativă a toleranței la efort: consumul maxim de oxigen a crescut de la 17,27 ± 3,34 ml/kg/min până la 19,27 ± 4,16 ml/kg/min, a crescut durata exercițiului fizic, s-a îmbunătățit dinamica frecvenței cardiace la exercițiul fizic (valoarea maximă a frecvenței cardiace și la un minut de la terminarea efortului fizic). Un alt aspect important evidențiat de rezultatele acestui studiu a fost siguranța desfășurării reabilitării pe bază de exercițiu fizic, la pacienții postinfarct miocardic acut, având în vedere lipsa evenimentelor adverse importante (11).
    Importanța continuării pe termen lung a programelor de reabilitare postinfarct miocardic a fost evaluată la pacienții tratați prin angioplastie coronariană primară printr-un studiu randomizat care a comparat reabilitarea într-un program complet, cu cele trei faze specifice, și reabilitarea fără continuarea pe termen lung (fără continuarea cu faza III). Evaluarea la șase luni a arătat o incidență mai redusă a simptomelor anginoase și a semnelor de insuficiență cardiacă, dar și o tendință semnificativ mai redusă de recurență a evenimentelor coronariene, la pacienții care au desfășurat reabilitare pe termen lung, față de cei care au întrerupt programul de reabilitare. Studiul a demonstrat o îmbunătățire a capacității de exercițiu fizic evidențiată prin testare de efort, dar și a contractilității și a fracției de ejecție a ventriculului stâng, demonstrate ecografic, în condițiile continuării pe termen lung a programului de reabilitare. Un efect global important a fost și îmbunătățirea calității vieții, confirmată atât din punctul de vedere al indicatorilor stării fizice, cât și din punctul de vedere al celor emoționali (12).
    Având în vedere costurile importante ale programelor de reabilitare cardiovasculară în sistem supravegheat, pe de o parte, și necesitatea continuării pe termen lung a acestor programe, pe de altă parte, s-a lansat ideea efectuării reabilitării la domiciliu. În acest context, s-au ridicat două probleme. Prima este stabilirea unor criterii clare de siguranță pentru situațiile în care se impune reabilitarea supravegheată, în centre specializate, atunci când starea clinică și factorii de risc individuali ai pacientului o impun. A doua problemă este aceea a eficienței reabilitării la domiciliu, comparativ cu reabilitarea în centre specializate.
    O metaanaliză publicată în 2015 a avut ca obiectiv evaluarea comparativă a beneficiilor reabilitării cardiovasculare desfășurate la domiciliu, respectiv sub formă supravegheată, în centre specializate, la 2.172 de pacienți postinfarct miocardic acut, după aplicarea tehnicilor de revascularizare coronariană sau la pacienți cu insuficiență cardiacă. Nu au fost observate diferențe între rezultatele celor două modalități de desfășurare a reabilitării cardiovasculare, în ce privește mortalitatea (RR 0,79, CI 95%: 0,43–1,47) și evenimentele acute cardiace la 12 luni, capacitatea de efort, factorii de risc modificabili (colesterol total, LDLc, tensiunea arterială sistolică) și calitatea vieții. Mici diferențe în favoarea desfășurării supravegheate a reabilitării cardiovasculare au fost observate pentru HDLc, trigliceride și tensiunea arterială diastolică. Concluziile studiului arată că reabilitarea cardiovasculară desfășurată la domiciliu poate aduce beneficii echivalente cu reabilitarea desfășurată supravegheat, în centre specializate (13).
    Un studiu implicând pacienți care au suferit un stop cardiac resuscitat, în contextul unui infarct miocardic acut, a arătat menținerea efectelor favorabile ale reabilitării cardiovasculare, similare celor din cazul sindromului coronarian acut fără asocierea stopului cardiac. Astfel, după un program de reabilitare de șase săptămâni, s-a dovedit că nu există diferențe semnificative în ce privește siguranța și eficiența pentru pacienții cu infarct necomplicat, respectiv pentru cei care au asociat stopul cardiac resuscitat (14).
    Există și dovezi conform cărora, la pacienții postinfarct miocardic, activitatea fizică, chiar și atunci când nu este desfășurată în cadrul unor programe de reabilitare cardiovasculară, determină reduceri semnificative ale mortalității și reducerea recurenței evenimentelor acute coronariene. Urmărirea pentru o perioadă de șapte ani a unui grup de pacienți după un infarct miocardic acut a arătat un risc relativ de mortalitate de 11% pentru subgrupul caracterizat printr-un nivel ridicat de activitate fizică și de 49% pentru subgrupul caracterizat printr-un nivel redus al acesteia. Riscul relativ de recurență a evenimentelor coronariene acute pentru cele două subgrupuri a fost de 22%, respectiv 93% (15).
    Deși puține, există și studii clinice în care s-au obținut rezultate echivoce privind unele dintre beneficiile reabilitării cardiovasculare postinfarct miocardic acut. Rezultatele studiului clinic RAMIT (Rehabilitation after myocardial infarction trial: multi-centre randomised controlled trial of comprehensive cardiac rehabilitation in patients following acute myocardial infarction) au arătat diferențe nesemnificative între pacienții care au beneficiat de reabilitare cardiovasculară și cei care nu au fost implicați în astfel de programe, în privința mortalității pe termen lung (RR 0,99, CI 95%: 0,85–1,15) și a evenimentelor acute coronariene după evenimentul coronarian acut (16).
    O metaanaliză Cochrane, ale cărei rezultate au fost publicate în 2016, a avut ca obiective evaluarea eficienței reabilitării cardiovasculare bazate pe exercițiu fizic, din punctul de vedere al mortalității, morbidității și calității vieții, la pacienții cu boală coronariană. Metaanaliza a inclus 63 de studii clinice, care au totalizat 14.486 de pacienți cu boală coronariană, majoritatea postinfarct miocardic acut sau după aplicarea metodelor de revascularizare coronariană. Mediana perioadelor de urmărire în studiile incluse a fost de 12 luni. Rezultatele au arătat o reducere semnificativă a mortalității de cauză cardiovasculară la pacienții supuși reabilitării, comparativ cu cei care nu au beneficiat de reabilitare (RR 0,74, CI 95%: 0,64–0,86). Totuși, nu au existat diferențe în ce privește mortalitatea globală între cele două grupuri de pacienți (RR 0,96, CI 95%: 0,88–1,04). Deși riscul global de spitalizare a fost mai mic la pacienții implicați în programe de reabilitare cardiovasculară (RR 0,82, CI 95%: 0,70–0,96), nu s-au constatat diferențe semnificative ale recurenței infarctului miocardic (RR 0,90, CI 95%: 0,79–1,04), ale frecvenței aplicării tehnicilor de bypass aortocoronarian (RR 0,96, CI 95%: 0,80–1,16) sau angioplastiei coronariene (RR 0,85, CI 95%: 0,70–1,04). Doar cinci din 20 de studii care au evaluat calitatea vieții au folosit scale validate în acest scop, rezultatele acestora demonstrând efecte pozitive semnificative ale reabilitării cardiovasculare. Alte patru studii clinice au demonstrat că reabilitarea cardiovasculară prezintă un raport bun cost-eficiență (17).

 

Desfășurarea programelor de reabilitare cardiovasculară

 

    Potrivit prevederilor American College of Sports Medicine (ACSM), un program de reabilitare cardiovasculară are în componența sa următoarele faze distincte (18–20):
   • Faza I – faza de spital – are ca scop minimizarea efectelor negative ale repausului la pat și se termină la momentul externării;
   • Faza II – faza postspitalizare – începe la momentul externării din spital și durează până la 12 săptămâni, având ca scop principal stimularea cheltuielilor metabolice din activitățile obișnuite de fiecare zi;
   • Faza III – faza preventivă – are o durată nedeterminată, fiind recomandată continuarea reabilitării cardiovasculare pe parcursul întregii vieți.

 

    Faza I – faza de spital are ca scop combaterea efectelor negative ale repausului la pat și recâștigarea capacității de autoîngrijire. Faza I a reabilitării pacientului începe, în funcție de severitatea și de complicațiile infarctului, la 12–48 de ore de la momentul instalării acestuia, în condițiile stabilizării hemodinamice și remiterii durerii anginoase (21).
    Această fază cuprinde trei etape distincte: etapa inițială, realizată în pat sau la marginea patului; a doua etapă, cu ridicarea din pat și exerciții fizice realizate în salon; a treia etapă, implicând părăsirea salonului, mersul pe coridor, urcatul scărilor. Dacă în mod clasic fiecare dintre cele trei etape dura aproximativ o săptămână, apariția trombolizei ca resursă terapeutică a făcut ca durata totală a fazei I să scadă până la cinci-șapte zile în cazul infarctului miocardic fără complicații (21, 22).
    Mobilizarea dinamică precoce a dovedit efecte de scurtare a duratei recuperării și de îmbunătățire semnificativă a stării clinice la pacienții care au fost tratați prin tehnici de revascularizare coronariană (23, 24).
    În cadrul fazei I, câștigarea poziției ortostatice reprezintă un progres important, momentul fiind temporizat până când trecerea la ortostatism determină o variație de maximum 20 de bătăi/minut a frecvenței cardiace și nu determină scăderea valorii sistolice a tensiunii arteriale. În aceste condiții, pacientul se poate implica parțial sau complet în propria îngrijire corporală (25).
    Mobilizarea din pat se realizează la momentul normalizării enzimelor de necroză miocardică, pentru creatinfosfokinază acesta variind de la cinci-șapte zile pentru infarctul netrombolizat, până la una-două zile în condițiile aplicării precoce a tehnicilor de revascularizare coronariană (25).
    Ultima etapă a fazei I este reprezentată de mobilizarea pacientului dincolo de perimetrul salonului. Progresiv, pacientul parcurge distanțe mici pe coridor, apoi coboară un etaj pe scări, în final urcând unul sau două etaje, moment în care poate fi externat (22).
    Evaluarea clinică și funcțională a pacientului este esențială pentru continuarea reabilitării cardiovasculare sub formă individualizată, după finalizarea fazei I. Testarea de efort reprezintă elementul-cheie al evaluării. Pentru pacienții cu infarct miocardic necomplicat, testarea de efort poate fi realizată după cinci-șapte zile de la evenimentul coronarian acut, dacă s-a practicat tratament prin angioplastie coronariană, și la 10–14 zile, dacă s-a practicat tratament conservator (21). În cazul infarctului miocardic complicat, acest interval trebuie ajustat în mod corespunzător, de la caz la caz. După infarctul miocardic acut, testarea de efort pare să fie sigură la pacienții care au început reabilitarea în faza de spital, dacă nu prezintă simptome de angină pectorală și nici semne de insuficiență cardiacă iar electrocardiograma este stabilă înainte de test (26). Oricum, se utilizează protocoalele submaximale și limitarea pe baza simptomelor.

 

     Faza II – faza postspitalizare începe la momentul externării din spital și durează până la 12 săptămâni. Faza II are ca obiectiv principal optimizarea capacității de efort până la nivelul corespunzător activităților curente (cel puțin 3–4 MET), în condițiile deficitului performanței cardiace individuale. În plus, se urmărește deprinderea auto-ajustării intensității efortului fizic, pentru controlul simptomatologiei (20).
    Faza II se poate desfășura fie în clinici de recuperare cardiovasculară, fie în ambulatoriu. Se poate face inițierea programului de reabilitare într-un cadru specializat, cu continuare în ambulatoriu, dar acest protocol nu este indicat în situațiile cu complicații postinfarct miocardic, care impun supravegherea clinică riguroasă: angor restant, tulburări de ritm semnificative clinic, decondiționare fizică severă.
    Reabilitarea hibridă constă în ședințe efectuate în ambulatoriu, urmate de ședințe efectuate acasă cu monitorizare ECG la distanță.
    Faza II a recuperării pacientului postinfarct miocardic acut are la bază antrenament fizic de tip aerobic, implicând grupele musculare mari, sub formă de ședințe de 20–30 minute, minimum trei zile pe săptămână și o durată totală de 8–12 săptămâni (27).
    Programul de antrenament se inițiază la un nivel de intensitate corespunzător la 50% din capacitatea aerobică (consumul maxim de oxigen – VO2 max sau rezerva de frecvență cardiacă), intensitatea crescând lent, în funcție de progresul individual, până la 80% din capacitatea aerobică. În cazul alterării severe a capacității de efort, intensitatea exercițiului se poate menține până la două săptămâni la 40–50% din VO2 max (20).
    Inițial, în cadrul programului de antrenament, se crește progresiv durata ședințelor, având drept criteriu menținerea stabilității clinice, iar când îmbunătățirea capacității funcționale duce la o scădere a răspunsului cronotrop la efort, se poate crește și intensitatea exercițiului.
    Prescrierea programelor de antrenament fizic postinfarct miocardic acut trebuie să aibă în vedere clasa de risc cardiovascular asociat exercițiului fizic (28). În funcție de nivelul riscului, poate fi necesar un nivel înalt de supraveghere, în spital, inclusiv cu monitorizarea continuă a electrocardiogramei sau dimpotrivă, exercițiul poate fi realizat nesupravegheat, în ambulatoriu. Oricum, pacientul trebuie educat pentru automonitorizarea nivelului intensității exercițiului fizic, măsurarea pulsului și observarea simptomatologiei. Oboseala accentuată sau dispneea semnificativă, apariția durerii anginoase, creșterea frecvenței respiratorii la peste 40 pe minut, reducerea tensiunii arteriale sistolice cu peste 10 mm Hg, apariția aritmiilor cardiace reprezintă indicatori ai necesității opririi exercițiului (20).

 

    Faza III – faza preventivă urmărește menținerea efectelor funcționale dobândite în faza II și prevenția recurenței evenimentelor coronariene acute. Având în vedere că întreruperea exercițiului fizic pentru câteva săptămâni determină o decondiționare rapidă, cu scăderea capacității funcționale și efecte negative cardiovasculare, se recomandă prelungirea programului de reabilitare cardiovasculară pe durata întregii vieți. Faza III a reabilitării se desfășoară nesupravegheat, dar cu evaluarea clinică periodică a pacienților. Pentru desfășurarea optimă a reabilitării cardiovasculare pe termen lung, în faza preventivă, cele două faze anterioare ale reabilitării trebuie să asigure și educația adecvată a pacientului, din punctul de vedere al alegerii exercițiilor fizice, stabilirii duratei și nivelului de intensitate și recunoașterii simptomelor, în scopul maximizării condițiilor de siguranță (22, 29).

 

Istoricul reabilitării cardiovasculare în România

 

    În România, în anii ʼ60, la Clinica ASCAR București și apoi la Clinica Fundeni, a luat naștere prima unitate de cardiologie preventivă și recuperare a bolilor cardiovasculare, la inițiativa și sub conducerea medicului Ioan Orha. Acesta a elaborat o metodologie practică de recuperare cardiovasculară adaptată țării noastre și a pregătit specialiști în acest domeniu, dedicați deopotrivă practicii și cercetării (30–32). În anii ʼ70, odată cu dezvoltarea conceptului de recuperare medicală, iau naștere spitale de profil în centrele universitare Iași, Cluj-Napoca, Târgu Mureș, Timișoara, precum și Spitalul de Boli Cardiovasculare Covasna. Tot în perioada respectivă, specialiști precum I. Branea, D. Zdrenghea, G. Benedek, P. Kikely, G. I. Pandele reușesc să creeze colective de cercetare și practică în domeniu, cu rezultate recunoscute. În afara lucrărilor științifice publicate, apar și primele teze de doctorat în acest domeniu (33, 34).
   În prezent, în România, funcționează mai multe centre de reabilitare cardiovasculară care beneficiază de personal instruit și de dotări moderne. Clinica de Recuperare Cardiovasculară a Spitalului Clinic de Recuperare Iași deține o vastă experiență în reabilitarea cardiovasculară a pacienților postinfarct miocardic acut, inclusiv a celor la care s-au aplicat metodele de revascularizare miocardică. Mulți dintre aceștia sunt pacienți ai Institutului de Boli Cardiovasculare „Prof. dr. George I. M. Georgescu” Iași, centru cu care am stabilit o colaborare fructuoasă de-a lungul ultimilor ani, având drept scop îmbunătățirea accesului la reabilitarea cardiovasculară a pacienților postinfarct miocardic acut și postchirurgie cardiacă. În plus, clinica noastră dispune de personal cu experiență și de mijloace tehnice la nivelul anului 2016, pentru testare de efort, inclusiv ergospirometrie, și pentru reabilitare pe bază de exercițiu fizic.

 

Concluzii

 

    Deși există dovezi incontestabile privind beneficiile reabilitării cardiovasculare la pacientul postinfarct miocardic acut, această măsură continuă să fie insuficient aplicată, nu doar în țara noastră, ci și în țări cu sisteme de îngrijiri medicale mult mai dezvoltate. O problemă importantă este generată și de complexitatea unui program de reabilitare cardiovasculară. Dincolo de controlul factorilor de risc cardiovascular, antrenamentul fizic și diferite componente specifice de natură medicală, reabilitarea trebuie să includă intervenții de ordin psihosocial cu un rol esențial în schimbarea stilului de viață al pacienților. Din acest punct de vedere, programele de reabilitare cardiovasculară sunt programe integrate, care trebuie să aibă la bază colaborarea armonioasă a specialiștilor din mai multe domenii: medici, kinetoterapeuți, dieteticieni, psihologi și sociologi.

  

 

Notă autor:

Bibliografie

1. Gunning MG et al. Exercise training following myocardial infarction improves myocardial perfusion assessed by thallium-201 scintigraphy. Int J Cardiol. 2002 Aug;84(2-3):233-9

2. Lee BC et al. Effect of cardiac rehabilitation on myocardial perfusion reserve in postinfarction patients. Am J Cardiol. 2008 May 15;101(10):1395-402

3. Sadeghi M et al. The impacts of cardiac rehabilitation program on echocardiographic parameters in coronary artery disease patients with left ventricular dysfunction. Cardiol Res Pract. 2013;2013:201713

4. Giannuzzi P et al. Global secondary prevention strategies to limit event recurrence after myocardial infarction: results of the GOSPEL study, a multicenter, randomized controlled trial from the Italian Cardiac Rehabilitation Network. Arch Intern Med. 2008 Nov 10;168(20):2194-204

5. Lawler PR et al. Efficacy of exercise-based cardiac rehabilitation post-myocardial infarction: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Am Heart J. 2011 Oct;162(4):571-584.e2

6. Dunlay SM et al. Participation in cardiac rehabilitation, readmissions, and death after acute myocardial infarction. Am J Med. 2014 Jun;127(6):538-46

7. Maroto Montero JM et al. [Cardiac rehabilitation in patients with myocardial infarction: a 10-year follow-up study]. Rev Esp Cardiol. 2005;58(10):1181-7

8. Witt BJ et al. Cardiac rehabilitation after myocardial infarction in the community. J Am Coll Cardiol. 2004;44(5):988-96

9. Pouche M et al. Cardiac rehabilitation and 5-year mortality after acute coronary syndromes: The 2005 French FAST-MI study. Arch Cardiovasc Dis. 2016;109(3):178-87

10. Peixoto TCA et al. Early exercise-based rehabilitation improves health-related quality of life and functional capacity after acute myocardial infarction: a randomized controlled trial. Can J Cardiol. 2015;31(3):308-13

11. Andjic M et al. Effect of short-term exercise training in patients following acute myocardial infarction treated with primary percutaneous coronary intervention. Eur J Phys Rehabil Med. 2016;52(3):364-9

12. Piestrzeniewicz K et al. [The impact of comprehensive cardiac rehabilitation in patients up to 55 years old after acute myocardial infarction treated with primary coronary intervention]. Pol Arch Med Wewnętrznej. 2004;111(3):309-17

13. Taylor RS et al. Home-based versus centre-based cardiac rehabilitation. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(8):CD007130

14. Kim C et al. Cardiac rehabilitation after acute myocardial infarction resuscitated from cardiac arrest. Ann Rehabil Med. 2014;38(6):799-804

15. Steffen-Batey L et al. Change in level of physical activity and risk of all-cause mortality or reinfarction – The Corpus Christi Heart Project. Circulation. 2000;102(18):2204-9

16. West RR et al. Rehabilitation after myocardial infarction trial (RAMIT): multi-centre randomised controlled trial of comprehensive cardiac rehabilitation in patients following acute myocardial infarction. Heart Br Card Soc. 2012;98(8):637-44

17. Anderson L et al. Exercise-based cardiac rehabilitation for coronary heart disease. Cochrane Database Syst Rev. 2016;(1):CD001800

18. Ades PA. Cardiac rehabilitation and secondary prevention of coronary heart disease. N Engl J Med. 2001;345(12):892-902

19. Leon AS et al. Cardiac rehabilitation and secondary prevention of coronary heart disease: an American Heart Association scientific statement from the Council on Clinical Cardiology (Subcommittee on Exercise, Cardiac Rehabilitation, and Prevention) and the Council on Nutrition, Physical Activity, and Metabolism (Subcommittee on Physical Activity), in collaboration with the American Association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation. Circulation. 2005;111(3):369-76

20. Achttien RJ et al. Exercise-based cardiac rehabilitation in patients with coronary heart disease: a practice guideline. Neth Heart J. 2013;21(10):429-38

21. Piotrowicz R, Wolszakiewicz J. Cardiac rehabilitation following myocardial infarction. Cardiol J. 2008;15(5):481-7

22. Zdrenghea D et al. Comparison between heart rate variability and recovery in ischemic patients. Romanian J Intern Med. 2007;45(2):171-5

23. Hirschhorn AD et al. Supervised moderate intensity exercise improves distance walked at hospital discharge following coronary artery bypass graft surgery--a randomised controlled trial. Heart Lung Circ. 2008;17(2):129-38

24. Mendes RG et al. Short-term supervised inpatient physiotherapy exercise protocol improves cardiac autonomic function after coronary artery bypass graft surgery--a randomised controlled trial. Disabil Rehabil. 2010;32(16):1320-7

25. Nieuwland W et al. Differential effects of high-frequency versus low-frequency exercise training in rehabilitation of patients with coronary artery disease. J Am Coll Cardiol. 2000;36(1):202-7

26. Jain A et al. Comparison of symptom-limited and low level exercise tolerance tests early after myocardial infarction. J Am Coll Cardiol. 1993;22(7):1816-20

27. Bock BC et al. Program participation and physical activity maintenance after cardiac rehabilitation. Behav Modif. 2003;27(1):37-53

28. Fletcher GF et al. Exercise standards for testing and training: a scientific statement from the American Heart Association. Circulation. 2013;128(8):873-934

29. Medicine AC of S. ACSM’s Guidelines for Exercise Testing and Prescription. Lippincott Williams & Wilkins, 2013

30. Zdrenghea D, Branea I. Recuperarea bolnavilor cardiovasculari. Ed. Clusium, Cluj-Napoca, 1995

31. Orha I, Apetrei E. Antrenamentul fizic la bolnavii cu infarct miocardic (nota 1). Medicina Internă, București, 1975;2:73-80

32. Apetrei E. Reabilitarea bolnavilor coronarieni (activitatea fizică după infarctul miocardic). În: Kleinerman I (ed.). Cardiopatia ischemică. Ed. Medicală, București, 1981

33. Apetrei E. Unele aspecte ale reabilitării prin antrenament fizic la bolnavii cu infarct miocardic. Teză de Doctorat UMF „Carol Davila” București, 1973

34. Craiu E. Factorii medico-sociali în reabilitarea și încadrarea în muncă a bolnavilor cu infarct miocardic. Teză de Doctorat UMF „Carol Davila” București, 1976

Abonează-te la Viața Medicală!

Dacă vrei să fii la curent cu tot ce se întâmplă în lumea medicală, abonează-te la „Viața Medicală”, săptămânalul profesional, social și cultural al medicilor și asistenților din România!

  • Tipărit + digital – 249 de lei
  • Digital – 169 lei

Titularii abonamentelor pe 12 luni sunt creditați astfel de:

  • Colegiul Medicilor Stomatologi din România – 5 ore de EMC
  • Colegiul Farmaciștilor din România – 10 ore de EFC
  • OBBCSSR – 7 ore de formare profesională continuă
  • OAMGMAMR – 5 ore de EMC

Află mai multe informații despre oferta de abonare.

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul www.viata-medicala.ro, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.

Da, sunt de acord Aflați mai multe